đề thi toán lớp 1 học kỳ 2

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sở hữu đáp án

Bộ đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023 bao gồm 44 đề đánh giá học tập kì II môn Toán lớp 1 những cuốn sách Cánh Diều, Kết nối, Chân trời, Vì sự đồng đẳng, Cùng học tập nhằm cải tiến và phát triển. Hi vọng tư liệu này gom những em học viên lớp 1 tự động ôn luyện và áp dụng những kỹ năng và kiến thức đang được học tập nhập việc giải bài bác tập dượt toán. Chúc những em học tập chất lượng tốt.

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 1 học kỳ 2

Để biết thâm thúy rộng lớn về đề thi đua học tập kì 2 lớp một năm 2023, chào chúng ta nhập đàng links sau nhằm vận chuyển về hoàn toàn bộ: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn giờ đồng hồ Việt 2023 và Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán 2023.

I. Sở 14 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán Sách mới

Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

Số học

Số câu

04

02

02

08

Câu số

1, 2, 3, 4

6, 7

9, 10

2

Hình học tập và đo lường

Số câu

01

01

02

Câu số

5

8

TS câu

05

03

02

10

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường Tiểu Học ……………

Lớp: 1 ...

Họ và tên:.............................

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 - NĂM HỌC: .......
Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

A. 87

B. 67

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

A. 89

B. 98

C. 90

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

A. 90

B. 87

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

A. 8

B. 7

C. 17

Câu 3: Viết nhập khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: …………………… Sáu mươi tư:……………………

70:…………………… Ba mươi ba:………………….....

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 b) 31+ 7

c) 89 – 32 d) 76 - 5

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + đôi mươi …………74

36…………….78 - 36

20 …………….58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mày có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều

Câu 9. Số (M3-1đ)

Toán lớp 1 kì 2 Cánh Diều Câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:..............................................................

Trả lời:....................................................................

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được viết lách là:

C. 78

b) Số này lớn số 1 trong những số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay tắp lự trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết nhập khu vực chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm Sáu mươi tư: 64

70: bảy mươi Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67

b) 31+ 7 = 38

c) 89 – 32 = 57

d) 76 - 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + đôi mươi < 74

36 < 78 - 36

20 > 58 - 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm - 35cm + đôi mươi centimet = 72cm

b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mày có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Đáp án câu 9

Câu 10. Đức sở hữu 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

- Phép tính: 78 – 34 = 44

- Trả lời: Đức sót lại 44 viên bi.

Xem chi tiết:

 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 1
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 2
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 3
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều - Đề 4
 • Bộ 06 đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Cánh Diều

Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách liên kết tri thức

Ma trận Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, viết lách, đối chiếu những số nhập phạm vi 100; nhận thấy số chẵn, lẻ; triển khai những phéo tính nằm trong trừ nhập phạm vi 100; số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau, viết lách luật lệ tính nhập câu hỏi giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ thời trang, đo chừng lâu năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề thi đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập.........

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

NĂM HỌC ........

Ngày kiểm tra:……./……./ .....

Môn: Toán

Thời gian: 35 phút

Điểm

Nhận xét

Giám khảo 1:

Giám khảo 2:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước đáp án trúng từng bài bác tập dượt bên dưới đây:

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 hiểu là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được viết lách là:

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề thi đua Toán học tập kì 2 lớp 1

A. 12 giờ

C. 2 giờ

B. 1 giờ

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày sở hữu....... hình vuông?

Đề thi đua Toán học tập kì 2 lớp 1

Câu 3. Cho mặt hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số này rộng lớn nhất?

b. (M1) (0.5đ) Số này bé xíu nhất?

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 65 – 3 là:

b. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 46 + 12 là:

Câu 5. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số này là số chẵn?

b. (M1) (0.5đ) Cho mặt hàng số 5, 10, 15, đôi mươi, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số này tại đây xếp theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12, 15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15, 12, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất sở hữu nhị chữ số kiểu như nhau là:

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta hái được từng nào cành hoa ?

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhị ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, nhập bại sở hữu 5 chục con cái đang được nhập chuồng. Hỏi sót lại từng nào kê ko nhập chuồng?

Đề thi đua HK2 lớp 1

Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm trước đáp án trúng từng bài bác tập dượt bên dưới đây:

Câu 1.a. (M1) (0.5đ) Số 15 hiểu là:

B. Mười năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết lách là:

C. 64

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mày sở hữu....... hình vuông?

C. 5

Câu 3. Cho mặt hàng số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số này rộng lớn nhất?

C. 65

b. (M1) (0.5đ) Số này bé xíu nhất?

