đề thi học kì 2 hóa 10Để ôn luyện và thực hiện đảm bảo chất lượng những bài xích thi đua Hóa học tập 10, bên dưới đấy là Top trăng tròn Đề thi đua Hóa học tập 10 Học kì hai năm 2023 sách mới mẻ Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh sở hữu đáp án, rất rất sát đề thi đua đầu tiên. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục giúp đỡ bạn ôn tập luyện & đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua Hóa học tập 10.

Đề thi đua Hóa học tập 10 Cuối Học kì hai năm 2023 sở hữu đáp án (20 đề)

Xem demo Đề Hóa 10 CK2 KNTT Xem demo Đề Hóa 10 CK2 CTST Xem demo Đề Hóa 10 CK2 CD

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 hóa 10

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ Đề thi đua Cuối kì 2 Hóa 10 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

 • Đề thi đua Học kì 2 Hóa học tập 10 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Hóa học tập 10 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Hóa học tập 10 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Hóa 10 CK2 KNTT Xem demo Đề Hóa 10 CK2 CTST Xem demo Đề Hóa 10 CK2 CD

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Hóa học tập 10

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Quảng cáo

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Quy tắc xác lập số oxi hoá này sau đấy là không đúng?

A. Trong hợp ý hóa học, tổng số oxi hoá của những vẹn toàn tử nhập phân tử vày 0.

B. Trong ion đơn vẹn toàn tử, số oxi hoá của vẹn toàn tử vày năng lượng điện ion.

C. Trong hợp ý hóa học, số oxi hoá của sắt kẽm kim loại kiềm thổ là +1.

D. Thông thông thường số oxi hoá của hydrogen nhập hợp ý hóa học là +1.

Câu 2: Số oxi hoá của phosphorus nhập hợp ý hóa học P2O5

A. – 5.                             B. +5.

C. – 3.                              D. +3.

Câu 3: Trong những phản xạ hoá học tập sau, phản xạ oxi hoá – khử là

A. HCl + KOH → KCl + H2O.

B. H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 + H2O.

C. Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O.

D. FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O.

Quảng cáo

Câu 4: Cho phản xạ khử Fe2O3 vày CO nhằm phát hành gang và thép như sau:

Fe2O3 + 3CO to 2Fe + 3CO2

Trong phản xạ này, hóa học khử là

A. Fe2O3.                         B. CO.

C. Fe.                              D. CO2.

Câu 5: Cho những phản xạ sau:

(1) Phản ứng nung vôi: CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g).

(2) Phản ứng trung hoà: KOH(aq) + HCl(aq) → KCl(aq) + H2O(l).

Nhận xét chính là

A. cả nhì phản xạ đều toả sức nóng.

B. cả nhì phản xạ đều thu sức nóng.

C. phản ứng (1) toả sức nóng, phản xạ (2) thu sức nóng.

D. phản ứng (1) thu sức nóng, phản xạ (2) toả sức nóng.

Câu 6: Cho phương trình sức nóng hoá học tập sau:

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)         ΔrH2980=571,6kJ.

Nhiệt tạo nên trở nên của H2O(l) ở ĐK chuẩn chỉnh là

A. – 571,6 kJ/ mol.

B. 571,6 kJ/ mol.

C. – 285,8 kJ/ mol.

D. 285,8 kJ/ mol.

Quảng cáo

Câu 7: Phương trình sức nóng chất hóa học thân thiện nitrogen và oxygen như sau:

N2(g) + O2(g)  2NO(g)                                   ΔrH298o= +180kJ

Kết luận này tại đây đúng?

A. Nitrogen và oxygen phản xạ mạnh rộng lớn Lúc ở sức nóng phỏng thấp.

B. Phản ứng lan sức nóng.

C. Phản ứng xẩy ra thuận tiện ở ĐK thông thường.

D. Phản ứng chất hóa học xẩy ra sở hữu sự hít vào sức nóng năng kể từ môi trường thiên nhiên.

Câu 8: Cho phương trình sức nóng chất hóa học nhen nhóm cháy acetylene (C2H2):

2C2H2(g) + 5O2(g) → 4CO2(g) + 2H2O(l)   ΔrH298o=2600,4kJ

Biết sức nóng tạo nên trở nên chuẩn chỉnh của CO2(g) và H2O(l) theo lần lượt là -393,5 kJ/mol và -285,8 kJ/mol. Nhiệt tạo nên trở nên chuẩn chỉnh của acetylene (C2H2) là

A. + 259 kJ/ mol.

B. – 259 kJ/ mol.

C. + 227,4 kJ/ mol.

D. – 227,4 kJ/ mol.

Câu 9: Phản ứng tổ hợp ammonia:

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)                            ΔrH298o=92 kJ

Biết tích điện links (kJ/mol) của N ≡ N và H – H theo lần lượt là 946 và 436. Năng lượng links của NH trong ammonia là

A. 391 kJ/mol.               

B. 361 kJ/mol.                

C. 245 kJ/mol.               

D. 490 kJ/mol.

Câu 10: Cho những tuyên bố sau:

(a) Phản ứng toả sức nóng là phản xạ giải hòa tích điện bên dưới dạng sức nóng.

