de thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2021

Kì đua cuối học tập kì 2 sắp cho tới, yêu cầu lần tìm kiếm mối cung cấp tư liệu ôn đua chủ yếu thống đem tiếng giải cụ thể của những em học viên là vô nằm trong rộng lớn. Thấu hiểu vấn đề này, Shop chúng tôi đang được dày công thuế tầm Đề đua học tập kì 2 Lớp 3 môn Toán Đề số 2 năm học 2020-2021 có đáp án và tiếng giải chi tiết với nôi dung được Review đem cấu hình công cộng của đề đua cuối kì bên trên toàn nước , tương hỗ những em thích nghi với cấu hình đề đua môn Toán lớp 3 cùng những dạng toán thường xuất hiện tại. Mời những em nằm trong quý thầy cô theo gót dõi đề bên trên trên đây.

Tham khảo thêm:

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2021

  • Bài văn kể về một trận tranh tài thể thao lớp 3
  • Giải Toán lớp 3 trang 155: Phép với những số nhập phạm vi 100 000
  • Toán lớp 3 trang 159: Giải bài bác tập dượt trang 158,159 SGK Toán 3

Đề đua toán học tập kì 2 Lớp 3 năm 2021 - Đề số 2

Nội dung cỗ đề được biên soạn theo như hình thức đua mới nhất của Sở GD&ĐT với 2 phần đó là trắc nghiệm và tự động luận.

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1: Giá trị của chữ số 5 nhập số 25 403 là:

A. 5000     B. 50 000

C. 500     D. 50

Câu 2: Số ngay lập tức sau số 56 789 là :

A. 56 000     B. 56 700

C. 56 780     D. 56 790

Câu 3: Em đem 16 viên bi, em phân chia cho từng các bạn 2 viên bi. Sau Lúc phân chia hoàn thành sản phẩm số các bạn được phân chia là:

A. 8 các bạn, còn quá 1 viên

B. 7 các bạn, còn quá 1 viên

C. 7 bạn

D. 8 bạn

Câu 4: Khoanh nhập vần âm đặt điều trước sản phẩm chính : Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ ?

Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

A. 10 giờ 2 phút

B. 2 tiếng 50 phút

C. 10 giờ 10 phút

D. 2 tiếng 10 phút

Câu 5:Kết ngược quy tắc tính 86149 + 12735 là:

A. 98885     B. 98874

C. 98884     D.98875

Câu 6: Chọn đáp án sai

A. Hình vuông đem cạnh là 10cm. Diện tích hình vuông vắn này là 100cm2.

B. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 7cm, chiều rộng lớn là 5cm. Chu vi hình chữ nhật là 24cm.

C. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 7cm, chiều rộng lớn là 2cm. Diện tích hình chữ nhật là 18cm2.

D. Hình vuông đem cạnh là 4cm. Chu vi hình vuông vắn này là 16 centimet.

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

a. Điền nhập điểm chấm mang đến mến hợp:

7m 4cm =…………cm

1km = …………… m

Xem thêm: toán thầy long

b. Viết những số 30 620 ; 8258 ; 31 855 ; 16 999 theo gót trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn.

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

Câu 3: Mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi nếu như mua sắm 3 quyển vở như vậy thì không còn từng nào chi phí ?

Câu 4: Tìm một vài hiểu được Lúc vội vàng số ê lên 4 phiên rồi hạn chế 3 phiên thì được 12.

Đáp án đề đánh giá toán Lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A D D C C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a. Điền nhập điểm chấm mang đến mến hợp:

7m 4cm = 704 cm

1km = 1000 m

b. 8258, 16 999, 30 620, 31 855

Câu 2 (2 điểm):

a) 10670 x 6

b) 18 872 : 4

a) Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

b) Đề đua Học kì 2 Toán lớp 3 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 2)

Câu 3 (2 điểm):

Một quyển vở có mức giá chi phí là

35000 : 5 = 7000 (đồng)

Mua 3 quyển vở không còn số chi phí là

7000 x 3 = 21000 (đồng)

Đáp số : 21000 đồng

Câu 4 (1 điểm):

Số ê sau thời điểm vội vàng lên 4 phiên thì được

12 x 3 = 36

Số cần thiết lần là

36 : 4 = 9

Đáp số: 9

Xem thêm: đa giác đều 10 cạnh

File tải đề đua toán Lớp 3 học tập kì hai năm 2021 - Đề số 2

CLICK NGAY nhập đường đi bên dưới nhằm vận tải về đề đánh giá toán lớp 3 học tập kì hai năm học tập 2020 - 2021 - Đề số 2, tương hỗ những em ôn luyện giải phản chiếu hiệu suất cao nhất.

Hy vọng tư liệu tiếp tục hữu ích cho những em học viên và quý thầy giáo viên tìm hiểu thêm, sẵn sàng đảm bảo chất lượng mang đến kì đánh giá học tập kì 2 sắp tới đây.

►Ngoài rời khỏi những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng nhiều tư liệu hữu ích tương hỗ ôn luyện đua môn toán không giống được update liên tiếp bên trên chuyên nghiệp trang của Shop chúng tôi.