giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

HƯỚNG DẪN GIẢI: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH LỚP 8. 

Trong lịch trình toán lớp 8 phần số học: Chương Phương Trình vô cùng cần thiết. điều đặc biệt kỹ năng này còn tồn tại vô đề thi đua đánh giá 1 tiết, đề thi đua học tập kì lớp 8 và tương quan thẳng cho tới thi đua 9 vô 10 nên học viên lớp 8 cần học tập thiệt chắc hẳn chắn.Dưới trên đây, hệ thống dạy dỗ trực tuyến Vinastudy van ra mắt một vài ba ví dụ về những vấn đề Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình. Hi vọng tư liệu tiếp tục hữu ích canh ty những em ôn tập dượt lại kỹ năng và tập luyện kĩ năng thực hiện bài xích. 

Bạn đang xem: giải bài toán bằng cách lập phương trình lớp 8

BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Bài 1 :

Một số bất ngờ với nhị chữ số. Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng vội vàng phụ vương phen chữ số hàng trăm. Nếu viết lách tăng chữ số 2 xen thân thiết nhị chữ số ấy thì được một trong những mới mẻ to hơn số lúc đầu 200 đơn vị chức năng. Tìm số lúc đầu ?

Bài 2 :

Một số bất ngờ với nhị chữ số. Chữ số hàng trăm vội vàng nhị phen chữ số sản phẩm đơn vị chức năng. Nếu tao thay đổi vị trí chữ số hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng thì được số mới mẻ xoàng số cũ 36 đơn vị chức năng. Tìm số ban đầu ?

Bài 3.

Một số bất ngờ với nhị chữ số. Tổng chữ số hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng là 16. Nếu viết lách tăng chữ số 0 xen thân thiết nhị chữ số ấy thì được một trong những mới mẻ to hơn số lúc đầu 630 đơn vị chức năng.

Tìm số lúc đầu ?

Bài 4.

Hai giá chỉ sách với 320 cuốn sách. Nếu fake 40 cuốn kể từ giá chỉ loại nhất thanh lịch giá chỉ loại nhị thì số sách ở giá chỉ loại nhị tiếp tục thông qua số sách ở giá chỉ loại nhất. Tính số sách khi đầu ở từng giá chỉ.

Bài 5.

Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt nhiều hơn thế nữa ngày loại nhị 420kg gạo.Tính số gạo cửa hàng bán tốt trong thời gian ngày loại nhất biết nếu như ngày loại nhất bán tốt tăng 120kg gạo thì số gạo bán tốt tiếp tục bán tốt vội vàng rưỡi ngày loại nhị.

Bài 6.

Tổng số dầu của nhị thùng A và B là 125 lít. Nếu lấy tách ở thùng dầu A lên đường 30 lít và thêm vô thùng dầu B 10 lít thì số dầu thùng A vày $\frac{3}{4}$số dầu thùng B. Tính số dầu khi đầu ở từng thùng.

Bài 7.

Giá sách loại nhất với số sách vày $\frac{3}{4}$ số sách của giá chỉ sách loại nhị. Nếu tao fake 30 cuốn sách kể từ giá chỉ loại nhất thanh lịch giá chỉ loại nhị thì số sách vô giá chỉ loại nhất vày $\frac{5}{9}$ số sách vô giá chỉ loại nhị. Hỏi cả nhị giá chỉ sách với từng nào quyển sách ?

Bài 8.

Một quần thể vườn hình chữ nhật với chu vi vày 112 m. lõi rằng nếu như tăng chiều rộng lớn lên tứ phen và chiều nhiều năm lên phụ vương phen thì quần thể vườn phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài 9.

Một hình chữ nhật với chu vi vày 114 centimet. lõi rằng nếu như tách chiều rộng lớn lên đường 5cm và tăng chiều nhiều năm tăng 8cm thì diện tích S quần thể vườn ko thay đổi. Tính diên tích hình chữ nhật.

Bài 10.

Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm vày $\frac{5}{4}$ chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều nhiều năm tăng 3 centimet và tăng chiều rộng lớn tăng 8 centimet thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật lúc đầu ?

