điểm chuẩn thpt hàm rồng

Tổng hợp ý điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm 2023 ở 63 thành phố mới mẻ nhất

Tổng hợp ý điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm 2023 ở 63 thành phố tiên tiến nhất (Hình kể từ Internet)

Bạn đang xem: điểm chuẩn thpt hàm rồng

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm 2023 ở những TP.HCM trực nằm trong Trung ương

1. Thành phố Hà Nội

Ngày 01/7/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ở TP Hà Nội tiếp tục đem Quyết toan 1169/QĐ-SGDĐT về điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 trung học tập phổ thông chuyên nghiệp, lớp 10 lịch trình tuy nhiên ngữ giờ Pháp và lớp 10 lịch trình thử nghiệm tuy nhiên vị tú tài, năm học tập 2023 – 2024.

Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường chuyên

Cụ thể, Quyết toan 1169/QĐ-SGDĐT đem Bảng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 10 trung học tập phổ thông chuyên nghiệp, lớp 10 lịch trình tuy nhiên ngữ giờ Pháp và lớp 10 lịch trình thử nghiệm tuy nhiên vị tú tài, năm học tập 2023 – 2024.

Trong cơ, tiếp tục đem điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường như sau:

- Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Hà Nội-Amsterdam với điểm lớp chuyên nghiệp Tiếng Trung tối đa là 43,30 điểm, thấp nhất là lớp chuyên nghiệp Ngữ Văn và Lịch sử với điểm là 40.

Điểm chuẩn chỉnh lớp tuy nhiên ngữ giờ Pháp: 53,25 điểm

Điểm chuẩn chỉnh lớp tuy nhiên vị tú tài: 36,26 điểm

- Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Nguyễn Huệ: Cao nhất là 43,30 điểm của lớp chuyên nghiệp giờ Anh, thấp nhất là lớp chuyên nghiệp Hóa học tập với điểm là 34.

- Trường trung học phổ thông Chu Văn An: Cao nhất là 40,75 điểm của lớp chuyên nghiệp Lịch sử, thấp nhất là lớp chuyên nghiệp Hóa học tập với điểm là 35,05.

Điểm chuẩn chỉnh lớp tuy nhiên ngữ giờ Pháp: 49,25 điểm

Điểm chuẩn chỉnh lớp tuy nhiên vị tú tài: 31,17 điểm

- Trường trung học phổ thông Sơn Tây: Cao nhất là 34,50 điểm của lớp chuyên nghiệp Ngữ Văn, thấp nhất là lớp chuyên nghiệp Hóa học tập với điểm là 23,70.

Chiều 1/7/2023, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra TP Hà Nội Trần Thế Cương đã ký kết Quyết toan số 1171/QĐ-SGDĐT phê duyệt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 Trung học tập Phổ thông công lập năm học tập 2023-2024.

Quyết toan số 1171/QĐ-SGDĐT

Trường Trung học tập Phổ thông Phố Chu Văn An đem điểm chuẩn chỉnh tối đa là 44,5 điểm (Tiếng Nhật 41,0). Trường Trung học tập Phổ thông Kim Liên xếp hạng thứ nhị với 43,25 điểm (tiếng Nhật 36,5) và Trường Trung học tập Phổ thông Việt Đức xếp hạng thứ tía với điểm chuẩn chỉnh là 43 điểm (Tiếng Nhật 36,5; Tiếng Đức 37,5; Tiếng Pháp tăng mạnh 43).

Ngày 10/7/2023, Sở GD-ĐT TP Hà Nội phát hành Quyết toan 1213/QĐ-SGDĐT điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn bổ sung cập nhật vô lớp 10 trung học tập phổ thông chuyên nghiệp, lớp 10 lịch trình tuy nhiên ngữ giờ Pháp và lớp 10 lịch trình thử nghiệm tuy nhiên vị tú tài năm học tập 2023 - 2024 và Quyết toan 1214/QĐ-SGDĐT điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn bổ sung cập nhật vô lớp 10 trung học tập phổ thông công lập năm 2023 - 2024.

