đề thi khảo sát lớp 4

Tuyển lựa chọn 8 Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 4 Năm học tập 2023 - 2024 tinh lọc được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề đua Toán lớp 4 của những ngôi trường Tiểu học tập. Hi vọng cỗ đề đua này sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện và đạt thành quả cao trong những bài bác đua tham khảo quality đầu xuân năm mới môn Toán lớp 4.

Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 4 (8 đề)

Để mua sắm hoàn toàn cỗ Đề đua Toán lớp 4 bạn dạng word sở hữu điều giải cụ thể, thích mắt, quý Thầy/Cô sung sướng lòng coi thử:

Bạn đang xem: đề thi khảo sát lớp 4

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 1)

I. Phần trắc nghiệm

Quảng cáo

Khoanh tròn trặn vô đáp án bịa trước câu vấn đáp đích.

Câu 1. Số lớn số 1 trong những số 64173, 64924, 69472, 69163 là số:

A. 64173                   B. 64924                   C. 69472                  D. 69163

Câu 2. Số ngay tắp lự trước của số 78231 là số:

A. 78229                   B. 78230                    C. 78231                 D. 78232

Câu 3. Kết trái ngược của phép tắc tính 25 + 125 x 5 bằng:

A. 600                       B. 650                        C. 700                     D. 750

Câu 4. Số phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm 4m5cm = ….centimet là:

A. 405                      B. 450                        C. 45                        D. 4005

Câu 5. Diện tích của hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm vì chưng 15cm và chiều rộng lớn vì chưng 8cm là:

A. 90cm2                       B. 100cm2                   C. 120cm2                   D. 150cm2

II. Phần tự động luận 

Bài 1. Đặt rồi tính:

12461 + 46514             96781 - 54648            12454 x 3              24310 : 5

Quảng cáo

Bài 2. Tìm X, biết:

a) X + 21564 = 12451 x 5                   b) 92452 – X : 5 = 82522

Bài 3. Một vòi vĩnh nước chảy vô bể vô 3 phút được 120 lít nước. Hỏi vô 8 phút vòi vĩnh nước chảy vô bể được từng nào lít nước?

Bài 4. Một lớp học tập hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn vì chưng 8m. Chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 7m. Tính chu vi và diện tích S của lớp học tập tê liệt.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 2)

I. Phần trắc nghiệm 

Khoanh tròn trặn vô đáp án bịa trước câu vấn đáp đích. 

Câu 1. Số ngay tắp lự trước của số 49284 là số:

A. 49286                         B. 49285                         C. 49284                          D. 49283

Câu 2: Số bao gồm phụ thân trăm ngàn, tư trăm, bảy chục và tám đơn vị chức năng là số:

A. 3478                         B. 300 478                        C. 30 478                         D. 300 487

Quảng cáo

Câu 3: Số phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm 3m 2cm = …cm là:

A. 3020                         B. 32                                 C. 320                              D. 302

Câu 4: Kết trái ngược của phép tắc tính 36 + 24 x 6 bằng:

A. 180                          B. 120                                C. 144                              D. 150

Câu 5: Một hình vuông vắn sở hữu chu vi vì chưng 32cm. Diện tích của hình vuông vắn tê liệt bằng:

A. 64cm                    B. 64cm                             C. 48cm                          D. 48cm

II. Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

43045 + 24648                    81145 - 52161                      23568 x 3                     46950 : 6

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X - 12427 = 70758 : 9                                                            b, 64834 - X x 5 = 24624

Bài 3 (2 điểm): Một group người công nhân vô 6 ngày sửa được 1404m đàng. Hỏi vô 9 ngày, group người công nhân tê liệt sửa được từng nào mét đường?

Bài 4 (2 điểm): Một hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh vì chưng chiều rộng lớn của hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm vì chưng 8cm và diện tích S vì chưng 48cm2. Tính chu vi và diện tích S của hình vuông vắn tê liệt.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 3)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

41561 + 24286               64582 - 23455               2348 x 9                64840 : 5

Bài 2. Tính nhanh:

a) 90 x 8 – 45 x 16 + 1000

b) 120 x 9 – 120 x 4 + 120 x 5

Bài 3. Tìm X, biết:

a) X + 27939 = 84782                                  b) X – 37932 = 13892

c) X x 4 – 18398 = 71550                            d) X : 3 + 17823 = 51762

Bài 4. Hai group người công nhân cần sửa một phần đường nhiều năm 8675 mét. Đội loại nhất thực hiện được Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán lớp 4 (8 đề)quãng đàng. Hỏi group loại nhì cần sửa từng nào mét đường?