Bài 11.

Một miếng khu đất hình chữ nhật với chu vi vày 98m. Nếu tách chiều rộng lớn 5m và tăng chiều nhiều năm 2m thì diện tích S tách 101 ${{m}^{2}}$. Tính diện tích S mảnh đất nền lúc đầu ?

Bài 12 :

Một quần thể vườn hình chữ nhật với chu vi vày 152 m. Nếu tăng chiều rộng lớn lên phụ vương phen và tăng chiều nhiều năm lên nhị phen thì chu vi của quần thể vườn là 368m. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài 13.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 35 km/h. Khi cho tới B người cơ nghỉ ngơi 40 phút rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Tính quãng đàng AB, biết thời hạn cả lên đường và về là 4 giờ 8 phút. 

Bài 14.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h. Tính quãng đàng AB, biết thời hạn lên đường kể từ A cho tới B thấp hơn thời hạn lên đường kể từ B về A là 10 phút.

Bài 15.

Một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Trên quãng đàng kể từ B về A, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn thêm thời hạn lên đường là 36 phút. Tính quãng đàng kể từ A cho tới B ?

Câu 16:

Một xe cộ xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/h. Sau Lúc lên đường được một giờ thì xe cộ bị hỏng  cần tạm dừng sửa 15 phút. Do cơ cho tới B chính giờ dự tính xe hơi cần tăng véc tơ vận tốc tức thời tăng 6 km/h. Tính quãng đàng AB ?

Câu 17:

Một xe hơi cần lên đường quãng đàng AB nhiều năm 60 km vô một thời hạn chắc chắn. Xe lên đường nửa đầu quãng đàng với véc tơ vận tốc tức thời rộng lớn dự tính 10 km/h và lên đường nửa sau xoàng rộng lớn dự tính 6 km/h. lõi xe hơi cho tới chính dự tính. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng đàng AB ?

Câu 18:

Một xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50km/h. Sau Lúc lên đường được $\frac{2}{3}$ quãng đàng với véc tơ vận tốc tức thời cơ, vì thế đàng khó khăn lên đường nên người tài xế cần tách véc tơ vận tốc tức thời từng giờ 10 km bên trên quãng đàng sót lại. Do cơ, người cơ cho tới B chậm trễ nửa tiếng đối với dự tính. Tính quãng đàng AB ?

Bài 19 :

Một xe hơi lên đường kể từ TP. hà Nội cho tới Đền Hùng với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Trên quãng đàng kể từ thông thường Hùng về TP. hà Nội, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn thêm thời hạn lên đường là nửa tiếng. Tính quãng đàng tử TP. hà Nội cho tới Đền Hùng ?

Bài 20 :

Một người lên đường xe cộ máy dự tính kể từ A cho tới B vô thời hạn chắc chắn. Sau Lúc lên đường được nửa quãng đàng với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h thì người cơ lên đường tiếp nửa quãng đàng sót lại với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h bởi vậy cho tới B sớm rộng lớn dự tính 10 phút. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng đàng AB ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1 :

Một số bất ngờ với nhị chữ số. Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng vội vàng phụ vương phen chữ số hàng trăm. Nếu viết lách tăng chữ số 2 xen thân thiết nhị chữ số ấy thì được một trong những mới mẻ to hơn số lúc đầu 200 đơn vị chức năng. Tìm số lúc đầu ?

Bài giải:

Gọi chữ số hàng trăm là: $x$ (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}};\,\,0<x<10$)

Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là: $3x$

Giá trị của số lúc đầu là: $x.10+3x=13x$

Nếu xen thân thiết nhị số ấy thì được số mới mẻ là: $100x+2.10+3x=103x+20$

Theo bài xích rời khỏi tao có: $103x+20=13x+200$

 $\Leftrightarrow x=2\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy số lúc đầu là : 26

Bài 2 :

Một số bất ngờ với nhị chữ số. Chữ số hàng trăm vội vàng nhị phen chữ số sản phẩm đơn vị chức năng. Nếu tao thay đổi vị trí chữ số hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng thì được số mới mẻ xoàng số cũ 36 đơn vị chức năng. Tìm số ban đầu ?

