de kiem tra toan giua ki 1 lop 4Trọn cỗ 30 đề thi đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 sách mới nhất Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều với đáp án và quái trận sẽ giúp đỡ bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao nhập bài bác thi đua Toán lớp 4.

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2023 với đáp án (30 đề)

Xem test Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem test Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem test Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Bạn đang xem: de kiem tra toan giua ki 1 lop 4

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề thi đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 phiên bản word với câu nói. giải cụ thể, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo nên (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem test Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem test Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem test Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối trí thức với cuộc sống)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Làm tròn xoe số 84 672 cho tới sản phẩm ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

Câu 2. Sắp xếp những số 332 085; 120 796; 87 900; 332 002 theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn:

A. 332 085; 120 796; 87 900; 332 002

B. 87 900; 120 796; 332 002; 332 085

C. 87 900; 120 796; 332 085; 332 002

D. 332 085; 332 002; 120 796; 87 900

Câu 3. Chữ số 2 nhập số 162 435 nằm trong hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng trăm

C. Hàng ngàn

D. Hàng chục nghìn

Câu 4. Số ngay tắp lự sau của số 200 000 là số:

A. 100 000

B. 200 001

C. 199 999

D. 100 009

Câu 5. Góc đỉnh I cạnh IA, IB với số đo là:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối trí thức với đáp án (10 đề + quái trận)

A. 90°

B. 120°

C. 60°

D. 40°

Câu 6. Số chẵn nhỏ bé nhất với 5 chữ số là:

A. 99 999

B. 11 111

C. 10 001

D. 10 000

Câu 7. Giá trị của biểu thức (m + 5) × 4 với m = trăng tròn là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 8. Năm 1903, người tao công tía sáng tạo rời khỏi máy cất cánh. Hỏi máy cất cánh được sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. XIX

B. XX

C. IXX

D. XXI

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. a) Nêu số chẵn phù hợp cho từng vị trí chấm sau: (1 điểm)

250; 252; 254; ...; ....; 260

b) Nêu số lẻ phù hợp cho từng vị trí chấm sau:

2 311; 2 313; ...; ...; 2 319; ...; 2 323

Câu 10. Tính độ quý hiếm của biểu thức. (1 điểm)

a) 2 000 × 8 : 4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 12 132 × (24 : 6)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số phù hợp nhập vị trí trống: (1 điểm)

a) 5 tạ 7 kilogam = ………….kg

c) 3 phút 12 giây = ………….giây

b) 5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 4 thế kỉ = ………….năm

Câu 12. Chị Hai mua sắm 3 kilogam cam không còn 60 000 đồng. Hỏi u mua sắm 2 kilogam cam nằm trong loại và 1 kilogam quýt giá bán 35 000 đồng thì không còn từng nào chi phí. (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (0,5 điểm)

5 × 74 × 2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số tầm nằm trong của 9 và 11 là:

A. trăng tròn

B. 10

C. 2

D. 1

Câu 2.3 dm2 15 cm2 = …cm2. Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

A. 315

B. 300

C. 351

D. 135

Câu 3. Cửa sản phẩm phân phối 2 quyển vở giá bán 8 000 đồng. quý khách Hoa ham muốn mua sắm 6 quyển vở như vậy. Hỏi các bạn Hoa nên trả từng nào tiền?

A. 12 000 đồng

B. 24 000 đồng

C. 48 000 đồng

D. 16 000 đồng

Câu 4. Số 64 408 hiểu là:

A. Sáu mươi ngàn, tư ngàn, tư trăm, ko chục và 8 đơn vị chức năng.

B. Sáu tư bốn ko tám.

C. Sáu tư ngàn tư mươi tám.

D. Sáu mươi tư ngàn tư trăm linh tám.

Câu 5. Chữ số 6 nhập số 64 408 chỉ:

A. 6 chục ngàn

B. 6 ngàn

C. 6 trăm

D. 6 chục

Câu 6. Số ngay tắp lự trước của số 64 408 là:

A. 64 406

B. 64 407

C. 64 409

D. 64 410

Câu 7. Cho sản phẩm số sau: 403; 405; 407; ...; ....; 413.

Hai số không đủ nhập sản phẩm số bên trên là:

A. 409; 410

B. 409; 411

C. 408; 409

D. 408; 410

Câu 8. Giá trị của biểu thức (a + 6) × 5 với a = 4 là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Số liệu khảo sát số lượng dân sinh của một vài TP. Hồ Chí Minh năm 2020 được ghi chép trên bảng sau:

(1 điểm)

Thành phố

Số dân (người)

Hà Nội

8 246 500

Thành phố Hồ Chí Minh

9 227 600

Đà Nẵng

1 169 500

Hải Phòng

2 053 500

a) Những TP. Hồ Chí Minh này với số dân nhiều hơn nữa 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

b) Những TP. Hồ Chí Minh này với số dân thấp hơn 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

c) Em hãy ghi chép thương hiệu những TP. Hồ Chí Minh theo đuổi trật tự số dân tăng dần?