(b) Biến thiên enthalpy càng rộng lớn thì sức nóng lượng toả rời khỏi của phản xạ rộng rãi.

(c) Nhiệt tạo nên trở nên chuẩn chỉnh là sức nóng tạo nên trở nên ở ĐK chuẩn chỉnh.

(d) Nhiệt tạo nên trở nên chuẩn chỉnh của những đơn hóa học ở dạng bền vững và kiên cố nhất vày ko.

Số tuyên bố chính là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 11: Yếu tố này tại đây không làm tác động cho tới vận tốc phản ứng?

A. Nồng phỏng.

B. Nhiệt phỏng.

C. Áp suất.

D. Khối lượng hóa học rắn.

Câu 12: Thực hiện nay 2 thực nghiệm theo như hình vẽ sau.

Đề thi đua Học kì 2 Hóa học tập 10 Kết nối học thức sở hữu đáp án (10 đề)

Ở thực nghiệm này xuất hiện nay kết tủa trước?

A. Thí nghiệm 1 sở hữu kết tủa xuất hiện nay trước.  

B. Thí nghiệm 2 sở hữu kết tủa xuất hiện nay trước.

C. Không xác lập được.

D. Không sở hữu kết tủa xuất hiện nay.

Câu 13: Cho phản xạ giản dị và đơn giản xẩy ra vào phía trong bình kín: 3H2(g) + N2(g) ⟶ 2NH3(g).

Tốc phỏng phản xạ thay cho thay đổi thế nào nếu như độ đậm đặc H2 ko thay đổi và độ đậm đặc N2 tăng 2 lần?

A. Tăng gấp đôi.

B. Tăng 4 lượt.

C. Tăng 8 lượt.

D. Tăng 6 lượt.

Câu 14: Cho phản xạ chất hóa học sau: Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g).

Sau 40 giây, độ đậm đặc của hỗn hợp HCl rời tử 0,6 M về còn 0,4 M. Tốc phỏng tầm của phản xạ theo đuổi HCl nhập 40 giây là

A. 5 × 10-3 (M/s).

B. 5 × 103 (M/s).

C. 2,5 × 10-3 (M/s).

D. 2,5 × 103 (M/s).

Câu 15: Yếu tố này sau đây và được dùng nhằm thực hiện tăng vận tốc phản xạ Lúc rắc men nhập tinh nghịch bột nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) nhằm ủ rượu?

A. Nhiệt phỏng.                   

B. Chất xúc tác.             

C. Nồng độ                    

D. sát suất.

Câu 16: Khi sức nóng phỏng gia tăng 10oC, vận tốc phản xạ hoá học tập tăng thêm gấp đôi. Để vận tốc phản xạ cơ (đang tổ chức ở 20oC) tăng thêm 32 lượt thì nên triển khai phản xạ ở sức nóng phỏng bao nhiêu?

A. 40oC.                          B. 50oC.

C. 60oC.                          D. 70oC.

Câu 17: Chất xúc tác là chất

A. thực hiện tăng vận tốc phản xạ và bị tổn thất lên đường sau phản xạ.

B. thực hiện rời vận tốc phản xạ và không mất đi sau phản xạ.

C. thực hiện rời vận tốc phản xạ và bị tổn thất lên đường sau phản xạ.

D. thực hiện tăng vận tốc phản xạ và không mất đi sau phản xạ.

Câu 18: Tốc phỏng của một phản xạ chất hóa học lớn số 1 khoảng chừng thời gian nào?

A. Bắt đầu phản xạ.                                         

B. Khi phản xạ được 50% lượng hóa học đối với thuở đầu.                   

C. Gần cuối phản xạ.   

D. Không xác lập được.

Câu 19: Nguyên tố này tại đây không nằm trong group halogen?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Chromium.

D. Bromine.

Câu 20: Cấu hình electron lớp bên ngoài nằm trong của những halogen sở hữu dạng

A. ns2np1.

B. ns2np3.

C. ns2np5.

D. ns2np7.

Câu 21: Phương trình hoá học tập này tại đây không đúng?

