đề ôn thi toán lớp 3 học kỳ 1

Cánh Diều, Kết nối học thức, Chân trời sáng sủa tạo

16 đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 chung những em tự động ôn tập luyện, tự động luyện đề đua tận nơi nhằm nâng lên tài năng giải Toán lớp 3 và tập luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho những đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3 đầu tiên đạt sản phẩm tối đa. Qua trên đây, những em cũng tiếp tục nắm rõ được kiến thức và kỹ năng then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa mới qua. Hãy nằm trong luyện những Bài tập luyện Toán lớp 3 học tập kỳ 1 quality sau đây nhé!

Bạn đang xem: đề ôn thi toán lớp 3 học kỳ 1

>> Chi tiết:

 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức năm 2022-2023
 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

1. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

2

2

2

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

1 điểm

2

3,5

Giải vấn đề vị nhị quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần thiết điền vô vị trí rỗng là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số ngay tắp lự sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Bác Tú tiếp tục thao tác được 8 giờ, từng giờ chưng thực hiện được 6 thành phầm. Hỏi chưng Tú thực hiện được toàn bộ từng nào sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số tương thích vô dù trống

Toán lớp 3 Cánh Diều kì 1

Số tương thích điền vô vết ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: Các số cần thiết điền vô dù rỗng theo thứ tự kể từ cần thanh lịch ngược là:

Toán lớp 3 Cánh Diều

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong những hình vẽ sau đây, hình nào là tiếp tục khoanh vô \frac{1}{8} số chấm tròn?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình sau đây đem bao nhiêu hình tam giác?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều đem đáp án

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải đường bộ, đem 96 xe pháo khách hàng, số xe pháo xe taxi tất tả số xe pháo khách hàng gấp đôi. Hỏi công ty ê đem toàn bộ từng nào xe pháo khách hàng và xe pháo xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho tới vị hình vẽ sau:

Toán lớp 3 CD kì 1

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Điền (>, <, =)?

a) 1 hm ….. 102 m

b) 300 ml + 700 ml …. 1 l

Câu 13. Tính nhanh chóng những độ quý hiếm biểu thức bên dưới đây

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp ê đem số xe pháo ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp ê đem toàn bộ số xe pháo khách hàng và xe pháo ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe pháo.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm < 102 m

Vì 1 hm = 100 m tuy nhiên 100 m < 102 m nên 1 hm < 102 m.

b) 300 ml + 700 ml = 1 l

Vì 300 ml + 700 ml = 1 000 ml tuy nhiên 1 000 ml = 1 l nên 300 ml + 700 ml = 1 l

Câu 13.

a) 576 + 678 + 780 – 475 - 577 - 679

= (576 – 475) + (678 – 577) + (780 – 679)

= 101 + 101 + 101

= 101 × 3

= 303

b) (126 + 32) × (18 - 16 - 2)

= 158 × 0

= 0

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 oC được hiểu là:

A. Năm mươi phỏng xê

B. Năm mươi năm phỏng xê

C. Năm lăm phỏng xê

D. Năm mươi lăm phỏng xê

Câu 2. Cho hình vẽ:

Toán lớp 3 Cánh Diều

Góc vô hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc ko vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc ko vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn đem cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Cha trong năm này 40 tuổi hạc, tuổi hạc của phụ vương tất tả 5 phiên tuổi hạc của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn gà ngôi nhà Hòa đem 48 con cái. Mẹ tiếp tục cung cấp \frac{1}{8} số con kê. Hỏi đàn gà ngôi nhà Hòa sót lại từng nào con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Con heo khối lượng 50 kilogam, con cái ngỗng nặng trĩu 5 kilogam. Con heo khối lượng tất tả con cái ngỗng số phiên là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Toán lớp 3 CD

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Toán lớp 3 CD kì 1

Trong hình tứ giác ABCD đem bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vô vị trí trống

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 ngược sầu riêng rẽ. Bác chia đều cả hai bên số ngược sầu riêng rẽ ê vô 6 rổ. Hỏi từng rổ đem từng nào ngược sầu riêng?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: Tìm số đem 2 chữ số đều là số lẻ. lõi hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Tự luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD đem 1 góc vuông và 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc ko vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023

Minh đá bóng khi 16 giờ 40 phút hoặc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ đem số ngược sầu riêng rẽ là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 trở thành thương của nhị chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhị chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài xích, hiệu nhị chữ số là 6 và nhị chữ số đều là số lẻ nên tớ lựa chọn số nhỏ nhắn là 3 và số rộng lớn là 9.

Vậy số cần thiết lần là 39 hoặc 93.

