de thi giua ki 1 lop 5 mon toan

Đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5

Đề thi đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì 1 bao hàm 71 đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 là cỗ đề thi đua toán thân mật kì 1 lớp 5 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Các đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức nửa đầu học tập kì 1 môn Toán lớp 5 và rèn luyện thêm thắt về những dạng bài xích tập luyện, ôn luyện sẵn sàng cho những bài xích thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5.

Bạn đang xem: de thi giua ki 1 lop 5 mon toan

Các đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán sau đó là đề ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức, canh ty những em học viên bắt được những kỹ năng và kiến thức Toán nửa đầu học tập kì 1, sẵn sàng cho những bài xích thi đua thân mật kì 1 hiệu suất cao.

Đề thi đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 theo dõi Thông tư 22

Ma trận đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kỹ năng và kiến thức,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép tắc tính về phân số, dò xét x… Số thập phân và phân số, hỗ số, so sánh sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích S, chu vi hình chữ nhật. Giải việc tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC ............
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian dối thực hiện bài xích : 40 phút

Bài 1: Hỗn số ghi chép bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A. \frac{17}{5}
B. \frac{15}{5}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{5}{17}

Bài 2: a) Phần vẹn toàn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54

B. 904254

C. 9042

D. 9042,54

b) Chữ số 5 nhập số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. Phần triệu

B. Phần mười

C. Phần trăm

D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............centimet số tương thích ghi chép nhập điểm chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09

B. 7,9

C. 0,79

D. 0,790

b) Điền vệt < ; > ; = ; tương thích nhập dù trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ......... 56, 1

Bài 4: Chiều nhiều năm \frac{4}{5}m, chiều rộng lớn \frac{1}{2}m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A. \frac{5}{7}m
B. \frac{4}{10}m
C. \frac{13}{5}m
D. \frac{13}{10}m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. 3\frac{4}{5}x\frac{1}{8}

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một người công nhân may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân cơ may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 200 m. Chiều rộng lớn vì như thế chiều nhiều năm. Hỏi diện tích S khu đất nền cơ vì như thế từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHẦN I. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A

1 điều

Câu 2. (1 điểm) Khoanh đích mỗi ý

0,5 điểm

a) Ý C ; b) Ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh đích mỗi ý

0,5điểm

a) Ý B ; b) Điền đích dấu

Câu 4. (1 điểm) Khoanh đích Ý C

1 điều

PHẦN II. (6 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính đích từng phần

0.5 điểm

Câu 6. (1 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy không còn số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải

0.25 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x \frac{3}{4} = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền cơ sở hữu số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha

0.25 điểm

Đáp số: 3 ha

0.25 điểm

Câu 9 .(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 năm 2023

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số này bên dưới đó là phân số thập phân?

A. \frac{100}{57}
B. \frac{25}{100}
C. \frac{15}{20}
D. \frac{10}{55}

b) Hỗn số 5\frac{7}{100} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, phụ thân Tỷ Lệ được ghi chép là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 nhập số 87,052 là:

A. \frac{5}{10}
B. \frac{5}{100}
C. \frac{5}{1000}
D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số bé bỏng nhất trong số số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số ngẫu nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm) Một group trồng rừng tầm cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi nhập 5 ngày group cơ trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số tương thích nhập điểm chấm.

a) 4,35m2 = …………….dm2

b) 8T 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d) \frac{1}{4}ha =…..………...m2

Câu 6. (1 điểm): Điền vệt > ; < ; = tương thích nhập điểm trống rỗng .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

a) \frac{1}{14}+\frac{3}{8}

b) 1-1\frac{1}{5}:1\frac{1}{2}=

Câu 8. (2 điểm) Giải việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9 m. Người tớ lát nền căn chống cơ vì như thế loại gạch men vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống cơ cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi hạc, tường rằng sau 3 năm nữa tuổi hạc u vội vàng 3 đợt tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc lúc này của từng người.