Bài giải

Gọi chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là: $x$ (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}};\,\,0<x<10$)

Chữ số hàng trăm là: $2x$

Giá trị của số lúc đầu là: $2x.10+x=21x$

Nếu tao thay đổi vị trí chữ số hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng thì được số mới mẻ là: $10x+2x=12x$

Theo bài xích rời khỏi tao có: $21x=12x+36$

$\Leftrightarrow x=4\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy số lúc đầu là : 21.4 = 84

Bài 3.

Một số bất ngờ với nhị chữ số. Tổng chữ số hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng là 16. Nếu viết lách tăng chữ số 0 xen thân thiết nhị chữ số ấy thì được một trong những mới mẻ to hơn số lúc đầu 630 đơn vị chức năng. Tìm số lúc đầu ?

Bài giải:

Gọi chữ số hàng trăm là: $x$ (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}};\,\,0<x<10$)

Chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là: $16-x$

Giá trị của số lúc đầu là: $x.10+16-x=16+9x$

Nếu xen thân thiết nhị số ấy thì được số mới mẻ là: $100x+16-x=16+99x$

Theo bài xích rời khỏi tao có: $16+99x=16+9x+630$

 $\Leftrightarrow x=7\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy số lúc đầu là : 16 + 9.7 = 79

Bài 4.

Hai giá chỉ sách với 320 cuốn sách. Nếu fake 40 cuốn kể từ giá chỉ loại nhất thanh lịch giá chỉ loại nhị thì số sách ở giá chỉ loại nhị tiếp tục thông qua số sách ở giá chỉ loại nhất. Tính số sách khi đầu ở từng giá chỉ.

Bài giải :

Gọi số cuốn sách khi đầu ở giá chỉ loại nhất là : $x$ (cuốn) (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}},x<320$)

Số sách khi đầu ở giá chỉ loại nhị là : $320-x$ (cuốn)

Nếu fake 40 cuốn kể từ giá chỉ loại nhất thanh lịch giá chỉ loại nhị thì số sách ở giá chỉ loại nhất lúc cơ là : $x-40$ (cuốn)

Khi cơ số sách ở giá chỉ loại nhị Lúc cơ là : $320-x+40=360-x$ (cuốn)

Theo bài xích rời khỏi tao có : $x-40=360-x$

$\Leftrightarrow x=200$ (TM )

Vậy số sách khi đầu ở giá chỉ loại nhất là : 200 cuốn

Số sách khi đầu ở giá chỉ loại nhị là : 320 – 200 = 120 (cuốn)

Bài 5.

Một cửa hàng ngày loại nhất bán tốt nhiều hơn thế nữa ngày loại nhị 420kg gạo.Tính số gạo cửa hàng bán tốt trong thời gian ngày loại nhất biết nếu như ngày loại nhất bán tốt tăng 120kg gạo thì số gạo bán tốt tiếp tục bán tốt vội vàng rưỡi ngày loại nhị.

Bài giải

Gọi số gạo bán tốt trong thời gian ngày loại nhất là $x$ (kg) (với $x>0$)

Số gạo bán tốt trong thời gian ngày loại nhị là : $x-420$(kg)

Nếu ngày loại nhất bán tốt tăng 120kg thì tiếp tục bán tốt số ki-lô-gam gạo là : $x+120$ (kg)

Theo đề bài xích tao có :$x+120=\frac{3}{2}\left( x-420 \right)$

$\Leftrightarrow x=1500$  (TM)

Vậy ngày loại nhất cửa hàng bán tốt 1500 kilogam gạo.

Bài 6.

Tổng số dầu của nhị thùng A và B là 125 lít. Nếu lấy tách ở thùng dầu A lên đường 30 lít và thêm vô thùng dầu B 10 lít thì số dầu thùng A vày $\frac{3}{4}$số dầu thùng B. Tính số dầu khi đầu ở từng thùng.