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2

2. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức

2.1. Đề đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000.

Số câu

3

2

2

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điều, 1 câu 1,5 điểm)

2,5

2,5

Giải vấn đề vị nhị quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo lượng, đo nhiệt độ phỏng.

Số câu

1

2

2

2

Số điểm

0,5

2

0,5

2

Hình học: Làm thân quen với hình bằng phẳng và hình khối (điểm ở thân thiết, trung điểm, hình trụ, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông vắn, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

5

1

7

6

Số điểm

2

1,5

5,5

1

3,5

6,5

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tắp lự sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được hiểu là

A. Sau phụ vương bốn

B. Sáu trăm phụ vương tư

C. Sáu trăm phụ vương mươi tư

D. Sáu tăm phụ vương mươi bốn

Câu 3. Thương của quy tắc phân chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một xe hơi con cái đem 4 bánh xe pháo. Hỏi 10 xe hơi con cái như vậy đem từng nào bánh xe?

A. đôi mươi bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào là tại đây ko đúng?

A. Số nào là nhân với cùng một cũng vị chủ yếu số đó

B. Số nào là phân chia cho một cũng vị chủ yếu số đó

C. Số nào là nhân với 0 cũng vị 0

D. Số 0 phân chia cho tới số nào thì cũng vị chủ yếu số đó

Câu 6. Dùng cụ nào là tại đây thông thường dùng để làm đánh giá góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. Nhiệt phỏng nào là sau đây phù phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0oC

B. 2oC

C. 100oC

D. 36oC

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng trĩu 30 kilogam, từng bao ngô nặng trĩu 40 kilogam. Hỏi 2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu từng nào ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan sát hình và vấn đáp câu hỏi

Có tứ ca đựng lượng nước như sau:

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca nào là đựng nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào là đựng số lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhị ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD nằm trong lối tròn trĩnh tâm O như hình vẽ. lõi AC nhiều năm 10 centimet. Tính phỏng nhiều năm nửa đường kính của hình trụ.

Đề đua kì 1 lớp 3

Đáp án Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Xem thêm: trường thpt tân phú trung

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 milimet = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS bịa tính rồi tính

Câu 10. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo khối lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

Đề đua kì 1 lớp 3

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng số lượng nước nhất.

c) Hai ca không giống nhau nhằm đựng được 550 ml nước là: A và D

Vì tổng lượng nước vô nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) Sắp xếp những ca theo đuổi tứ tự động đựng số lượng nước nhất cho tới nhiều nước nhất là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và O là tâm của lối tròn

Nên AC là 2 lần bán kính của lối tròn trĩnh tâm O

Vậy nửa đường kính của hình trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1

2.2. Đề đua học tập kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết ngược của quy tắc phân chia 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh Nam thực hiện những cái đèn lồng đem dạng khối lập phương. Mỗi mặt mũi dán một tờ giấy má màu sắc. Một cái đèn lồng vì vậy nên dùng số tờ giấy má màu sắc là:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào là sau đây phân chia miếng bánh trở thành 5 phần vị nhau?

Trắc nghiệm Toán lớp 3 KNTT

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô vị trí rỗng là:

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2

b) 122 x 4

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 18

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Câu 7. Nối

Chọn số cân nặng thích hợp cho từng con cái vật

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng cút thăm hỏi quan tiền viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp rất nhiều lần xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhị xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Quan sát hình sau đây và điền số mến hợp

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Có …… hình tam giác

Câu 10. Tính phỏng nhiều năm lối tất tả khúc ABCD

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Câu 1.

B. 21

Câu 2.

C. 6

Câu 3.

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu tương thích nhằm điền vô vị trí rỗng là:

B. <

Câu 5. Đặt tính rồi tính

a) 342 × 2 = 684

b) 488 : 4 = 122

Câu 6 . Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 348 + 84 : 6

= 348 + 14

= 362

b) 32 + 8 – 18

= 40 - 18

= 22

Câu 7. HS tự động nối

Câu 8. Giải toán

Có nhị xe pháo xe hơi đưa đoàn khách hàng cút thăm hỏi quan tiền viện kho lưu trữ bảo tàng. Xe loại nhất chở 16 người. Xe loại nhị chở số người gấp rất nhiều lần xe pháo loại nhất. Hỏi cả nhị xe pháo chở được toàn bộ từng nào người?

Xe loại nhị chở số người là:

16 x 2 = 32 người

Cả nhị xe pháo chở được toàn bộ số người là:

16 + 32 = 48 người

Đáp số: 48 người

Câu 9.

Có 6 hình tam giác

Câu 10.