A. 23

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 65 – 3 là:

C. 62

b. (M1) (0.5đ) Kết ngược của luật lệ tính 46 + 12 là:

B. 57

Câu 5. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

(M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số này là số chẵn?

A. 14

b. (M1) (0.5đ) Cho mặt hàng số 5, 10, 15, đôi mươi, ......, 30, 35, 40. Số cần thiết điền nhập khu vực chấm là:

D. 25

Câu 6.a. (M2) (0.5đ) Dãy số này tại đây xếp theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

B. 12,15, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất sở hữu nhị chữ số kiểu như nhau là:

B. 11

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta hái được từng nào bông hoa?

B. 25

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhị ngày 10 mon 5. Vậy ngày 12 mon 5 là loại mấy?

B. Thứ tư

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Đề thi đua Toán lớp 1 HK2

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà sở hữu 86 con cái, nhập bại sở hữu 5 chục con cái đang được nhập chuồng. Hỏi sót lại từng nào kê ko nhập chuồng?

86

-

50

=

36

 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 1
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 2
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 3
 • Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 Kết nối học thức - Đề 4
 • Bộ đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Kết nối tri thức

Đề thi đua Toán lớp 1 học tập kỳ 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

1.1. Ma trận đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC ………………..

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM NĂM HỌC .......
MÔN TOÁN - LỚP 1

Đơn vị tính: Điểm

Cấu trúc

Nội dung

Nội dung từng câu
theo nấc độ

Câu số

Trắc nghiệm

Tự luận

Tỉ lệ điểm theo đòi ND

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Số và những luật lệ tính nằm trong, trừ ko ghi nhớ nhập phạm vi 100
(khoảng 6 điểm)

1

0.5

2

2

0.5

6

Số tự động nhiên

Cấu tạo ra số

I.1

0.5

0.5

Xếp số theo đòi trật tự theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn, kể từ rộng lớn cho tới bé

I.2

0.5

0.5

Số ngay tắp lự trước, số ngay tắp lự sau Hoặc số lớn số 1, số bé xíu nhất

I.3

0.5

0.5

Đặt tính rồi tính

II.1a

1

1

Tính nhẩm

II.1b

1

1

So sánh những số

II.1c

1

1

Tách gộp số

II.2

1

1

Điền số mến hợp

II.5

0.5

0.5

Yếu tố hình học tập (khoảng 2 điểm)

0.5

1

0.5

2

Hình tam giác, hình vuông vắn, hình trụ, hình vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương

Đếm hình

I.6

0.5

0.5

II.3a

1

1

Đo đoạn thẳng

II.3b

0.5

0.5

Giải toán sở hữu điều văn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Số học

Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời

II.4

1

1

Yếu tố đo đại lượng, thời hạn
(khoảng 1 điểm)

1

1

Thời gian

Tuần lễ, những ngày nhập tuần

I.4

0.5

0.5

Viết, vẽ kim giờ bên trên đồng hồ

I.5

0.5

0.5

TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU

2

1

3

2

2

10

Ma trận tỷ trọng điểm

Tỉ lệ điểm theo đòi cường độ nhận thức

Nhận biết

5

50%

Thông hiểu

3

30%

Vận dụng

2

20%

Tỉ lệ điểm trắc nghiệm/tự luận

Trắc nghiệm

3

(3đ)

Tự luận

7

(7đ)

Xem thêm: toán 6 nâng cao có lời giải

1.2. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC

HỌ TÊN: ……………………

LỚP: 1….

SỐ THỨ TỰ

…..

KTĐK CUỐI HỌC KÌ II ........

MÔN TOÁN - LỚP 1

Thời gian: 35 phút (Ngày …/ 5 /..........)

GIÁM THỊ 1

GIÁM THỊ 2

ĐIỂM

NHẬN XÉT

………………….…………………………..

……………………….………………………

GIÁM KHẢO 1

GIÁM KHẢO 2

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Khoanh nhập vần âm trước ý vấn đáp trúng.

Câu 1: Số 36 gồm:

A. 3 chục và 6 đơn vị

B. 36 chục

C. 6 chục và 3 đơn vị

Câu 2: Các số 79, 81, 18 được viết lách theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu là:

A. 79,18, 81

B. 81, 79, 18

C. 18, 79, 81

Câu 3: Số lớn số 1 sở hữu 2 chữ số là:

A. 90

B. 10

C. 99

Câu 4: Đọc là tờ lịch ngày thời điểm hôm nay.

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

A. Thứ sáu, ngày 11

B. Thứ phụ vương, ngày 11

C. Thứ tư, ngày 11

Câu 5: Trong hình mặt mày sở hữu từng nào khối lập phương?