…………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: cong thuc tinh dien tich hinh tru

Câu 10. Tính. (2 điểm)

a) 2024 + 1118 + 2026 + 1032

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 5 × 8 × 20

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c) 29 × 2 – 9 × 2

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

d) 17 549 × (60 – 12 × 5)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số phù hợp nhập vị trí trống: (1 điểm)

a) 6 m2 76 dm2 = ………….dm2

b) 302 dm2 = ……….m2 ……….dm2

Câu 12.Mua một ngược dưa đỏ nặng trĩu 3kg không còn 48 000 đồng. Hỏi mua sắm một ngược dưa đỏ nặng trĩu 5kg không còn từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có thể, chắc chắn là, hoặc không thể? (0,5 điểm)

Trong vỏ hộp với phụ vương thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không nhìn nhập vỏ hộp, lôi ra một thẻ.

a) ….. lấy được thẻ ghi số bất ngờ.

b) ….. lấy được thẻ ghi số lẻ.

c) ….. lấy được thẻ ghi số to hơn 4 000 000.

Câu 13.Tìm số tầm nằm trong của phụ vương số: Số lẻ nhỏ bé nhất với cùng một chữ số, số chẵn nhỏ bé nhất với nhị chữ số và số chẵn nhỏ bé nhất với phụ vương chữ số. (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quái trận)

Con ốc sên gold color và blue color vẫn tủ thất lạc số thứu tự là:

A. 68 025; 68 225

B. 68 225; 68 025

C. 67 025; 67 225

D. 68 725; 68 625

Câu 2. Bao gạo loại nhất khối lượng trăng tròn kilogam. Bao gạo loại nhị nặng trĩu tất tả gấp đôi bao gạo loại nhất. Bao gạo loại nhị cân nặng nặng:

A. 22 kilogam

B. 30 kilogam

C. 40 kilogam

D. 18 kg

Câu 3. Số 730 000 hiểu là:

A. Bảy trăm phụ vương mươi

B. Ba trăm bày mươi nghìn

C. Bảy trăm phụ vương mươi ngàn

D. Bảy trăm linh phụ vương nghìn

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 nhập số 5 460 357 là:

A. 3

B. 357

C. 3 000

D. 300

Câu 5.2 tạ 2 kilogam = ….kg”. Số phù hợp điền nhập vị trí chấm là:

A. 202

B. 220

C. 2002

D. 2020

Câu 6. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là

A. 15

B. 25

C. 66

D. 54

Câu 7. Số nhỏ bé nhất trong những số trăng tròn 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. trăng tròn 107

B. 19 482

C. 15 999

D. 18 700

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quái trận)

Góc với số đo 120° là:

A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

23 054 + 12 768

76 123 – 43 279

31 123 × 4

47 154 : 3

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 1 425 000 thực hiện tròn xoe cho tới hàng ngàn ngàn được: 1 400 000. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quái trận)

b) Số lẻ nhỏ nhất với nhị chữ số như là nhau là 11. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quái trận)

c) So sánh: 99 999 999 < 1 000 000. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quái trận)

d) Chữ số 6 ở số 345 678 910 nằm trong hàng trăm ngàn. Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quái trận)

Câu 11. Số?

a) 5 yến 17 kilogam = ………….kg

c) 200 giây = ………….phút ………giây

b) 4 200 yến = ……….tấn

d) 300 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một siêu thị vẫn phân phối 30 kilogam gạo tẻ với giá bán 12 000 đồng một ki-lô-gam và 25 kilogam gạo nếp với giá bán 30 000 một ki-lô-gam. Hỏi:

a. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối gạo tẻ? (0,5 điểm)

b. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối gạo nếp? (0,5 điểm)

c. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Lúc phân phối không còn số gạo tẻ và gạo nếp trên? (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan sát hình vẽ, ghi chép số đo góc phù hợp nhập vị trí chấm:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều với đáp án (10 đề + quái trận)

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DS với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DG với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DR với số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DC với số đo là ......................................
Lưu trữ: Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và bài bác tập luyện vào cuối tuần, gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đáp án đề thi thpt quốc gia 2020 môn hoá

Loạt bài bác Đề thi đua Toán lớp 4 với đáp án và thang điểm của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp đỡ bạn học tập đảm bảo chất lượng và giành được điểm trên cao trong những bài bác thi đua và bài bác đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học