đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn toán

Tổng thích hợp đề ganh đua học viên xuất sắc lớp 2 môn Toán

30 đề đánh giá tham khảo unique học viên xuất sắc môn Toán lớp 2 là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích được VnDoc thuế tầm và trình làng cho tới những em học viên lớp 2, canh ty những em ôn tập dượt và nâng lên tài năng Toán học tập, kể từ bại liệt nhập cuộc những kì ganh đua học viên xuất sắc môn Toán thỏa sức tự tin và đạt kết quả cao vô học hành.

Bạn đang xem: đề thi học sinh giỏi lớp 2 môn toán

1. Đề ôn học viên xuất sắc - Đề 1

PHÒNG GD GIA VIỄN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA SINH
Đề đánh giá tham khảo unique học viên giỏi
NĂM HỌC ..............
Môn thi: Toán lớp 2

Đề 1. Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút

Bài 1: (2 điểm)

- Với 3 chữ số 4, 0, 6. Viết toàn bộ những số sở hữu 2 chữ số:
...................................................................................................................

- Viết toàn bộ những số sở hữu 2 chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm tầm thường chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 2:
....................................................................................................................

Tuyển tập dượt 30 đề HSG Toán lớp 2

1. Đề ôn học viên xuất sắc - Đề 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút

Bài 1: (4đ)

a) Viết những số sở hữu 2 chữ số nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 4:
.....................................................................................................................

b) Tính tổng của số lớn số 1 và số nhỏ bé nhất trong những số vừa vặn viết:
.....................................................................................................................

c) Viết tiếp 3 số vô dãy:

19, 16, 13, ......., ........., .........

Bài 2: (4đ)

Số nhỏ bé nhất sở hữu 3 chữ số không giống nhau là: ...............

Điền số tương thích vô dù trống:

Tuyển tập dượt 30 đề HSG Toán lớp 2

Bài 3: (3đ)

a. Em học tập bài bác khi 7 giờ tối. Lúc này đó là ..................giờ trong thời gian ngày.

b. Một mon nào là bại liệt sở hữu ngày công ty nhật là 17. Vậy ngày công ty nhật thứ nhất của mon này đó là ngày..............

Bài 4: (3đ): An và Bình phân tách nhau 18 nhãn vở. An lấy số nhãn vở nhiều hơn nữa Bình và số nhãn vở của An nhỏ rộng lớn 11.

Vậy An vẫn lấy ....... nhãn vở

Bình vẫn lấy ........ nhãn vở

Bài 5: (4đ): Lan và Hà cút câu cá.Lan câu được số cá thông qua số ngay tắp lự sau số nhỏ bé nhất có một chữ số. Tổng số cá của nhì chúng ta là số lớn số 1 có một chữ số. Hỏi từng chúng ta câu được bao nhiêu con cái cá?

3. Đề ôn học viên xuất sắc - Đề 3

Bài 1: 1, Viết toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số nhưng mà hiệu nhì chữ số là:........................................

2, Viết những số sở hữu nhì chữ số không giống nhau sao cho tới tổng nhì chữ số vì như thế 8:................

3, Tìm 2 số sở hữu tích vì như thế 12 và số nhỏ bé vì như thế 1/3 số lớn: Hai số bại liệt là:..............

Bài 2: 1, Điền số tương thích vô dù trống

911141844

2, Tìm x biết: 38 < x + 31 - 6 < 44

3, Điền số tương thích vô dù trống:

Đề ganh đua môn toán lớp 22 - 3Đề ganh đua môn toán lớp 2 = 17 ; 32 - 1 Đề ganh đua môn toán lớp 2< 52 - 38 .

Bài 3: 1, Đôi thỏ ngôi nhà Thu đẻ được 5 con cái. Vậy chuồng thỏ ngôi nhà Thu sở hữu Đề ganh đua môn toán lớp 2đôi tai thỏ, Đề ganh đua môn toán lớp 2chân thỏ

2, Mai có một tá cây viết chì, Mai sở hữu thấp hơn Lan 2 cái. Nga sở hữu nhiều hơn nữa Mai tuy nhiên thấp hơn Lan. Hỏi phụ thân chúng ta sở hữu từng nào cây viết chì?

Bài 4: Hình vẽ tiếp sau đây có:

Đề ganh đua hsg môn Toán lớp 2

.............. hình tam giác

.............. hình tứ giác

Tên những hình tứ giác là:...................

4. Đề ôn học viên xuất sắc - Đề 4

Môn: Toán lớp 2

Năm học tập ............

(Thời gian ngoan học viên thực hiện bài bác 40 phút)

Họ và tên: ……………………………………Số báo danh:…………………

Bài 1: ( 5Đ) a, Viết tiếp 3 số vô sản phẩm số sau:

3, 6, 9, 12..........,......,............,

40, 36, 32, 28..........,......,............,

b, Điền số vô dù trống trải nhằm khi nằm trong 4 với dù ngay tắp lự nhau ngẫu nhiên đều sở hữu thành quả vì như thế 30.

5

4

12

Bài 2: ( 4đ)

a, Viết 10 số lẻ tiếp tục to hơn 19 và nhỏ rộng lớn 100.

...........................................................................................................................

b, Tính hiệu số cuối và số đầu trong những số vừa vặn viết:

...........................................................................................................................

Bài 3: ( 4đ)

a, Khoanh tròn xoe vô vần âm ( a, b, c) trước câu vấn đáp đích thị.

1/3 của 21 kê 1/5 của 45 bông hoa

a, 5 kê a, 5 bông hoa

b, 7 kê b, 6 bông hoa

c, 8 kê c, 7 bông hoa

d, 6 kê d, 9 bông hoa

b, Thứ sáu tuần này là ngày trăng tròn vậy:

- Thứ sáu tuần trước đó là ngày:............