Xem cụ thể bên trên đây

Quyết toan 1214/QĐ-SGDĐT

2. Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 23/6/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra TP.Hồ Chí Minh tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh Trúng tuyển chọn vô lớp 10 chuyên nghiệp và lớp 10 thông thường ngôi trường chuyên nghiệp năm học tập 2023-2024.

Cụ thể, Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Hồng Phòng đem điểm chuẩn chỉnh Trúng tuyển chọn vô lớp 10 chuyên nghiệp tối đa là 38.75 điểm (chuyên Sinh) ở NV1 và 39 điểm ở NV2 và Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân đem điểm chuẩn chỉnh thấp nhất là 25 điểm (Chuyên Lý) ở NV1 và 25.75 điểm ở NV2

Đối với điểm chuẩn chỉnh tích hợp ý thì Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Hồng Phòng là ngôi trường đem điểm chuẩn chỉnh tối đa là 34.75 điểm ở NV1 và 35 điểm ở NV2 và Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi là ngôi trường đem điểm chuẩn chỉnh thấp nhất là 24 điểm ở NV1 và 24.25 điểm ở NV2.

Về điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 thường ngôi trường chuyên nghiệp thì điểm chuẩn chỉnh theo thứ tự như sau:

- trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Đại Nghĩa: NV1: 26.5 điểm, NV2: 26.75 điểm

- trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Hồng Phong: NV1: 26.75 điểm, NV2: 27.25 điểm

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường trung học phổ thông ở TP.Hồ Chí Minh bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường chuyên nghiệp ở TPHCM

Ngày 7/7/2023, Sở GD-ĐT TP.Hồ Chí Minh đầu tiên công tía điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô lớp 10 công lập năm 2023.

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập TP HCM năm 2023 toàn bộ những ngôi trường như sau:

3. Thành phố Hải Phòng

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra Thành phố TP Hải Phòng tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vô lớp 10 ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Phú (lần 1) với điểm tối đa là 40,10 điểm của lớp Tiếng Anh chuyên nghiệp và thấp nhất là 28,17 điểm so với lớp ko chuyên nghiệp Tự nhiên xét điểm Sinh học tập chuyên nghiệp.

Xem cụ thể bên trên đây

Điểm chuẩn chỉnh trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Phú

Ngày 2/7/2023, Sở Giáo dục đào tạo Đào tạo ra TP Hải Phòng công tía bảng điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vô lớp 10 trung học phổ thông (lần xét 1)

Cụ thể, theo đuổi bảng điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn lớp 10 bên trên TP Hải Phòng, Trường trung học phổ thông Ngô Quyền đem điểm chuẩn chỉnh lớp 10 cao nhât với 41,75 điểm và điểm chuẩn chỉnh lớp 10 thấp nhất là ngôi trường THCS-THPT Lý Thánh Tông 12,75 điểm. 

Xem cụ thể bên trên đây

Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vô lớp 10 THPT

Ngày 9/7, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra TP Hải Phòng công tía Bảng điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 (lần xét 2).

Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1 thấp nhất là 10.50 (Trường THCS-THPT Lý Thánh Tông), điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn nguyện vọng 1 tối đa là 41.50 (Trường trung học phổ thông Ngô Quyền với điểm khoảng cả năm lớp 9 là 9.50).

Xem cụ thể bên trên đây

Điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn (Lần 2)

Ngày 14/7/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra TP Hải Phòng vừa phải công tía Bảng điểm chuẩn chỉnh xét tuyển chọn vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023 - 2024 (lần xét 3).

 4. Thành phố Đà Nẵng

Sở GD-ĐT TP.TP Đà Nẵng tiếp tục công tía điểm thi đua lớp 10 trung học phổ thông công lập và điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn (TP.Đà Nẵng) vô khi 12 giờ ngày 22/6/2023.

Cụ thể, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 năm học tập 2023 - 2024 vô những ngôi trường trung học phổ thông công lập và ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn được nêu cụ thể bên trên Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3 tất nhiên Công văn 1848/SGDĐT-QLCLGD ngày 22/6/2023.

