de thi khao sat lop 1

Tuyển lựa chọn 5 Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp một năm 2023 tinh lọc được những Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua Toán lớp 1 của những ngôi trường Tiểu học tập. Hi vọng cỗ đề ganh đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành phẩm cao trong những bài xích ganh đua tham khảo quality đầu năm mới môn Toán lớp 1.

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 (5 đề)

Xem demo Đề Toán 1 KNTT Xem demo Đề Toán 1 CTST Xem demo Đề Toán 1 CD

Bạn đang xem: de thi khao sat lop 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề ganh đua Toán lớp 1 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word với câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề ganh đua số 1)

Câu 1. Viết số phù hợp

Quảng cáo

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 2. Chọn hình phù hợp

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 3. Chọn hình phù hợp

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 4. Vẽ hình theo dõi mẫu

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Quảng cáo

Câu 5. Chọn hình phù hợp

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 6. Chọn hình phù hợp

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 7. Vẽ hình theo dõi mẫu

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Quảng cáo

Câu 8. Chọn hình không giống loại

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 9. Chọn hình không giống loại

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 10. Chọn hình phù hợp

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 11. Chọn hình phù hợp

Quảng cáo

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 12. Chọn hình phù hợp

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 13. Chọn hình phù hợp

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 14. Chọn đáp án đúng

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Câu 15. Chọn đáp án đúng

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 1

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề ganh đua số 2)

Câu 1. Tính:

a) 2 + 3 = …                   3 + 3 = …                     1 + 4 = …                           2 + 4 = …

b) 1 + 4 + 3 = …

Câu 2. Điền số phù hợp vô khu vực chấm ?

a) ... + 4 = 6                  …….. = 3+2                  3 + …… = 7                   8 = ….. + 3

b) 1 … 3 = 4                  5 < ….. < 7

Câu 3. Điền lốt > ,< , =

2 + 3 … 4                                    4 + 0 … 5

3 + 1 ... 2 + 3                              3 + 3 … 4

Câu 4.

a) Khoanh vô số bé bỏng nhất : 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b) Khoanh vô số lớn số 1 : 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: ………………………………………..

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………………………………..

Câu 6.

a) Các số nhỏ thêm hơn 10 là: ……………………………………………

b) Trong những số kể từ 0 cho tới 10: ……………………………………….

– Số bé bỏng nhất là : ……...

– Số lớn số 1 là : …….

Câu 7: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp trúng.

Hình mặt mũi có:

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 2

A. 4 hình tam giác 

B. 5 hình tam giác 

C. 6 hình tam giác

D.7 hình tam giác.       

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi hóa 11

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề ganh đua số 3)

1. Điền số phù hợp vô dù trống:

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 3

2. Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 3, 8, 7, 6

3. Điền số phù hợp vô dù trống:

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 3                     Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 3

4. Viết số: 4, 10, 1, 5, 8

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………….

Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: ……………………………………….

II. Khoanh tròn trặn vô chữ với câu vấn đáp trúng nhất:

1.    4 □ 2 + 1

Dấu cần thiết điền vô dù trống rỗng là :

a) <       b) =          c) >

2. Trong những số kể từ 0 cho tới 10 số lớn số 1 là:

a) 0          b) 1        c) 10

3. Hình bên này với bao nhiêu hình tam giác:

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 3

a) Có 3 hình tam giác

b) Có 4 hình tam giác 

c) Có 5 hình tam giác

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề ganh đua số 4)

Bài 1 (2 điểm): Điền số

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 4

Bài 2 (3 điểm):

a, Viết những số từ là 1 cho tới 9

.................................................................................................................................................................................

b, Viết những số kể từ 9 cho tới 1

.................................................................................................................................................................................

Bài 3 (4 điểm): Tính.

1 + 2 = .........

3 + 2 = ..........

5 - 3 = .........

4 - 1 = ..........

4 - 3 = .........

2 + 4 = ..........

3 + 1 = .........

5 - 1 = ..........

Bài 4 (1 điểm): Hình mặt mũi có:

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 4

- …. hình  Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 4

- …. hình    Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 4

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút

(Đề ganh đua số 5)

Câu 1. Số? 

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5      Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5

Câu 2. Số? 

                     Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5

                     Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5

                     Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5

Câu 3. Điền >, <, =

  3Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 54                   8 Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5 9             5 Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5 10            9 Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5  9

  3+ 2 Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5 5                             7Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 52+2

Câu 4. Tính:

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5                   Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5              Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5             Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5              Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5

Câu 5. Tính:

3 + 2 = …              5 + 0 = …              2 + 2 + 1 = … 

4 + 1 = …              2 + 2 = …              3 + 2 + 0 = …

Câu 6. Hình bên dưới với … hình tam giác.

Đề ganh đua tham khảo quality đầu năm mới Toán lớp 1 Đề 5

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một vài nội dung với vô cỗ Đề ganh đua Toán lớp một năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không thiếu thốn, Thầy/Cô vui vẻ lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 1 KNTT Xem demo Đề Toán 1 CTST Xem demo Đề Toán 1 CD

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Xem thêm: namtruc namdinh

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 1 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 1 lịch trình sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.