Đáp án: Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi câu vấn đáp đúng: 1 điều. từng ý đích 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a- B ; b- C

a- C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. (1 điểm): Viết đích từng ý 0,25 điểm

Câu 6. (1 điểm): Điền đích từng ý 0,25 điểm.

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý đích 0,5 điểm

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch men là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ vật dụng, tìm kiếm được hiệu số phần vì như thế nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi hạc u, tuổi hạc con cái lúc này 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm

Đáp án:

Vì từng năm, từng người gia tăng một tuổi hạc nên 3 năm nữa u cũng rộng lớn con cái 30 tuổi hạc.

Ta sở hữu sơ đồ:

Giải:

Hiệu số phần cân nhau thân mật số tuổi hạc của u và số tuổi hạc của con cái 3 năm nữa là :

3-1 = 2 ( phần )

Tuổi u 3 năm nữa là :

30 :2 * 3 = 45 ( tuổi hạc )

Số tuổi hạc của u lúc này là

45-3 = 42 ( tuổi hạc )

Vậy tuổi hạc con cái lúc này là :

42-30 = 12 ( tuổi hạc )

Đáp số: tuổi hạc mẹ: 42 tuổi; tuổi hạc con: 12 tuổi hạc.

Lưu ý: Câu vấn đáp ko phù phù hợp với phép tắc tính thì ko mang lại điểm.

Danh số sai: ko mang lại điểm

Câu vấn đáp đích, phép tắc tính đích, sản phẩm sai mang lại một nửa số điểm của câu cơ.

HS tuân theo cách tiếp đích thì mang lại điểm tối nhiều.

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp hoặc sản phẩm đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số \frac{3457}{1000}được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57
b. 3,457
c. 345,7
d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm sở hữu 6 phần mươi, 4 Tỷ Lệ và 7 phần ngàn là:

a. 0,647
b. 0,467
c. 647
d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) 2\frac{1}{4} vội vàng từng nào đợt \frac{1}{8}?

a. 24 lần
b. 18 lần
c. 12 lần
d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23
b. 0,023
c. 0,0023
d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm phỏng nhiều năm tuy nhiên 50% của chính nó vì như thế 80 cm?

a. 40 m
b. 1,2 m
c. 1,6 m
d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số này rất có thể ghi chép trở thành phân số thập phân?

a. \frac{2}{3}
b. \frac{19}{25}
c. \frac{5}{7}
d. \frac{1}{6}

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán cần trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy cần trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng
b. 270 000 đồng
c. 27 000 đồng
d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhì số ngẫu nhiên X và Y sao mang lại X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50
b. X = 49 và Y = 51
c. X = 50 và Y = 51
d. Không dò xét được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

……………………………………………………………………………………………..........................

Bài 2: (1 điểm) Điền số tương thích nhập điểm chấm

a. 3kg 5g = ............................kg

4 km 75 m =............................m

b. 3456 kilogam = ............................tấn

7,6256 ha = ............................m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

\text { a) } 6 \frac{2}{7}+5 \frac{3}{7}=

\text { b) } 3 \frac{1}{5}: 1 \frac{1}{3}=

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 240m, chiều rộng lớn vì như thế 3/4 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. tường rằng tầm cứ 100m2 thì thu hoạch được một nửa tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng cơ người tớ chiếm được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp thích hợp lí: \frac{27}{26}\frac{38}{37}

Đáp án đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh đích từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh nhập ý b

Câu 2: Khoanh nhập ý a

Câu 3: Khoanh nhập ý b

Câu 4: Khoanh nhập ý c

Câu 5: Khoanh nhập ý c

Câu 6: Khoanh nhập ý b

Câu 7: Khoanh nhập ý a

Câu 8: Khoanh nhập ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp đích trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền đích từng điểm chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm đích chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm đích số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết lời nói giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này là :

