đề thi giữa kì 2 hóa 10

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa 10 năm 2022 - 2023 là tư liệu cực kỳ hữu ích tuy nhiên Download.vn ham muốn trình làng cho tới quý thầy cô nằm trong chúng ta lớp 10 tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 2 hóa 10

Đề đánh giá thân thuộc kì 2 Hóa học tập 10 bao gồm 3 đề đem đáp án giải cụ thể. Thông qua quýt đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa 10 canh ty chúng ta học tập Hóa nhanh gọn thích nghi với cấu hình đề ganh đua, ôn tập dượt nhằm đạt được sản phẩm cao vô kì ganh đua tới đây. Đồng thời cũng chính là tư liệu tìm hiểu thêm giành riêng cho quý thầy cô đi ra đề ganh đua cho những em học viên của tớ. Nội dung cụ thể đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa 10 năm 2022 - 2023 mời mọc chúng ta nằm trong bám theo dõi bên trên trên đây.

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa 10 Chân trời sáng sủa tạo

Đề đánh giá thân thuộc học tập kì 2 Hóa học tập 10

Cho nguyên vẹn tử khối của những nguyên vẹn tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27.

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Oxi là nhân tố phi kim sinh hoạt, đem tính lão hóa mạnh là do

A. Oxi có không ít vô ngẫu nhiên.
B. Oxi có tính âm năng lượng điện rộng lớn.
C. Oxi là hóa học khí.
D. Oxi đem 2 electron lớp bên ngoài nằm trong.

Câu 2: Số oxi hoá của lưu hoàng trong những phù hợp chất: SO2, H2S, H2SO4, CuSO4 theo lần lượt là

A. 0, +4, +6, +6.
B. +4, -2, +6, +6.
C. 0, +4, +6, -6.
D . +4, +2, +6, +6.

Câu 3: Để phân biệt oxi và ozon hoàn toàn có thể người sử dụng hóa học nào là sau đây?

A. Cu.
B. Hồ tinh ma bột.
C. H2
D. Dung dịch KI và hồ nước tinh ma bột.

Câu 4: Chất nào là tại đây vừa vặn đem tính lão hóa, vừa vặn đem tính khử?

A. O3.
B. SO2.
C. H2SO4.
D. H2S.

Câu 5: Cho V lít SO2 (đktc) ứng dụng không còn với hỗn hợp Br2 dư. Thêm tiếp vô hỗn hợp sau phản xạ BaCl2 dư chiếm được 2,33 gam kết tủa. Thể tích V là

A. 0,11 lít.
B. 1,12 lít.
C. 0,224 lít.
D. 2,24 lít.

Câu 6: H2SO4 đặc, nguội hoàn toàn có thể ứng dụng được với toàn bộ hóa học vô mặt hàng nào là sau đây?

A. Mg, Zn.
B. Fe, Zn.
C. Al, Zn.
D. Fe, Al.

Câu 7: Hòa tan trọn vẹn 16 gam lếu phù hợp Mg, Fe vì thế hỗn hợp H2SO4 loãng vừa vặn đầy đủ. Sau phản xạ thấy lượng hỗn hợp gia tăng 15,2 gam đối với ban sơ. Khối lượng muối bột khan chiếm được sau thời điểm cô cạn hỗn hợp là

A. 53,6 gam.
B. 54,4 gam.
C. 92 gam.
D. 92,8 gam.

Câu 8: Dãy sắt kẽm kim loại phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 loãng là

A. Cu, Zn, Na.
B. K, Mg, Al, Fe, Zn.
C. Ag, Ba, Fe, Sn.
D. Au, Pt, Al.

Câu 9: Hấp thụ toàn cỗ 4,48 lít SO2 (đktc) vô 300 ml dd NaOH 1M. Sản phẩm muối bột chiếm được là

A. Na2SO3.
B. Na2SO4, NaHSO4.
C. NaHSO3.
D. Na2SO3, NaHSO3.

Câu 10: Có những thực nghiệm sau:

(I) Nhúng thanh Fe vô hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

(II) Sục khí H2S vô nước brom.

(III) Sục khí CO2 vô nước Gia-ven.

(IV) Nhúng lá nhôm vô hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

Số thực nghiệm xẩy ra phản xạ hoá học tập là

A. 2.
B. 1
C. 3.
D. 4.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm): Axit sunfuric là hóa hóa học tiên phong hàng đầu được sử dụng trong tương đối nhiều ngành công nghiệp. Hàng năm, những nước bên trên toàn cầu phát triển đi ra khoảng chừng 160 triệu tấn. Viết PTHH phát triển H2SO4 kể từ FeS2 bám theo sơ đồ: FeS2 → SO2 → SO3 → oleum → H2SO4.