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Câu 6: Điền nhập khu vực trống:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1:

a. Đặt tính rồi tính:

35 + 24

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

76- 46

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

b. Tính nhẩm

30 + 30 = ……

70 – 40 – 10 =…….

c. Điền >, <, =

Bài 2: Điền số tương thích nhập sơ đồ:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

…… hình vuông

.…… hình tam giác

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

a. Băng giấy má lâu năm từng nào cm?

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 4: Viết luật lệ tính rồi phát biểu câu trả lời:

Bạn Trang hái được 10 cành hoa, chúng ta Minh hái được 5 cành hoa. Hỏi cả nhị chúng ta hái được từng nào bông hoa?

Phép tính: ………………………………………………………………………...

Trả lời: …………………………………………………………………………...

Bài 5: Điền số tương thích nhập khu vực trống:

Số ……… là số ngay tắp lự sau của 50 và ngay tắp lự trước của 52.

1.3. Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Phần I: (3 điểm) Học sinh khoanh trúng đạt điểm:

Câu 1: A ( 0.5điểm)

Câu 2: B (0.5 điểm)

Câu 3: A (0.5 điểm)

Câu 4: A (0.5 điểm)

Câu 5: C (0.5 điểm)

Câu 6: 9 giờ (0.5 điểm)

- Học sinh khoanh 2 đáp án trở lên/1 câu: 0 điểm

Phần II: (7 điểm)

Bài 1: (3đ)

a) Đặt tính rồi tính

35 + 24 = 79

76 – 46 = 30

- Học sinh triển khai trúng sản phẩm 2 luật lệ tính đạt một điểm.

b) Tính nhẩm

Học sinh thực hiện trúng từng bài bác đạt 0.5điểm

30 + 40 = 70

70 - 40 – 10 = 20

c) Điền lốt >,<,=

Học sinh điền trúng sản phẩm từng bài bác đạt 0.5 điểm

34 < 43

40 + 30 > 60

Bài 2: 1 điểm

Điền số tương thích nhập sơ đồ:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 3:

a. Hình vẽ mặt mày có:

 • 1 hình vuông vắn (0.5 điểm)
 • 5 hình tam giác (0.5 điểm)

b. Băng giấy má lâu năm 8 centimet (0.5 điểm)

Bài 4:

Phép tính: 10 + 5 = 15 (0.5 điểm)

Trả lời: Cả nhị chúng ta hái được 15 cành hoa (0.5 điểm)

Bài 5: (0.5 điểm)

Số 51 là số ngay tắp lự trước của 52 và ngay tắp lự sau của 50.

 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo
 • Bộ 04 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Số bao gồm 6 đơn vị chức năng và 3 chục được viết lách là:

Câu 2 (1 điểm): Chọn đáp án trúng. Hộp cây bút này lâu năm từng nào cm?

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 7 cm

B. 8 cm

C. 9 cm

D. 10 cm

Câu 3 (1 điểm): Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ?

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. 8 giờ

B. 16 giờ

C. 18 giờ

D. 12 giờ

Câu 4 (1 điểm):

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Chủ nhật

D. Thứ sáu

Câu 5 (1 điểm): Điền lốt mến hợp:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

A. =

B. <

C. >

D. Không đối chiếu được

II. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

37 – 4

12 + 6

33 + 11

45 – 23

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 62, 5, 92, 17 theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé xíu.

Câu 8 (1 điểm): Đúng ghi (Đ), sai ghi (S):

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24 ....

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 ....

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 ....

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 ....

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 ....

Câu 9 (1 điểm): Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

An sở hữu 19 ngược táo, An mang lại em 7 ngược. Hỏi An còn từng nào ngược táo?

Câu 10 (1 điểm): Tính?

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cùng học

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

B

D

A

C

A

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều luật lệ tính rồi tính:

37 – 4 = 33

12 + 6 = 18

33 + 11 = 44

45 – 23 = 22

Câu 7:

Sắp xếp: 92, 62, 17, 5

Câu 8:

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24 (Đúng)

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83 (Sai) => Số ngay tắp lự sau của 84 là 85

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70 (Sai) => Số ngay tắp lự sau của 79 là 80

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99 (Đúng)

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100 (Đúng)

Câu 9:

Phép tính: 19 – 7 = 12

Trả lời: An sót lại 12 ngược táo

Câu 10: 12 + 3 + 4 = 19

 • Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cùng học tập nhằm cải tiến và phát triển năng lượng năm 2023

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm đặt điều trước sản phẩm đúng:

Câu 1 (1 điểm): Cây dừa này cao nhất

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

A. Cây dừa A

B. Cây dừa B

C. Cây dừa C

D. Tất cả cao vì chưng nhau

Câu 2 (1 điểm): Sắp xếp những số 27, 53, 63, 1 theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn được:

A. 27, 53, 63, 1

B. 63, 53, 27, 1

C. 1, 27, 53, 63

D. 1, 53, 27, 63

Câu 3 (1 điểm): Từ 11 cho tới 34 sở hữu từng nào số tròn trặn chục?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4 (1 điểm): Hôm ni là ngày 14 tháng tư. Vậy 4 ngày nữa là ngày:

Câu 5 (1 điểm): Có từng nào ngược Táo?