Điểm chuẩn chỉnh ở Đà Nẵng

5. Thành phố Cần Thơ

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra Thành phố Cần Thơ tiếp tục đem Thông báo 1695/TB-HĐTCTS ngày 15/6/2023 về sự thông tin điểm trúng tuyển chọn Kỳ thi đua tuyển chọn sinh vô lớp 10 trung học tập phổ thông năm học tập 2023 - 2024.

Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô lớp 10 năm 2023 ở Cần Thơ coi như sau:

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Cần Thơ

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm 2023 ở những thành phố còn lại

6. Phú Yên

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Phú Yên tiếp tục đem Thông báo 173/TB-SGDĐT ngày 15/6/2023 về sự thông tin điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 nguyện vọng 1, những ngôi trường tổ chức triển khai thi đua tuyển chọn.

Xem điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô lớp 10 năm 2023 ở Phú Yên bên trên đây

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Phú yên

7. Đồng Nai

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Đồng Nai tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

- Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Lương Thế Vinh năm 2023 bên trên phía trên.

- Điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường trung học phổ thông ko chuyên nghiệp bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Đồng Nai

8. Bình Định

Trên Cổng tin tức năng lượng điện tử, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Tỉnh Bình Định tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm học tập 2023 - 2024 vô cơ có  2 ngôi trường chuyên nghiệp là trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đông và trung học phổ thông chuyên nghiệp Phố Chu Văn An.

Ở khối ko chuyên nghiệp, ngôi trường Quốc học tập Quy Nhơn lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa 34,25 điểm và thấp nhất trung học phổ thông Hữu Quang 13,5 điểm.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Bình Định

9. Thái Bình

Trên Cổng tin tức năng lượng điện tử, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Tỉnh Thái Bình tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm học tập 2023 - 2024, vô cơ gồm những: Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Tỉnh Thái Bình và lớp 10 ngôi trường trung học phổ thông công lập (đợt 1).

Xem cụ thể bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Thái Bình

10. Bội Bạc Liêu

Các ngôi trường trung học phổ thông ở Bội Bạc Liêu cũng thông tin điểm chuẩn chỉnh và list trúng tuyển chọn cho tới những sỹ tử.

Trong cơ, ngôi trường trung học phổ thông Bội Bạc Liêu lấy 37,75 điểm.

Xem điểm ngôi trường trung học phổ thông Bội Bạc Liêu bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh vô trung học phổ thông Bội Bạc Liêu

11. Bắc Ninh

Ngày 18/6/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra Tỉnh Bắc Ninh phát hành Thông báo 1044/SGDĐT-QLCLGD về sự thông tin điểm trúng tuyển chọn nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển chọn nguyện vọng 2 vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023 - 2024. 

Xem điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023 - 2024 ở Tỉnh Bắc Ninh.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Bắc Ninh

12. Thái Nguyên

Theo công tía bên trên những ngôi trường trung học phổ thông ở Thái Nguyên thì điểm trúng tuyển chọn lớp 10 năm học tập 2023 - 2024 như sau:

- trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến là 39,5 điểm.

- trung học phổ thông Gang Thép 35 điểm;

- trung học phổ thông Chu  Văn An (30,25 điểm);

- trung học phổ thông Thái Nguyên (30,75 điểm);

- trung học phổ thông Ngô Quyền (29,5 điểm);

- trung học phổ thông Dương Tự Minh (24,5 điểm);

- trung học phổ thông Định Hóa (23 điểm);

- trung học phổ thông Võ Nhai (13,75 điểm);

- trung học phổ thông Lý Nam Đế (21,25 điểm);

- trung học phổ thông Phú Bình (21 điểm).

13. Ninh Bình

Ngày 15/6/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Tỉnh Ninh Bình đem Thông báo 56/TB-SGDĐT về điểm sàn, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn sinh vô lớp 10 trung học phổ thông công lập tỉnh Tỉnh Ninh Bình năm học tập 2023-2024.