Bài 5. Một hình chữ nhật sở hữu chu vi vì chưng 50m. Một hình vuông vắn sở hữu chu vi xoàng xĩnh chu vi hình chữ nhật 14m. Tính diện tích S của hình vuông vắn tê liệt.

Bài 6. Điền những số phù hợp vô vị trí chấm:

a) 40, 45, 50, …., ….., 65, 70, 75, …..

b) 1, 8, 15, …., 29, 36, 43, …., …., 64

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 4)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Trong những số 68234, 62286, 68283, 65832 số nhỏ xíu nhất là số:

A. 68234                            B. 62286                            C. 68283                            D. 65832

Câu 2: Giá trị của chữ số 4 vô số 92742 là:

A. 40000                            B. 4000                              C. 40                            D. 4

Câu 3: Kết trái ngược của phép tắc tính 4200 + 200 x 4 là:

A. 4000                            B. 5000                            C. 6000                            D. 7000

Câu 4: Diện tích của hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm vì chưng 5cm và chiều rộng lớn vì chưng 4cm là:

A. 18cm                        B. 20cm                         C. 22cm2                               D. 24cm

Câu 5: 7 thùng dầu chứa chấp 63 lít dầu. Vậy 5 thùng dầu chứa:

A. 35 lít dầu                    B. 45 lít dầu                     C. 55 lít dầu                     D. 60 lít dầu

II. Phần tự động luận (8 điểm): 

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

12452 + 45451              75278 - 54816                  2155 x 5                   39052 : 4

Bài 2 (2 điểm):

a, Tính độ quý hiếm của biểu thức:

4200 : 4 : 5 = ....                                             12485 : 5 + 476 x 7

b, Tìm X, biết:

Xem thêm: cách tính tích có hướng bằng máy tính

X - 57152 = 1732 x 9                                      X + 68263 : 3 = 54572

Bài 3 (2 điểm): Một hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm vì chưng 32cm, chiều rộng lớn vì chưng 1/4 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật tê liệt.

Bài 4 (2 điểm): Một siêu thị chào bán gạo ngày thứ nhất bán tốt 17382kg, ngày loại nhì bán tốt cấp 4 đợt ngày loại nhất. Hỏi cả nhì ngày siêu thị bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo?

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 5)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Trong những số 57286, 57294, 57298, 57197 số lớn số 1 là số:

A. 57286                    B. 57197                          C. 57294                   D. 57298

Câu 2: Giá trị của X vừa lòng X + 67263 = 91673 là:

A. X = 24440                   B. X = 24410                     C. X = 24110                   D. X = 21140

Câu 3: Kết trái ngược của phép tắc tính 8100 : 9 x 3 là:

A. 2700                       B. 2400                         C. 1800                       D. 1500

Câu 4: Số phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm 4m7dm = ….centimet là:

A. 407                   B. 470                   C. 47                   D. 4700

Câu 5: Diện tích của hình vuông vắn có tính nhiều năm cạnh vì chưng 7dm là:

A. 28cm2                   B. 49cm2                      C. 28dm2                       D. 49dm2

II. Phần tự động luận (8 điểm): 

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

31154 + 56812               94658 - 85613                 6735 x 9                  57848 : 7

Bài 2 (2 điểm):

a, Tính nhanh:

242 + 597 + 758 + 403                                             954 x 8 + 954 x 9 - 954 x 7

b, Tìm X, biết:

X + 2426 = 873 x 9                                                   X - 8956 = 18744 : 6

Bài 3 (2 điểm): Có 280 trái ngược bóng được xếp vô 8 thùng. Hỏi 5 thùng như vậy xếp được từng nào trái ngược bóng?

Bài 4 (2 điểm): Một hình chữ nhật sở hữu chiều rộng lớn vì chưng chừng nhiều năm cạnh của hình vuông vắn sở hữu diện tích S vì chưng 36cm2 và chiều rộng lớn vì chưng 1/8 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật tê liệt.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 6)

Bài 1 (1 điểm): Đặt rồi tính:

43482 + 31554                   64584 - 54762                  4615 x 9                    13488 : 6

Bài 2 (2 điểm): Tìm một vài hiểu được nếu như hạn chế số tê liệt lên đường 3 đợt rồi giảm xuống 5 đợt thì được số mới nhất vì chưng 1/3 số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số

Bài 3 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X + 27372 = 38272 x 2                                               b, X - 18273 = 92838 : 6

Bài 4 (2 điểm): Bao gạo loại nhất sở hữu 18kg gạo, bao gạo loại nhì sở hữu số gạo cấp phụ thân đợt bao gạo loại nhất. Hỏi cần fake kể từ bao gạo loại nhì quý phái bao gạo loại nhất từng nào ki-lô-gam gạo nhằm nhì bao sở hữu số gạo vì chưng nhau?

