de thi mon hoa lop 11 hoc ki 2

Đề đánh giá hóa 11 học tập kì 2

Đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11

10 đề thi đua học tập kì 2 môn Hóa 11 - Ban cơ phiên bản Có đáp án được VnDoc biên soạn thuế tầm tổ hợp những đề thi đua học tập kì 2 hóa 11, kỳ vọng hùn chúng ta đạt thêm tư liệu ôn luyện, sẵn sàng chất lượng cho tới kì thi đua kết cổ động học tập kì 2, nội dung thắc mắc bên dưới mẫu mã trắc nghiệm, tư luận sẽ giúp đỡ chúng ta sẵn sàng đánh giá cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 được chất lượng nhất

Bạn đang xem: de thi mon hoa lop 11 hoc ki 2

Mời thầy cô nằm trong chúng ta học viên nằm trong xem thêm đề thi đua hoá 11 học tập kì 2 này

A. Đề cương ôn tập luyện học tập kì 2 hóa 11 năm 2023 

  • Đề cương ôn tập luyện hóa 11 học tập kì 2 Có đáp án
  • Chuỗi phản xạ chất hóa học cơ học lớp 11 Hay Có đáp án

B. Đề thi đua học tập kì 2 hóa 11 năm học tập 2021 Có đáp án 

  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Hóa 11 năm 2021 Đề 1
  • Đề thi đua học tập kì 2 môn Hóa 11 năm 2021 Đề 2
  • 5 đề đánh giá học tập kì 2 lớp 11 môn Hóa học

Đề thi đua hoá 11 học tập kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 với từng nào đồng phân phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Chất Y là

A. C6H5Cl B. C6H5ONa C. C6H5CH3 D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy những hóa học với sức nóng chừng sôi tăng dần dần là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi cho tới 2-metylbut-2-en phản xạ cùng theo với HCl thì thành phầm chủ yếu nhận được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Hỗn thích hợp X bao gồm metan và anken, cho tới 5,6 lít X qua quýt hỗn hợp brom dư thấy lượng bình brom tăng 7,28 gam và với 2,688 lít khí cất cánh đi ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4 B. C5H10. C. C3H6. D. C4H8.

Câu 6. Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).
B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.
C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).
D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi cho tới 2-metylbutan tính năng với clo (ánh sáng sủa, tỉ trọng 1:1) thì nhận được từng nào thành phầm thế monoclo?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 8. Cho trăng tròn gam hỗn hợp fomalin 33% tính năng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam. B. 95,04 gam. C. 47,52 gam. D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 với từng nào đồng phân axit?

A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.

Câu 10. Phản ứng nào là tại đây ko xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O. B C2H2O2. C CH2O. D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) tính năng được với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng nào là sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết những phương trình phản xạ xẩy ra vô sơ đồ dùng sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. Trình bày cơ hội phân biệt những hóa học riêng rẽ biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit láo thích hợp khí X bao gồm propan, propilen và propin qua quýt hỗn hợp nước brom dư, thấy lượng bình đựng brom tạo thêm m gam và còn 2,8 lit một khí bay đi ra. Nếu dẫn toàn cỗ khí X phía trên qua quýt hỗn hợp AgNO3/NH3 thì đưa đến 22,05 gam kết tủa. Tính m và Tỷ Lệ thể tích của từng khí vô X (biết những khí đo ở đktc).

Bài 4: Cho 26,8 gam láo thích hợp X bao gồm ancol Êtylic và 1 axít cacboxylic mạch hở no đơn chức tính năng với Na dư thì sinh đi ra 4,48 lít khí (đkc) . Mặc không giống cũng lượng láo thích hợp ban sơ Khi tính năng với một lượng dư hỗn hợp Na2CO3 thi đua sinh đi ra 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác toan lượng từng hóa học vô láo thích hợp ban sơ (1,5đ)

2/ Xác toan công thức kết cấu của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun rét lượng láo thích hợp X ban sơ với H2SO4 đđ thì sau thời điểm phản xạ đạt tình trạng cân đối nhận được 7,65gam este. Tính hiệu suất phản xạ này? (1đ)

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 Hóa 11 - Đề số 1

Phần 1. Câu chất vấn trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Câu chất vấn tự động luận

Câu 1.