Xem cụ thể bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Ninh Bình

14. Hưng Yên

Ngày 13/6/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Hưng Yên đem Thông báo 1240/TB-SGDĐT về điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn Kỳ thi đua tuyển chọn sinh vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Xem điểm chuẩn chỉnh bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Hưng Yên

15. Nam Định

Công văn 1013/SGDĐT-GDTrH ngày 19/6/2023 của Sở GD&ĐT Tỉnh Nam Định về sự duyệt trúng tuyển chọn và ĐK xét tuyển chọn mùa 2 vô lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024, vô cơ tất nhiên bảng điểm sàn, điểm chuẩn chỉnh dự loài kiến mùa 1 tuyển chọn sinh vô lớp 10 trung học phổ thông ko chuyên nghiệp.

Điểm sàn, điểm chuẩn chỉnh (dự kiến)

Trường trung học phổ thông Nam Trực tiếp tục đem Thông báo số 02 về sự tuyển chọn sinh vô lớp 10 năm học tập 2023 - 2024. Theo cơ, Nhà ngôi trường tiếp tục công thành quả thi đua như sau:

Điểm thi đua Trường trung học phổ thông Nam Trực

16. Hà Tĩnh

Ngày 20/6/2023, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Tĩnh đem Công văn 1295/SGDĐT-KTKĐCLGD về sự công tía điểm sàn, điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô lớp 10 trung học phổ thông những ngôi trường công lập năm học tập 2023 - 2024.

Theo cơ, điểm sàn tuyển chọn sinh vô những ngôi trường trung học phổ thông ko chuyên nghiệp công lập là 15 điểm

Điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô những ngôi trường trung học phổ thông công lập của 36 ngôi trường và điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 ở Hà Tĩnh

17. Khánh Hòa

Ngày 20/06/2023, Sở GD&ĐT Khánh Hòa đem Công văn 1833/SGDĐT-QLCL về sự thông tin điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh vô lớp 10 năm 2023 - 2024.

Xem thêm: nguyên hàm cos2x

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên trên phía trên.

Công văn 1833/SGDĐT-QLCL

18. Phú Thọ

Theo Cổng tin tức năng lượng điện tử của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Phú Thọ thì Sở tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10 năm học tập 2023 - 2024 của toàn bộ những ngôi trường trung học phổ thông công lập ko chuyên nghiệp bên trên địa phận tỉnh.

Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh Trường THT Công nghiệp Việt Trì đem điểm chuẩn chỉnh tối đa với 39,2 điểm. Trường thấp điểm nhất là Trường trung học phổ thông Minh Đài với 17,1 điểm.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh ở Phú Thọ

19. Thừa Thiên Huế

Ngày 17/6/2023, Cổng tin tức năng lượng điện tử của Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Thừa Thiên Huế đã chính thức thông tin thành quả kỳ thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023 - 2024.

Theo cơ, điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Quốc Học như sau: Điểm chuẩn chỉnh tối đa nằm trong lớp chuyên nghiệp giờ Anh với 38,8 điểm, chuyên nghiệp Toán là 32,3 điểm, chuyên nghiệp Ngữ văn 35,55 điểm, chuyên nghiệp Hóa học tập 36,3 điểm, chuyên nghiệp Sinh học tập 35,8 điểm, chuyên nghiệp giờ Pháp 38,6 điểm, chuyên nghiệp giờ Nhật 35,29 điểm, chuyên nghiệp Sử 33,15 điểm, chuyên nghiệp Tin 37,75 điểm, chuyên nghiệp Địa 35,2 điểm và chuyên nghiệp Lý 34,45 điểm.

Đối với những ngôi trường phổ thông, điểm chuẩn chỉnh tối đa triệu tập ở trung tâm TP.HCM Huế, theo thứ tự là: Trường trung học phổ thông Hai Bà Trưng lớp nước ngoài ngữ giờ Anh là 47,2, nước ngoài ngữ giờ Nhật là 38,6 điểm; Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ: Ngoại ngữ giờ Anh là 44,6 điểm, nước ngoài ngữ giờ Pháp là 34,3 điểm và nước ngoài ngữ Nhật là 35,4 điểm; Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ là 39,7; Trường trung học phổ thông Cao Thắng là 38,3; Trường trung học phổ thông Gia Hội đem điểm chuẩn chỉnh là 30,3; ...và Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh là đôi mươi,5.