Câu 2 ( 2 điểm): Bằng cách thức chất hóa học (không người sử dụng hóa học chỉ thị) hãy phân biệt 3 lọ mất mặt nhãn đựng những hóa học sau: H2SO4; HCl; Na2SO4.

Câu 3 ( 2 điểm): Hấp thụ trọn vẹn V lít SO2 (ở đktc) vô 2,2 lít nước vôi vô 0,1M chiếm được hỗn hợp X và 14,4 gam hóa học rắn Y. Xác lăm le V. Giả sử SO2 tan nội địa ko đáng chú ý.

Câu 4 ( 1 điểm): Hòa tan không còn 8,775 gam lếu phù hợp B bao gồm Mg và Al vô 75 gam hỗn hợp H2SO4 98% chiếm được hỗn hợp X và lếu phù hợp khí Y bao gồm SO2 và H2S.Cho Y kể từ từ qua quýt bình đựng KMnO4 dư thấy đem 2,4 gam kết tủa xuất hiện tại, thanh lọc quăng quật kết tủa, cho tới phần hỗn hợp sót lại ứng dụng với hỗn hợp BaCl2 dư thấy chiếm được 26,2125 gam kết tủa nữa. Tính C% của H2SO4 vô X và %Al vô lếu phù hợp B.

Đáp án đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa 10

I. Trắc nghiệm ( 0,3 điểm/câu)

Câu12345678910
Đáp ánBBDBCABBDC

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm):

FeS2 → SO2 → SO3 → oleum → H2SO4.

HS viết lách trúng từng PTHH 0,5 điểm. Thiếu thăng bằng trừ ½ số điểm từng PT.

1/ 4FeS2 + 11O2 →(tº) 2SO2 + 8Fe2O3

2/ 2SO2 + O2 ⇔(xt, tº) 2SO3

3/ H2SO4 + nSO3 → H2SO4.nSO3

4/ H2SO4.nSO3 + nH2O → (n + 1) H2SO4.

Câu 2 ( 2 điểm):

Đánh số trật tự từng lọ, trích khuôn demo (0,5 điểm)

Dùng hỗn hợp BaCl2 vô những khuôn demo nếu: xuất hiện tại kết tủa white là Na2SO4; H2SO4 (nhóm I). (0,5 điểm)

Còn lại ko hiện tượng kỳ lạ là HCl.

PTHH: (0,5 điểm)

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4+ 2HCl

BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4+ 2NaCl

Nhỏ dd Na2SO3 vô group I nếu: đem khí cất cánh đi ra là H2SO4 sót lại ko hiện tượng kỳ lạ là Na2SO4 (0,5 điểm)

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O

Câu 3 ( 2 điểm):

Các phản xạ hoàn toàn có thể xẩy ra bám theo loại tự: (0,5 điểm)

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 + H2O (1)

SO2 + CaSO3 + H2O → Ca(HSO3)2 (2)

Số mol Y = số mol CaSO3 = 0,12 mol; số mol Ca(OH)2 = 0,22 mol

TH1: Chỉ xẩy ra phản xạ 1 (0,5 điểm)

Theo pư 1: Số mol Ca(OH)2 pư = số mol Y = 0,12 < 0,22 → thỏa mãn nhu cầu.

→ số mol SO2 = 0,12 mol → V1 = 2,688 lít.

TH2: Xảy đi ra cả hai phản xạ (0,5 điểm)

Tính toán được số mol SO2 = 0,32 mol → V2 = 7,168 lít.

Vậy đem 2 nghiệm: V1 = 2,688 lít và V2 = 7,168 lít (0,5 điểm)

Câu 4 ( 1 điểm):

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2 MnSO4 + K2SO4 (0,25 điểm)

5H2S + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 5S + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

Tính được nS = 2,4/32 = 0,075 → nH2S = 0,075.

Áp dụng đl bảo toàn nhân tố → nSO2 = nBaSO4 = 0,1125 mol

Quá trình khử: 2H2SO4 + 2e → SO2 + 2H2O + SO2 2- (0,25 điểm)

5H2SO4 + 8e → H2S + 4H2O + 4SO4 2-

Tính bám theo quy trình → nH2SO4 = 0,6 mol → nH2SO4 dư = 0,15 mol

Theo lăm le luật bảo toàn lượng → mx = 74,025 gam (0,25 điểm)

→ C% axit = 19,86%

Gọi nMg = a (mol); nAl = b (mol) (0,25 điểm)

Áp dụng đl bảo toàn e → 2a + 3b = 0,825

Theo lượng → 24a + 27b = 8,775

Giải hệ → a =0,225; b = 0,125 → %mAl = 38,46%.

