đề thi hoá 11 học kì 2

Đề đánh giá hóa 11 học tập kì 2

Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11

10 đề thi đua học tập kì 2 môn Hóa 11 - Ban cơ phiên bản Có đáp án được VnDoc biên soạn thuế tầm tổ hợp những đề thi đua học tập kì 2 hóa 11, kỳ vọng chung chúng ta đạt thêm tư liệu ôn luyện, sẵn sàng chất lượng mang lại kì thi đua kết giục học tập kì 2, nội dung thắc mắc bên dưới kiểu dáng trắc nghiệm, tư luận sẽ giúp đỡ chúng ta sẵn sàng đánh giá cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 được chất lượng nhất

Bạn đang xem: đề thi hoá 11 học kì 2

Mời thầy cô nằm trong chúng ta học viên nằm trong tìm hiểu thêm đề thi hoá 11 học kì 2 này

A. Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 hóa 11 năm 2023 

  • Đề cương ôn tập dượt hóa 11 học tập kì 2 Có đáp án
  • Chuỗi phản xạ chất hóa học cơ học lớp 11 Hay Có đáp án

B. Đề thi đua học tập kì 2 hóa 11 năm học tập 2021 Có đáp án 

  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Hóa 11 năm 2021 Đề 1
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Hóa 11 năm 2021 Đề 2
  • 5 đề đánh giá học tập kì 2 lớp 11 môn Hóa học

Đề thi đua hoá 11 học tập kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 sở hữu từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là

A. C6H5Cl B. C6H5ONa C. C6H5CH3 D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy những hóa học sở hữu sức nóng chừng sôi tăng dần dần là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi mang lại 2-metylbut-2-en phản xạ cùng theo với HCl thì thành phầm chủ yếu chiếm được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Hỗn hợp ý X bao gồm metan và anken, mang lại 5,6 lít X qua quýt hỗn hợp brom dư thấy lượng bình brom tăng 7,28 gam và sở hữu 2,688 lít khí cất cánh rời khỏi (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4 B. C5H10. C. C3H6. D. C4H8.

Câu 6. Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).
B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.
C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).
D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi mang lại 2-metylbutan tính năng với clo (ánh sáng sủa, tỉ lệ thành phần 1:1) thì chiếm được từng nào thành phầm thế monoclo?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 8. Cho trăng tròn gam hỗn hợp fomalin 33% tính năng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam. B. 95,04 gam. C. 47,52 gam. D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 sở hữu từng nào đồng phân axit?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 10. Phản ứng này tại đây ko xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O. B C2H2O2. C CH2O. D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) tính năng được với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng này sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết những phương trình phản xạ xẩy ra vô sơ thiết bị sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. Trình bày cơ hội phân biệt những hóa học riêng biệt biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit láo hợp ý khí X bao gồm propan, propilen và propin qua quýt hỗn hợp nước brom dư, thấy lượng bình đựng brom tăng thêm m gam và còn 2,8 lit một khí bay rời khỏi. Nếu dẫn toàn cỗ khí X phía trên qua quýt hỗn hợp AgNO3/NH3 thì dẫn đến 22,05 gam kết tủa. Tính m và Phần Trăm thể tích của từng khí vô X (biết những khí đo ở đktc).

Bài 4: Cho 26,8 gam láo hợp ý X bao gồm ancol Êtylic và 1 axít cacboxylic mạch hở no đơn chức tính năng với Na dư thì sinh rời khỏi 4,48 lít khí (đkc) . Mặc không giống cũng lượng láo hợp ý lúc đầu khi tính năng với một lượng dư hỗn hợp Na2CO3 thi đua sinh rời khỏi 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác ấn định lượng từng hóa học vô láo hợp ý lúc đầu (1,5đ)

2/ Xác ấn định công thức kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun giá buốt lượng láo hợp ý X lúc đầu với H2SO4 đđ thì sau thời điểm phản xạ đạt hiện trạng thăng bằng chiếm được 7,65gam este. Tính hiệu suất phản xạ này? (1đ)

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 Hóa 11 - Đề số 1

Phần 1. Câu chất vấn trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu chất vấn tự động luận

Câu 1.

