đề thi hết học kì 2 lớp 1

Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sở hữu đáp án

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023 bao gồm 44 đề đánh giá học tập kì II môn Toán lớp 1 những cuốn sách Cánh Diều, Kết nối, Chân trời, Vì sự đồng đẳng, Cùng học tập nhằm cải tiến và phát triển. Hi vọng tư liệu này hùn những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kỹ năng đang được học tập nhập việc giải bài bác tập luyện toán. Chúc những em học tập chất lượng tốt.

Bạn đang xem: đề thi hết học kì 2 lớp 1

Để biết thâm thúy rộng lớn về đề đua học tập kì 2 lớp một năm 2023, chào chúng ta nhập lối links sau nhằm chuyên chở về hoàn toàn bộ: Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt 2023 và Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán 2023.

I. Sở 14 đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mới

Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: .......
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết nhập khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + trăng tròn …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mũi có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số quí hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết nhập khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + trăng tròn < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mũi có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:

 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 1
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 2
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 4
 • Bộ 06 đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số nhập phạm vi 100; phân biệt số chẵn, lẻ; triển khai những phéo tính nằm trong trừ nhập phạm vi 100; số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau, ghi chép quy tắc tính trong những việc giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ thời trang, đo phỏng lâu năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước đáp án đích từng bài bác tập luyện bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được ghi chép là:

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề đua Toán học tập kì 2 lớp 1

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mũi sở hữu....... hình vuông?

Đề đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé nhỏ nhất?

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 65 – 3 là:

b. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 46 + 12 là:

Câu 5. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số tương đương nhau là:

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 nhành hoa. Mai hái 10 nhành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào nhành hoa ?

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, nhập ê sở hữu 5 chục con cái đang được nhập chuồng. Hỏi sót lại từng nào con kê ko nhập chuồng?

Đề đua HK2 lớp 1

Đáp án Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm trước đáp án đích từng bài bác tập luyện bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 gọi là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được ghi chép là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mũi sở hữu....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé nhỏ nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết trái ngược của quy tắc tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số tương đương nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 nhành hoa. Mai hái 10 nhành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là loại mấy?

B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Đề đua Toán lớp 1 HK2

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, nhập ê sở hữu 5 chục con cái đang được nhập chuồng. Hỏi sót lại từng nào con kê ko nhập chuồng?

86

-

50

=

36

 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 1
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 2
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 3
 • Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 4
 • Bộ đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối tri thức

Đề đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1.1. Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC .......
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo nút độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm theo dõi ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và những quy tắc tính nằm trong, trừ ko ghi nhớ nhập phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

1

0.5

2

2

0.5

6

Số tự động nhiên

Cấu tạo nên số

I.1

0.5

0.5

Xếp số theo dõi trật tự theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé

I.2

0.5

0.5

Số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau Hoặc số lớn số 1, số bé nhỏ nhất

I.3

0.5

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

1

1

Tính nhẩm

II.1b

1

1

So sánh những số

II.1c

1

1

Tách gộp số

II.2

1

1

Điền số quí hợp

II.5

0.5

0.5

Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)

0.5

1

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông vắn, hình trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

0.5

0.5

II.3a

1

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

0.5

0.5

Giải toán sở hữu lời nói văn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Số học

Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời

II.4

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Thời gian

Tuần lễ, những ngày nhập tuần

I.4

0.5

0.5

Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ

I.5

0.5

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

3

2

2

10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm theo dõi cường độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

Xem thêm: đề thi olympic các môn học lớp 4

1.2. Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỌ TÊN: ……………………

LỚP: 1….

SỐ THỨ TỰ

…..

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II ........

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /..........)

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

ĐIỂM

NHẬN XÉT

………………….…………………………..

……………………….………………………

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp đích.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được ghi chép theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày thời điểm ngày hôm nay.

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ tía, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mũi sở hữu từng nào khối lập phương?

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền nhập khu vực trống:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số tương thích nhập sơ đồ:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mũi có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy tờ lâu năm từng nào cm?

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 nhành hoa, các bạn Minh hái được 5 nhành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số tương thích nhập khu vực trống:

Số ……… là số ngay lập tức sau của 50 và ngay lập tức trước của 52.

1.3. Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh đích đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh triển khai đích thành quả 2 quy tắc tính đạt 1 điều.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện đích từng bài bác đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền vệt >,<,=

Học sinh điền đích thành quả từng bài bác đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số tương thích nhập sơ đồ:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mũi có:

 • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
 • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy tờ lâu năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhì các bạn hái được 15 nhành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay lập tức trước của 52 và ngay lập tức sau của 50.

 • Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ 04 đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số bao gồm 6 đơn vị chức năng và 3 chục được ghi chép là:

Câu 2 (1 điểm): Chọn đáp án đích. Hộp cây bút này lâu năm từng nào cm?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 7 cm

B. 8 cm

C. 9 cm

D. 10 cm

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 8 giờ

B. 16 giờ

C. 18 giờ

D. 12 giờ

Câu 4 (1 điểm):

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Chủ nhật

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Điền vệt quí hợp:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. =

B. <

C. >

D. Không đối chiếu được

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 62, 5, 92, 17 theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé nhỏ.

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số ngay lập tức sau của 23 là 24 ....

Số ngay lập tức sau của 84 là 83 ....

Số ngay lập tức sau của 79 là 70 ....

Số ngay lập tức sau của 98 là 99 ....

Số ngay lập tức sau của 99 là 100 ....

Câu 9 (1 điểm): Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

An sở hữu 19 trái ngược táo, An mang đến em 7 trái ngược. Hỏi An còn từng nào trái ngược táo?

Câu 10 (1 điểm): Tính?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

D

A

C

A

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều quy tắc tính rồi tính:

37 – 4 = 33

12 + 6 = 18

33 + 11 = 44

45 – 23 = 22

Câu 7:

Sắp xếp: 92, 62, 17, 5

Câu 8:

Số ngay lập tức sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay lập tức sau của 84 là 83 (Sai) => Số ngay lập tức sau của 84 là 85

Số ngay lập tức sau của 79 là 70 (Sai) => Số ngay lập tức sau của 79 là 80

Số ngay lập tức sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay lập tức sau của 99 là 100 (Đúng)

Câu 9:

Phép tính: 19 – 7 = 12

Trả lời: An sót lại 12 trái ngược táo

Câu 10: 12 + 3 + 4 = 19

 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cải tiến và phát triển năng lượng năm 2023

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước thành quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Cây dừa nào là cao nhất

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

A. Cây dừa A

B. Cây dừa B

C. Cây dừa C

D. Tất cả cao vị nhau

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 cho tới 34 sở hữu từng nào số tròn xoe chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5 (1 điểm): Có từng nào trái ngược Táo?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn.

Câu 8 ( 1 điểm): Chọn vệt đối chiếu quí hợp

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

Câu 9 (1 điểm): Viết quy tắc tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập sở hữu 12 các bạn học viên phái nữ và 11 các bạn học viên nam giới nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập sở hữu toàn bộ từng nào các bạn nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10 (1 điểm): Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

Hình tiếp sau đây sở hữu … hình trụ.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng bài bác 10

Đáp án Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

C

A

B

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều quy tắc tính rồi tính:

23 + 6 = 29

18 – 3 = 15

47 – 12 = 35

11 + 10 = 21

Câu 7: Sắp xếp: 19, 30, 47, 98

Câu 8:

56 < 65

Câu 9:

Phép tính: 12 + 11 = 23

Trả lời: Lớp học tập sở hữu 23 các bạn nhập cuộc văn nghệ

Câu 10: Hình tiếp sau đây sở hữu 12 hình trụ.

 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng năm 2023

II. Sở 30 đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Hay lựa chọn lọc

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42                              94 - 21                       50 + 38                               67 – 3

Bài 2: (2đ) Viết số tương thích nhập dù trống:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn xoe nhập số bé nhỏ nhất: 81               75           90                 51

b, Khoanh tròn xoe nhập số rộng lớn nhất: 62              70            68                59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Số ngay lập tức sau của 23 là 24

Số ngay lập tức sau của 84 là 83

Số ngay lập tức sau của 79 là 70

Số ngay lập tức sau của 98 là 99

Số ngay lập tức sau của 99 là 100

Bài 4 (2đ): An sở hữu 19 trái ngược táo, An mang đến em 7 trái ngược. Hỏi An còn từng nào trái ngược táo?

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ tiếp sau đây sở hữu từng nào đoạn thẳng?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

60;…; …;…, 64; 65;…; 67;…;…; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77;…; …; 80.

b) Viết trở thành những số:

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..……………………

Ba mươi hai:………………..……………………………………..…………………….

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………………….

Hai mươi tám:………………..……………………………………..…………………..