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa 10 Cánh diều

Đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa 10

Cho nguyên vẹn tử khối của những nguyên vẹn tố: Mn = 55, O = 16, Mg = 24, Fe=56, H = 1, Ag = 108, K = 39, Cl = 35,5, F = 19, Br = 80, I = 127, S = 32, Zn = 65, Cu = 64, Al = 27.

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1: Phát biểu nào là sau đấy là sai?

A. Bán kính nguyên vẹn tử của clo to hơn nửa đường kính nguyên vẹn tử của flo.
B. Độ âm năng lượng điện của brom to hơn chừng âm năng lượng điện của iot.
C. Tính khử của ion Br- to hơn tính khử của ion Cl-.
D. Tính axit của HF mạnh rộng lớn tính axit của HCl.

Câu 2: Dãy bao gồm những hóa học đều ứng dụng được với hỗn hợp HCl loãng là

Xem thêm: công thức lũy thừa lớp 12

A. Ag, CaCO3, CuO.
B. FeS, BaSO4, KOH.
C. AgNO3, (NH4)2CO3, Cu.
D. Mg(HCO3)2, AgNO3, CuO.

Câu 3: Trong chống thực nghiệm, người tớ thông thường pha chế clo vì thế cách

A. năng lượng điện phân rét chảy NaCl.
B. cho tới hỗn hợp HCl đặc ứng dụng với MnO2, đun rét.
C. năng lượng điện phân hỗn hợp NaCl đem màng ngăn.
D. cho tới F2 đẩy Cl2 thoát ra khỏi hỗn hợp NaCl.

Câu 4: Cho sắt kẽm kim loại M ứng dụng với Cl2 được muối bột X; cho tới sắt kẽm kim loại M ứng dụng với hỗn hợp HCl được muối bột Y. Nếu cho tới sắt kẽm kim loại M ứng dụng với hỗn hợp muối bột X tớ cũng khá được muối bột Y. Kim loại M hoàn toàn có thể là

A. Mg.
B. Zn.
C. Al.
D. Fe.

Câu 5: Khi cho tới hỗn hợp AgNO3 phản xạ với hỗn hợp nào là tại đây tiếp tục cho tới kết tủa gold color đậm nhất?

A. Dung dịch HI.
B. Dung dịch HCl.
C. Dung dịch HBr.
D. Dung dịch HF.

Câu 6: Trong phản ứng: Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO, clo vào vai trò

A. ko là hóa học lão hóa, ko là hóa học khử.
B. là hóa học lão hóa.
C. là hóa học khử.
D. vừa vặn là hóa học lão hóa, vừa vặn là hóa học khử.

Câu 7: Trong chống thực nghiệm, hỗn hợp HF ko được bảo vệ vào phía trong bình thực hiện vì thế vật liệu nào?

A. Nhựa.
B. Gốm sứ.
C. Thủy tinh ma.
D. Polime.

Câu 8: Cho 5,4 gam Al phản xạ trọn vẹn với hỗn hợp HCl loãng, dư chiếm được từng nào lít khí H2 (đktc)?

A. 4,48 lít.
B. 2,24 lít.
C. 6,72 lít.
D. 7,84 lít.

Câu 9: Cho 0,1 mol KMnO4 ứng dụng với hỗn hợp HCl dư, đun rét. Thể tích khí bay đi ra (ở đktc) là

A. 0,56 lít.
B. 5,6 lít.
C. 2,24 lít.
D. 0,112 lít.

Câu 10: Khi cho tới mẩu quỳ tím độ ẩm vào trong bình đựng khí Cl2, hiện tượng kỳ lạ chiếm được là

A. quỳ tím fake lịch sự red color.
B. quỳ tím ko đổi màu.
C. quỳ tím fake lịch sự red color, tiếp sau đó mất mặt màu sắc.
D. quỳ tím fake lịch sự blue color.

II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm): Bằng cách thức chất hóa học (không người sử dụng hóa học chỉ thị) hãy phân biệt những dd sau chứa chấp trong những lọ riêng không liên quan gì đến nhau mất mặt nhãn: MgCl2, KBr, KCl.

Câu 2 ( 2 điểm): Cho m gam lếu phù hợp G gồm: CaCO3 và Al vào một trong những lượng vừa vặn đầy đủ V lít hỗn hợp HCl 2M. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp A và 8,96 lít khí B ở đktc. Cô cạn A chiếm được 37,8 gam muối bột khan.

1/ Xác lăm le % lượng của những hóa học vô G.

2/ Tính CM của những hóa học vô A.

Câu 3 ( 2 điểm): Cho 5,965 gam lếu phù hợp A gồm: NaX, NaY (X,Y là nhì halogen tiếp tục, nguyên vẹn tử khối của X < Y) vô hỗn hợp AgNO3 dư. Kết giục phản xạ thu được một,435gam kết tủa. Xác lăm le nhì nhân tố X, Y.