C2H2 + H2 \overset{Ni,t^{\circ } }{\rightarrow} C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH \xrightarrow[H2SO4]{170^{o}C } C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3COOH

Câu 2.

Cách 1

Trích kiểu demo và khắc số loại tự

Thuốc demo nhằm nhận ra những hóa hóa học ở đó là AgNO3/NH3 và quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm nhận ra được CH3COOH thực hiện quỳ tím thay đổi màu sắc đỏ

Các chấtcòn lại mang lại tính năng với AgNO3/NH3

C2H5OH ko phản xạ với AgNO3/NH3

Phản ứng xuất hiện nay tạo nên kết tủa White thì hóa học lúc đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện nay tạo nên kết tủa White bạc phụ thuộc vào ống thử CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2. 

Trích kiểu demo và khắc số loại tự

Thuốc demo nhằm nhận ra những hóa hóa học ở đó là hỗn hợp Brom, CuO và quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm nhận ra được hỗn hợp CH3COOH là axit thực hiện quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom nhằm nhận biết

C6H5OH phản xạ Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản xạ là 2 hóa học còn sót lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO nhằm nhận ra C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3. 

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức kết cấu của axít cacboxylic mạch hở no đơn chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)

Các phương trình chất hóa học xẩy ra :

C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½ H2 (1)

Mol: 0,1                                         0,05

CnH2n+1COOH + Na → CnH2n+1COONa + ½ H2 (2)

Mol: 0,3 0,15

2CnH2n+1COOH + Na2CO3 → 2CnH2n+1COONa + CO2 + H2O (3)

Mol: 0,3 0,15

1/ Khối lượng từng hóa học vô láo hợp ý lúc đầu :

mancol = 4,6 gam , maxít = 26,8 – 4,6 = 22,2 gam

2/ Xác ấn định công thức kết cấu của axít

M axít = 22,2/ 0,3 = 74 . => 14n + 46 = 74 => n= 2

CTCT CH3-CH2-COOH

3/ Tính hiệu suất của phản xạ :

Phương trình hóa học:

C2H5COOH + C2H5OH → C2H5COOC2H5 + H2O (4)

Mol trước 0,3 0,1

Mol sau 0,075 0,075

Vậy H% = 75%

Đề thi đua hoá 11 học tập kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Cho sơ thiết bị phản xạ sau: CH4 → X → Y → PVC. Trong số đó, X và Y theo thứ tự là:

A. C2H6, CH2=CHCl.

B. C3H4, CH3CH=CHCl.

C. C2H2, CH2=CHCl.

D. C2H4, CH2=CHCl.

Câu 2: Số đồng phân kết cấu ứng với công thức phân tử C5H12 là:

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 2 đồng phân.

Câu 3: Chất ko thực hiện thay đổi color quỳ tím là:

A. NaOH.

B. C6H5OH.

C. CH3COOH.

D. CH3COONa.

Câu 4: Chỉ người sử dụng có một không hai một dung dịch demo này tiếp sau đây rất có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?

A. Oxi bầu không khí.

B. hỗn hợp KMnO4.

C. hỗn hợp Brom.

D. hỗn hợp HCl.

Câu 5: Hợp hóa học sở hữu công thức kết cấu sau: CH3–CH2–CH2–CH2–OH, mang tên gọi là:

A. 2-metylbutan-4-ol.

B. 4-metylbutan-1-ol.

C. pentan-1-ol.

D. 3-metylbutan-1-ol.

Câu 6: Cho mặt hàng những hóa học sau: buta-1,3-đien, propen, but-2-en, pent-2-en. Số hóa học sở hữu đồng phân hình học:

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 7: Để phân biệt phụ thân hóa học lỏng sau: Glixerol, etanol, phenol, dung dịch demo nhớ dùng là:

A. Cu(OH)2, Na.

B. Cu(OH)2, hỗn hợp Br2.

C. Quỳ tím, Na.

D. hỗn hợp Br2, quỳ tím.

Câu 8: Dãy này tại đây bao gồm những hóa học đều sở hữu kĩ năng phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3?