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..………………….

Tám mươi tư:………………..……………………………………..……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34                       56 - 20                         18 + 71                       74 - 3

b) 58cm + 40cm = ….                                         57 + 2 - 4 = ….

Bài 3. Điền vệt <;>;=

63..... 60                                   65.... 48                              88 - 45..... 63 - 20

19 ....17                                    54 ....72                              49 - 2....... 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 trái ngược hồng, u đang được buôn bán 60 trái ngược hồng. Hỏi u sót lại từng nào trái ngược hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5: Vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác?

Đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 6: Vẽ đoạn trực tiếp MN có tính lâu năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1. a) Viết trở thành những số

Năm mươi tư : ………… ; Mười : …………...

Bảy mươi kiểu mẫu : ………… ; Một trăm : ………..

b) Khoanh tròn xoe số bé nhỏ nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73 theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 2. a) Nối số với quy tắc tính quí hợp:

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

b) Đặt tính rồi tính:

3 + 63                       99 – 48                   54 + 45                         65 – 23

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

c) Tính:

27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...

25cm + 14cm = ………… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4. Viết < , >, =

27 ……… 31 ;

94 – 4 ……… 80 ;

56 – 14 ……… 46 – 14 ;

99 ……… 100

18 ……… trăng tròn – 10

25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mũi có: ……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em sở hữu 24 học viên phái nữ, 21 học viên nam giới. Hỏi lớp em sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan tách chuồn 5cm. Hỏi sợi chão sót lại lâu năm bao nhiêu xăng ti mét ?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = ……... ; 60 – trăng tròn = ……...

50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ………

Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết những số kể từ 89 cho tới 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số nhập khu vực chấm:

Số ngay lập tức trước của 99 là ………… ; 70 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Số ngay lập tức sau của 99 là ………… ; 81 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... ; 45 – trăng tròn = ……... ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27                                                                78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4: Điền vệt >, <, = (1 điểm)

56 ……... 50 + 6

32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 5: (1 điểm)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mũi có:

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 6: Trong vườn căn nhà em sở hữu 26 cây cam và cây bòng, nhập ê sở hữu 15 cây cam. Hỏi nhập vườn căn nhà em sở hữu từng nào cây bưởi?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 5

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết số tương thích nhập khu vực trống:

Số ngay lập tức trước

Số đang được biết

Số ngay lập tức sau

………

41

………

………

70

………

b) Khoanh nhập số rộng lớn nhất:

75 ; 58 ; 92 ; 87

c) Viết những số: 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo dõi trật tự kể từ bé nhỏ cho tới rộng lớn :

………………………………………………………………………..

Viết số tương thích nhập dù trống:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 2: (1 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 35                       67 – 54            73 + 21              98 – 97

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

b) Tính:

32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 4 = ....................

30cm + 4cm = ...................... ; 18cm – 8cm = .................

Bài 3: (4 điểm)

Nối đồng hồ thời trang với giờ quí hợp:

Đề đua lớp 1

Bài 4: (1 điểm)

Viết số tương thích nhập khu vực chấm :

Hình vẽ mặt mũi sở hữu : ............... hình tam giác

................ hình tròn

................ hình vuông

Đề đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 5: (1 điểm)

Băng giấy tờ màu xanh lá cây lâu năm 40cm, băng giấy tờ red color lâu năm 30cm. Hỏi cả nhì băng giấy tờ lâu năm từng nào xăng ti mét?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

Xem thêm: công thức tính số tập hợp con

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Ngoài 44 đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2023 bên trên, những em học viên lớp 1 còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm đề đua học tập kì 2 lớp 1 nhưng mà VnDoc.com đang được thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 1 rộng lớn.

III. Đề đua học tập kì 2 lớp 1 Hay lựa chọn lọc

 • Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán theo dõi Thông tư 27
 • Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo dõi Thông tư 27
 • Bộ đề đua học tập kì 2 lớp 1 theo dõi Thông tư 27
 • Bộ 08 đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 10 đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Chân trời - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 08 đề đua học tập kì 2 lớp 1 sách Kết nối - Đầy đầy đủ những môn

IV. Đề đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • 1000 Đề đua học tập kì 2 lớp một năm 2023 Tải nhiều
 • 29 đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
 • 44 đề đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
 • 88 đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
 • 52 Đề đua học tập kì 2 lớp 1 theo dõi Thông tư 27
 • 8 Đề đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1