- Thứ sáu tuần sau là ngày:...............

Bài 4: (4đ)

a. Hà sở hữu 40 viên bi bao gồm nhì blue color và đỏ chót. Hà cho tới Tú 14 viên bi xanh rờn thì Hà còn 12 viên bi xanh rờn. Hỏi Hà sở hữu từng nào viên bi đỏ?

Tóm tắt:

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
Bài giải

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

5. Đề ôn học viên xuất sắc - Đề 5

(Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút).

Bài 1: Cho những chữ số 0, 1, 5, 6.

Xem thêm: thể tích chóp tam giác đều

a) Hãy lập những số sở hữu 2 chữ số không giống nhau kể từ những số vẫn cho tới.

Các số bại liệt là:........................................................................................................................

b) Tính hiệu thân thích số lớn số 1, số nhỏ bé nhất.

...................................................................................................................................

c) Viết số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số nhưng mà chữ số hàng trăm cấp gấp đôi chữ số sản phẩm đơn vị: …………………………………………………………………………………

Bài 2: Viết số tương thích vô dù trống:

Tuyển tập dượt 30 đề HSG Toán lớp 2

Bài 3:

a) Thứ nhì tuần này là ngày 16 mon 3. Thứ nhì tuần trước đó là ngày ………………………… Thứ phụ thân tuần sau là ngày …………………………..…….

b) Thầy giáo sở hữu 25 quyển vở, thầy thưởng cho tới 6 học viên, từng chúng ta 3 quyển vở. Hỏi sau thời điểm thưởng giáo viên sót lại từng nào quyển vở?

Tóm tắt Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4:

Hình mặt mũi có:

Tuyển tập dượt 30 đề HSG Toán lớp 2

a) ....... hình tam giác

b) ....... hình tứ giác.

6. Đề ôn học viên xuất sắc - Đề 6

Bài 1: (5 điểm)1. Cho những số 0; 2; 4

a) Lập những số sở hữu nhì chữ số không giống nhau kể từ những số bên trên là:..................................

b) Trong những số vừa vặn lập được sở hữu số tròn xoe chục nhỏ nhất là: ..............................

c) Viết số bại liệt kết quả của nhì quá số ngay tắp lự nhau là:.......................................

2. Viết số tương thích vô dù trống trải nhằm khi nằm trong 4 số ở 4 dù ngay tắp lự nhau bất kì đều sở hữu thành quả là 50.

15

17

6

Bài 2: (6 điểm)

1. Tìm x:

a) x - 25 = 75

b) x : 3 = 3 x 3

c) x - 15 < 3

2. Hình tam giác ABC sở hữu chu vi là 24dm. Độ lâu năm nhì cạnh AB và BC vì như thế 18dm. Hỏi cạnh AC lâu năm từng nào đề-xi-mét?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 3: (5 điểm) Tùng sở hữu 18 viên bi, Toàn sở hữu 15 viên bi. Nam sở hữu số bi rộng lớn Toàn và không nhiều bi rộng lớn Tùng. Hỏi Nam sở hữu từng nào viên bi?

Tóm tắt:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Lời giải:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Bài 4: (4 điểm)

Tuyển tập dượt 30 đề HSG Toán lớp 2

Hình vẽ mặt mũi sở hữu .. tam giác

có ... hình chữ nhật

7. Đề ôn học viên xuất sắc - Đề 7

Đề đánh giá unique học viên giỏi

Năm học tập ........

Môn Toán lớp 2

(Thời gian ngoan học viên thực hiện bài bác 40 phút)

Bài 1:

1/ Cho những số: 3, 0, 5, 2

a/ lập những số sở hữu nhì chữ số không giống nhau

b/Tính tổng những số chẵn chục vừa vặn lập được ở trên

2/ Điền những số tương thích vô dù trống trải sao cho tới tổng những số ở phụ thân dù ngay tắp lự nhau đều vì như thế 100.

Bài 2:

1/ Tìm x biết x là số sở hữu một chữ số.

a/ 2 + x > 8                                               b/ 7 – x < 3

2/ Điền số vô khu vực chấm.

a/ 4 x .... = 32

b/ .... : 2 + .... = 36

c/ 17 < .... x 2 < 19

Bài 3: Dũng sở hữu 18 viên bi bao gồm những loại: xanh rờn, đỏ chót, tím, vàng. Trong số đó bi xanh rờn, bi đỏ chót, bi tím từng loại sở hữu 4 viên, sót lại là bi vàng. Hỏi Dũng sở hữu bao nhiêu viên bi vàng?

Bài 4: Thứ nhì tuần này là ngày 12 mon 3 vậy

a/ Thứ nhì tuần sau là ngày mấy?

b/ Thứ nhì tuần trước đó là ngày mấy?

Bài 5: Cho hình vẽ mặt mũi, hãy kẻ thêm thắt một quãng trực tiếp để sở hữu một hình chữ nhật và 4 hình tam giác.

Xem thêm: sách hóa 12 pdf

Bộ đề ganh đua lớp 2 học viên giỏi

......................

Ngoài Tuyển tập dượt 30 đề HSG Toán lớp 2 bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề ganh đua học tập kì 1 lớp 2 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh Thông tư 22 của Sở Giáo Dục và những dạng bài bác ôn tập dượt môn Tiếng Việt 2, và môn Toán 2. Chúc những em học hành chất lượng tốt.

  • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ bạn dạng và nâng cao
  • Bài tập dượt toán nâng lên lớp 2
  • 80 bài bác Toán ôn luyện học viên xuất sắc lớp 2