A. Fe + Cl2 toFeCl2.

B. H2 + F2 → 2HF.

C. Cl2 + H2O ⇄ HCl + HClO.

D. Br2 + 2NaI → 2NaBr + I2.

Câu 22: Cho 1,2395 lít halogen X2 (ở ĐK chuẩn) tính năng vừa vặn đầy đủ với sắt kẽm kim loại đồng (copper) nhận được 11,2 gam muối bột CuX2. Nguyên tố halogen là

A. fluorine.      

B. chlorine.    

C. bromine.

D. iodine.

Câu 23: Trong những đơn chất: F2, Cl2, Br2, I2, hóa học sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi tối đa là

A. F2.                              B. Cl2.                        

C. Br2.                            D. I2.

Câu 24: Phản ứng thân thiện cặp hóa học này tại đây không xảy ra?

A. KI và Br2.                  

B. AgNO3 và HCl.         

C. AgNO3 và NaF.         

D. KI và Cl2.

Câu 25: Hydrohalic acid này tại đây không được bảo vệ nhập lọ thủy tinh?

A. HCl.                            B. HF.

C. HBr.                            D. HI.

Câu 26: Hai hóa học này tại đây được cho tới nhập muối bột ăn nhằm bổ sung cập nhật yếu tắc iodine, phòng tránh dịch u cổ ở người?

A. I2, HI.

B. HI, HIO3.

C. KI, KIO3.

D. I2, AlI3.

Câu 27: Để dung hòa 200 ml hỗn hợp NaOH 1M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M nên dùng là

A. 0,5 lít.                       

B. 0,4 lít.                       

C. 0,3 lít.                       

D. 0,6 lít.

Câu 28: Chọn tuyên bố đúng?

A. Các hydrogen halide ko tan nội địa.

B. Ion F- và Cl- bị lão hóa vày hỗn hợp H2SO4 quánh.

C. Các hydrohalic acid thực hiện quỳ tím hóa đỏ hỏn.

D. Tính acid của những hydrohalic acid rời dần dần kể từ HF cho tới HI.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Trong chống thực nghiệm, chlorine hoàn toàn có thể được pha chế bằng phương pháp cho tới KMnO4 rắn tính năng với HCl quánh.

a) Viết phương trình hoá học tập xẩy ra và chứng minh hóa học khử, hóa học oxi hoá, quy trình oxi hoá, quy trình khử.

b) Giả sử lượng chlorine sinh rời khỏi phản xạ vừa vặn đầy đủ với 200 mL hỗn hợp chứa chấp NaI 0,1M. Tính lượng KMnO4 vẫn phản xạ nhằm nhận được lượng chlorine bên trên.

Câu 2 (1 điểm): X và Y là nhì yếu tắc halogen nằm trong nhì chu kì tiếp tục nhập bảng khối hệ thống tuần trả. Hỗn hợp ý A sở hữu chứa chấp 2 muối bột của X và Y với sodium.

a) Để kết tủa trọn vẹn 2,2 gam láo hợp ý A, cần người sử dụng 150 mL hỗn hợp AgNO3 0,2M. Tính lượng kết tủa nhận được.

b) Xác lăm le nhì yếu tắc X, Y.

Xem demo Đề Hóa 10 CK2 KNTT

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Hóa học tập 10

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của nitrogen nhập hợp ý hóa học NO là

A. +1.                              B. +2.

C. +3.                              D. +4.

Câu 2: Cho những hợp ý hóa học sau: CO; CO2; NaHCO3; CH4; K2CO3. Số hợp ý hóa học nhập cơ C sở hữu số oxi hoá +4 là

A. 5.                                B. 4.

C. 2.                                D. 1.

Câu 3: Chất bị khử là

A. chất nhận electron.

B. chất nhường nhịn electron.

C. chất sở hữu số oxi hoá tăng thêm sau phản xạ.

D. chất sở hữu số oxi hoá ko thay đổi sau phản xạ.

Câu 4: Cho phản xạ hoá học tập sau: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Vai trò của HNO3 nhập phản xạ hoá học tập này là

A. chất khử.

B. chất oxi hoá.

C. môi ngôi trường phản xạ.

D. vừa là hóa học oxi hoá, vừa vặn là môi trường thiên nhiên tạo nên muối bột.

Câu 5: Cho những phản xạ hoá học tập sau:

(a) Phản ứng nung vôi.

(b) Phản ứng trung hoà acid – base.

(c) Phản ứng sức nóng phân KClO3.

