de thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021

Đề ganh đua Toán lớp 4 kì 2

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2023 Có đáp án và chỉ dẫn chấm với bảng quỷ trận đề ganh đua sẽ hỗ trợ những em học viên ôn luyện, gia tăng kỹ năng, sẵn sàng mang lại bài xích ganh đua cuối kì 2, thời điểm cuối năm học tập đạt sản phẩm cao. Hơn nữa, đó cũng là tư liệu quality cho những thầy cô khi rời khỏi đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 cho những em học viên. Mời thầy cô, cha mẹ và những em nằm trong xem thêm.

Bạn đang xem: de thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021

1. Đề ganh đua Toán lớp 4 kì 2 Số 1

Câu 1. Chữ số 3 nhập số: 9 231 587 có mức giá trị là:

A. 3 000 000

B. 30 000

C. 3 000

D. 300 000

Câu 2. Một tấm kính hình thoi có tính lâu năm những lối chéo cánh là 18cm và 30cm. Diện tích tấm kính tê liệt là:

A. 270 cm²

B. 270 m²

C. 540 cm²

D. 54 cm²

Câu 3. Trong những phân số sau phân số tối giản là:

A. \frac{2}{10}

B. \frac{48}{5}

C. \frac{8}{40}

D.\frac{18}{36}

Câu 4. Trên phiên bản đồ vật tỉ lệ thành phần 1: 100 000, quãng lối kể từ A cho tới B đo được 1cm. Độ lâu năm thiệt của quãng lối kể từ A cho tới B là:

A. 100 000 m

B. 10 000 m

C. 1 000 m

D. 1000 km

Câu 5. Tìm nó, biết nó là số phân chia không còn mang lại 2; 3; 5; 9 và 440 < nó < 490

A. 450

B. 460

C. 470

D. 480

Câu 6. Nếu ngược táo cân nặng năng 50g thì nên từng nào ngược táo như vậy nhằm cân nặng được 4kg?

A. 80 quả

B. 200 quả

C. 80 quả

D. 40 quả

Câu 7. Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi hạc. Sau 3 năm nữa, tuổi hạc u tiếp tục vội vàng 4 chuyến tuổi hạc con cái. Tuổi của từng người lúc bấy giờ là:

A. 9 tuổi; 36 tuổi

B. 9 tuổi; 34 tuổi

C. 12 tuổi; 39 tuổi

D. 6 tuổi; 33 tuổi

Câu 8. Tích của nhì số là 3684. Nếu vội vàng một quá số lên 3 chuyến thì tích của nhì số là:

A. 1128

B. 11052

C. 3687

D. 3681

Câu 9. Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

35 m2 25dm2 = 3525 dm2

2 tấn 3 kilogam = 2003 kg

3 ngày 4 giờ = 72 giờ

\frac{2}{5} thế kỷ = trăng tròn năm

Câu 10. Nối phép tắc tính với sản phẩm đích của nó:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 11. Một thửa ruộng hình chữ nhật sở hữu nửa chu vi 154 m và chiều rộng lớn vì như thế \frac{2}{5} chiều lâu năm.

a) Tính diện tích S của thửa ruộng đó?

b) lõi rằng cứ 1m2 ruộng thì thu hoạch được \frac{3}{4} kilogam thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng tê liệt người tao thu hoạch được từng nào thóc ?

………………………………………………

Câu 12. Trung bình nằm trong tuổi hạc phụ thân, u, Lan và em Lan là 22 tuổi hạc. lõi rằng nếu như không tính tuổi hạc của phụ thân thì khoảng nằm trong tuổi hạc của u, tuổi hạc của Lan và em lan là 17 tuổi hạc. Tính tuổi hạc của phụ thân Lan.

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

1. Phần trắc nghiệm(7 điểm)

Câu 1 - 8: Mỗi câu đích được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án đúng

B

A

B

C

A

C

D

B

Câu 9 (1 điểm) Mỗi ý đích mang lại 0,25 điểm

Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

35 m2 25dm2 = 3525 dm2 Đ

2 tấn 3 kilogam = 2003 kilogam Đ

3 ngày 4 giờ = 72 giờ S

\frac{2}{5} thế kỷ = hai mươi năm S

Câu 10 (2 điểm) Nối từng ý đích mang lại 0,5 điểm.

Câu 11: 2 điểm

Bài giải

a) Ta sở hữu sơ đồ:

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Theo sơ đồ vật tao sở hữu tổng số phần đều bằng nhau là

2 + 5 = 7(phần) (0,25đ)

Chiều rộng lớn của thửa ruộng hình chữ nhật tê liệt là:

154 : 7 x 2 = 44 (m) (0,25đ)

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật tê liệt là:

154 - 44 = 110 (m) (0,25đ)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật tê liệt là:

110 x 44 = 4840 (m2) (0,25đ)

b) Số thóc người tao thu hoạch được bên trên thửa ruộng tê liệt là:

4840 x \frac{3}{4}= 3630 (kg) (0,5đ)

Đáp số: a) 4840 m2 (0,25đ)

b) 3630 kilogam thóc

Câu 12: 1 điểm

Bài giải

Tổng số tuổi hạc của tư người nhập mái ấm gia đình Lan là:

22 x 4 = 88 (tuổi) (0,25đ)

Không tính tuổi hạc của phụ thân Lan tổng số tuổi hạc của tía người còn sót lại là:

17 x 3 = 51 (tuổi) (0,25đ)

Tuổi của phụ thân Lan là:

88 – 51 = 36 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: 36 tuổi hạc (0,25đ)

Chú ý: Trong từng bài xích học viên sở hữu cơ hội giải không giống đích vẫn mang lại điểm tối nhiều bài xích đó

2. Đề ganh đua Toán lớp 4 kì 2 Số 2

Bảng quỷ trận đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bảng quỷ trận từng cường độ và biểu điểm chấm cụ thể từng phần từng thắc mắc cho những thầy cô xem thêm.

Mạch con kiến thức

Nội dung

Số câu;
số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học tập và đo đếm.

Phân số, những phép tắc tính về phân số; tính độ quý hiếm biểu thức. Tìm bộ phận chưa chắc chắn, …

Số câu

Câu số

1, 2, 3, 7a, 7b

7c, 7d

8a, 8b

9

Số điểm

2.5

1

1.5

5

Xem thêm: đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 4

2.Đại lượng
và đo đại lượng.

Các đơn vị chức năng đo thời hạn, lượng, diện tích S vẫn học tập.

Số câu

Câu số

4

5

2

Số điểm

0.5

0.5

1

3. Yếu tố hình học tập.

Nhận biết, tính diện tích S hình bình hành, hình thoi.

Số câu

Câu số

6a

6b

2

Số điểm

0.5

0.5

1

4. Giải toán sở hữu tiếng văn.

Giải việc Tìm nhì số lúc biết tổng (hiệu) và tỉ số của nhì số đó; mò mẫm phân số của một vài.

Số câu

Câu số

9

1

Số điểm

2

2

5. Vận dụng toán học tập.

Số câu

Câu số

10

1

Số điểm

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

Đề bài xích Đề ganh đua Toán lớp 4 kì 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm) Ghi nhập giấy má đánh giá câu vấn đáp đích.

Câu 1 (0,5 điểm). Trong những phân số: \frac{2}{6} ; \frac{4}{3} ; \frac{8}{12} ; \frac{6}{10} phân số vì như thế phân số \frac23là:

A.\frac{2}{6}
B. \frac{4}{3}
C.\frac{8}{12}
D. \frac{6}{10}
Câu 2 (0,5 điểm). Trong những phân số sau \frac{5}{15} ; \frac{27}{54} ; \frac{6}{12} ; \frac{99}{100}, phân số tối giản là:

A.\frac{5}{15}
B. \frac{27}{54}
C. \frac{6}{12}
D. \frac{99}{100}
Câu 3 (0,5 điểm). Trong những phân số sau \frac{2011}{2010} ; \frac{2017}{2018} ; \frac{2018}{2018} ; \frac{2019}{2020}, phân số lớn số 1 là:

A. \frac{2011}{2010}

B. \frac{2017}{2018}

C. \frac{2018}{2018}

D. \frac{2019}{2020}
Câu 4 (0,5 điểm). Số phù hợp viết lách nhập khu vực chấm nhằm 29m2 = … dm2

A. 29
B. 209
C. 2009
D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số phù hợp viết lách nhập khu vực chấm nhằm 8T 36 kilogam = … kg

A. 836
B. 8036
C. 8360
D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa lựa chọn, viết lách số phù hợp điền nhập khu vực chấm trong những bài xích sau:

a) Hình thoi sở hữu nhì cặp cạnh đối lập ……… và tư cạnh ………..

A. tuy nhiên song
B. vì như thế nhau
C. tuy nhiên tuy nhiên, vì như thế nhau
D. tuy nhiên tuy nhiên, ko vì như thế nhau

b) Diện tích hình thoi là 250 cm2, phỏng lâu năm một lối chéo cánh là 25 centimet.

Vậy phỏng lâu năm lối chéo cánh còn sót lại là ........ dm.

PHẦN II: Tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

\text { a) } \frac{5}{9}+\frac{8}{9}

\text { b) } \frac{8}{5} \times \frac{2}{7}

\text { c) } \frac{13}{18}-\frac{2}{9}+\frac{1}{2}

\text { d) } \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}-\frac{1}{6}

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm X

\text { a) } X: \frac{7}{11}=\frac{4}{7}+\frac{1}{7}

\text { b) } \frac{9}{7} \times X+\frac{5}{7} \times X=\frac{2}{3}

Câu 9 (2,0 điểm). Trong mùa quyên hùn cỗ vũ xây cất tượng đài tưởng vọng chiến sỹ hòn đảo Gạc Ma nằm trong quần hòn đảo Trường Sa của nước Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên hùn được nhiều hơn nữa lớp 4B là 62000 đồng. Tính số chi phí côn trùng lớp quyên hùn được, biết số tài chính lớp 4B vì như thế 3/5 số tài chính lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Mẹ sở hữu một rổ cam thấp hơn trăng tròn ngược. Nếu u xếp từng đĩa 3 ngược hoặc xếp từng đĩa 5 ngược thì đều quá 1 ngược. Em hãy tính coi rổ cam của u sở hữu từng nào ngược.