A. CH3COCH3, HC≡CH.

B. HCHO, CH3COCH3.

C. CH3CHO, CH3-C≡CH.

D. CH3-C≡C-CH3, CH3CHO.

Câu 9: Chất này tại đây khi nằm trong HCl chỉ cho 1 thành phầm duy nhất:

A. CH2=CH-CH2-CH3.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=C(CH3)2.

D. CH3-CH=CH-CH3.

Câu 10: Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở sở hữu nằm trong công thức phân tử C4H10O là:

A. 6.

B. 4.

C. 8.

D. 2.

Câu 11: Hãy lựa chọn câu tuyên bố đích về phenol:

1. Phenol tan vô hỗn hợp NaOH tạo nên trở nên natriphenolat.
2. Phenol tan vô hạn nội địa rét.
3. Phenol sở hữu tính axit tuy nhiên nó là axit yếu ớt rộng lớn axit cacbonic.
4. Phenol phản xạ được với hỗn hợp nước Br2 tạo nên kết tủa White.

A. 1, 2, 3.

B. 1, 2, 4.

C. 2, 3, 4.

D. 1, 3, 4.

Câu 12: Dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở sở hữu công thức công cộng là:

A. CnH2n-1OH (n ≥ 3).

B. CnH2n-7OH (n ≥ 6).

C. CnH2n+1OH (n ≥ 1).

D. CnH2n+2-x(OH)x (n ≥ x, x > 1).

II. TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 1. (1,5 điểm). Hoàn trở nên sơ thiết bị phản xạ sau.

C2H5Cl → C2H4 → C2H5OH → CH3CHO → C2H5OH → CH3COOH.

Câu 2. (3,5 điểm). Lấy 4,04 gam láo hợp ý A bao gồm nhì ancol no, đơn chức, mạch hở, tiếp đến nhau vô nằm trong mặt hàng đồng đẳng tính năng với Na sắt kẽm kim loại dư thu được một,12 lít H2 (đktc).

a. Tìm công thức phân tử của nhì ancol.

b. Tính bộ phận Phần Trăm về lượng từng ancol vô láo hợp ý A.

c. Oxi hóa trọn vẹn 4,04 gam láo hợp ý ancol bên trên vì như thế CuO, đun giá buốt tiếp sau đó, đem toàn cỗ thành phầm cơ học mang lại tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì chiếm được a gam Ag↓. Tính a.

Xem thêm: trường thcs đức trí quận 1 hồ chí minh

Câu 3: Hỗn hợp ý A bao gồm C2H5OH và C6H5OH. Cho A tính năng không còn với Na sinh rời khỏi 3,36 lít H2 (đktc). Cũng lượng láo hợp ý A như bên trên tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tính lượng từng hóa học vô A?

Câu 4: Cho 6,9 gam một ancol no, đơn chức phản xạ với CuO nung giá buốt, chiếm được 9,3 gam láo hợp ý X bao gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho láo hợp ý X phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun giá buốt. Tính lượng Ag sinh ra?

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 hóa 11 - Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

1A2A3B4B5C6C
8C9D10B11D12C7B

Phần 2. Tự luận 

Câu 1.

C2H5Cl + KOH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} KCl + C2H4 + H2O

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu 2.