Bài giải

Gọi số dầu khi đầu ở thùng A là : $x$ (lít) (với $0<x<125$)

Số dầu khi đầu ở thùng B là : $125-x$ (lít)

Nếu lấy tách ở thùng dầu A lên đường 30 lít thì số dầu Lúc cơ ở thùng A là : $x-30$ (lít)

Nếu thêm vô thùng B 10 lít dầu thì số dầu Lúc cơ ở thùng B là : $125-x+10=135-x$ (lít)

Theo bài xích rời khỏi tao có : $x-30=\frac{3}{4}\left( 135-x \right)$

$\Leftrightarrow \frac{7}{4}x=\frac{525}{4}$

$\Leftrightarrow x=75$ (TM)

Vậy số dầu khi đầu ở thùng A là : 75 lít

Số dầu khi đầu ở thùng B  là : 125 – 75 = 50 (lít)

Bài 7.

Giá sách loại nhất với số sách vày $\frac{3}{4}$ số sách của giá chỉ sách loại nhị. Nếu tao fake 30 cuốn sách kể từ giá chỉ loại nhất thanh lịch giá chỉ loại nhị thì số sách vô giá chỉ loại nhất vày $\frac{5}{9}$ số sách vô giá chỉ loại nhị. Hỏi cả nhị giá chỉ sách với từng nào quyển sách ?

Bài giải

Gọi số cuốn sách khi đầu ở giá chỉ loại nhị là : $x$ (quyển sách) (với $x\in {{\mathbb{N}}^{*}}$)

Số sách khi đầu ở giá chỉ loại nhất là : $\frac{3}{4}x$ (quyển sách)

Nếu fake 30 cuốn kể từ giá chỉ loại nhất thanh lịch giá chỉ loại nhị thì số sách ở giá chỉ loại nhất lúc cơ là : $\frac{3}{4}x-30$ (quyển sách)

Khi cơ số sách ở giá chỉ loại nhị là : $x+30$ (quyển sách)

Theo bài xích rời khỏi tao có : $\frac{3}{4}x-30=\frac{5}{9}\left( x+30 \right)$

$\Leftrightarrow \frac{7}{36}x=\frac{140}{3}$

$\Leftrightarrow x=240$

Vậy số sách khi đầu ở giá chỉ loại nhị là : 240 quyển sách

Số sách khi đầu ở giá chỉ loại nhất là : $\frac{3}{4}.240=180$ (quyển sách)

Cả nhị giá chỉ sách với số sách là : 240 + 180 = 240 + 180 = 420 (quyến sách)

Bài 8.

Một quần thể vườn hình chữ nhật với chu vi vày 112 m. lõi rằng nếu như tăng chiều rộng lớn lên tứ phen và chiều nhiều năm lên phụ vương phen thì quần thể vườn phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài giải :

Nửa chu vi hình chữ nhật lúc đầu là : 112 : 2 = 56 (m)

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là : $x$ (m) $\left( 0<x<56 \right)$

Chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc đầu là : $56-x$ (m)

Nếu tăng chiều rộng lớn lên 4 phen thì chiều rộng lớn Lúc cơ là : $4x$ (m)

Nếu tăng chiều nhiều năm lên 3 phen thì chiều nhiều năm Lúc cơ là :$3\left( 56-x \right)=168-3x$ (m)

Khu vườn khi sau phát triển thành hình vuông vắn nên :

$4x=168-3x$

$\Leftrightarrow 7x=168$

$\Leftrightarrow x=24$ (TM)

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là 24 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc đầu là : 56 – 24 = 32 (m)

Diện tích quần thể vườn hình chữ nhật lúc đầu là :$24.32=768\,\,({{m}^{2}})$

Bài 9.

Một hình chữ nhật với chu vi vày 114 centimet. lõi rằng nếu như tách chiều rộng lớn lên đường 5cm và tăng chiều nhiều năm tăng 8cm thì diện tích S quần thể vườn ko thay đổi. Tính diên tích hình chữ nhật.