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần tự động luận (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): Đặt tính rồi tính:

23 + 6

18 – 3

47 – 12

11 + 10

Câu 7 (1 điểm): Sắp xếp những số 30, 19, 47, 98 theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 8 ( 1 điểm): Chọn lốt đối chiếu mến hợp

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

Câu 9 (1 điểm): Viết luật lệ tính tương thích và vấn đáp câu hỏi:

Một lớp học tập sở hữu 12 chúng ta học viên phái nữ và 11 chúng ta học viên phái nam nhập cuộc văn nghệ. Hỏi lớp học tập sở hữu toàn bộ từng nào chúng ta nhập cuộc văn nghệ?

Câu 10 (1 điểm): Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

Hình tiếp sau đây sở hữu … hình trụ.

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng bài bác 10

Đáp án Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Vì sự bình đẳng

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

A

C

C

A

B

II. Phần tự động luận

Câu 6: Học sinh tự động đặt điều luật lệ tính rồi tính:

23 + 6 = 29

18 – 3 = 15

47 – 12 = 35

11 + 10 = 21

Câu 7: Sắp xếp: 19, 30, 47, 98

Câu 8:

56 < 65

Câu 9:

Phép tính: 12 + 11 = 23

Trả lời: Lớp học tập sở hữu 23 chúng ta nhập cuộc văn nghệ

Câu 10: Hình tiếp sau đây sở hữu 12 hình trụ.

 • Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 sách Vì sự đồng đẳng năm 2023

II. Sở 30 đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 Hay lựa chọn lọc

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 1

Bài 1: (2đ) Đặt tính rồi tính:

32 + 42                              94 - 21                       50 + 38                               67 – 3

Bài 2: (2đ) Viết số tương thích nhập dù trống:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 3 (4đ):

a, Khoanh tròn trặn nhập số bé xíu nhất: 81               75           90                 51

b, Khoanh tròn trặn nhập số rộng lớn nhất: 62              70            68                59

c, Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Số ngay tắp lự sau của 23 là 24

Số ngay tắp lự sau của 84 là 83

Số ngay tắp lự sau của 79 là 70

Số ngay tắp lự sau của 98 là 99

Số ngay tắp lự sau của 99 là 100

Bài 4 (2đ): An sở hữu 19 ngược táo, An mang lại em 7 ngược. Hỏi An còn từng nào ngược táo?

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5 (1đ): Mỗi hình vẽ tiếp sau đây sở hữu từng nào đoạn thẳng?

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 2

Bài 1:

a) Điền số tương thích nhập khu vực chấm:

60;…; …;…, 64; 65;…; 67;…;…; 70; 71;…; 73;…;…; 76; 77;…; …; 80.

b) Viết trở nên những số:

Bốn mươi ba:………………..……………………………………..……………………

Ba mươi hai:………………..……………………………………..…………………….

Chín mươi bảy:………………..……………………………………..………………….

Hai mươi tám:………………..……………………………………..…………………..

Sáu mươi chín:………………..……………………………………..………………….

Tám mươi tư:………………..……………………………………..……………………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 34                       56 - 20                         18 + 71                       74 - 3

b) 58cm + 40cm = ….                                         57 + 2 - 4 = ….

Bài 3. Điền lốt <;>;=

63..... 60                                   65.... 48                              88 - 45..... 63 - 20

19 ....17                                    54 ....72                              49 - 2....... 94 - 2

Bài 4: Mẹ hái được 85 ngược hồng, u đang được phân phối 60 ngược hồng. Hỏi u sót lại từng nào ngược hồng?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 5: Vẽ thêm thắt một quãng trực tiếp nhằm có: Một hình vuông vắn và một hình tam giác?

Đề thi đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Bài 6: Vẽ đoạn trực tiếp MN có tính lâu năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 - Đề 3

Bài 1. a) Viết trở nên những số

Năm mươi tư : ………… ; Mười : …………...