Bài 5 (2 điểm): Một hình chữ nhật sở hữu chu vi vì chưng 100cm. Nếu hạn chế chiều nhiều năm lên đường 7cm và không thay đổi chiều rộng lớn thì diện tích S giảm xuống 140cm2. Tính diện tích S ban sơ của hình chữ nhật tê liệt.

Bài 6 (1 điểm): Điền thêm thắt 3 số phù hợp vô mặt hàng số sau:

8, 19, 41, 85, …., ….., …

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 7)

Bài 1 (1 điểm): Sắp xếp những số:

a) 24568, 26447, 23584, 29781 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới lớn

b) 34688, 34685, 32565, 33446 theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Bài 2 (1 điểm): Điền lốt <, >, = phù hợp vô vị trí chấm:

45752 ... 45761                                22963 ... 22954

72720 ... 72727                               65684 ... 65684

Bài 3 (2 điểm): Tính độ quý hiếm của biểu thức:

79172 + 928 - 70000 = ....                                     26733 - 17731 + 17838 = ...

278 x 4 x 8 = .....                                                    96255 : 3 : 5 = .....

Bài 4 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X - 13561 = 72156                                           b, X + 54648 = 94451

c, X : 3 = 22857                                                   d, X x 4 = 95424

Bài 5 (2 điểm): Một group người công nhân bao gồm 6 người sửa được 252m đàng. Hỏi nếu như thêm nữa group tê liệt 3 người thì sửa được từng nào mét đường?

Bài 6 (2 điểm): Tính chu vi và diện tích S của hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm vì chưng 54cm và chiều rộng lớn vì chưng 1/6 chiều nhiều năm.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề đua tham khảo quality đầu năm

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán lớp 4

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(Đề đua số 8)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Số phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm 24568, 24570, …., 24574, 24576 là:

A. 24566                         B. 24568                            C. 24572                           D. 24574

Câu 2: Cho phép tắc phân tách 2731 : 3. Tổng của số số phân tách, thương và số dư là:

A. 910                             B. 914                                 C. 913                                 D. 915

Câu 3: Khoảng thời hạn kể từ 8 giờ xoàng xĩnh 15 phút cho tới 8 giờ nửa tiếng là:

A. 45 phút                      B. nửa tiếng                           C. 40 phút                           D. 35 phút

Câu 4: Số sở hữu nhì chữ số tuy nhiên tổng của bọn chúng vì chưng 14 và hiệu của bọn chúng vì chưng 0 là:

A. 66                              B. 95                              C. 77                              D. 86

Câu 5: Số phù hợp nhằm điền vô vị trí chấm: 7m8cm = …cm là:

A. 708                            B. 78                               C. 780                            D. 7800

II. Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính nhanh

a, (9832 x 9 + 9826 x 8 + 9781 x 7 + 9287 x 6) x (100 – 42 - 58)

b, (10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1 - 5) : (9389 x 9 + 9368 x 9)

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

X x 5 - 68261 = 14562 : 3                                                      97872 - X : 3 = 7822 x 8

Bài 3 (2 điểm): Một siêu thị sở hữu 17310kg gạo. Ngày loại nhất siêu thị bán tốt 1/3 số gạo của siêu thị. Ngày loại nhì bán tốt 1/5 số gạo còn sót lại. Hỏi sau nhì ngày siêu thị còn sót lại từng nào ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Một hình chữ nhật sở hữu chu vi vì chưng 54cm và chu vi cấp 9 đợt chiều rộng lớn. Tính diện tích S của hình chữ nhật tê liệt.

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và bài bác luyện vào buổi tối cuối tuần, gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: nâng cao phát triển toán 9

Loạt bài bác Đề đua Toán lớp 4 sở hữu đáp án và thang điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp cho bạn học tập đảm bảo chất lượng và giành được điểm trên cao trong những bài bác đua và bài bác đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học