Độ nhiều năm lối tất tả khúc ABCD là:

28 + 28 + 28 = 84 mm

>> Chi tiết: Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2

3. Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

3.1. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số và quy tắc tính: Cộng, trừ, nhân, phân chia những số vô phạm vi 1 000. Làm thân quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải vấn đề vị nhị quy tắc tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo những đại lượng: Các đơn vị chức năng đo phỏng nhiều năm, đo nhiệt độ phỏng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn trực tiếp, hình tam giác, hình trụ, hình tứ giác, khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 110 × 5 đem sản phẩm là:

A. 560

B. 550

C. 570

D. 580

Câu 2. Xếp đều 8 ngược cam vô 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy đem từng nào ngược cam?

A. 4 ngược cam

B. 5 ngược cam

C. 6 ngược cam

D. 7 ngược cam

Câu 3. Dựa vô tóm lược sau, lần số kilomet của tổ 2.

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

A. 40 cây

B. 16 cây

C. 24 cây

D. 18 cây

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A đem 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group đem từng nào học tập sinh?

A. 5 học tập sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học tập sinh

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 999 là

A. 990

B. 998

C. 1000

D. 10000

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214

b) 907 - 105

c) 127 x 7

d) 432 : 4

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

b) 742 - x = 194

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 136 × 5 - 168 + 184

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô màu xanh da trời nhiều năm tất tả 3 phiên thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhị thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

Mỗi sao thể hiện nay một vật dụng.

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa có khá nhiều nhất là: ….

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa đem tối thiểu là: …

- Số cây bút sáp tuy nhiên các bạn Hoa đem tất tả … phiên số cây bút chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14. Tìm số bị phân chia biết thương là số chẵn lớn số 1 đem nhị chữ số không giống nhau, số phân chia vị 4 và số dư là số nhỏ nhất hoàn toàn có thể đem.

Đáp án đề Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

C

B

A

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ đeo tay phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Toán học tập kì 1 lớp 3

Câu 9. Tính nhẩm

a) 672 + 214 = 886

b) 907 - 105 = 802

c) 127 x 7 = 889

d) 432 : 4 = 108

Câu 10. Tìm X

a) x : 6 = 102

x = 102 x 6

x = 612

b) 742 - x = 194

x = 742 - 194

x = 548

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

b) 136 × 5 - 168 + 184

= 680 - 168 + 184

= 512 + 184

= 696

Câu 12.

Bài giải

Độ nhiều năm thanh Fe màu xanh da trời là:

30 × 3 = 90 (cm)

Cả nhị thanh Fe nhiều năm là:

30 + 90 = 120 (cm)

Đáp số: 120 cm

Câu 13. Số

Đồ sử dụng học hành của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên đem đáp án

Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu vô dù trống

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa có khá nhiều nhất là: cây bút sáp

- Đồ sử dụng học hành tuy nhiên các bạn Hoa đem tối thiểu là: tẩy

- Số cây bút sáp tuy nhiên các bạn Hoa đem là 12, số cây bút chì tuy nhiên các bạn Hoa đem là 4.

Nên số cây bút sáp tuy nhiên các bạn Hoa đem tất tả 12 : 4 = 3 lần số cây bút chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14.

Thương là số chẵn lớn số 1 đem nhị chữ số không giống nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất hoàn toàn có thể đem là một trong những.

Số bị phân chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

>> Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023

3.2. Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.Số tương thích điền vô dù rỗng theo thứ tự là:

Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

A. 92 ; 104

B. 92 ; 74

C. 102 ; 104

D. 102, 74

Câu 2. Trên cây đem 65 ngược bòng. Sau Khi hái, số ngược bên trên cây giảm sút 5 phiên. Hỏi bên trên cây sót lại từng nào ngược bòng.

A. 15 quả

B. 14 quả

C. 12 quả

D. 13 quả

Câu 3. Có 5 can nước mắm nam ngư như nhau chứa chấp được toàn bộ 45 l nước mắm nam ngư. Hỏi từng can ê chứa chấp được từng nào lít nước mắm?

A. 15 lít

B. 10 lít

C. 9 lít

D. 8 lít

Câu 4. Vân đem một số trong những nhãn vở, hiểu được Khi rước số nhãn vở này chia đều cả hai bên cho tới 5 các bạn, thì từng các bạn được 6 cái. Hỏi Vân đem toàn bộ từng nào nhãn vở?

A. 6 cái

B. 10 cái

C. 30 cái

D. 35 cái

Câu 5. Hình vẽ sau đây được tạo nên trở thành kể từ từng nào tam giác?