20. Hà Nam

Ngày 19/6/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo ra tỉnh Hà Nam tiếp tục công tía Phương án lấy đỗ Kỳ thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023 - 2024.  

Theo cơ, điểm sàn vô lớp 10 năm học tập 2023 - 2024 ở Hà Nam là 19,00 điểm.

Xem điểm chuẩn chỉnh cụ thể những ngôi trường trung học phổ thông ở Hà Nam bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh ở Hà Nam

21. Bình Thuận

Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Hưng Đạo, Bình Thuận tiếp tục đem Thông báo 201/TB-THPTC-THĐ ngày 22/6/2023 về list sỹ tử trung tuyển chọn vô lớp 10 ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Hưng Đạo - Năm học tập 2023 - 2024.

Danh sách trúng tuyển chọn vô ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Hưng Đạo

Cụ thể, Nhà ngôi trường tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh so với những lớp chuyên nghiệp và lớp ko chuyên nghiệp của Trường (có tất nhiên list trúng tuyển)

Ngoài đi ra, sỹ tử tham gia dự thi tuyển chọn sinh vô lớp 10 Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Hưng Đạo hoàn toàn có thể tra cứu vớt điểm thi đua từng môn bên trên phía trên.

Tra cứu vớt điểm thi đua vô Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Trần Hưng Đạo

22. Bà Rịa - Vũng Tàu

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Vũng Tàu tiếp tục đem Thông báo 2113/TB-SGDĐT ngày 22/06/2023 về sự điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô những ngôi trường trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Thông báo 2113/TB-SGDĐT

Cụ thể, ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn đem điểm chuẩn chỉnh tối đa là 37 điểm so với Chuyên Văn, thấp nhất là 31,75 điểm so với Chuyên Sinh. Đối với điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường trung học phổ thông công lập thì trung học phổ thông Vũng Tàu là ngôi trường đem điểm chuẩn chỉnh tối đa là 37,75 điểm và trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ là ngôi trường đem điểm chuẩn chỉnh thấp nhất là 18 điểm.

Xem cụ thể bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh ở Vũng Tàu

23. Quảng Ninh

Ngày 23/6/2023 Sở GD&DT tỉnh Quảng Ninh đem Công văn 1605/SGDĐT-GDPT về sự Công tía điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024.

Cụ thể, điểm chuẩn chỉnh sơ cỗ một vài ngôi trường hệ ko chuyên nghiệp như: trung học phổ thông Hòn Gai là 37 điểm; trung học phổ thông Cẩm Phả là 33,5 điểm; trung học phổ thông Uông Tắc là 31,75 điểm; trung học phổ thông Ngô Quyền là 31,25 điểm...

Đối với điểm chuẩn chỉnh sơ cỗ vô Trường trung học phổ thông Chuyên Hạ Long, tối đa là lớp chuyên nghiệp Toán và chuyên nghiệp Hóa - đều 39 điểm; lớp chuyên nghiệp Tiếng Anh là 38,55 điểm.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh bên trên đây

Điểm chuẩn chỉnh ở Quảng Ninh

24. Vĩnh Phúc

Theo vấn đề kể từ Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra (GDĐT) tỉnh Vĩnh Phúc, tính cho tới 14h ngày 23.6, tiếp tục đem 15 ngôi trường trung học phổ thông ko chuyên nghiệp của tỉnh thông tin điểm chuẩn chỉnh.

Một số trường/cơ sở lấy điểm chuẩn chỉnh cao hơn nữa điểm sàn là: trung học phổ thông Tam Đảo, trung học phổ thông Bình Xuyên, trung học phổ thông Quang Hà (cơ sở 1), trung học phổ thông Nguyễn Viết Xuân, trung học phổ thông Bình Sơn, trung học phổ thông Đồng Đậu.

Các trường/cơ sở lấy điểm chuẩn chỉnh vị nút điểm sàn cơ là: trung học phổ thông Kim Ngọc, trung học phổ thông Vĩnh Yên, trung học phổ thông Quang Hà (cơ sở 2), trung học phổ thông Xuân Hòa, trung học phổ thông Đội Cấn, trung học phổ thông Phạm Công Bình, trung học phổ thông Tam Dương 2, trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn (cơ sở 2), trung học phổ thông Võ Thị Sáu.