Gọi công thức công cộng của 2 ancol là CnH2n+1OH

Phương trình hóa học

2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

Ta có:

nH2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol → nA = 2nH2 = 0,05.2 = 0,1 mol

→ MA = 14n + 18 = 4,04/0,1 = 40,4 → n=1,6

Vì 2 ancol no, đơn chức tiếp đến nhau nên số C của bọn chúng theo thứ tự là một và 2.

Vậy 2 ancol là CH3OH; C2H5OH

Gọi số mol 2 ancol theo thứ tự là x, nó.

→ x + nó = 0,1 mol; 32x + 46y = 4,04 gam →x = 0,04;y  = 0,06

→ mCH3OH = 0,04.32 = 1,28 gam

→% mCH3OH=1,28/4,04.100% = 31,68%

→% mC2H5OH = 68,32%

Phương trình hóa học

CH3OH + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} HCHO + Cu + H2O

C2H5OH + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3CHO + Cu + H2O

→ nHCHO = nCH3OH = 0,04 mol; nCH3CHO = nC2H5OH = 0,06 mol

→nAg = 4nHCHO + 2nCH3CHO = 0,04.4 + 0,06.2 = 0,28 mol → a = 108.0,28 = 30,24 gam

Câu 3.

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

nNaOH = 0,1.1 = 0,1 mol

Cho láo liên minh dụng với Na, tao sở hữu những phương trình hóa học

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2 (1)

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2 (2)

Cho láo liên minh dụng với NaOH, chỉ mất Phenol phản ứng:

Phương trình hóa học

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

0,1               0,1

Vậy nC6H5OH = 0,1 mol

Theo phương trình hóa học(2), suy ra: nH2(2) = 0,05 => nH2(1)= 0,15−0,05 = 0,1 mol

Theo Phương trình chất hóa học (1) => nC2H5OH = 0,2 mol

Vậy m = 0,2.46 + 0,1.94 = 18,6 gam

Câu 4. 

Ta có: mX - mancol ban đầu = mO vô CuO phản ứng = 2,4 (g)

mancol phản ứng = nanđehit = nO vô CuO phản ứng = 2,4/16 = 0,15(mol)

Lại sở hữu : nancol ban đầu > 0,15(mol) ⇒Mancol < 6,9/0,15 = 46 ⇒ Mancol < 6,9/0,15 = 46

=> ancol là CH3OH anđehit là HCHO

Vậy nAg = 4nandehit = 0,6 (mol) ⇒mAg = 64,8 (g)

Đề thi đua hoá 11 học tập kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 3

Câu 1. Chọn câu sai trong những câu sau đây:

A. Benzen và những ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong và vững chắc và kiên cố với những hóa học lão hóa.

B. Benzen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá buốt.

C. Toluen nhập cuộc những phản xạ thế dễ dàng rộng lớn đối với benzen.

D. Stiren làm mất đi thuốc nước brom và hỗn hợp KMnO4 ở sức nóng chừng thông thường.

Câu 2. Phenol và ancol metylic nằm trong sở hữu phản xạ với hóa học này sau đây?

A. Dung dịch brom.

B. HNO3 đặc/H2SO4đặc, t0.

C. Dung dịch NaOH.

D. Kim loại natri.

Câu 3. Chọn câu đích trong những câu sau đây:

A. Phenol nhập cuộc phản xạ brom hóa và nitro hóa khó khăn rộng lớn benzen.

B. Phenol tính năng với hỗn hợp natri hiđroxit tạo nên trở nên muối hạt và nước.

C. Dung dịch phenol thực hiện quỳ tím hóa đỏ loét, bởi phenol sở hữu tính axit mạnh.

D. C6H5OH là 1 trong ancol thơm sực.

Câu 4. Nếu chỉ uống thuốc demo là nước brom (không tính liều gàn lượng) thì tao phân biệt được cặp hóa học này sau đây?