(d) Phản ứng nhen nhóm cháy đụng chạm nhập bầu không khí.

Số phản xạ toả sức nóng là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 6: Phản ứng thu sức nóng là

A. phản ứng giải hòa tích điện bên dưới dạng sức nóng.

B. phản ứng hít vào tích điện bên dưới dạng sức nóng.

C. phản ứng thực hiện tăng sức nóng phỏng môi trường thiên nhiên.

D. phản ứng không tồn tại sự trao thay đổi tích điện với môi trường thiên nhiên.

Câu 7: Cho những tuyên bố sau:

(a) Phản ứng xẩy ra Lúc pin được dùng nhập điện thoại cảm ứng thông minh giải hòa tích điện bên dưới dạng năng lượng điện năng.

(b) Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của một phản xạ hoá học tập kí hiệu là ΔfH2980.

(c) Enthalpy tạo nên trở nên chuẩn chỉnh của những đơn hóa học bền nhất đều vày 0.

(d) Phản ứng tạo nên han sắt kẽm kim loại là phản xạ toả sức nóng.

Số tuyên bố chính là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 8: Cho phản ứng:

2NaCl (s) → 2Na (s) + Cl2 (g)   (*)

Biết ΔfH2980(NaCl)=411,2(kJmol1). Nhận xét này sau đấy là đúng?

A. Phản ứng (*) toả sức nóng.

B. Phản ứng (*) thu sức nóng.

C. Nhiệt lượng toả rời khỏi của phản xạ (*) là 411,2 kJ.

D. Nhiệt lượng thu nhập của phản xạ (*) là 411,2 kJ.

Câu 9: Cho những phương trình sức nóng chất hóa học sau:

(1) CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)                 ΔrH2980=+176,0kJ

(2) CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)     ΔrH2980=890,0kJ

(3) C(graphite) + O2 (g) → CO2 (g)               ΔrH2980=393,5kJ

(4) Fe2O3(s) + 2Al(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)    ΔrH2980=851,5kJ

Số phản xạ thu sức nóng trong những phản xạ bên trên là

A. 1.                                B. 2.                                

C. 3.                                D. 4.

Câu 10: Cho phản xạ sau: H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g). Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ là

Cho: Eb (H – H) = 436 kJ/mol, Eb (Cl – Cl) = 243 kJ/mol, Eb (H – Cl) = 432 kJ/ mol.

A. +158 kJ.                     

B. -158 kJ.

C. +185 kJ.                     

D. -185 kJ.

Câu 11: Cho nhì miếng Mg sở hữu nằm trong lượng nhập nhì ống thử chứa chấp nằm trong thể tích hỗn hợp HCl dư, độ đậm đặc hỗn hợp HCl ở từng ống thử là 2M và 0,5M như hình vẽ sau đây.

Đề thi đua Học kì 2 Hóa học tập 10 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Nhận xét chính là

A. Mảnh Mg ở ống thử (b) tan không còn trước.

B. Mảnh Mg ở ống thử (a) tan không còn trước.

C. Thể tích khí bay rời khỏi ở ống thử (a) nhiều hơn nữa.

D. Thể tích khí bay rời khỏi ở ống thử (b) nhiều hơn nữa.

Câu 12: Khi cho 1 lượng xác lập hóa học phản xạ vào trong bình làm cho phản xạ hoá học tập xẩy ra, vận tốc phản xạ tiếp tục

A. ko thay đổi cho tới Lúc kết thúc giục.

B. tăng dần dần cho tới Lúc kết thúc giục.

C. chậm trễ dần dần cho tới Lúc kết thúc giục.

D. tuân theo đuổi lăm le luật tính năng lượng.

Câu 13: Với phản xạ giản dị và đơn giản sở hữu dạng: aA + bB → thành phầm. Tốc phỏng phản xạ được xem theo đuổi công thức là

A. υ=CA.CB.

B. υ=k.CA.CB.

C. υ=CAa.CBb.

Xem thêm: nguyên hàm 3 x

D. υ=k.CAa.CBb.

Câu 14: Nếu phân chia một vật trở nên nhiều phẩn nhỏ hơn nữa thì diện tích S mặt phẳng sẽ:

A. tăng lên.

B. giảm lên đường.

C. không thay cho thay đổi.

D. không xác lập được.

Câu 15: Phản ứng 3H2 + N2 → 2NH3 sở hữu vận tốc tổn thất lên đường của H2 đối với vận tốc tạo hình NH3 như vậy nào?