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 trung học phổ thông ko chuyên

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tiếp tục phê duyệt điểm chuẩn chỉnh vô những lớp chuyên nghiệp của ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc năm học tập 2023-2024. Theo cơ, Chuyên Sinh đem điểm nguồn vào tối đa là 45,67; thấp nhất là chuyên nghiệp Pháp 38,65.

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 trung học phổ thông chuyên nghiệp Vĩnh Phúc

25. Điện Biên

Trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Lê Quý Đôn thông tin thành quả, list trúng tuyển chọn vô lớp 10, năm học tập 2023 – 2024.

Cụ thể, số điểm tuyển chọn tối đa là môn chuyên nghiệp Tiếng Anh (38 điểm).

Mức điểm chuẩn chỉnh một vài ngôi trường không giống ở Điện Biên đều tại mức thấp. Ví dụ như trung học phổ thông TP.Điện Biên Phủ lấy 11,55 điểm; trung học phổ thông Lương Thế Vinh, lấy 13,55 điểm...

26. Thanh Hóa

Tại tỉnh Thanh Hoá, những ngôi trường trung học phổ thông tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh. Trường trung học phổ thông Hàm Rồng đem điểm chuẩn chỉnh 39,8 điểm; Trường trung học phổ thông Đông Sơn 1 đem điểm chuẩn chỉnh 31,1 điểm; Trường trung học phổ thông Hoằng Hoá 2 đem điểm chuẩn chỉnh 31,8 điểm; Trường trung học phổ thông Sầm Sơn 32 điểm; trung học phổ thông Tô Hiến Thành 31,7 điểm...

27. Đồng Tháp

Năm học tập 2023 - 2024, tỉnh Đồng Tháp ko tổ chức triển khai thi đua tuyển chọn sinh vô lớp 10, thay cho vô này đó là xét tuyển chọn, Từ đó những ngôi trường tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh dựa vào điểm xét tuyển chọn thành quả tiếp thu kiến thức, tập luyện của 4 năm học tập trung học cơ sở.

Cụ thể, Trường trung học phổ thông Cao Lãnh lấy điểm chuẩn chỉnh tối đa, với 42,3 điểm (nguyện vọng 1).

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Văn Khải, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hòa Bình nằm trong lấy 31,2 điểm. Đây là nhị ngôi trường đem điểm chuẩn chỉnh thấp nhất tỉnh.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh ở Đồng Tháp

28. Hải Dương

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Thành Phố Hải Dương tiếp tục phát hành Quyết toan 660/QĐ-SGDĐT ngày 24/6/2023 về sự phê duyệt điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học tập phổ thông công lập năm học tập 2023-2024.

Trường trung học phổ thông Hồng Quang đem điểm chuẩn chỉnh tối đa (38,5 điểm). Trường trung học phổ thông Thanh Bình đem điểm chuẩn chỉnh thấp nhất (28,6 điểm).

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh lớp 10 ở Hải Dương

29. Bắc Giang

Ngày 26/6/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra (GDĐT) tỉnh Bắc Giang đem Thông báo 77/TB-SGDĐT về sự công tía điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10.

Trường trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên (TP.Bắc Giang) đem điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn tối đa tỉnh với 23,15 điểm. Trường đem điểm nguồn vào lớp 10 nguyện vọng 1 cao loại nhì là trung học phổ thông Việt Yên số 1 với 21,08 điểm. Xếp địa điểm loại tía là Trường trung học phổ thông Hiệp Hòa số 1 với 21 điểm.

Điểm chuẩn chỉnh ở Bắc Giang

30. An Giang

Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra An Giang tiếp tục phát hành Thông báo số 2452/TB- SGDĐT, thông tin thành quả tuyển chọn sinh vô 10 trung học tập phổ thông những ngôi trường chuyên nghiệp biệt, năm học tập 2023-2024.

