đề thi lớp 4 giữa học kì 2

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 với đáp án

Bạn đang xem: đề thi lớp 4 giữa học kì 2

Bộ đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quỷ trận đề thi đua chuẩn chỉnh theo đuổi Thông tư 22. Các đề thi đua tiếp sau đây cho những em học viên xem thêm, gia tăng khả năng giải Toán, ôn tập luyện những dạng bài bác tập luyện trọng tâm, sẵn sàng mang đến bài bác thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 đạt sản phẩm cao. Mời những em nằm trong xem thêm cụ thể đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thích học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thích học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu sắc với hình ở trên:

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong số phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính nhiều năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành cơ là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải câu hỏi sau: Lớp 4A với 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thích kì II. Trong số đó, với \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; với \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm bao phủ của nhì hành lang cửa số. Em hãy viết lách luật lệ tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu trúng ghi 1 điều, câu có tương đối nhiều ý phân tách theo đuổi những ý)

Câu 1.

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = đôi mươi (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thích học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được hiểu là:

A. Hai mưới lăm phần tư mươi phụ thân.

B. Hai mươi lắm bên trên tư mươi phụ thân.

C. Hai mươi lăm phân tách tư mươi phụ thân.

D. Bốn mươi phụ thân phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số phù hợp điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số phù hợp điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành với Điểm lưu ý là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy vậy song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập cân nhau.

C. Hai lối chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều trúng.

Câu 4: Một hình bình hành có tính nhiều năm lòng là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, độ cao là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành cơ là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 5: Phân số nào là tại đây ko vì thế với phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD với :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Điền đáp án trúng vô vị trí chấm:

a) Các cặp canh tuy vậy song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh cân nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật với nữa chu vi là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thích học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình nào là với \frac{2}{3}số dù vuông tiếp tục tô đậm? (0,5 điểm)

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số nào là bên dưới đấy là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp vô vị trí chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô vị trí chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tư cạnh cân nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

C. Có tư góc vuông và với nhì cặp cạnh đối lập cân nhau.

D. Có tư góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: trường tân phong

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề thi đua thân thích kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp vô vị trí chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp vô vị trí chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập cơ là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số nào là nhỏ thêm hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số nào là tiếp sau đây vì thế phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính nhiều năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số phù hợp viết lách vô vị trí chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục phân phối 25kg gạo, giờ chiều phân phối 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục phân phối 25kg gạo, giờ chiều phân phối 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn sót lại của siêu thị sau buổi sớm phân phối là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều phân phối là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập luyện thân thích kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập luyện thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập luyện thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập luyện thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập luyện thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập luyện thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập luyện thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn thi đua thân thích học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề thi đua thân thích kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề thi đua thân thích học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ Anh lớp 4 thân thích kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt toàn cỗ đề thi đua thân thích học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: truong chuyen huynh man dat kiengiang