Bảy mươi kiểu mẫu : ………… ; Một trăm : ………..

b) Khoanh tròn trặn số bé xíu nhất : 54 ; 29 ; 45 ; 37

c) Viết những số 62; 81; 38; 73 theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé:

………………………………………..………………………………………..…………

Bài 2. a) Nối số với luật lệ tính mến hợp:

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

b) Đặt tính rồi tính:

3 + 63                       99 – 48                   54 + 45                         65 – 23

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

c) Tính:

27 + 12 – 4 = …………… ; 38 – 32 + 32 = ………………...

25cm + 14cm = ………… ; 56cm – 6cm + 7cm = ………….

Bài 3. Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4. Viết < , >, =

27 ……… 31 ;

94 – 4 ……… 80 ;

56 – 14 ……… 46 – 14 ;

99 ……… 100

18 ……… đôi mươi – 10

25 + 41 ……… 41 + 25

Bài 5.

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có: ……… hình tam giác

……… hình vuông

……… hình tròn

Bài 6. Lớp em sở hữu 24 học viên phái nữ, 21 học viên phái nam. Hỏi lớp em sở hữu toàn bộ từng nào học tập sinh?

Giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 7. Một sợi dây tương đối dài 25cm. Lan hạn chế chuồn 5cm. Hỏi sợi chão sót lại lâu năm bao nhiêu xăng ti mét ?

Bài giải

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Bài 8. Tính nhẩm :

43 + 6 = ……... ; 60 – đôi mươi = ……...

50 + 30 = ……… ; 29 – 9 = ………

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 4

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết những số kể từ 89 cho tới 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số nhập khu vực chấm:

Số ngay tắp lự trước của 99 là ………… ; 70 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Số ngay tắp lự sau của 99 là ………… ; 81 bao gồm ………… chục và …………đơn vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……... ; 45 – đôi mươi = ……... ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27                                                                78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

…………… giờ

Bài 4: Điền lốt >, <, = (1 điểm)

56 ……... 50 + 6

32 – 2 …….. 32 + 2

Bài 5: (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Hình vẽ mặt mày có:

………… hình tam giác

………… hình vuông

Bài 6: Trong vườn ngôi nhà em sở hữu 26 cây cam và cây bòng, nhập bại sở hữu 15 cây cam. Hỏi nhập vườn ngôi nhà em sở hữu từng nào cây bưởi?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán - Đề 5

Bài 1: (2 điểm)

a) Viết số tương thích nhập khu vực trống:

Số ngay tắp lự trước

Số đang được biết

Số ngay tắp lự sau

………

41

………

………

70

………

b) Khoanh nhập số rộng lớn nhất:

75 ; 58 ; 92 ; 87

c) Viết những số: 47 ; 39 ; 41 ; 29 theo đòi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn :

………………………………………………………………………..

Viết số tương thích nhập dù trống:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1

Bài 2: (1 điểm)

a) Đặt tính rồi tính:

24 + 35                       67 – 54            73 + 21              98 – 97

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

................... ...................... ...................... ...................

b) Tính:

32 + 5 – 13 = .......................; 76 – 4 + 4 = ....................

30cm + 4cm = ...................... ; 18cm – 8cm = .................

Bài 3: (4 điểm)

Nối đồng hồ thời trang với giờ mến hợp:

Đề thi đua lớp 1

Bài 4: (1 điểm)

Viết số tương thích nhập khu vực chấm :

Hình vẽ mặt mày sở hữu : ............... hình tam giác

................ hình tròn

................ hình vuông

Đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Bài 5: (1 điểm)

Băng giấy má màu xanh da trời lâu năm 40cm, băng giấy má red color lâu năm 30cm. Hỏi cả nhị băng giấy má lâu năm từng nào xăng ti mét?

Bài giải:

………………………………………..………………………………………..………

Xem thêm: thong ke phu yen

………………………………………..………………………………………..………

………………………………………..………………………………………..………

Ngoài 44 đề thi đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2023 bên trên, những em học viên lớp 1 còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 nhưng mà VnDoc.com đang được thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 1 rộng lớn.

III. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 Hay lựa chọn lọc

 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán theo đòi Thông tư 27
 • Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt theo đòi Thông tư 27
 • Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 theo đòi Thông tư 27
 • Bộ 08 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 sách Cánh Diều - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 10 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 sách Chân trời - Đầy đầy đủ những môn
 • Bộ 08 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 sách Kết nối - Đầy đầy đủ những môn

IV. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 Tải nhiều

 • 1000 Đề thi đua học tập kì 2 lớp một năm 2023 Tải nhiều
 • 29 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt
 • 44 đề thi đua cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán
 • 88 đề thi đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1
 • 52 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 theo đòi Thông tư 27
 • 8 Đề thi đua học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 1