Đối với ngôi trường Trung học tập phổ thông chuyên nghiệp Thoại Ngọc Hầu đem 336 sỹ tử trúng tuyển chọn vô 10 lớp chuyên nghiệp, bao hàm 2 lớp chuyên nghiệp Toán; 1 lớp chuyên nghiệp Tin; 2 lớp chuyên nghiệp Anh; 1 lớp chuyên nghiệp Lý; 1 lớp chuyên nghiệp Hóa; 1 lớp chuyên nghiệp Sinh; 1 lớp chuyên nghiệp Văn; 1 lớp Sử- Địa. Năm ni, điểm chuẩn chỉnh lớp chuyên nghiệp tối đa là 39,75 so với lớp Vật lí.

Ngoài 10 lớp chuyên nghiệp, ngôi trường trung học tập phổ thông chuyên nghiệp Thoại Ngọc Hầu còn tuyển chọn 2 lớp ko chuyên nghiệp (85 thí sinh) mang lại năm học tập 2023-2024.

31. Lạng Sơn

Ngày 05/07/2023, tỉnh TP. Lạng Sơn công tía điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 vô những ngôi trường trung học phổ thông bên trên địa phận tỉnh TP. Lạng Sơn như sau:

Xem tăng điểm chuẩn chỉnh tuyên sinh lớp 10 trung học phổ thông chuyên nghiệp Phố Chu Văn An bên trên đây:

Điểm chuẩn chỉnh của ngôi trường trung học phổ thông chuyên nghiệp Chu Văn An

32. Tiền Giang

Ngày 04/7/2023, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tỉnh Tiền Giang tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh tuyển chọn sinh lớp 10 và con số sỹ tử trúng tuyển chọn vô những ngôi trường trung học tập phổ thông bên trên địa phận tỉnh.

Trong cơ, ngôi trường trung học phổ thông đem điểm trúng tuyển chọn lớp 10 tối đa là Nguyễn Đình Chiểu 43,5 điểm.

Riêng so với Trường trung học phổ thông Chuyên Tiền Giang:

- Chuyên Ngữ Văn 39,25 điểm,

- Chuyên Tin (Toán) 41,75,

- Chuyên Toán 33,75 điểm,

- Chuyên Tiếng Anh 34,76 điểm,

- Chuyên Hóa học tập 37,3 điểm,

- Chuyên Sinh học tập 41,25 điểm,

- Chuyên Địa lý 34 điểm,

- Chuyên Vật lý 39,25 điểm.

Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh những ngôi trường bên trên phía trên.

Điểm chuẩn chỉnh ở Tiền Giang

33. Nghệ An

Ngày 13/7/2023, những ngôi trường công lập bên trên địa phận tỉnh Nghệ An tiếp tục công tía điểm chuẩn chỉnh vô lớp 10.

Cụ thể:

- Điểm chuẩn chỉnh của Trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc là 25,35 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh của Trường trung học phổ thông Thái Lão là 19,35 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh của Trường trung học phổ thông Diễn Châu 3 là 17,70 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh của Trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu 2 là 14,55 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh của Trường trung học phổ thông Quỳnh Lưu một là 18,05 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh của Trường trung học phổ thông Lê Viết Thuật là 22,7 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Nam Yên Thành là 12,90 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Thanh Chương một là 16,58 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Anh Sơn một là 15,05 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Quận Hoàng Mai 2 là 13,55 điểm.

- Điểm chuẩn chỉnh Trường trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân là 12,35 điểm.

Xem tăng cụ thể thông tin điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường bên trên đây:

Tổng hợp ý Thông báo điểm chuẩn chỉnh của những ngôi trường trung học phổ thông bên trên Nghệ An

34. Bình Dương

Ngày 27/7/2023, Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương đem Công văn 1630/SGDĐT-KTQLCLGD công tía điểm chuẩn chỉnh lớp 10 năm học tập 2023 - 2024.

Cụ thể điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 bên trên địa phận tỉnh Bình Dương như sau:

- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 ngôi trường chuyên

- Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn vô lớp 10 ngôi trường trung học phổ thông công lập

Xem thêm: sở giáo dục nghệ an

Đang cập nhật…

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành riêng cho quý khách của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, phấn chấn lòng gửi về E-Mail [email protected].