C2H2 + H2 \overset{Ni,t^{\circ } }{\rightarrow} C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH \xrightarrow[H2SO4]{170^{o}C } C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3COOH

Câu 2.

Cách 1

Trích khuôn test và viết số loại tự

Thuốc test nhằm nhận ra những hóa hóa học ở đấy là AgNO3/NH3 và quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm nhận ra được CH3COOH thực hiện quỳ tím đổi màu đỏ

Các chấtcòn lại cho tới tính năng với AgNO3/NH3

C2H5OH ko phản xạ với AgNO3/NH3

Phản ứng xuất hiện nay tạo nên kết tủa White thì hóa học ban sơ C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện nay tạo nên kết tủa White bạc dính vào ống thử CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2. 

Trích khuôn test và viết số loại tự

Thuốc test nhằm nhận ra những hóa hóa học ở đấy là hỗn hợp Brom, CuO và quỳ tím

Dùng quỳ tím nhằm nhận ra được hỗn hợp CH3COOH là axit thực hiện quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng hỗn hợp Brom nhằm nhận biết

C6H5OH phản xạ Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản xạ là 2 hóa học còn sót lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO nhằm nhận ra C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3. 

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức kết cấu của axít cacboxylic mạch hở no đơn chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)

Các phương trình chất hóa học xẩy ra :

C2H5OH + Na → C2H5ONa + ½ H2 (1)

Mol: 0,1                                         0,05

CnH2n+1COOH + Na → CnH2n+1COONa + ½ H2 (2)

Mol: 0,3 0,15

2CnH2n+1COOH + Na2CO3 → 2CnH2n+1COONa + CO2 + H2O (3)

Mol: 0,3 0,15

1/ Khối lượng từng hóa học vô láo thích hợp ban sơ :

mancol = 4,6 gam , maxít = 26,8 – 4,6 = 22,2 gam

2/ Xác toan công thức kết cấu của axít

M axít = 22,2/ 0,3 = 74 . => 14n + 46 = 74 => n= 2

CTCT CH3-CH2-COOH

3/ Tính hiệu suất của phản xạ :

Phương trình hóa học:

C2H5COOH + C2H5OH → C2H5COOC2H5 + H2O (4)

Mol trước 0,3 0,1

Mol sau 0,075 0,075

Vậy H% = 75%

Đề thi đua hoá 11 học tập kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Cho sơ đồ dùng phản xạ sau: CH4 → X → Y → PVC. Trong số đó, X và Y thứu tự là:

A. C2H6, CH2=CHCl.

B. C3H4, CH3CH=CHCl.

C. C2H2, CH2=CHCl.

D. C2H4, CH2=CHCl.

Câu 2: Số đồng phân kết cấu ứng với công thức phân tử C5H12 là:

A. 3 đồng phân.

B. 4 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 2 đồng phân.

Câu 3: Chất ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím là:

A. NaOH.

B. C6H5OH.

C. CH3COOH.

D. CH3COONa.

Câu 4: Chỉ sử dụng có một không hai một dung dịch test nào là tiếp sau đây hoàn toàn có thể phân biệt được: benzen, stiren, toluen?

A. Oxi không gian.

B. hỗn hợp KMnO4.

C. hỗn hợp Brom.

D. hỗn hợp HCl.

Câu 5: Hợp hóa học với công thức kết cấu sau: CH3–CH2–CH2–CH2–OH, mang tên gọi là:

A. 2-metylbutan-4-ol.

B. 4-metylbutan-1-ol.

C. pentan-1-ol.

D. 3-metylbutan-1-ol.

Câu 6: Cho mặt hàng những hóa học sau: buta-1,3-đien, propen, but-2-en, pent-2-en. Số hóa học với đồng phân hình học:

A. 4.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Câu 7: Để phân biệt tía hóa học lỏng sau: Glixerol, etanol, phenol, dung dịch test nên dùng là:

A. Cu(OH)2, Na.

B. Cu(OH)2, hỗn hợp Br2.

C. Quỳ tím, Na.

D. hỗn hợp Br2, quỳ tím.

Câu 8: Dãy nào là tại đây bao gồm những hóa học đều phải có năng lực phản xạ với hỗn hợp AgNO3/NH3?

