de thi toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2021

Đề Toán lớp 2 học tập kì 2

Bộ đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2023 là tư liệu được VnDoc.com thuế tầm và tổ hợp đề Toán lớp 2 học tập kỳ 2, hùn những em học viên ôn luyện những bài xích luyện Toán lớp 2 học tập kỳ 2, nhằm sẵn sàng mang lại kì thi đua cuối kì 2 đạt sản phẩm tối đa.

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 học kỳ 2 năm 2021

Xem thêm:

  • 70 đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 2 Sách mới
  • 100 đề thi đua Toán lớp 2 học tập kì 2 lịch trình mới
  • 10 Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kì 2 sách Cánh Diều
  • 24 đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt Sách mới

1. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số “bốn trăm sáu mươi ba” viết lách là:

A. 463

B. 436

C. 346

D. 634

Câu 2. Hình này tiếp sau đây sở hữu 1/3 số dù vuông được tô màu?

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 2

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 3. Số ngay lập tức trước số 424 là:

A. 425

B. 423

C. 500

D. 400

Câu 4. Nhà những Bình sở hữu 9 gà. Hỏi số chân gà là bao nhiêu?

A. 9 chân

B. 36 chân

C. 27 chân

D. 18 chân

Câu 5. Số nhỏ nhất sở hữu 3 chữ số là:

A. 100

B. 101

C. 102

D. 999

Câu 6. An có một tờ bạc 500 đồng, 2 tờ bạc 200 đồng, 1 tờ bạc 100 đồng. Hỏi An sở hữu toàn bộ từng nào tiền?

A. 800 đồng

B. 700 đồng

C. 1000 đồng

D. 900 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

67 + 33                   96 – 38                        584 – 43                        526 + 331

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 4 x 3 + 39                                                    b) 36 : 4 + 71

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x : 6 = 3                                                                 b) x + x + x + x = 20

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Cô giáo sở hữu một vài loại kẹo, cô thưởng mang lại 6 chúng ta từng chúng ta 5 loại kẹo thì còn quá 3 loại. Hỏi khi đầu cô sở hữu từng nào loại kẹo?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số 235 phát âm là:

A. Hai trăm năm mươi ba

B. Hai trăm phụ vương mươi lăm

C. Ba trăm nhì mươi lăm

D. Hai trăm phụ vương lăm

Câu 2. Hình bên trên tiếp tục tô màu:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

Câu 3. Có 40kg đàng được chia đều cả hai bên nhập 2 bao chất vấn từng bao sở hữu từng nào ki – lô – gam?

A. 20kg

B. 2kg

C. 10kg

D. 5kg

Câu 4. Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm đứng trước câu vấn đáp đúng:

A. Số này nhân với 0 nằm trong vì thế 0

B. Số 0 nhân với số này nằm trong vì thế chủ yếu nó

C. Số 0 phân tách mang lại số nào thì cũng vì thế chủ yếu nó

D. Số 0 cùng theo với số nào thì cũng vì thế 0

Câu 5. Độ lâu năm đàng vội vàng khúc sở hữu những đoạn trực tiếp là 12cm; 22cm; 28cm; 17cm là:

A. 69cm

B. 89cm

C. 97cm

D. 79cm

Câu 6. Số này là số bé bỏng nhất trong số số sau: 121; 211; 212; 221

A. 121

B. 211

C. 212

D. 221

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

46 + 49                            123 + 24                      91 – 5                       976 – 14

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính:

a) 3 x 7 + 4                                                                       b) 5 x 6 : 3

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết:

a) 212 + x = 478                                                              b) 2 x x = 5 x 4

c) x : 3 = 15 : 5                                                                 d) 35 : x = 5

Câu 4. (2 điểm) Xe loại nhất chở được 344 trái dừa. Xe loại nhì chở được thấp hơn xe cộ loại nhất 42 trái dừa. Hỏi:

a) Xe loại nhì chở được từng nào trái khoáy dừa?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

b) Cả nhì xe cộ chở được từng nào trái khoáy dừa?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số 216 được phát âm là:

A. Hai một sáu

B. Hai trăm chục sáu

C. Hai trăm mười

D. Hai trăm sáu mươi mốt

Câu 2. Chọn số phù hợp điền nhập điểm trống: 8dm = ….cm

A. 8000

B. 80

C. 800

D. 8

Câu 3. Hình mặt mũi sở hữu bao nhiêu hình tứ giác:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 3

A. 1                               B. 2                                     C. 3                                 D. 4

Câu 4. Giá trị của số 5 nhập số 354 là:

A. 54                              B. 5                                   C. 50                             D. 500

Câu 5. Cô giáo thưởng mang lại 4 chúng ta sở hữu kết quả học hành chất lượng từng chúng ta 6 quyển vở. Hỏi số vở cô cần thiết thưởng mang lại chúng ta là bao nhiêu?

A. 42 quyển

B. 24 quyển

C. 12 quyển

D. đôi mươi quyển

Câu 6. Một bao gạo nặng nề 4kg. Hỏi 8 bao gạo nặng nề từng nào ki – lô – gam?

