đề thi lớp 1 học kỳ 2

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sở hữu đáp án

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023 bao gồm 44 đề đánh giá học tập kì II môn Toán lớp 1 những cuốn sách Cánh Diều, Kết nối, Chân trời, Vì sự đồng đẳng, Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến. Hi vọng tư liệu này canh ty những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kiến thức và kỹ năng vẫn học tập vô việc giải bài xích tập luyện toán. Chúc những em học tập chất lượng.

Bạn đang xem: đề thi lớp 1 học kỳ 2

Để biết thâm thúy rộng lớn về đề ganh đua học tập kì 2 lớp một năm 2023, mời mọc chúng ta vô đàng links sau nhằm chuyên chở về trọn vẹn bộ: Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt 2023 và Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán 2023.

I. Sở 14 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mới

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: .......
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết vô điểm chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + trăng tròn …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mày có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vô điểm chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + trăng tròn < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + trăng tròn centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mày có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức còn sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:

 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 4
 • Bộ 06 đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, viết lách, đối chiếu những số vô phạm vi 100; nhận thấy số chẵn, lẻ; tiến hành những phéo tính nằm trong trừ vô phạm vi 100; số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau, viết lách quy tắc tính vô Việc giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ thời trang, đo phỏng nhiều năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước đáp án đích từng bài xích tập luyện bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 phát âm là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết lách là:

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày sở hữu....... hình vuông?

Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Câu 3. Cho mặt hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé xíu nhất?

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 65 – 3 là:

b. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 46 + 12 là:

Câu 5. Số cần thiết điền vô điểm chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

b. (M1) (0.5đ) Cho mặt hàng số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô điểm chấm là:

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất sở hữu nhì chữ số như thể nhau là:

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào cành hoa ?

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, vô bại sở hữu 5 chục con cái vẫn vô chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào gà ko vô chuồng?

Đề ganh đua HK2 lớp 1

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước đáp án đích từng bài xích tập luyện bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 phát âm là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết lách là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày sở hữu....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho mặt hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé xíu nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần thiết điền vô điểm chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho mặt hàng số 5, 10, 15, trăng tròn, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền vô điểm chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất sở hữu nhì chữ số như thể nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là loại mấy?

B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Đề ganh đua Toán lớp 1 HK2

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, vô bại sở hữu 5 chục con cái vẫn vô chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào gà ko vô chuồng?

86

-

50

=

36

 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 1
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 2
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 4
 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối tri thức

Đề ganh đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1.1. Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC .......
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo nấc độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm theo đuổi ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và những quy tắc tính nằm trong, trừ ko ghi nhớ vô phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

1

0.5

2

2

0.5

6

Số tự động nhiên

Cấu tạo nên số

I.1

0.5

0.5

Xếp số theo đuổi trật tự theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé

I.2

0.5

0.5

Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Hoặc số lớn số 1, số bé xíu nhất

I.3

0.5

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

1

1

Tính nhẩm

II.1b

1

1

So sánh những số

II.1c

1

1

Tách gộp số

II.2

1

1

Điền số mến hợp

II.5

0.5

0.5

Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)

0.5

1

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông vắn, hình trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

0.5

0.5

II.3a

1

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

0.5

0.5

Giải toán sở hữu điều văn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Số học

Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời

II.4

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Thời gian

Tuần lễ, những ngày vô tuần

I.4

0.5

0.5

Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ

I.5

0.5

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

3

2

2

10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm theo đuổi cường độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

Xem thêm: ma trận đề thi toán thpt quốc gia 2019

1.2. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỌ TÊN: ……………………

LỚP: 1….

SỐ THỨ TỰ

…..

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II ........

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /..........)

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

ĐIỂM

NHẬN XÉT

………………….…………………………..

……………………….………………………

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vô vần âm trước ý vấn đáp đích.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được viết lách theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày ngày hôm nay.

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ thân phụ, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mày sở hữu từng nào khối lập phương?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền vô điểm trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy má nhiều năm từng nào cm?