A. Toluen và benzen.

B. Etilen và but–1–in.

C. Toluen và stiren.

D. Axetilen và propin.

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn a gam láo hợp ý nhì ancol no đơn chức, mạch hở chiếm được 13,44 lít CO2 (đktc) và 14,85 gam H2O. Giá trị của a là

A. 11,25.

B. 6,225.

C. 12,45.

D. 5,8.

Câu 6. Phenol phản xạ với hỗn hợp brom, trong những lúc benzen không tồn tại phản xạ này. Điều bại hội chứng tỏ

A. group –OH sở hữu tác động cho tới vòng benzen.

B. vòng benzen sở hữu tác động cho tới group –OH.

C. phenol nhập cuộc phản xạ thế trở ngại rộng lớn benzen.

D. phenol sở hữu tính axit.

Câu 7. Anken này tại đây bị hiđrat hóa chỉ cho 1 ancol duy nhất?

A. (CH3)2C=C(CH3)2.

B. CH3–CH2–CH=CH2.

C. (CH3)2C=CH2.

D. CH3–CH=CH2.

Câu 8. Cho những ancol: CH3CH2OH (1), CH3-CH=CH-OH (2), CH3-CH2OH-CH2OH (3),

H3C-CH(OH)2(4). Các ancol bền là

A. 1, 2.

B. 2, 4.

C. 3, 4.

D. 1, 3.

Câu 9. Để phân biệt phụ thân khí ko color riêng biệt biệt: SO2, C2H2, NH3, tao rất có thể dùng hóa hóa học này sau đây? (với một lượt thử)

A. Dung dịch AgNO3/NH3

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch NaOH.

D. Giấy quỳ tím độ ẩm.

Câu 10. Cho sơ thiết bị trả hóa sau: metan → X → vinylaxetilen → Y → polibutađien.X, Y theo thứ tự là:

A. axetilen, butađien.

B. etilen, butađien.

C. propin, isopropilen.

D. axetilen, but-2-en.

Câu 11. Để phân biệt glixerol và etanol được chứa chấp vô nhì bình rơi rụng nhãn riêng không liên quan gì đến nhau, người tao rất có thể dùng dung dịch demo này sau đây?

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch dung dịch tím.

C. Dung dịch NaCl.

D. Đồng (II) hiđroxit.

Câu 12. Ancol CH3-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 mang tên thay cho thế là

A. 2-metylbutan-3-ol.

B. 3-metylbutan-2-ol.

C. pentan-2-ol.

D. 1,1-đimetylpropan-2-ol.

Câu 13. Chất này tại đây rất có thể nhập cuộc cả 4 phản ứng: phản xạ cháy vô oxi, phản xạ với nước brom, phản xạ cùng theo với H2 (chất xúc tác Ni, sức nóng độ), phản xạ với bạc nitrat vô amoniac dư?

A. Etilen.

B. Benzen.

C. Etan.

D. Axetilen.

Câu 14. Dãy những ancol này tại đây phản xạ với CuO (t0) đều tạo nên anđehit:

A. Etanol, 2-metylpropan-1-ol.

B. Etylen glicol, pentan-3-ol.

C. Metanol, butan-2-ol.

D. Propan-2-ol, propan-1-ol.

Câu 15. Cho 117 gam benzen tính năng với brom lỏng (có mặt mũi bột Fe, tỉ lệ thành phần mol 1:1) chiếm được 141,3 gam brombenzen. Hiệu suất của phản xạ monobrom hóa là

A. 60%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 16. Tách nước láo hợp ý bao gồm nhì ancol đồng đẳng chiếm được 2 olefin ở thể khí (điều khiếu nại thường). Hai ancol vô láo hợp ý rất có thể là:

A. metanol và propan-1-ol.

B. propan-2-ol và pentan-1-ol.

C. etanol và butan-1-ol.

D. etanol và butan-2-ol.

Câu 17. Cho biết trong những câu sau, câu này sai:

A. Nếu vô thành phầm nhen nhóm cháy một hiđrocacbon, số mol H2O nhỏ rộng lớn số mol CO2 thì hiđrocacbon đem nhen nhóm ko thể là anken hoặc ankan.