240\times\frac{3}{4} = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

Xem thêm: bình phương số phức

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được \frac{1}{2} tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng cơ thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

\begin{array}{l}
\frac{27}{26}=1+\frac{1}{26} \\
\frac{38}{37}=1+\frac{1}{37}
\end{array}

\frac{1}{26}>\frac{1}{27}

nên \frac{27}{26}>\frac{38}{37}

Chi tiết cỗ đề: Sở đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề Toán lớp 5 thân mật kì 1 bên trên bao hàm tương đối đầy đủ đáp án và chỉ dẫn giải. Để ôn tập luyện, gia tăng kỹ năng và kiến thức, những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm những đề ôn tập luyện tại đây.

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích.

1) Số tương thích ghi chép nhập điểm chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân \frac{834}{10}được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống rỗng.

1) 3 \frac{5}{9}>2 \frac{7}{9}

2) 5 \frac{2}{5}<5 \frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

2) Viết số tương thích nhập dù trống rỗng.

\frac{7}{2}=\frac{7\ \times\ .....}{2\times.....}=\frac{35}{10}

Bài 2: Tìm x?

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3:

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ người sử dụng loại gạch men men hình vuông vắn sở hữu cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch men nhằm lát kín nền căn chống cơ, hiểu được căn chống sở hữu chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

>> Tham khảo đề thi đua mới nhất nhất: Sở đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5  theo dõi Thông tư 22

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 3

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tư mươi tám” ghi chép như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: tường 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền nhập dù trống rỗng là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số chín nhập số thập phân 17,209 nằm trong mặt hàng số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 bên dưới dạng số thập phân được

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 80m và gấp rất nhiều lần chiều rộng lớn. tường rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ người tớ thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 nhập số 30,584 có giá trị là:

A. 80

B.\frac{8}{10}

C. \frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. \frac{235}{100}

B. 2\frac{35}{100}

C. 23\frac{5}{100}

c) Số lớn nhất nhập các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 gọi là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, ko tám.

Không phẩy ko tám

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4\frac{7}{10}= ……………………………

21\frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3 : Điền dấu < , > , = vào dù trống :

17,5 .... 17,500

\frac{145}{10} .... 14,5

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ……………… ha

Bài 5: Tính kết quả :

a/ \frac{6}{7}+\frac{5}{8}

b/ 10\frac{7}{10}-4\frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp hoàn thành một đoạn đường nhập 6 ngày. Hỏi muốn đắp hoàn thành đoạn đường đó nhập 4 ngày thì phải cần từng nào người ?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài  40 phút)

I- Trắc nghiệm:

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số thập phân bao gồm có:năm trăm; nhì đơn vị; sáu phần mười; tám Tỷ Lệ ghi chép là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

Câu 2. Chữ số 6 nhập số thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. 6

Câu 3. 5\frac{6}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

Câu 4. Số lớn số 1 trong số số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

A. 6,235

B. 5,325

C.6,325

D.4,235

Câu 5. Số thập phân 25,18 ngay số thập phân này sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

Câu 6. 0,05 ghi chép bên dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{5}{100}

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{1000}

D. 5

II. Tự luận:

Bài 1: Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5T 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2 =……. m2

Bài 2. Bài toán

Mua 9 quyển vở không còn 36000 đồng. Hỏi mua sắm 27 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 6

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian dối thực hiện bài xích : 40 phút)

Bài 1. Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Em hoặc khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tư chục, nhì đơn vị chức năng và tám phần mươi ghi chép là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhì phần mươi ghi chép là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 nhập số thập phân 12,576 nằm trong mặt hàng nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 ghi chép bên dưới dạng láo lếu số là:

A. 9\frac{5}{100}

B. 9\frac{5}{1000}

C. \frac{905}{1000}

D. \frac{9050}{1000}

5) Hai số ngẫu nhiên tiếp tục tương thích ghi chép nhập điểm chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhì số thập phân:

a) 3,71 và 3,685

b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số tương thích nhập điểm chấm:

a) 7m2= ……..dm2

b) 6dm24cm2 = ……..cm2

c) 23dm2=…...m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 7

Phần 1: Khoanh nhập sản phẩm đích.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b, \frac{5}{10}

c, \frac{5}{100}

d, \frac{5}{1000}

Bài 2: Chuyển phân số thập phân trở thành số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dm2 = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân này rất khác với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân rồi gọi những số thập phân cơ.