A. CH3COCH3, HC≡CH.

B. HCHO, CH3COCH3.

C. CH3CHO, CH3-C≡CH.

D. CH3-C≡C-CH3, CH3CHO.

Câu 9: Chất nào là tại đây Khi nằm trong HCl chỉ cho 1 thành phầm duy nhất:

A. CH2=CH-CH2-CH3.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=C(CH3)2.

D. CH3-CH=CH-CH3.

Câu 10: Số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở với nằm trong công thức phân tử C4H10O là:

A. 6.

B. 4.

C. 8.

D. 2.

Câu 11: Hãy lựa chọn câu tuyên bố chính về phenol:

1. Phenol tan vô hỗn hợp NaOH tạo nên trở thành natriphenolat.
2. Phenol tan vô hạn nội địa giá thành.
3. Phenol với tính axit tuy nhiên nó là axit yếu đuối rộng lớn axit cacbonic.
4. Phenol phản xạ được với hỗn hợp nước Br2 tạo nên kết tủa White.

A. 1, 2, 3.

B. 1, 2, 4.

C. 2, 3, 4.

D. 1, 3, 4.

Câu 12: Dãy đồng đẳng của ancol no, đơn chức, mạch hở với công thức cộng đồng là:

A. CnH2n-1OH (n ≥ 3).

B. CnH2n-7OH (n ≥ 6).

C. CnH2n+1OH (n ≥ 1).

D. CnH2n+2-x(OH)x (n ≥ x, x > 1).

II. TỰ LUẬN (7 điểm).

Câu 1. (1,5 điểm). Hoàn trở thành sơ đồ dùng phản xạ sau.

C2H5Cl → C2H4 → C2H5OH → CH3CHO → C2H5OH → CH3COOH.

Câu 2. (3,5 điểm). Lấy 4,04 gam láo thích hợp A bao gồm nhị ancol no, đơn chức, mạch hở, sau đó nhau vô nằm trong mặt hàng đồng đẳng tính năng với Na sắt kẽm kim loại dư thu được một,12 lít H2 (đktc).

a. Tìm công thức phân tử của nhị ancol.

b. Tính bộ phận Tỷ Lệ về lượng từng ancol vô láo thích hợp A.

c. Oxi hóa trọn vẹn 4,04 gam láo thích hợp ancol bên trên bởi vì CuO, đun rét tiếp sau đó, rước toàn cỗ thành phầm cơ học cho tới tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thì nhận được a gam Ag↓. Tính a.

Xem thêm: giải bài tập xác suất thống kê chương 1

Câu 3: Hỗn thích hợp A bao gồm C2H5OH và C6H5OH. Cho A tính năng không còn với Na sinh đi ra 3,36 lít H2 (đktc). Cũng lượng láo thích hợp A như bên trên tính năng một vừa hai phải đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tính lượng từng hóa học vô A?

Câu 4: Cho 6,9 gam một ancol no, đơn chức phản xạ với CuO nung rét, nhận được 9,3 gam láo thích hợp X bao gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho láo thích hợp X phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun rét. Tính lượng Ag sinh ra?

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 hóa 11 - Đề số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

1A2A3B4B5C6C
8C9D10B11D12C7B

Phần 2. Tự luận 

Câu 1.

C2H5Cl + KOH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} KCl + C2H4 + H2O

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O

Câu 2.

Gọi công thức cộng đồng của 2 ancol là CnH2n+1OH

Phương trình hóa học

2CnH2n+1OH + 2Na → 2CnH2n+1ONa + H2

Ta có:

nH2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol → nA = 2nH2 = 0,05.2 = 0,1 mol

→ MA = 14n + 18 = 4,04/0,1 = 40,4 → n=1,6

Vì 2 ancol no, đơn chức sau đó nhau nên số C của bọn chúng thứu tự là 1 trong những và 2.