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là : 114 : 2 = 57 (cm)

Gọi chiều rộng lớn của hình chữ nhật khi đầu là: $x$ (cm) (với $0<x<57$)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật khi đầu là: $57-x$ (cm)

Diện tích hình chữ nhật khi đầu là: $x\left( 57-x \right)=57x-{{x}^{2}}\,\,\left( c{{m}^{2}} \right)$

Nếu tách chiều rộng lớn lên đường 5cm thì chiều rộng lớn hình chữ nhật Lúc cơ là: $x-5$ (cm)

Nếu tăng chiều nhiều năm tăng 8cm thì chiều hình chữ nhật Lúc cơ là: $57-x+8=65-x$ (cm)

Diện tích hình chữ nhật Lúc thay cho thay đổi là: $\left( x-5 \right)\left( 65-x \right)=-{{x}^{2}}+70x-325$ $\left( c{{m}^{2}} \right)$

Theo bài xích rời khỏi tao có: $57x-{{x}^{2}}=-{{x}^{2}}+70x-325$

$\Leftrightarrow 13x=325$

$\Leftrightarrow x=25\,$(TM)

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật khi đầu là: 57 – 25 = 32 (cm)

Vậy diện tích S của hình chữ nhật là:  25. 32 = 800 $\left( c{{m}^{2}} \right)$

Bài 10.

Một hình chữ nhật với chiều nhiều năm vày $\frac{5}{4}$ chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều nhiều năm tăng 3 centimet và tăng chiều rộng lớn tăng 8 centimet thì hình chữ nhật phát triển thành hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật lúc đầu ?

Bài giải

Gọi chiều rộng lớn của hình chữ nhật khi đầu là: $x$ (cm) (với $x>0$ )

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật khi đầu là: $\frac{5}{4}x$ (cm)

Xem thêm: viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số

Nếu tăng chiều nhiều năm tăng 3cm thì chiều hình chữ nhật Lúc cơ là: $\frac{5}{4}x+3$ (cm)

Nếu tăng chiều rộng lớn tăng 8cm thì chiều rộng lớn hình chữ nhật Lúc cơ là: $x+8$ (cm)

Theo bài xích rời khỏi tao có: $\frac{5}{4}x+3=x+8$

$\Leftrightarrow \frac{1}{4}x=5$

$\Leftrightarrow x=20$(TM)

Vậy chiểu rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là 20cm.

Chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc đầu là: $\frac{5}{4}.20=25$cm

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là: trăng tròn.25 = 500$c{{m}^{2}}$

Bài 11.

Một miếng khu đất hình chữ nhật với chu vi vày 98m. Nếu tách chiều rộng lớn 5m và tăng chiều nhiều năm 2m thì diện tích S tách 101 ${{m}^{2}}$. Tính diện tích S mảnh đất nền lúc đầu ?

Bài giải:

Tổng chiều nhiều năm và chiều rộng lớn của miếng khu đất hình chữ nhật là: 98 : 2 = 49 (m)

Gọi chiều rộng lớn của miếng khu đất hình chữ nhật lúc đầu là: $x$ (m) (với $0<x<49$)

Chiều nhiều năm của miếng khu đất hình chữ nhật lúc đầu là: $49-x$ (m)

Diện tích miếng khu đất hình chữ nhật lúc đầu là: $\left( 49-x \right)x\,\,\,\left( {{m}^{2}} \right)$

Nếu tách chiều rộng lớn 5m thì chiều rộng lớn Lúc cơ là: $x-5$ (m)

Nếu tăng chiều nhiều năm 2m thì chiều nhiều năm Lúc cơ là: $\left( 49-x \right)+2=51-x$ (m)

Diện tích miếng khu đất hình chữ nhật Lúc thay cho thay đổi là: $\left( x-5 \right)\left( 51-x \right)\,\,\,\left( {{m}^{2}} \right)$

Theo bài xích rời khỏi tao có: $\left( 49-x \right)x-101=\left( 51-x \right)\left( x-5 \right)$

$\Leftrightarrow 49x-{{x}^{2}}-101=56x-{{x}^{2}}-255$

$\Leftrightarrow 7x=154$

$\Leftrightarrow x=22\,\,\,\text{(TM)}$

Vậy chiều rộng lớn của miếng khu đất hình chữ nhật là : 22m

Chiều nhiều năm của miếng khu đất hình chữ nhật là : 49 – 22 = 27 (m)

Diện tích miếng khu đất hình chữ nhật là : 22.27 = 594 ${{m}^{2}}$

Bài 12 :

Một quần thể vườn hình chữ nhật với chu vi vày 152 m. Nếu tăng chiều rộng lớn lên phụ vương phen và tăng chiều nhiều năm lên nhị phen thì chu vi của quần thể vườn là 368m. Tính diện tích S của quần thể vườn lúc đầu.