A. phẳng phiu 12.

B. phẳng phiu 32.

C. phẳng phiu 23.

D. phẳng phiu 13.

Câu 16: Cho phản xạ phân bỏ N2O5 như sau: 2N2O5(g) → 4NO2(g) + O2(g). Nồng phỏng thuở đầu của NO2 là 0 M, sau 100 s là 0,0062 M. Tốc phỏng tầm của phản xạ nhập 100 s thứ nhất là

A. 1,55.10-5 (M phút-1).

B. 1,35.10-5 (M s-1).

C. 1,35.10-5 (M phút-1).

D. 1,55.10-5 (M s-1).

Câu 17: Hãy cho thấy thêm việc dùng hóa học xúc tác và được vận dụng cho tới quy trình này sau đây?

A. Khi ủ phòng bếp kêu ca, người tao đậy nắp lại phòng bếp lò thực hiện cho tới phản xạ cháy của kêu ca ngưng trệ.

B. Phản ứng lão hóa SO2 trở nên SO3 ra mắt nhanh chóng rộng lớn Lúc xuất hiện V2O5.

C. Bột nhôm (aluminum) phản xạ với hỗn hợp HCl nhanh chóng rộng lớn đối với chão nhôm.

D. Người tao chẻ nhỏ củi nhằm phòng bếp lửa cháy mạnh rộng lớn.

Câu 18: Khi sức nóng phỏng gia tăng 10oC, vận tốc phản xạ hoá học tập tăng thêm 3 lượt. Để vận tốc phản xạ cơ (đang tổ chức ở 30oC)  tăng thêm 27 lượt thì nên triển khai phản xạ ở sức nóng phỏng bao nhiêu?

A. 40 oC.                          B. 50 oC.

C. 60 oC.                          D. 70 oC.

Câu 19: Nhóm halogen ở địa điểm này nhập bảng tuần trả những yếu tắc hoá học?

A. VA.                             B. VIIA.

C. VIA.                           D. IVA.

Câu 20: Halogen này sau đấy là hóa học lỏng ở ĐK thường?

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Bromine.

D. Iodine.

Câu 21: Trong group halogen, năng lực lão hóa của những đơn hóa học biến hóa theo đuổi chiều

A. tăng dần dần kể từ fluorine cho tới iodine.                         

B. rời dần dần kể từ fluorine cho tới iodine.

C. không bao giờ thay đổi Lúc lên đường kể từ fluorine cho tới iodine.     

D. tăng dần dần kể từ chlorine cho tới iodine.

Câu 22: Phương trình hoá học tập này sau đấy là sai?

A. H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g).

B. Cl2(aq) + H2O(l) ⇄ HCl(aq) + HClO(aq).

C. Cl2(aq) + 2NaBr(aq) → 2NaCl(aq) + Br2(aq).

D. F2(aq) + 2NaCl(aq) → 2NaF(aq) + Cl2(aq).

Câu 23: Cho một lượng halogen X2 tính năng không còn với Mg tao nhận được 19 gam magnesium halide. Cũng lượng halogen cơ tính năng không còn với Al đưa đến 17,8 gam aluminium halide. Tên và lượng của halogen bên trên là

A. chlorine; 7,1 gam.                          

B. chlorine; 14,2 gam.

C. bromine; 7,1 gam.                

D. bromine; 14,2 gam.

Câu 24: Trong những tuyên bố sau. Phát biểu chính là

A. Iodine sở hữu nửa đường kính vẹn toàn tử to hơn bromine.

B. Dung dịch NaF phản xạ với hỗn hợp AgNO3 sinh rời khỏi AgF kết tủa.

C. Fluorine sở hữu tính oxi hoá yếu hèn rộng lớn chlorine.

D. Acid HBr sở hữu tính acid yếu hèn rộng lớn acid HCl.

Câu 25: Dung dịch axit này tại đây ko thể chứa chấp vào phía trong bình thủy tinh?

A. HCl.                 

B. HF .                  

C. HNO3.                       

D. H2SO4.

Câu 26: Để trung hoà 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thì thể tích hỗn hợp HCl 0,5M nên dùng là bao nhiêu?

A. 0,5 lít.                

B. 0,4 lít.                

C. 0,3 lít.                

D. 0,6 lít.

Câu 27: Muối này tại đây tạo nên kết tủa white với AgNO3?

