đề thi toán lớp 4 giữa học kì 1Trọn cỗ 30 đề ganh đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều đem đáp án và quái trận sẽ giúp cho bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao vô bài bác ganh đua Toán lớp 4.

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2023 đem đáp án (30 đề)

Xem demo Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 4 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 phiên bản word đem câu nói. giải cụ thể, dễ dàng và đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo nên (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem demo Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Làm tròn trĩnh số 84 672 cho tới mặt hàng ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

Câu 2. Sắp xếp những số 332 085; 120 796; 87 900; 332 002 theo dõi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:

A. 332 085; 120 796; 87 900; 332 002

B. 87 900; 120 796; 332 002; 332 085

C. 87 900; 120 796; 332 085; 332 002

D. 332 085; 332 002; 120 796; 87 900

Câu 3. Chữ số 2 vô số 162 435 nằm trong hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng trăm

C. Hàng ngàn

D. Hàng chục nghìn

Câu 4. Số ngay tắp lự sau của số 200 000 là số:

A. 100 000

B. 200 001

C. 199 999

D. 100 009

Câu 5. Góc đỉnh I cạnh IA, IB đem số đo là:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề + quái trận)

A. 90°

B. 120°

C. 60°

D. 40°

Câu 6. Số chẵn bé bỏng nhất đem 5 chữ số là:

A. 99 999

B. 11 111

C. 10 001

D. 10 000

Câu 7. Giá trị của biểu thức (m + 5) × 4 với m = trăng tròn là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 8. Năm 1903, người tao công thân phụ phát minh sáng tạo rời khỏi máy cất cánh. Hỏi máy cất cánh được phát minh sáng tạo vô thế kỉ nào?

A. XIX

B. XX

C. IXX

D. XXI

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. a) Nêu số chẵn tương thích cho từng địa điểm chấm sau: (1 điểm)

250; 252; 254; ...; ....; 260

b) Nêu số lẻ tương thích cho từng địa điểm chấm sau:

2 311; 2 313; ...; ...; 2 319; ...; 2 323

Câu 10. Tính độ quý hiếm của biểu thức. (1 điểm)

a) 2 000 × 8 : 4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 12 132 × (24 : 6)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích vô địa điểm trống: (1 điểm)

a) 5 tạ 7 kilogam = ………….kg

c) 3 phút 12 giây = ………….giây

b) 5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 4 thế kỉ = ………….năm

Câu 12. Chị Hai mua sắm 3 kilogam cam không còn 60 000 đồng. Hỏi u mua sắm 2 kilogam cam nằm trong loại và 1 kilogam quýt giá bán 35 000 đồng thì không còn từng nào chi phí. (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (0,5 điểm)

5 × 74 × 2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số khoảng nằm trong của 9 và 11 là:

A. trăng tròn

B. 10

C. 2

D. 1

Câu 2.3 dm2 15 cm2 = …cm2. Số tương thích điền vô địa điểm chấm là:

A. 315

B. 300

C. 351

D. 135

Câu 3. Cửa mặt hàng chào bán 2 quyển vở giá bán 8 000 đồng. Quý khách hàng Hoa ham muốn mua sắm 6 quyển vở như vậy. Hỏi chúng ta Hoa cần trả từng nào tiền?

A. 12 000 đồng

B. 24 000 đồng

C. 48 000 đồng

D. 16 000 đồng

Câu 4. Số 64 408 phát âm là:

A. Sáu mươi ngàn, tứ ngàn, tứ trăm, ko chục và 8 đơn vị chức năng.

B. Sáu tứ bốn ko tám.

C. Sáu tứ ngàn tứ mươi tám.

D. Sáu mươi tứ ngàn tứ trăm linh tám.

Câu 5. Chữ số 6 vô số 64 408 chỉ:

A. 6 chục ngàn

B. 6 ngàn

C. 6 trăm

D. 6 chục

Câu 6. Số ngay tắp lự trước của số 64 408 là:

A. 64 406

B. 64 407

C. 64 409

D. 64 410

Câu 7. Cho mặt hàng số sau: 403; 405; 407; ...; ....; 413.

Hai số không đủ vô mặt hàng số bên trên là:

A. 409; 410

B. 409; 411

C. 408; 409

D. 408; 410

Câu 8. Giá trị của biểu thức (a + 6) × 5 với a = 4 là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Số liệu khảo sát số lượng dân sinh của một trong những TP. Hồ Chí Minh năm 2020 được viết lách ở trên bảng sau:

(1 điểm)

Thành phố

Số dân (người)

Hà Nội

8 246 500

Thành phố Hồ Chí Minh

9 227 600

Đà Nẵng

1 169 500

Hải Phòng

2 053 500

a) Những TP. Hồ Chí Minh nào là đem số dân nhiều hơn thế 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

b) Những TP. Hồ Chí Minh nào là đem số dân thấp hơn 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

c) Em hãy viết lách thương hiệu những TP. Hồ Chí Minh theo dõi trật tự số dân tăng dần?