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật lúc đầu là : 152 : 2 = 76 (m)

Gọi chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là : $x$ (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc đầu là : $76-x$ (m)

Nếu tăng chiều rộng lớn lên 3 phen thì chiều rộng lớn Lúc cơ là : $3x$ (m)

Nếu tăng chiều nhiều năm lên gấp đôi thì chiều nhiều năm Lúc cơ là :$2\left( 76-x \right)=152-2x$ (m)

Chu vi quần thể vườn khi sau là 368m nên :

$\left( 3x+152-2x \right).2=368$

$\Leftrightarrow x+152=184$

$\Leftrightarrow x=32$ (TM)

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật lúc đầu là 32 (m)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật lúc đầu là : 76 – 32 = 44 (m)

Diện tích hình chữ nhật lúc đầu là : 44.32 = 1408 ${{m}^{2}}$

Bài 13.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 35 km/h. Khi cho tới B người cơ nghỉ ngơi 40 phút rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Tính quãng đàng AB, biết thời hạn cả lên đường và về là 4 giờ 8 phút. 
Bài giải

Đổi : 4 giờ 8 phút = $\frac{62}{15}$ giờ ; 40 phút = $\frac{2}{3}$ giờ

Gọi quãng đàng AB là $x$ (km) ($x>0$ )

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ A cho tới B là : $\frac{x}{35}$ (giờ)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ B cho tới A là : $\frac{x}{30}$ (giờ)

Tổng thời hạn cả lên đường lộn về (không kể thời hạn nghỉ ngơi là :$\frac{62}{15}-\frac{2}{3}=\frac{52}{15}$ (giờ)

Theo bài xích rời khỏi, tao với phương trình :

$\frac{x}{35}+\frac{x}{30}=\frac{52}{15}$

$\Leftrightarrow \frac{13x}{210}=\frac{52}{15}$

$\Leftrightarrow x=56$ (thỏa mãn)

Vậy quãng đàng AB là 56 km.

Bài 14.

Một người lên đường xe hơi kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h. Tính quãng đàng AB, biết thời hạn lên đường kể từ A cho tới B thấp hơn thời hạn lên đường kể từ B về A là 10 phút.

Bài giải

Đổi : 10 phút = $\frac{1}{6}$ giờ

Gọi quãng đàng AB là $x$ (km) ($x>0$ )

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ A cho tới B là : $\frac{x}{40}$ (giờ)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ B cho tới A là : $\frac{x}{36}$ (giờ)

Theo bài xích rời khỏi, tao với phương trình :

$\frac{x}{36}-\frac{x}{40}=\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{360}=\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow x=60$ (thỏa mãn)

Vậy quãng đàng AB là 60 km.

Bài 15.

Một xe hơi lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h. Trên quãng đàng kể từ B về A, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn thêm thời hạn lên đường là 36 phút. Tính quãng đàng kể từ A cho tới B ?

Bài giải

Đổi : 36 phút = $\frac{3}{5}$ giờ

Gọi quãng đàng AB là $x$ (km) ($x>0$ )

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ A cho tới B là : $\frac{x}{40}$ (giờ)

Vận tốc xe hơi lên đường kể từ B về A là : 40 + 10 = 50 (km/h)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ B cho tới A là : $\frac{x}{50}$ (giờ)

Theo bài xích rời khỏi, tao với phương trình :

$\frac{x}{40}-\frac{x}{50}=\frac{3}{5}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{200}=\frac{3}{5}$

$\Leftrightarrow x=120$ (thỏa mãn)

Vậy quãng đàng AB là 120 km.

