de thi toan lop 4 giua ki 2

Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 với đáp án

Bộ đề đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quái trận đề đua chuẩn chỉnh theo gót Thông tư 22. Các đề đua tiếp sau đây cho những em học viên xem thêm, gia tăng khả năng giải Toán, ôn tập dượt những dạng bài bác tập dượt trọng tâm, sẵn sàng cho tới bài bác đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 đạt thành phẩm cao. Mời những em nằm trong xem thêm cụ thể đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

Bạn đang xem: de thi toan lop 4 giua ki 2

1. Đề đua Toán lớp 4 thân thiện học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề đua Toán lớp 4 thân thiện học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu sắc với hình ở trên:

Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong những phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính nhiều năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành cơ là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải vấn đề sau: Lớp 4A với 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thiện kì II. Trong số đó, với \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; với \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; còn sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm che của nhì hành lang cửa số. Em hãy viết lách luật lệ tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu chính ghi 1 điều, câu có rất nhiều ý phân tách theo gót những ý)

Câu 1.

Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = trăng tròn (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề đua Toán lớp 4 thân thiện học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được phát âm là:

A. Hai mưới lăm phần tứ mươi phụ vương.

B. Hai mươi lắm bên trên tứ mươi phụ vương.

C. Hai mươi lăm phân tách tứ mươi phụ vương.

D. Bốn mươi phụ vương phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số phù hợp điền nhập chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số phù hợp điền nhập chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành với điểm sáng là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

C. Hai đàng chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.

D. Cả A,B,C đều chính.

Câu 4: Một hình bình hành có tính nhiều năm lòng là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, độ cao là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành cơ là:

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vì thế với phân số Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD với :

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Điền đáp án chính nhập điểm chấm:

a) Các cặp canh tuy nhiên song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh đều bằng nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật với nữa chu vi là Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

2. Đề đua Toán lớp 4 thân thiện học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này với \frac{2}{3}số dù vuông tiếp tục tô đậm? (0,5 điểm)

Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đấy là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp nhập điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp nhập điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Xem thêm: đề thi olympic các môn học lớp 4

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tứ cạnh đều bằng nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều bằng nhau.

C. Có tứ góc vuông và với nhì cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

D. Có tứ góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, nhập cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề đua thân thiện kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh nhập vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết > < = phù hợp nhập điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số phù hợp nhập điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, nhập cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập cơ là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này bé nhiều hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này tiếp sau đây vì thế phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính nhiều năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số phù hợp viết lách nhập điểm chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục phân phối 25kg gạo, chiều tối phân phối 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm là 120 m. Chiều rộng lớn vì thế 2/3 chiều nhiều năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị với 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục phân phối 25kg gạo, chiều tối phân phối 3/5 số gạo còn sót lại. Hỏi cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo còn sót lại của siêu thị sau buổi sớm phân phối là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo chiều tối phân phối là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi siêu thị tiếp tục bán tốt là:

Xem thêm: lượng giác lớp 9

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập dượt thân thiện kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề đua thân thiện kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề đua thân thiện học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân thiện kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng toàn cỗ đề đua thân thiện học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.