…………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: tìm nghiệm pt bậc 2

Câu 10. Tính. (2 điểm)

a) 2024 + 1118 + 2026 + 1032

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 5 × 8 × 20

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c) 29 × 2 – 9 × 2

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

d) 17 549 × (60 – 12 × 5)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích vô địa điểm trống: (1 điểm)

a) 6 m2 76 dm2 = ………….dm2

b) 302 dm2 = ……….m2 ……….dm2

Câu 12.Mua một trái khoáy dưa đỏ nặng nề 3kg không còn 48 000 đồng. Hỏi mua sắm một trái khoáy dưa đỏ nặng nề 5kg không còn từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có thể, chắc chắn là, hoặc không thể? (0,5 điểm)

Trong vỏ hộp đem thân phụ thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không coi vô vỏ hộp, mang ra một thẻ.

a) ….. lấy được thẻ ghi số bất ngờ.

b) ….. lấy được thẻ ghi số lẻ.

c) ….. lấy được thẻ ghi số to hơn 4 000 000.

Câu 13.Tìm số khoảng nằm trong của thân phụ số: Số lẻ bé bỏng nhất mang 1 chữ số, số chẵn bé bỏng nhất đem nhì chữ số và số chẵn bé bỏng nhất đem thân phụ chữ số. (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian dối thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

Con ốc sên gold color và màu xanh da trời đang được che rơi rụng số thứu tự là:

A. 68 025; 68 225

B. 68 225; 68 025

C. 67 025; 67 225

D. 68 725; 68 625

Câu 2. Bao gạo loại nhất trọng lượng trăng tròn kilogam. Bao gạo loại nhì nặng nề hấp tấp gấp đôi bao gạo loại nhất. Bao gạo loại nhì cân nặng nặng:

A. 22 kilogam

B. 30 kilogam

C. 40 kilogam

D. 18 kg

Câu 3. Số 730 000 phát âm là:

A. Bảy trăm thân phụ mươi

B. Ba trăm bày mươi nghìn

C. Bảy trăm thân phụ mươi ngàn

D. Bảy trăm linh thân phụ nghìn

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 vô số 5 460 357 là:

A. 3

B. 357

C. 3 000

D. 300

Câu 5.2 tạ 2 kilogam = ….kg”. Số tương thích điền vô địa điểm chấm là:

A. 202

B. 220

C. 2002

D. 2020

Câu 6. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là

A. 15

B. 25

C. 66

D. 54

Câu 7. Số bé bỏng nhất trong những số trăng tròn 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. trăng tròn 107

B. 19 482

C. 15 999

D. 18 700

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

Góc đem số đo 120° là:

A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

23 054 + 12 768

76 123 – 43 279

31 123 × 4

47 154 : 3

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 1 425 000 thực hiện tròn trĩnh cho tới hàng ngàn ngàn được: 1 400 000. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

b) Số lẻ nhỏ nhất đem nhì chữ số giống như nhau là 11. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

c) So sánh: 99 999 999 < 1 000 000. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

d) Chữ số 6 ở số 345 678 910 nằm trong hàng trăm ngàn. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

Câu 11. Số?

a) 5 yến 17 kilogam = ………….kg

c) 200 giây = ………….phút ………giây

b) 4 200 yến = ……….tấn

d) 300 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một siêu thị đang được chào bán 30 kilogam gạo tẻ với giá bán 12 000 đồng một ki-lô-gam và 25 kilogam gạo nếp với giá bán 30 000 một ki-lô-gam. Hỏi:

a. Cửa mặt hàng nhận được từng nào chi phí Khi chào bán gạo tẻ? (0,5 điểm)

b. Cửa mặt hàng nhận được từng nào chi phí Khi chào bán gạo nếp? (0,5 điểm)

c. Cửa mặt hàng nhận được từng nào chi phí Khi chào bán không còn số gạo tẻ và gạo nếp trên? (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan sát hình vẽ, viết lách số đo góc tương thích vô địa điểm chấm:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DS đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DG đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DR đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DC đem số đo là ......................................
Lưu trữ: Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GIA SƯ DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và bài bác tập luyện vào cuối tuần, gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: phép tự vị

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán lớp 4 đem đáp án và thang điểm của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp cho bạn học tập chất lượng tốt và giành được điểm trên cao trong những bài bác ganh đua và bài bác đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học