Câu 16:

Một xe cộ xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 48 km/h. Sau Lúc lên đường được một giờ thì xe cộ bị hỏng  cần tạm dừng sửa 15 phút. Do cơ cho tới B chính giờ dự tính xe hơi cần tăng véc tơ vận tốc tức thời tăng 6 km/h. Tính quãng đàng AB ?

Bài giải:

Đổi: 15 phút = $\frac{1}{4}$ giờ

Gọi thời hạn xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B là: x (giờ) (x > 0)

Quãng đàng xe hơi lên đường được trong một giờ đầu là: 48. 1 = 48 (km)

Ô tô cần tăng véc tơ vận tốc tức thời tăng 6 km/h nên véc tơ vận tốc tức thời mới mẻ của xe hơi là:

48 + 6 = 54 (km/h)

Thời lừa lọc xe hơi lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 54 km/h là:

x – 1 - $\frac{1}{4}$= x - $\frac{5}{4}$ (giờ)

Theo bài xích rời khỏi tao với phương trình:

$48x=48+54\left( x-\frac{5}{4} \right)$

$\Leftrightarrow$ 48x = 48 + 54x - $\frac{135}{2}$

$\Leftrightarrow$$-6x=-\frac{39}{2}$ 

$\Leftrightarrow x=\frac{13}{4}$

Vậy quãng đàng AB là: $\frac{13}{4}.48=156$ (km)

Câu 17:

Một xe hơi cần lên đường quãng đàng AB nhiều năm 60 km vô một thời hạn chắc chắn. Xe lên đường nửa đầu quãng đàng với véc tơ vận tốc tức thời rộng lớn dự tính 10 km/h và lên đường nửa sau xoàng rộng lớn dự tính 6 km/h. lõi xe hơi cho tới chính dự tính. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng đàng AB ?

Bài giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời xe hơi dự tính lên đường quãng đàng AB là: x (km/h) (x > 6)

Xe lên đường nửa quãng đàng đầu với véc tơ vận tốc tức thời là: x + 10 (km/h)

Xe lên đường nửa quãng đàng sau với véc tơ vận tốc tức thời là: x – 6 (km/h)

Theo bài xích rời khỏi tao có:

$\frac{60}{x}=\frac{30}{x+10}+\frac{30}{x-6}$

$\Leftrightarrow \frac{60(x+10)(x-6)}{x(x+10)(x-6)}=\frac{30x(x-6)}{(x+10)x(x-6)}+\frac{30x(x+10)}{(x-6)x(x+10)}$

$\Rightarrow$ 60(x + 10)(x – 6) = 30x(x – 6) + 30x(x + 10)

$\Leftrightarrow$ 2(x + 10)(x – 6) = x(x – 6) + x(x + 10)

$\Leftrightarrow$$2{{x}^{2}}+8x-120={{x}^{2}}-6x+{{x}^{2}}+10x$ 

$\Leftrightarrow$ 4x = 120

$\Leftrightarrow$x = 30 (thỏa mãn)

Vậy thời hạn dự tính lên đường quãng đàng AB là: 60 : 30 = 2 (giờ)

Câu 18:

Một xe hơi dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50km/h. Sau Lúc lên đường được $\frac{2}{3}$ quãng đàng với véc tơ vận tốc tức thời cơ, vì thế đàng khó khăn lên đường nên người tài xế cần tách véc tơ vận tốc tức thời từng giờ 10 km bên trên quãng đàng sót lại. Do cơ, người cơ cho tới B chậm trễ nửa tiếng đối với dự tính. Tính quãng đàng AB ?

Bài giải:

Đổi: nửa tiếng = $\frac{1}{2}$ giờ

Gọi quãng đàng AB là: x (km) (x > 0)

Thời lừa lọc dự tính xe hơi lên đường là: $\frac{x}{50}$ (giờ)

Thời lừa lọc nhằm xe hơi lên đường $\frac{2}{3}$ quãng đàng với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h là: $\frac{2x}{3.50}=\frac{x}{75}$ (giờ)

Thời lừa lọc nhằm xe hơi lên đường $\frac{1}{3}$ quãng đàng sót lại với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h là: $\frac{x}{3.40}=\frac{x}{120}$ (giờ)

Theo bài xích rời khỏi tao với phương trình:

$\frac{x}{50}=\frac{x}{75}+\frac{x}{120}-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{50}-\frac{x}{75}-\frac{x}{120}=-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow x.\left( \frac{1}{50}-\frac{1}{75}-\frac{1}{120} \right)=-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow -\frac{1}{600}x=-\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow$ x = 300 (thỏa mãn)

Vậy quãng đàng AB nhiều năm là: 300 km

Bài 19 :

Một xe hơi lên đường kể từ TP. hà Nội cho tới Đền Hùng với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Trên quãng đàng kể từ thông thường Hùng về TP. hà Nội, véc tơ vận tốc tức thời xe hơi gia tăng 10 km/h nên thời hạn về ngắn thêm thời hạn lên đường là nửa tiếng. Tính quãng đàng tử TP. hà Nội cho tới Đền Hùng ?

Bài giải :

Đổi : nửa tiếng = $\frac{1}{2}$ giờ

Gọi quãng đàng kể từ TP. hà Nội cho tới Đền Hùng là $x$ (km)   $\left( x>0 \right)$

Thời lừa lọc xe hơi lên đường kể từ TP. hà Nội cho tới Đền Hùng là : $\frac{x}{30}$ (giờ)

Vận tốc xe hơi kể từ Đền Hùng về TP. hà Nội là : $30+10=40$ (km/h)

Thời lừa lọc xe hơi kể từ Đền Hùng về TP. hà Nội là : $\frac{x}{40}$ (giờ)

Theo bài xích rời khỏi, tao có :

$\frac{x}{30}-\frac{x}{40}=\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \frac{x}{120}=\frac{1}{2}$

$\Leftrightarrow x=60$ (thỏa mãn)

Vậy quãng đàng kể từ TP. hà Nội cho tới Đền Hùng là 60 (km)

Bài 20 :

Một người lên đường xe cộ máy dự tính kể từ A cho tới B vô thời hạn chắc chắn. Sau Lúc lên đường được nửa quãng đàng với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h thì người cơ lên đường tiếp nửa quãng đàng sót lại với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/h bởi vậy cho tới B sớm rộng lớn dự tính 10 phút. Tính thời hạn dự tính lên đường quãng đàng AB ?

Bài giải :

Đổi 10 phút  = $\frac{1}{6}$ giờ

Gọi S là phỏng nhiều năm quãng đàng AB (km, S>0)

Thời lừa lọc người cơ lên đường nửa quãng đàng đầu là: $\frac{S}{2.30}$ giờ

Thời lừa lọc người cơ lên đường nửa quãng đàng sau là: $\frac{S}{2.36}$ giờ

Tổng thời hạn người cơ lên đường quãng đàng là: $\frac{S}{2.30}+\frac{S}{2.36}$ giờ

Thời lừa lọc người cơ dự tính lên đường không còn quãng đàng cơ là:

$\frac{S}{30}$ giờ

Khi cơ tao với phương trình:

$\frac{S}{2.30}+\frac{S}{2.36}=\frac{S}{30}-\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow S.\left( \frac{1}{60}+\frac{1}{72}-\frac{1}{30} \right)=-\frac{1}{6}$

$\Leftrightarrow S.\frac{-1}{360}=-\frac{1}{6}$

$S=60$ km

Xem thêm: trường thpt chuyên chu văn an lạng sơn

Thời lừa lọc người cơ dự tính lên đường không còn quãng đàng AB là  $60:30=2$ giờ

 Cộng đồng zalo giải đáo bài xích tập 

Các các bạn học viên nhập cuộc group zalo nhằm trao thay đổi trả lời bài xích tập dượt nhé 

Con sinh vào năm 2009 https://zalo.me/g/cieyke829
Con sinh năm 2010 https://zalo.me/g/seyfiw173
Con sinh vào năm 2011 https://zalo.me/g/jldjoj592
Con sinh năm 2012 https://zalo.me/g/ormbwj717
Con sinh vào năm 2013 https://zalo.me/g/lxfwgf190
Con sinh vào năm 2014 https://zalo.me/g/bmlfsd967
Con sinh vào năm 2015 https://zalo.me/g/klszcb046