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết quy tắc tính rồi rằng câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 cành hoa, chúng ta Minh hái được 5 cành hoa. Hỏi cả nhì chúng ta hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số phù hợp vô điểm trống:

Số ……… là số ngay tắp lự sau của 50 và ngay tắp lự trước của 52.

1.3. Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh đích đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh tiến hành đích thành quả 2 quy tắc tính đạt một điểm.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện đích từng bài xích đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền lốt >,<,=

Học sinh điền đích thành quả từng bài xích đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số phù hợp vô sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

 • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
 • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy má nhiều năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhì chúng ta hái được 15 cành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay tắp lự trước của 52 và ngay tắp lự sau của 50.

 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ 04 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước thành quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số bao gồm 6 đơn vị chức năng và 3 chục được viết lách là:

Câu 2 (1 điểm): Chọn đáp án đích. Hộp cây viết này nhiều năm từng nào cm?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 7 cm

B. 8 cm

C. 9 cm

D. 10 cm

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 8 giờ

B. 16 giờ

C. 18 giờ

D. 12 giờ

Câu 4 (1 điểm):

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Chủ nhật

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Điền lốt mến hợp:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. =

B. <

C. >

D. Không đối chiếu được

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 62, 5, 92, 17 theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu.

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24 ....

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 ....

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 ....

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 ....

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ....

Câu 9 (1 điểm): Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

An sở hữu 19 trái khoáy táo, An mang lại em 7 trái khoáy. Hỏi An còn từng nào trái khoáy táo?

Câu 10 (1 điểm): Tính?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

D

A

C

A

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động bịa quy tắc tính rồi tính:

37 – 4 = 33

12 + 6 = 18

33 + 11 = 44

45 – 23 = 22

Câu 7:

Sắp xếp: 92, 62, 17, 5

Câu 8:

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 (Sai) => Số ngay tắp lự sau của 84 là 85

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 (Sai) => Số ngay tắp lự sau của 79 là 80

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 (Đúng)

Câu 9:

Phép tính: 19 – 7 = 12

Trả lời: An còn sót lại 12 trái khoáy táo

Câu 10: 12 + 3 + 4 = 19

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cùng học tập nhằm trở nên tân tiến năng lượng năm 2023

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước thành quả đúng:

Câu 1 (1 điểm): Cây dừa nào là cao nhất

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

A. Cây dừa A

B. Cây dừa B

C. Cây dừa C

D. Tất cả cao bởi vì nhau

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 cho tới 34 sở hữu từng nào số tròn trặn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm ni là ngày 14 tháng bốn. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5 (1 điểm): Có từng nào trái khoáy Táo?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 8 ( 1 điểm): Chọn lốt đối chiếu mến hợp

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

Câu 9 (1 điểm): Viết quy tắc tính phù hợp và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập sở hữu 12 chúng ta học viên phái đẹp và 11 chúng ta học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập sở hữu toàn bộ từng nào chúng ta nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10 (1 điểm): Điền số phù hợp vô điểm chấm:

Hình sau đây sở hữu … hình trụ.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng bài xích 10

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

C

A

B

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động bịa quy tắc tính rồi tính:

23 + 6 = 29

18 – 3 = 15

47 – 12 = 35

11 + 10 = 21

Câu 7: Sắp xếp: 19, 30, 47, 98

Câu 8:

56 < 65

Câu 9:

Phép tính: 12 + 11 = 23

Trả lời: Lớp học tập sở hữu 23 chúng ta nhập cuộc văn nghệ

Câu 10: Hình sau đây sở hữu 12 hình trụ.

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng năm 2023

II. Sở 30 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Hay lựa chọn lọc

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42                              94 - 21                       50 + 38                               67 – 3

Bài 2: (2đ) Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn trặn vô số bé xíu nhất: 81               75           90                 51

b, Khoanh tròn trặn vô số rộng lớn nhất: 62              70            68                59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100

Bài 4 (2đ): An sở hữu 19 trái khoáy táo, An mang lại em 7 trái khoáy. Hỏi An còn từng nào trái khoáy táo?

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ sau đây sở hữu từng nào đoạn thẳng?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số phù hợp vô điểm chấm:

60;…; …;…, 64; 65;…; 67;…;…; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77;…; …; 80.

b) Viết trở thành những số:

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..……………………

Ba mươi hai:………………..……………………………………..…………………….