B. Nếu thành phầm của phản xạ nhen nhóm cháy trọn vẹn một hóa học cơ học đơn giản CO2 và H2O thì hóa học đem nhen nhóm là hiđrocacbon.

C. Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn một hiđrocacbon thì thành phầm chiếm được sở hữu CO2 và H2O.

D. Khi nhen nhóm cháy trọn vẹn một ankan thì chiếm được số mol H2O to hơn số mol CO2

Câu 18. Để rửa sạch khí metan sở hữu láo nháo axetilen và etilen, tao mang lại láo hợp ý khí trải qua lượng dư hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch brom.

B. Dung dịch BaCl2

C. Dung dịch bạc nitrat vô amoniac.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 19. Ancol etylic tan vô hạn nội địa là do

A. ancol etylic phân cực mạnh.

B. lượng phân tử nhỏ.

C. những phân tử ancol etylic tạo ra link hiđro với những phân tử nước.

D. trong số những phân tử ancol etylic sở hữu link hiđro liên phân tử.

Câu trăng tròn. Hợp hóa học CH=CH2 mang tên gọi là

A. anlylbenzen.

B. metylbenzen.

C. vinylbenzen.

D. etylbenzen.

Câu 21. Sản phẩm dẫn đến khi mang lại toluen phản xạ với Cl2, sở hữu thắp sáng (tỉ lệ mol 1:1) là

A. o-clotoluen.

B. p-clotoluen.

C. m-clotoluen.

D. benzyl clorua.

Câu 22. Cho 8,28 gam ancol etylic tính năng không còn với natri. Khối lượng thành phầm cơ học và thể tích khí H2 (đktc) chiếm được theo thứ tự là:

A. 6,12 gam và 2,016 lít.

B. 6,12 gam và 4,0326 lít.

C. 12,24 gam và 4,0326 lít.

D. 12,24 gam và 2,016 lít.

Câu 23. Stiren phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng này tại đây (trong những ĐK mến hợp):

A. H2O (xúc tác H+), hỗn hợp brom, H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

B. HBr, Br2 khan xuất hiện bột Fe, CO.

C. H2 (xúc tác Ni, đun nóng), HI, N2.

D. CO, hỗn hợp KMnO4, hỗn hợp brom.

Câu 24. Có những tính chất: là hóa học rắn ở ĐK thông thường (1), thực hiện quì tím hóa đỏ loét (2), tan nhiều nội địa giá buốt (3), ko độc (4). Các đặc thù đích của phenol là:

A. 2, 3.

B. 1, 2, 3, 4.

C. 1, 3.

D. 1, 3, 4.

Câu 25. Cho những hóa học sau: propan, eten, but-2-in, propin, but-1-en, pent-1-in, butan, benzen, toluen. Số hóa học thực hiện nhạt nhẽo thuốc nước brom và số hóa học tạo nên kết tủa gold color khi mang lại tính năng với hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac theo thứ tự là

A. 5, 3.

B. 5, 2.

C. 4, 3.

D. 4, 2.

Xem thêm: bai viet so 2 lop 9 de 1

------------------------------

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt tư liệu liên quan 

  • Danh pháp những hợp ý hóa học hữu cơ
  • Bài tập dượt lập công thức phân tử hợp ý hóa học hữu cơ
  • Bảng nhận ra những hóa học cơ học bài xích tập dượt sở hữu đáp án

VnDoc vẫn reviews 10 đề thi đua demo cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 - Ban cơ phiên bản Có đáp án. Bài ghi chép vẫn gửi cho tới độc giả những bài xích kiểu đề thi đua demo cuối kì 2 môn Hóa học tập lớp 11. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu có ích nhé. Để rất có thể nâng lên sản phẩm vô học hành, VnDoc van nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập dượt Hóa 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Lý thuyết Hóa học tập 11.