A. KI.

B. CaBr2.

C. NaCl.

D. Na2S.

Câu 28: Hòa tan 1,12 gam iron (Fe) nhập hỗn hợp HCl dư. Sau phản xạ nhận được thể tích khí H2 ở ĐK chuẩn chỉnh là

A. 0,2479 lít.        

B. 0,4958 lít.         

C. 0,5678 lít.        

D. 1,487 lít.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Để pha chế khí chlorine (Cl2) nhập chống thực nghiệm, người tao thông thường cho tới potassium permanganate (KMnO4) tính năng với hydrogen chloride (HCl):

KMnO4+  HCltoKCl  +  MnCl2+  Cl2 + H2O

a) Lập phương trình chất hóa học của phản xạ chất hóa học bên trên vày cách thức thăng vày electron.

b) Giả sử lượng khí chlorine sinh rời khỏi được đưa vào hỗn hợp chứa chấp muối bột NaBr và KBr. Sau phản xạ nhận được muối bột NaCl và KCl, mặt khác thấy lượng muối bột rời 4,45 gam. Xác lăm le số mol chlorine vẫn nhập cuộc phản xạ với 2 muối bột NaBr, KBr bên trên.

Câu 2 (1 điểm): X và Y là nhì yếu tắc halogen nằm trong nhì chu kì tiếp tục nhập bảng khối hệ thống tuần trả. Hỗn hợp ý A sở hữu chứa chấp 2 muối bột của X và Y với sodium. Để kết tủa trọn vẹn 2,2 gam láo hợp ý A, cần người sử dụng 150 mL hỗn hợp AgNO3 0,2M. Xác lăm le nhì yếu tắc X, Y.

Câu 3 (1 điểm): Hãy ghi chép nhì phương trình chất hóa học nhằm chứng tỏ bromine sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn iodine.

Xem demo Đề Hóa 10 CK2 CD

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Hóa học tập 10

Thời gian lận thực hiện bài: 45 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm)

Câu 1: Số oxi hoá của S nhập ion HSO4 là

A. +2.                              B. +4.

C. +6.                              D. +7.

Câu 2: Cho những hóa học sau: NaNO3; (NH4)2CO3; NH3; N2O3; N2O5. Số tình huống nitrogen sở hữu số oxi hoá +5 là

A. 4.                                B. 2.

C. 1.                                D. 3.

Câu 3: Phản ứng này sau đấy là phản xạ oxi hoá – khử?

A. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O.

B. KOH + HCl → KCl + H2O.

C. CaO + CO2 to CaCO3.

D. 3CO + Fe2O3 to 3CO2 + 2Fe.

Câu 4: Trong phản ứng: 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Số phân tử nitric acid (HNO3) nhập vai trò hóa học lão hóa là

A. 8.                                B. 6.

C. 4.                                D. 2.

Câu 5: Cho những phản xạ hoá học tập sau:

(1) Phản ứng nhen nhóm cháy khí gas.

(2) Phản ứng sức nóng nhôm.

(3) Phản ứng sức nóng phân potassium chlorate (KClO3).

(4) Phản ứng nung đá vôi (CaCO3).

Phản ứng toả sức nóng là

A. (1) và (3).                    B. (1) và (4).

C. (1) và (2).                    D. (3) và (4).

Câu 6: Phản ứng thu sức nóng là

A. phản ứng hoá học tập nhập cơ sở hữu sự giải hòa sức nóng năng rời khỏi môi trường thiên nhiên.

B. phản ứng sở hữu ∆rH < 0.

C. phản ứng hoá học tập nhập cơ sở hữu sự hít vào sức nóng năng kể từ môi trường thiên nhiên.

D. phản ứng sở hữu ∆rH = 0.

Câu 7: Cho những đánh giá sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của một phản xạ hoá học tập được kí hiệu là ΔrH2980.

(b) Điều khiếu nại chuẩn chỉnh là ĐK ứng với áp suất 1 atm so với hóa học khí.

(c) Enthalpy tạo nên trở nên nhập ĐK chuẩn chỉnh được gọi là enthalpy tạo nên trở nên chuẩn chỉnh.

(d) Enthalpy tạo nên trở nên chuẩn chỉnh của đơn hóa học ở dạng bền nhất vày 0.

Số tuyên bố chính là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 8: Cho phương trình sức nóng hoá học tập sau:

CH4(g) + 2O2(g) to CO2(g) + 2H2O(l)   ΔrH2980=890kJ

Nhiệt lượng giải hòa rời khỏi khí nhen nhóm cháy trọn vẹn 2,479 lít CH4 ở ĐK chuẩn chỉnh là

A. 890 kJ.                        B. 89 kJ.

C. – 890 kJ.                     D. – 89 kJ.

Câu 9: Cho phản xạ sau: CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g) . Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ được xem theo đuổi công thức là

Đề thi đua Học kì 2 Hóa học tập 10 Chân trời phát minh sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 10: Cho phản ứng:

H2(g) + Cl2(g) → 2HCl(g)                                 ΔrH2980=184,6kJ

Trong những tuyên bố sau:

(a) Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ bên trên là – 184,6 kJ.