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………………….

Hai mươi tám:………………..……………………………………..…………………..

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..………………….

Tám mươi tư:………………..……………………………………..……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34                       56 - 20                         18 + 71                       74 - 3

b) 58cm + 40cm = ….                                         57 + 2 - 4 = ….

Bài 3. Điền lốt <;>;=

63..... 60                                   65.... 48                              88 - 45..... 63 - 20

19 ....17                                    54 ....72                              49 - 2....... 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 trái khoáy hồng, u vẫn phân phối 60 trái khoáy hồng. Hỏi u còn sót lại từng nào trái khoáy hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5: Vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác?

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 6: Vẽ đoạn trực tiếp MN có tính nhiều năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1. a) Viết trở thành những số

Năm mươi tư : ………… ; Mười : …………...

Bảy mươi kiểu mẫu : ………… ; Một trăm : ………..

b) Khoanh tròn trặn số bé xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73 theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 2. a) Nối số với quy tắc tính mến hợp:

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

b) Đặt tính rồi tính:

3 + 63                       99 – 48                   54 + 45                         65 – 23

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

c) Tính:

27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...

25cm + 14cm = ………… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4. Viết < , >, =

27 ……… 31 ;

94 – 4 ……… 80 ;

56 – 14 ……… 46 – 14 ;

99 ……… 100

18 ……… trăng tròn – 10

25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có: ……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em sở hữu 24 học viên phái đẹp, 21 học viên phái nam. Hỏi lớp em sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 7. Một sợi dây rất dài 25cm. Lan hạn chế chuồn 5cm. Hỏi sợi chạc còn sót lại nhiều năm bao nhiêu xăng ti mét ?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = ……... ; 60 – trăng tròn = ……...

50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ………

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết những số kể từ 89 cho tới 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số vô điểm chấm:

Số ngay tắp lự trước của 99 là ………… ; 70 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là ………… ; 81 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... ; 45 – trăng tròn = ……... ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27                                                                78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4: Điền lốt >, <, = (1 điểm)

56 ……... 50 + 6

32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 5: (1 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có:

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 6: Trong vườn căn nhà em sở hữu 26 cây cam và cây bòng, vô bại sở hữu 15 cây cam. Hỏi vô vườn căn nhà em sở hữu từng nào cây bưởi?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 5

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết số phù hợp vô điểm trống:

Số ngay tắp lự trước

Số vẫn biết

Số ngay tắp lự sau

………

41

………

………

70

………

b) Khoanh vô số rộng lớn nhất:

75 ; 58 ; 92 ; 87

c) Viết những số: 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn :

………………………………………………………………………..

Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 2: (1 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 35                       67 – 54            73 + 21              98 – 97

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

b) Tính:

32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 4 = ....................

30cm + 4cm = ...................... ; 18cm – 8cm = .................

Bài 3: (4 điểm)

Nối đồng hồ thời trang với giờ mến hợp:

Đề ganh đua lớp 1

Bài 4: (1 điểm)

Viết số phù hợp vô điểm chấm :

Hình vẽ mặt mày sở hữu : ............... hình tam giác

................ hình tròn

................ hình vuông

Đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 5: (1 điểm)

Băng giấy má blue color nhiều năm 40cm, băng giấy má red color nhiều năm 30cm. Hỏi cả nhì băng giấy má nhiều năm từng nào xăng ti mét?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

Xem thêm: công thức tính tổng cấp số cộng

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Ngoài 44 đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2023 bên trên, những em học viên lớp 1 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 tuy nhiên VnDoc.com vẫn thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng môn Toán lớp 1 rộng lớn.

III. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Hay lựa chọn lọc

 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán theo đuổi Thông tư 27
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo đuổi Thông tư 27
 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 theo đuổi Thông tư 27
 • Bộ 08 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 10 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Chân trời - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 08 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 sách Kết nối - Đầy đầy đủ những môn

IV. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • 1000 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp một năm 2023 Tải nhiều
 • 29 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
 • 44 đề ganh đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
 • 88 đề ganh đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
 • 52 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 1 theo đuổi Thông tư 27
 • 8 Đề ganh đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1