Vậy 2 ancol là CH3OH; C2H5OH

Gọi số mol 2 ancol thứu tự là x, nó.

→ x + nó = 0,1 mol; 32x + 46y = 4,04 gam →x = 0,04;y  = 0,06

→ mCH3OH = 0,04.32 = 1,28 gam

→% mCH3OH=1,28/4,04.100% = 31,68%

→% mC2H5OH = 68,32%

Phương trình hóa học

CH3OH + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} HCHO + Cu + H2O

C2H5OH + CuO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CH3CHO + Cu + H2O

→ nHCHO = nCH3OH = 0,04 mol; nCH3CHO = nC2H5OH = 0,06 mol

→nAg = 4nHCHO + 2nCH3CHO = 0,04.4 + 0,06.2 = 0,28 mol → a = 108.0,28 = 30,24 gam

Câu 3.

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

nNaOH = 0,1.1 = 0,1 mol

Cho láo liên minh dụng với Na, tao với những phương trình hóa học

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2 (1)

C6H5OH + Na → C6H5ONa + 1/2H2 (2)

Cho láo liên minh dụng với NaOH, chỉ mất Phenol phản ứng:

Phương trình hóa học

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

0,1               0,1

Vậy nC6H5OH = 0,1 mol

Theo phương trình hóa học(2), suy ra: nH2(2) = 0,05 => nH2(1)= 0,15−0,05 = 0,1 mol

Theo Phương trình chất hóa học (1) => nC2H5OH = 0,2 mol

Vậy m = 0,2.46 + 0,1.94 = 18,6 gam

Câu 4. 

Ta có: mX - mancol ban đầu = mO vô CuO phản ứng = 2,4 (g)

mancol phản ứng = nanđehit = nO vô CuO phản ứng = 2,4/16 = 0,15(mol)

Lại với : nancol ban đầu > 0,15(mol) ⇒Mancol < 6,9/0,15 = 46 ⇒ Mancol < 6,9/0,15 = 46

=> ancol là CH3OH anđehit là HCHO

Vậy nAg = 4nandehit = 0,6 (mol) ⇒mAg = 64,8 (g)

Đề thi đua hoá 11 học tập kì 2 ban cơ phiên bản - Đề số 3

Câu 1. Chọn câu sai trong số câu sau đây:

A. Benzen và những ankylbenzen dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế, khó khăn nhập cuộc phản xạ nằm trong và kiên cố với những hóa học lão hóa.

B. Benzen làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím Khi đun rét.

C. Toluen nhập cuộc những phản xạ thế dễ dàng rộng lớn đối với benzen.

D. Stiren làm mất đi thuốc nước brom và hỗn hợp KMnO4 ở sức nóng chừng thông thường.

Câu 2. Phenol và ancol metylic cùng theo với phản xạ với hóa học nào là sau đây?

A. Dung dịch brom.

B. HNO3 đặc/H2SO4đặc, t0.

C. Dung dịch NaOH.

D. Kim loại natri.

Câu 3. Chọn câu chính trong số câu sau đây:

A. Phenol nhập cuộc phản xạ brom hóa và nitro hóa khó khăn rộng lớn benzen.

B. Phenol tính năng với hỗn hợp natri hiđroxit tạo nên trở thành muối hạt và nước.

C. Dung dịch phenol thực hiện quỳ tím hóa đỏ loét, bởi phenol với tính axit mạnh.

D. C6H5OH là 1 trong ancol thơm ngát.

Câu 4. Nếu chỉ sử dụng thuốc test là nước brom (không tính liều gàn lượng) thì tao phân biệt được cặp hóa học nào là sau đây?