\frac{135}{10} = ………………………………………………………….

\frac{2009}{1000}=………………………………………………………….

Bài 2: So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 và 7,9

b, 90,6 và 89,7

Bài 3: Xếp những số sau theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân tương thích nhập điểm chấm

a, 42dm 4cm = …………………….dm

b, 2cm2 5mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 cỗ vật dụng học tập toán không còn 450 000 đồng . Hỏi mua sắm 30 cỗ vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích nhất:

Câu 1. Hỗn số 4\frac{3}{5} được ghi chép trở thành phân số:

A. \frac{9}{5}

B. \frac{12}{5}

C. \frac{27}{5}

D. \frac{23}{5}

Câu 2. Viết số thập phân bao gồm có: Sáu mươi nhì đơn vị chức năng, sáu phần mươi, bảy Tỷ Lệ và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

Câu 3. Chữ số 6 nhập số thập phân 8,962 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{1000}

Câu 4. Phân số \frac{9}{100} thập phân ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 5. Hỗn số 58\frac{27}{1000} được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền vệt (>; <; =) tương thích nhập dù trống:

a. 83,2 ... 83,19

b. 48,5 ... 48,500

c. 7,843 .... 7,85

d. 90,7.... 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn 60m, chiều nhiều năm vì như thế \frac{5}{3} chiều rộng lớn.

a.Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. tường rằng, tầm cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề thi đua thân mật kì 1 Toán 5 số 9

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) 5\frac{7}{100} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân tương thích nhập điểm chấm 5km 302m= ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong số số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số tương thích nhập điểm chấm: 7m2 2 dm2 = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe pháo đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng mang lại 12 xe pháo. Vậy mỗi xe pháo đổ 3 lít thì số xăng đó đủ mang lại từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một quần thể vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi phía trên hình vẽ mặt mày. Diện tích của quần thể vườn là:

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 Toán lớp 5

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a) 1 \frac{5}{7} \times x=2 \frac{3}{6}

b) \frac{29}{7}-x=\frac{3}{2}

Câu 2: Viết số tương thích nhập điểm chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 centimet = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi là 64m, chiều nhiều năm vì như thế \frac{5}{3}chiều rộng lớn. Người tớ đang được dùng \frac{1}{12}diện tích mảnh đất nền nhằm thực hiện ngôi nhà.

a. Tính chiều nhiều năm chiều rộng?

b. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện nhà?

Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn khác

  • Đề thi đua thân mật học tập kì 1 những lớp Tiểu học 
  • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Có đáp án
  • 10 đề thi đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì một năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023
  • Bộ 11 đề thi đua thân mật kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 tương đối đầy đủ những môn năm 2022-2023

Tham khảo cụ thể toàn cỗ đề thi đua bên trên tệp tin chuyển vận về.

Xem thêm: cách bấm máy giải bất phương trình

71 đề thi đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với những dạng kỹ năng và kiến thức nhập tâm, cụ thể mang lại từng bài học kinh nghiệm, tập luyện kĩ năng giải Toán về phân số, láo lếu số, bảng đơn vị chức năng đo lượng, phỏng nhiều năm, diện tích S.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề thi đua học tập kì 1 lớp 5 và đề thi đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Tham khảo những đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 khác:

  • Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường đái học tập Trần Hưng Đạo
  • Đề thi đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ngôi trường đái học tập Phương Trung 2, Hà Nội