định lý bezout lớp 8

Định lý bézout mò mẫm số dư

 • 1. Định lý Bezuot
 • 2. Bài tập dượt về ấn định lý Bezout

Định lý bézout mò mẫm số dư thể hiện cách thức và những ví dụ ví dụ, gom chúng ta học viên lớp 8 ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng và kiến thức về dạng toán về quy tắc phân chia nhiều thức. Tài liệu bao hàm ấn định lý bézout , những bài xích tập dượt ví dụ minh họa đem câu nói. giải và bài xích tập dượt tập luyện gom chúng ta khái quát nhiều dạng khác nhau bài xích mục chính quy tắc nhân và quy tắc phân chia những nhiều thức. Chúc chúng ta học hành hiệu quả!

1. Định lý Bezuot

 • Dư của quy tắc phân chia f (x) mang đến nhị thức số 1 x – a là 1 trong hằng số có mức giá trị là f (a)

2. Bài tập dượt về ấn định lý Bezout

Ví dụ 1: Không triển khai quy tắc phân chia, hãy xét coi f\left( x \right) = 3{x^3} - 2{x^2} - 9x + 2 đem phân chia không còn mang đến x – 2 và x +2 hoặc không

Bạn đang xem: định lý bezout lớp 8

Hướng dẫn giải

Theo ấn định lý Bezout thì dư của f\left( x \right) = 3{x^3} - 2{x^2} - 9x + 2 khi phân chia mang đến nhị thức số 1 x – 2 thì f\left( 2 \right) = {3.2^3} - {2.2^2} - 9.2 + 2 = 0.

Vậy f\left( x \right)\,\, \vdots \,\,\,\,\left( {x - 2} \right)

Tương tự động tao đem f\left( { - 2} \right) = 3.{\left( { - 2} \right)^3} - 2.{\left( { - 2} \right)^2} - 9.\left( { - 2} \right) + 2 = - 12 \ne 0 . Vậy f (x) ko phân chia không còn mang đến x+2

Ví dụ 2: Tìm số a nhằm 2{x^3} - 3{x^2} + x + a\,\, \vdots \,\,x + 2

Hướng dẫn giải

Theo ấn định lý Bezout thì số dư của quy tắc phân chia 2{x^3} - 3{x^2} + x + a\,\, \vdots \,\,x + 2 có mức giá trị là 2{\left( { - 2} \right)^3} - 3{\left( { - 2} \right)^2} + \left( { - 2} \right) + a\,\, = \, - 30 + a

Vậy để  2{x^3} - 3{x^2} + x + a\,\, \vdots \,\,x + 2 thì - 30 + a = 0 \Leftrightarrow a = 30

Vậy a = 30 thì 2{x^3} - 3{x^2} + x + a\,\, \vdots \,\,x + 2

Ví dụ 3: Tìm thông số a nhằm 2{x^2} + a\,x + 1\, \vdots \,\,x - 3 dư 4

Hướng dẫn giải

Theo ấn định lý Bezout thì số dư của quy tắc phân chia 2{x^2} + a\,x + 1\, \vdots \,\,x - 3 có mức giá trị là 2.\,{3^2} + a\,.\,3 + 1\, = 19 + 3a

Vậy nhằm 2.\,{3^2} + a\,.\,3 + 1\, = 19 + 3a  thì  19 + 3a = 4 \Leftrightarrow 3a = - 15 \Leftrightarrow a = - 5

Vậy a = -5 thì 2{x^2} + a\,x + 1\, \vdots \,\,x - 3 dư 4

Ví dụ 4: Tìm thông số a nhằm {x^4} + a\,x + b\, \vdots \,{x^2} - 4

Hướng dẫn giải

Để  {x^4} + a\,x + b\, \vdots \,{x^2} - 4  thì \left\{ \begin{array}{l}
{x^4} + a\,x + b\, \vdots \,x - 2\\
{x^4} + a\,x + b\, \vdots \,x + 2
\end{array} \right.

Áp dụng ấn định lý Bezout tao được: \left\{ \begin{array}{l}
{2^4} + a\,.2 + b\, = 0\\
{\left( { - 2} \right)^4} + a\,\left( { - 2} \right) + b\, = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
16 + a\,.2 + b\, = 0\\
16 + a\,\left( { - 2} \right) + b = 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
a\,\, = 0\\
b = - 16
\end{array} \right.

Xem thêm: học toán 123

Ví dụ 5: Tìm thông số a nhằm  {x^3} - a\,{x^3} + 5x + 3\, \vdots \,{x^2} + 2x + 3

Hướng dẫn giải

Hạ quy tắc phân chia tao có: {x^3} - a\,{x^3} + 5x + 3\, \vdots = \left( {{x^2} + 2x + 3} \right)\left[ {x - \left( {a - 2} \right)} \right] + \left( {2a + 6} \right)x - 3a - 3

Để {x^3} - a\,{x^3} + 5x + 3\, \vdots \,{x^2} + 2x + 3  thì - 3a - 3 = 0 \Leftrightarrow a = - 1

Ví dụ 6: Tìm những số vẹn toàn nhằm 3{n^3} + 8{n^2} - 15n + 6\,\, \vdots \,\,3n - 1

Hướng dẫn giải

Ta đem 3{n^3} + 8{n^2} - 15n + 6\,\, = \left( {3n - 1} \right)\left( {{n^2} + 3n - 4} \right) + 2

Để  3{n^3} + 8{n^2} - 15n + 6\,\, \vdots \,\,3n - 1  thì 2 \vdots \,3n - 1 \Rightarrow 3n - 1 \in {Ư_{\left( 2 \right)}} = \left\{ { \pm 1; \pm 2} \right\}

Tại n = 1 thì 3n - 1 = 1 \Leftrightarrow n = \dfrac{2}{3}

Tại n = - 1 thì 3n - 1 = - 1 \Leftrightarrow n = 0

Tại n = 2 thì 3n - 1 = 2 \Leftrightarrow n = 1

Tại n = -2 thì 3n - 1 = - 2 \Leftrightarrow n = \dfrac{{ - 1}}{3}

Vậy  n \in \left\{ {0;1;\dfrac{2}{3};\dfrac{{ - 1}}{3}} \right\} thì 3{n^3} + 8{n^2} - 15n + 6\,\, \vdots \,\,3n - 1

Bài học tập liên quan:

Chia đơn thức mang đến đơn thức

Chia nhiều thức mang đến đơn thức

Xem thêm: đường trung bình

Chia nhiều thức một biến chuyển tiếp tục chuẩn bị xếp


--------------------------------------------------------

Hi vọng Chuyên đề ấn định lý bơ du là tư liệu hữu ích mang đến chúng ta ôn tập dượt đánh giá năng lượng, hỗ trợ mang đến quy trình học hành nhập công tác lớp 8 giống như ôn luyện cho những kì đua sắp tới đây. Chúc chúng ta học tập tốt!

Chủ đề liên quan