Đáp án Đề ganh đua Toán lớp 4 học tập kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C. (Gợi ý rút gọn gàng những phân số \frac{2}{6} ; \frac{4}{3} ; \frac{8}{12} ; \frac{6}{10})

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Gợi ý  Phân số tối giản là phân số nhưng mà sở hữu tử số và khuôn mẫu số ko thể nằm trong phân chia không còn mang lại số này nước ngoài trừ số 1. Ta thấy những phân số đều rút gọn gàng được. Phân số\frac{99}{100} ko rút gọn gàng được.

Câu 3 (0,5 điểm). A. (\frac{2011}{2010} là phân số sở hữu tử to hơn khuôn mẫu, những phân số còn sót lại sở hữu tử vì như thế khuôn mẫu hoặc tử nhỏ rộng lớn khuôn mẫu nên lựa chọn A)

Câu 4 (0,5 điểm). D. (Dựa nhập bảng đo diện tích)

Câu 5 (0,5 điểm). B. (Dựa nhập bảng đo khối lượng)

Câu 6 (1 điểm).

a) C. tuy nhiên tuy nhiên, đều bằng nhau (0,5 điểm)

b) Vậy phỏng lâu năm lối chéo cánh còn sót lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng từng ý mang lại 0,25 đ

PHẦN II: Tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đích từng ý mang lại 0,5 điểm.

\text { a) } \frac{5}{9}+\frac{8}{9}=\frac{5+8}{9}=\frac{13}{9}

\text { b) } \frac{8}{5} \times \frac{2}{7}=\frac{8 \times 2}{5 \times 7}=\frac{16}{35}

\begin{array}{l}
\text { c) } \frac{13}{18}-\frac{2}{9}+\frac{1}{2} \\
=\frac{9}{18}+\frac{1}{2}=1
\end{array}

d) \frac{3}{4} \times \frac{5}{6}-\frac{1}{6}=\frac{15}{24}-\frac{1}{6}=\frac{11}{24}

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm X. Tính đích từng ý mang lại 0,75 điểm.

a)

\begin{array}{l}
\mathrm{X}: \frac{7}{11}=\frac{4}{7}+\frac{1}{7} \\
\mathrm{X}: \frac{7}{11}=\frac{5}{7} \\
\mathrm{X}=\frac{5}{7} \times \frac{7}{11} \\
\mathrm{X}=\frac{5}{11}
\end{array}

b)

\begin{array}{r}
\frac{9}{7} \times x+\frac{5}{7} \times x=\frac{2}{3} \\
(\left.\frac{9}{7}+\frac{5}{7}\right)^{\times} \quad X=\frac{2}{3} \\
2^{\times} X=\frac{2}{3} \\
X=\frac{2}{3}: 2 \\
X=\frac{1}{3}
\end{array}

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đích sơ đồ: 0,25 điểm

- Tìm đích hiệu số phần vì như thế nhau: 0,25 điểm

- Tìm đích số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- Tìm đích số chi phí lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Chi tiết đáp án

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên hùn được số chi phí là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên hùn được số chi phí là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

Câu 10 (1 điểm). Học sinh chỉ nêu đích sản phẩm (không lí luận) mang lại 0,25 điểm.

Vì nếu như u xếp từng đĩa 3 ngược hoặc xếp từng đĩa 5 ngược thì đều quá 1 quả

Nên số cam của u ngắn hơn 1 ngược được xem là số phân chia không còn cho tất cả 3 và 5 0,5 điểm

Số phân chia không còn cho tất cả 3 và 5 lại nhỏ nhiều hơn trăng tròn là 15.

Vậy u sở hữu toàn bộ là 16 ngược cam. 0,5 điểm

· Lưu ý:

- Học sinh thực hiện cách tiếp theo đích vẫn mang lại điểm tối nhiều.

- Tính rời khỏi sản phẩm tuy nhiên ko rút gọn gàng vẫn mang lại điểm tối nhiều.

- Toán sở hữu tiếng văn:

+ HS rất có thể thực hiện gộp bước vẫn mang lại điểm tối nhiều.

+ HS ko vẽ sơ đồ vật hoặc ko lí luận thì ko mang lại điểm.

Xem thêm: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7

+ Sai tiếng giải ko mang lại điểm; sai bên trên đích bên dưới ko mang lại điểm.

+ Đúng tiếng giải; đích phép tắc toán; sai sản phẩm, đơn vị chức năng ->cho ½ số điểm của ý

3. Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 Tải nhiều

 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh sở hữu đáp án
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 4 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4 Tải nhiều
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 Tải nhiều

4. Đề cương ôn luyện học tập kì 2 lớp 4

 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2023
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2023
 • Đề cương ôn ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2023
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 4 năm 2023
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 4 năm 2023
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Địa lý lớp 4 năm 2023
 • Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn Lịch sử lớp 4 năm 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể xem thêm thêm thắt đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt; đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 môn Tiếng Anh,...