Toán lớp 3 kì 1

A. 3 hình

B. 4 hình

C. 5 hình

D. 6 hình

Câu 6. \frac{1}{5} của 10 kilogam là:

A. 2 kg

B. đôi mươi kg

C. 50 kg

D. 5 kg

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Ghép từng quy tắc tính với tóm lại thích hợp.

TOán 3 CTST HK1

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.
 • B là vấn đề ở thân thiết nhị điểm G và H.
 • F là vấn đề ở thân thiết nhị điểm C và E.
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD.

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = ……….

b) 575 : 5 = ………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3

b) 784 : 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9

b) 228 - 40 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thái và Hùng đem một số trong những viên bi. Nếu Thái cho tới Hùng 14 viên bi và Hùng cho tới lại Thái 9 viên bi thì từng các bạn đem 40 viên bi. Lúc đầu, Thái đem số viên bi là:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 62dm

3 giờ 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

b) (9 × 8 – 12 – 5 × 12) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Đáp án đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

D

D

C

C

D

A

Phần 2. Tự luận

Câu 7.

Hs tự động nối

Câu 8.

Toán lớp 3 CTST kì 1

 • G là trung điểm của đoạn trực tiếp AB Đ
 • B là vấn đề ở thân thiết nhị điểm G và H S
 • F là vấn đề ở thân thiết nhị điểm C và E Đ
 • F là trung điểm của đoạn trực tiếp CD S

Câu 9. Tính nhẩm

a) 92 × 6 = 552

b) 575 : 5 = 115

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 172 × 3 = 516

b) 784 : 8 = 98

Câu 11. Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức sau:

a) 335 - 2 x 9 = 335 - 18 = 317

b) 228 - 40 : 5 = 228 - 8 = 220

Câu 12. Giải toán

Trước Khi được Hùng cho thêm nữa thì số bi của doanh nghiệp Thái đem là:

40 – 9 = 31 (viên bi)

Số bi lúc đầu của Thái là:

31 + 14 = 45 (viên bi)

Đáp số: 45 viên bi.

Câu 13. Đúng ghi đ, sai ghi s vô dù trống:

6m 2dm = 60 dm + 2 dm = 62 dm.

4m 5cm = 400 centimet + 5 centimet = 405 centimet.

7dm 4 milimet = 700 milimet + 4 milimet = 704 milimet.

3 giờ 10 phút = 180 phút + 10 phút = 190 phút.

2 giờ một phần hai tiếng = 120 phút + một phần hai tiếng = 150 phút.

7km 12 hm = 70 hm + 12 hm = 82 hm.

Em điền vô bảng như sau :

6m 2dm = 62dm

đ

3 giờ 10 phút = 310 phút

s

4m 5cm = 45cm

s

2 giờ một phần hai tiếng = 150 phút

đ

7dm 4mm = 704mm

đ

7km 12hm = 712hm

s

Câu 14. Tính nhanh

a) 4 × 126 × 25

= (4 × 25) × 126

= 100 × 126

= 12 600

b) (9 × 8 – 12 - 5×12) × (1 + 2 + 3 + 4 +5)

= (72 – 12 – 60) × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0 × (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

= 0

>> Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 2

4. Đề đua học tập kì 1 lớp 3 Môn khác

 • Bộ đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022-2023
 • Bộ 38 đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Sách mới
 • 25 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023
 • Bộ 46 đề đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3 Tải nhiều
 • 17 đề ôn đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2022 - 2023
 • Bộ đề đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 Tải nhiều

5. Đề cương ôn tập luyện lớp 3 học tập kì 1

 • Đề cương ôn tập luyện Tiếng Việt lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện môn Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023
 • Đề cương ôn tập luyện môn Tin Học lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023

.................................

Xem thêm: nguyên hàm e mũ 2x

Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 3, VnDoc tiếp tục liệt kê Top Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 3 tinh lọc, đem đáp án và chỉ dẫn giải cụ thể chung những em học viên tìm hiểu thêm nhằm thích nghi dần dần với những dạng bài xích thông thường bắt gặp vô đề đánh giá ấn định kì cuối kì 1. Hi vọng cỗ đề đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện và đạt sản phẩm cao trong những bài xích đua môn Toán lớp 3.

Xem thêm:

 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 3
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 1
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Chân trời tạo nên năm 2022-2023 Số 3
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 1
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 2
 • Đề đua Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối học thức Số 3

Như vậy, VnDoc.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta 16 đề đua Toán lớp 3 học tập kì một năm 2022 - 2023 Tải nhiều. Các em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập luyện Toán lớp 3 tương đối đầy đủ không giống, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích đua đạt sản phẩm cao.