A. Toluen và benzen.

B. Etilen và but–1–in.

C. Toluen và stiren.

D. Axetilen và propin.

Câu 5. Đốt cháy trọn vẹn a gam láo thích hợp nhị ancol no đơn chức, mạch hở nhận được 13,44 lít CO2 (đktc) và 14,85 gam H2O. Giá trị của a là

A. 11,25.

B. 6,225.

C. 12,45.

D. 5,8.

Câu 6. Phenol phản xạ với hỗn hợp brom, trong lúc benzen không tồn tại phản xạ này. Điều bại liệt bệnh tỏ

A. group –OH với tác động cho tới vòng benzen.

B. vòng benzen với tác động cho tới group –OH.

C. phenol nhập cuộc phản xạ thế trở ngại rộng lớn benzen.

D. phenol với tính axit.

Câu 7. Anken nào là tại đây bị hiđrat hóa chỉ cho 1 ancol duy nhất?

A. (CH3)2C=C(CH3)2.

B. CH3–CH2–CH=CH2.

C. (CH3)2C=CH2.

D. CH3–CH=CH2.

Câu 8. Cho những ancol: CH3CH2OH (1), CH3-CH=CH-OH (2), CH3-CH2OH-CH2OH (3),

H3C-CH(OH)2(4). Các ancol bền là

A. 1, 2.

B. 2, 4.

C. 3, 4.

D. 1, 3.

Câu 9. Để phân biệt tía khí ko màu sắc riêng rẽ biệt: SO2, C2H2, NH3, tao hoàn toàn có thể dùng hóa hóa học nào là sau đây? (với một phen thử)

A. Dung dịch AgNO3/NH3

B. Dung dịch Ca(OH)2

C. Dung dịch NaOH.

D. Giấy quỳ tím độ ẩm.

Câu 10. Cho sơ đồ dùng trả hóa sau: metan → X → vinylaxetilen → Y → polibutađien.X, Y thứu tự là:

A. axetilen, butađien.

B. etilen, butađien.

C. propin, isopropilen.

D. axetilen, but-2-en.

Câu 11. Để phân biệt glixerol và etanol được chứa chấp vô nhị bình mất mặt nhãn riêng lẻ, người tao hoàn toàn có thể dùng dung dịch test nào là sau đây?

A. Dung dịch NaOH.

B. Dung dịch dung dịch tím.

C. Dung dịch NaCl.

D. Đồng (II) hiđroxit.

Câu 12. Ancol CH3-CH(OH)-CH(CH3)-CH3 mang tên thay cho thế là

A. 2-metylbutan-3-ol.

B. 3-metylbutan-2-ol.

C. pentan-2-ol.

D. 1,1-đimetylpropan-2-ol.

Câu 13. Chất nào là tại đây hoàn toàn có thể nhập cuộc cả 4 phản ứng: phản xạ cháy vô oxi, phản xạ với nước brom, phản xạ cùng theo với H2 (chất xúc tác Ni, sức nóng độ), phản xạ với bạc nitrat vô amoniac dư?

A. Etilen.

B. Benzen.

C. Etan.

D. Axetilen.

Câu 14. Dãy những ancol nào là tại đây phản xạ với CuO (t0) đều tạo nên anđehit:

A. Etanol, 2-metylpropan-1-ol.

B. Etylen glicol, pentan-3-ol.

C. Metanol, butan-2-ol.

D. Propan-2-ol, propan-1-ol.

Câu 15. Cho 117 gam benzen tính năng với brom lỏng (có mặt mày bột Fe, tỉ trọng mol 1:1) nhận được 141,3 gam brombenzen. Hiệu suất của phản xạ monobrom hóa là

A. 60%.

B. 90%.

C. 70%.

D. 80%.

Câu 16. Tách nước láo thích hợp bao gồm nhị ancol đồng đẳng nhận được 2 olefin ở thể khí (điều khiếu nại thường). Hai ancol vô láo thích hợp hoàn toàn có thể là:

A. metanol và propan-1-ol.

B. propan-2-ol và pentan-1-ol.

C. etanol và butan-1-ol.

D. etanol và butan-2-ol.

Câu 17. Cho biết trong số câu sau, câu nào là sai:

A. Nếu vô thành phầm nhen cháy một hiđrocacbon, số mol H2O nhỏ rộng lớn số mol CO2 thì hiđrocacbon rước nhen ko thể là anken hoặc ankan.