A. 24kg

B. 23kg

C. 42kg

D. 32kg

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

26 + 37                                 542 + 453                            975 – 123                      91 – 36

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 5 x 5 – 17                                                                       b) 27 : 3 + 67

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x : 5 = 4                                                                            b) x + 25 = 100 – 14

c) x x 4 = 12                                                                        d) x : 3 = 4 x 1

Câu 4. (2 điểm) Một đàn gà sở hữu 157 gà rỗng tuếch, số gà mẹ thấp hơn số gà rỗng tuếch là 27 con cái. Hỏi:

a) Đàn gà sở hữu từng nào gà mái?

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

b) Cả đàn gà sở hữu toàn bộ từng nào con?

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

….……………………………………………………………………………….

4. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Tìm x biết: x : 3 = đôi mươi : 5

A. 12

B. 4

C. 10

D. 8

Câu 2. Chu vi của tam giác sở hữu cạnh 1dm; 2dm và 5cm là:

A. 35dm

B. 35cm

C. 8cm

D. 8dm

Câu 3. Một ngày nọ, một con cái báo hoa, một con cái báo đen thui và một con cái hổ ra quyết định chạy đua. Hổ ko nên là loài vật về đích thứ nhất. Báo đen thui ko về đích thứ nhất tuy nhiên cũng ko về đích sau cuối. Vậy loài vật này về đích đầu tiên?

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 2

A. Không xác lập được

B. Báo hoa

C. Báo đen

D. Hổ

Xem thêm: tìm m để phương trình có nghiệm nguyên

Câu 4. Kết trái khoáy luật lệ tính 4 x 8 : 2 là:

A. 16

B. 32

C. 64

D. 8

Câu 5. Ngày sinh nhật của người tiêu dùng Yến là 29 mon 2. Hỏi sau bao lâu chúng ta Yến lại được sinh nhật đích thị ngày?

A. 1 năm

C. 2 năm

D. 3 năm

E. 4 năm

Câu 6. Phép nhân 4 x 5 sở hữu sản phẩm vì thế sản phẩm của tổng này bên dưới đây?

A. 5 + 5 + 4 + 4

B. 3 + 4 + 5 + 3 + 5

C. 6 + 9 + 6

D. Cả A, B, C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

96 – 27                         35 + 39               876 – 123                            765 + 12

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 5 x 6 : 3b) 4 x 9 + 45

. …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x x 4 = 8 + 12

c) 4 x x = 24

b) 36 : x = đôi mươi : 5

d) x – 100 = 105 + 201

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 4. (2 điểm) Cua sở hữu 3 vỏ hộp kẹo màu xanh lá cây và 3 vỏ hộp kẹo red color. tường từng vỏ hộp kẹo xanh rờn sở hữu 4 loại và từng vỏ hộp kẹo đỏ ửng sở hữu 3 loại. Số kẹo xanh rờn nhiều hơn thế nữa số kẹo đỏ ửng là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập đáp án đứng trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 3h 15 phút chiều còn được gọi là bao nhiêu giờ?

A. 15 giờ 15 phút

B. 16 giờ 15 phút

C. 17 giờ 15 phút

D. 18 giờ 15 phút

Câu 2. Nhà bác bỏ An sở hữu nuôi thỏ. Số thỏ này được nhốt nhập 8 chuồng. Mỗi chuồng sở hữu 4 con cái thỏ. Hỏi ngôi nhà bác bỏ An sở hữu toàn bộ từng nào con cái thỏ?

A. 28 con cái thỏ

B. 32 con cái thỏ

C. 36 con cái thỏ

D. 38 con cái thỏ

Câu 3. Hình tiếp sau đây được tô màu sắc 1 phần mấy?

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020

A. 1/2

B. 1/3

C. 1/4

D. 1/5

Câu 4. Kết trái khoáy của luật lệ tính 3 x 6 : 2 là:

A. 18

B. 3

C. 9

D. 8

Câu 5. đôi mươi giờ còn được gọi là:

A. 8 giờ tối

B. 8 giờ sáng

C. 8 giờ chiều

D. 10 giờ đêm

Câu 6. Hình tam giác có tính lâu năm những cạnh thứu tự là 2dm; 17cm và 15cm. Hỏi chu vi của hình tam giác ê vì thế bao nhiêu?

A. 35cm

B. 52cm

C. 35dm

D. 52dm

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

671 – 50                                 451 + 110                       100 – 21                        19 + 57

Câu 2. (1 điểm) Tính

a) 2 x 8 + 211b) 2 x 9 : 3

Câu 3. (2 điểm) Tìm x biết

a) x x 5 = 45

c) x : 2 = 16 : 4

b) x x 5 = 5 x 7

d) 999 - x = 13 + 18

Câu 4. (2 điểm) Một siêu thị sở hữu 10 bao gạo, từng bao gạo nặng nề 5kg. Cửa mặt hàng tiếp tục buôn bán 16kg. Hỏi siêu thị sót lại từng nào ki – lô – gam gạo?

….………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………….

6. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán - Đề 6

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = …3 x 6 =…27 : 3 =…20 : 4 =…
15 : 3 = …24 : 4 =…4 x 7 =…5 x 5 =…

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

Bài 3: Tính (2đ)

5 x 4 + 15 =............................

30 : 5 : 3 =...........................

7 giờ + 8 giờ =.......................

24km : 4 =...........................

Bài 4: Tìm x (1đ)

x x 5 = 35

x + 15 = 74

Bài 5: Có 24 cây bút chì màu sắc, chia đều cả hai bên mang lại 3 group. Hỏi từng group sở hữu bao nhiêu cây bút chì màu? (2điểm)

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 6: Mỗi chuồng sở hữu 4 con cái thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy sở hữu từng nào con cái thỏ ?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 7: Điền số ?

1dm = ….…cm

1m = ……. dm

1km = ……. m

1m = ……. mm

1cm = …….mm

10cm = ….dm

10dm = ….m

1000m = ….km

1000mm = …...m

10mm = ….cm

Bài 8: Điền vết (+, -, x, :) nhập dù rỗng tuếch sẽ được luật lệ tính đúng:

4 .... 5 .... 2 = 10

3 ...... 5 ...... 15 = 30

Bài 9: Hình mặt mũi sở hữu từng nào hình:

Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

a) ……… tứ giác.

b) ……… tam giác

Đáp án đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

Bài 1: Tính nhẩm (2đ)

2 x 6 = 123 x 6 = 1827 : 3 = 920 : 4 = 5
15 : 3 = 524 : 4 = 64 x 7 = 285 x 5 = 25

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2đ)

356 + 212 = 668857 - 443 = 414
96 - 48 = 4859 + 27 = 86

Bài 3: Tính (2đ)

5 x 4 + 15 = 35

30 : 5 : 3 = 2

7 giờ + 8 giờ = 15 giờ

24km : 4 = 6 km

Bài 4: Tìm x (1đ)

x x 5 = 35

=> x = 35 : 5 = 9

x + 15 = 74

=> x = 74 - 15 = 59

Bài 5: Có 24 cây bút chì màu sắc, chia đều cả hai bên mang lại 3 group. Hỏi từng group sở hữu bao nhiêu cây bút chì màu? (2điểm)

Bài giải

Mỗi group sở hữu số cây bút chì màu sắc là:

24 : 3 = 8 (cái)

Đáp số: 8 loại cây bút chì màu

Bài 6: Mỗi chuồng sở hữu 4 con cái thỏ. Hỏi 5 chuồng như vậy sở hữu từng nào con cái thỏ ?

Bài giải

5 chuồng sở hữu số con cái thỏi là:

4 x 5 =20 (con)

Đáp số: đôi mươi con

Bài 7: Điền số ?

1dm = 10 cm

1m = 10 dm

1km = 1000 m

1m = 1000 mm

1cm = 10 mm

10cm = 1 dm

10dm = 1 m

1000m = 1.km

1000mm = 1 m

10mm = 1 cm

Bài 8: Điền vết (+, -, x, :) nhập dù rỗng tuếch sẽ được luật lệ tính đúng:

4 x 5 : 2 = 10

3 x 5 + 15 = 30

Bài 9: Hình mặt mũi sở hữu từng nào hình:

a) 3 tứ giác.

b) 3 tam giác

Xem thêm: chia đa thức cho đa thức lớp 8

Việc ôn luyện cỗ đề ôn luyện môn Toán lớp 2 của những em cũng rất cần phải bố trí khoa học tập, phù hợp nhằm mục tiêu đáp ứng việc thực hành thực tế đạt được hiệu suất cao như ý. Để kích ứng việc yêu thương mến môn Tự nhiên tương tự học tập chất lượng Tự nhiên của con cái hoặc kích ứng trí não của những con cái ngày 1 cách tân và phát triển rộng lớn, những thầy cô và những bố mẹ nên phối hợp những bài xích luyện qua loa những trò nghịch tặc vì thế dụng cụ nhằm những con cái ghi nhớ thiệt lâu.

Các đề luyện thi đua lớp 2 đều là những tư liệu cực kỳ hữu dụng nhằm những em rất có thể dùng nhằm mục tiêu nâng lên quality học hành của tôi, hùn việc tiếp cận và dùng tư liệu của những em trở thành dễ dàng và đơn giản, thuận tiện rộng lớn. Ngoài những bài xích lý thuyết hoặc hùn những em ôn luyện một cơ hội hiệu suất cao, VnDoc.com còn tồn tại những cỗ đề thi đua Tự nhiên xã hội lớp 2 với những đề thi đua môn Tự nhiên, Tiếng Việt, Tiếng Anh được bố trí và trình diễn khoa học tập, hùn những con cái ôn luyện và tập luyện học tập đồng đều toàn bộ những môn.

Ngoài 50 Đề thi đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán bên trên. Các bạn cũng có thể xem thêm tăng môn Toán lớp 2, môn Tiếng Việt lớp 2, môn bất ngờ xã hội, đạo đức nghề nghiệp,...