(b) Biến thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ bên trên là – 92,3 kJ.

(c) Nhiệt tạo nên trở nên chuẩn chỉnh của HCl(g) là – 92,3 kJ.

(d) Nhiệt tạo nên trở nên chuẩn chỉnh của HCl(g) là 92,3 kJ.

Số tuyên bố chính là

A. 1.                                B. 2.

C. 3.                                D. 4.

Câu 11: Cho những tuyên bố sau về vận tốc phản ứng:

(a) Tốc phỏng phản xạ hoá học tập dùng làm reviews cường độ xẩy ra nhanh chóng hoặc chậm trễ của một phản xạ.

(b) Tốc phỏng tầm của phản xạ là vận tốc phản xạ bên trên 1 thời điểm này cơ.

(c) Đơn vị vận tốc phản xạ là mol/ lít.

(d) Tốc phỏng tức thời của phản xạ là vận tốc được xem nhập một khoảng chừng thời hạn phản xạ.

Số tuyên bố sai

A. 4.                                B. 3.

C. 2.                                D. 1.

Câu 12: Cho phản xạ hoá học tập sau: Fe(s) + 2HCl(aq) → FeCl2(aq) + H2(g).

Sau 40 giây, độ đậm đặc của hỗn hợp HCl rời kể từ 0,8M về 0,6M. Tốc phỏng tầm của phản xạ tính theo đuổi độ đậm đặc HCl nhập 40 giây là

A. 5.10-3 M/s.                  B. 2,5.10-3 M/s.

C. 2.10-3 M/s.                  D. 1,5.10-3 M/s.

Câu 13: Cho phương trình tổ hợp ammonia (NH3):

N2(g) + 3H2(g) → 2NH3(g)

 Nếu vận tốc tạo nên trở nên NH3 là 0,345 M/s thì vận tốc của hóa học phản xạ N2

A. 0,345 M/s.

B. 0,690 M/s.

C. 0,173 M/s.

D. 0,518 M/s.

Câu 14: Để giới hạn sự thiu thiu thức ăn vì thế những phản xạ của oxygen hao hao sự hoạt động và sinh hoạt của vi trùng, người tao thông thường bơm khí này tại đây nhập những túi đựng thức ăn trước lúc đóng góp gói?

A. O2.

B. N2.

C. CO2.

D. N2 hoặc CO2.

Câu 15: Xét phản xạ giản dị và đơn giản sau:

CO(g) + H2O(g) → CO2(g) + H2(g)

Biểu thức vận tốc tức thời của phản xạ ghi chép theo đuổi lăm le luật tính năng lượng là

A. v = k×CCO×CH2O.

B. v = k×CCO2×CH2.

C. v = CCO×CH2O.

D. v = CCO2×CH2.

Câu 16: Khi cho tới và một lượng kẽm (zinc) nhập ly đựng hỗn hợp acid HCl, vận tốc phản xạ tiếp tục lớn số 1 khi sử dụng kẽm ở dạng này sau đây?

A. Viên nhỏ.                                                 

B. Bột mịn, khuấy đều.   

C. Lá mỏng manh.                                                 

D. Thỏi rộng lớn.

Câu 17: Cho những nguyên tố sau: độ đậm đặc, sức nóng phỏng, áp suất, diện tích S mặt phẳng, hóa học xúc tác. Trong những nguyên tố bên trên, sở hữu từng nào nguyên tố tác động cho tới vận tốc phản ứng?

A. 2.                                B. 3.

C. 4.                                D. 5.

Câu 18: Phản ứng của H2 với I2 là phản xạ đơn giản:

H2(g) + I2(g) → 2HI(g)

Nếu độ đậm đặc của những hóa học nhập cuộc phản xạ đều tăng gấp hai, thì

A. tốc phỏng phản xạ không bao giờ thay đổi.

B. tốc phỏng phản xạ tăng nhì lượt.

C. tốc phỏng phản xạ rời nhì lượt.

D. tốc phỏng phản xạ tăng tư lượt.

Câu 19: Nguyên tố này tại đây sở hữu thông số kỹ thuật electron lớp bên ngoài nằm trong là 3s23p5?