Câu 4 ( 1 điểm): Sục V lít Cl2 ở đktc vô 100ml hỗn hợp C gồm: NaF 1M; NaBr 3M và KI 2M chiếm được hỗn hợp D. Cô cạn D chiếm được 41,1 gam hóa học rắn khan E. Xác lăm le V.

Đáp án đề đánh giá thân thuộc kì 2 Hóa học tập 10

I. Trắc nghiệm ( 0,3 điểm/câu)

Câu12345678910
Đáp ánDDBDADCCBC

II. Tự luận ( 7 điểm)

Câu 1 ( 2 điểm):

Đánh số trật tự từng lọ, trích khuôn demo. (0,5 điểm)

Dùng dd NaOH nhìn thấy MgCl2 nhờ kết tủa white (0,5 điểm)

PTHH: MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 (↓) + 2NaCl.

Dùng dd AgNO3 nhìn thấy KCl (kết tủa trắng), KBr (kết tủa vàng nhạt). (0,5 điểm)

PTHH: (0,5 điểm)

AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3

AgNO3 + KBr → AgBr + KNO3.

(viết trúng từng PTHH 0,25 điểm)

Câu 2 ( 2 điểm):

1. Gọi số mol CaCO3 = x; số mol Al = y; tính số mol khí = 0,4 mol. (0,25 điểm)

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O (0,5 điểm)

x → x (mol)

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

y → 1,5y (mol)

(mỗi PTHH trúng 0,25 điểm)

Lập hệ: (0,25 điểm)

Giải hệ: x = 0,1; hắn = 0,2

Tính được %mCaCO3 = 64,935%; %mAl = 35,065%.

2. Tính số mol HCl pư = 0,8 mol và tính V = 0,4 lít. (0,25 điểm)

Tính số mol những hóa học tan vô A: CaCl2 0,1 mol và AlCl3 = 0,2 mol. (0,25 điểm)

Tính được: CMCaCl2 = 0,1:0,4 = 0,25M; CMAlCl3 = 0,2:0,4 = 0,5M. (0,25 điểm)

Câu 3 ( 2 điểm):

Trường phù hợp 1: X là Flo và Y là Clo. Ta đem PTHH: (0,25 điểm)

Tính được số mol AgCl = 0,01 mol

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3 (0,5 điểm)

0,01 ← 0,01 (mol)

→ mNaCl = 0,01.58,5 = 0,585 < 5,965 (thỏa mãn) (0,25 điểm)

Trường phù hợp 2: X không giống F gọi X, Y là E (điều kiện: 35,5 < ME < 127). Ta đem PTHH: (0,25 điểm)

NaE + AgNO3 → AgE + NaNO3

Ta đem số mol NaE = số mol AgE (0,5 điểm)

Giải PT → ME < 0 (loại). (0,25 điểm)

Câu 4 ( 1 điểm):

Các pư hoàn toàn có thể xẩy ra bám theo loại tự: (0,25 điểm)

Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 (1)

0,1← 0,2 → 0,2 (mol)

Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 (2)

0,3 → 0,3 (mol)

n: x → 2x → 2x (mol)

Số mol những chất: NaF 0,1 mol; NaBr 0,3 mol; KI 0,2 mol

- Giả sử Cl2 phản xạ vừa vặn đầy đủ ở phản xạ 1. (0,25 điểm)

Theo pư 1: Chất rắn E gồm: NaF 0,1 mol; KCl 0,2 mol; NaBr 0,3 mol

m1 = 0,1.42 + 0,2.74,5 + 0,3.103 = 50 gam.

- Giả sử Cl2 phản xạ vừa vặn đầy đủ ở phản xạ 2. (0,25 điểm)

Theo phản xạ 1,2: Chất rắn E gồm: NaF 0,1 mol; KCl 0,2 mol; NaCl 0,3 mol

m2 = 0,1.42 + 0,2.74,5 + 0,3.58,5 = 36,65 gam.

Nhận xét: m2 < mE < m1 → Pư 2 mới mẻ xẩy ra 1 phần

Gọi số mol Cl2 pư ở cả 2 là x mol: Theo pư 1,2: (0,25 điểm)

- E gồm: NaF 0,1 mol; KCl 0,2 mol; NaCl 2x mol; NaBr (0,3-2x) mol

Ptr: 0,1.42 + 0,2.74,5 + 2x.58,5 + (0,3-2x).103 = 41,1 x = 0,1

- Số mol Cl2 vẫn người sử dụng = 0,1+x = 0,2 mol → V = 0,2.22,4 = 4,48 lít

...............

Tải tệp tin tư liệu nhằm coi thêm thắt đề ganh đua thân thuộc kì 2 Hóa học tập 10

Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 2019 lâm đồng