B. Nếu thành phầm của phản xạ nhen cháy trọn vẹn một hóa học cơ học đơn thuần CO2 và H2O thì hóa học rước nhen là hiđrocacbon.

C. Khi nhen cháy trọn vẹn một hiđrocacbon thì thành phầm nhận được với CO2 và H2O.

D. Khi nhen cháy trọn vẹn một ankan thì nhận được số mol H2O to hơn số mol CO2

Câu 18. Để làm sạch sẽ khí metan với lẫn lộn axetilen và etilen, tao cho tới láo thích hợp khí trải qua lượng dư hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch brom.

B. Dung dịch BaCl2

C. Dung dịch bạc nitrat vô amoniac.

D. Dung dịch NaOH.

Câu 19. Ancol etylic tan vô hạn nội địa là do

A. ancol etylic phân cực mạnh.

B. lượng phân tử nhỏ.

C. những phân tử ancol etylic tạo ra link hiđro với những phân tử nước.

D. trong số những phân tử ancol etylic với link hiđro liên phân tử.

Câu trăng tròn. Hợp hóa học CH=CH2 mang tên gọi là

A. anlylbenzen.

B. metylbenzen.

C. vinylbenzen.

D. etylbenzen.

Câu 21. Sản phẩm đưa đến Khi cho tới toluen phản xạ với Cl2, với thắp sáng (tỉ lệ mol 1:1) là

A. o-clotoluen.

B. p-clotoluen.

C. m-clotoluen.

D. benzyl clorua.

Câu 22. Cho 8,28 gam ancol etylic tính năng không còn với natri. Khối lượng thành phầm cơ học và thể tích khí H2 (đktc) nhận được thứu tự là:

A. 6,12 gam và 2,016 lít.

B. 6,12 gam và 4,0326 lít.

C. 12,24 gam và 4,0326 lít.

D. 12,24 gam và 2,016 lít.

Câu 23. Stiren phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng nào là tại đây (trong những ĐK mến hợp):

A. H2O (xúc tác H+), hỗn hợp brom, H2 (xúc tác Ni, đun nóng).

B. HBr, Br2 khan xuất hiện bột Fe, CO.

C. H2 (xúc tác Ni, đun nóng), HI, N2.

D. CO, hỗn hợp KMnO4, hỗn hợp brom.

Câu 24. Có những tính chất: là hóa học rắn ở ĐK thông thường (1), thực hiện quì tím hóa đỏ loét (2), tan nhiều nội địa rét (3), ko độc (4). Các đặc thù chính của phenol là:

A. 2, 3.

B. 1, 2, 3, 4.

C. 1, 3.

D. 1, 3, 4.

Câu 25. Cho những hóa học sau: propan, eten, but-2-in, propin, but-1-en, pent-1-in, butan, benzen, toluen. Số hóa học thực hiện nhạt nhẽo thuốc nước brom và số hóa học tạo nên kết tủa gold color Khi cho tới tính năng với hỗn hợp bạc nitrat vô amoniac thứu tự là

A. 5, 3.

B. 5, 2.

C. 4, 3.

D. 4, 2.

Xem thêm: điều kiện để hàm bậc 4 có 3 cực trị

------------------------------

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt tư liệu liên quan 

  • Danh pháp những thích hợp hóa học hữu cơ
  • Bài tập luyện lập công thức phân tử thích hợp hóa học hữu cơ
  • Bảng nhận ra những hóa học cơ học bài xích tập luyện với đáp án

VnDoc tiếp tục trình làng 10 đề thi đua test cuối học tập kì 2 môn Hóa lớp 11 - Ban cơ phiên bản Có đáp án. Bài viết lách tiếp tục gửi cho tới độc giả những bài xích khuôn đề thi đua test cuối kì 2 môn Hóa học tập lớp 11. Hi vọng qua quýt nội dung bài viết này độc giả đạt thêm tư liệu hữu dụng nhé. Để hoàn toàn có thể nâng lên thành phẩm vô tiếp thu kiến thức, VnDoc van trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập luyện Hóa 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Lý thuyết Hóa học tập 11.