A. Chlorine.

B. Fluorine.

C. Bromine.

D. Sulfur.

Câu 20: Halogen ở tình trạng rắn ĐK thông thường là

A. Fluorine.

B. Chlorine.

C. Bromine.

D. Iodine.

Câu 21: Trong những đơn chất: F2, Cl2, Br2, I2, hóa học sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy và sức nóng phỏng sôi tối đa là

A. F2.                              B. Cl2.                        

C. Br2.                            D. I2.

Câu 22: Đặc điểm của halogen là

A. vẹn toàn tử chỉ nhận thêm một electron trong những phản xạ chất hóa học.

B. tạo nên links nằm trong hóa trị với vẹn toàn tử hydrogen.

C. vẹn toàn tử sở hữu số lão hóa –1 nhập toàn bộ hợp ý hóa học.

D. vẹn toàn tử sở hữu 5 electron hóa trị.

Câu 23: Phương trình hoá học tập này sau đấy là sai?

A. Fe + Cl2 to FeCl2.

B. 6NaOH + 3Cl2 to 5NaCl + NaClO3 + 3H2O.

C. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O.

D. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2.

Câu 24: Cho những tuyên bố sau:

(a) Iodine là yếu tắc nhiều lượng quan trọng cho tới đủ chất của nhân loại.

(b) Từ fluorine cho tới iodine sắc tố halogen đậm dần dần.

(c) Nhiệt phỏng sôi của những hydrogen halide tăng dần dần kể từ HF cho tới HI.

(d) Hydrofluoric acid (HF) là acid mạnh.

Số tuyên bố sai

A. 4.                                B. 3.

C. 2.                                D. 1.

Câu 25: Phân tử sở hữu tương tác nài der Waals lớn số 1 là

A. HCl.                            B. HI.

C. HBr.                            D. HF.

Câu 26: Hydrogen halide này tại đây được dùng làm tẩy cặn trong những trang bị trao thay đổi nhiệt; hóa học xúc tác trong những nhà máy sản xuất thanh lọc dầu, technology thực hiện nhiều uranium, phát hành dược phẩm …

A. Hydrogen fluoride.

B. Hydrogen chloride.

C. Hydrogen bromide.

D. Hydrogen iodide.

Câu 27: Dung dịch dùng làm nhận thấy những ion halide là

A. Quỳ tím.                      B. AgNO3.

C. NaOH.                        D. HCl.

Câu 28: Kim loại này tại đây không tác dụng với acid HCl?

A. Al.                              B. Zn.

C. Cu.                             D. Mg.

Phần II: Tự luận (3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Lập phương trình hoá học tập của phản xạ oxi hoá – khử sau theo đuổi cách thức thăng vày electron (chỉ rõ rệt hóa học khử, hóa học oxi hoá, quy trình oxi hoá, quy trình khử).

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

b) KI + H2SO4 → I2 + SO2 + K2SO4 + H2O.

Câu 2 (1 điểm): Cho biết sức nóng nhiệt độ chảy của những halogen như sau:

Halogen

F2

Cl2

Br2

I2

Nhiệt nhiệt độ chảy (toC)

-220

-101

-7

114

Giải quí sự biến hóa sức nóng nhiệt độ chảy kể từ fluorine cho tới iodine.

Câu 3 (1 điểm): Hoà tan láo hợp ý bột bao gồm m gam Cu và 4,64 gam Fe3O4 nhập hỗn hợp HCl rất rất dư, sau thời điểm những phản xạ kết thúc giục chỉ nhận được hỗn hợp X. Dung dịch X làm mất đi color vừa vặn đầy đủ 50 ml hỗn hợp KMnO4 0,1M. Tính độ quý hiếm của m.

Xem demo Đề Hóa 10 CK2 CTST
Lưu trữ: Đề thi đua Hóa học tập 10 Học kì 2 (sách cũ)

Xem thêm thắt cỗ đề thi đua Hóa học tập 10 năm 2023 tinh lọc khác:

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Hóa học tập 10 sở hữu đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ trăng tròn Đề thi đua Hóa học tập 10 Giữa học tập kì một năm 2023 vận chuyển nhiều nhất
 • Đề thi đua Hóa học tập 10 Giữa học tập kì một năm 2023 sở hữu ma mãnh trận (15 đề)
 • Đề đánh giá Hóa học tập 10 Giữa học tập kì 1 sở hữu đáp án (10 đề)
 • Đề thi đua Hóa học tập 10 Giữa kì 1 sở hữu đáp án (10 đề)
 • Đề thi đua Hóa học tập 10 Học kì 1 sở hữu đáp án (10 đề)
 • Đề đánh giá Hóa học tập 10 Giữa học tập kì 2 sở hữu đáp án (5 đề)
 • Đề thi đua Hóa học tập 10 Giữa kì 2 sở hữu đáp án (5 đề)

Đã sở hữu điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học