giải toán 10 bài hàm số

Bình chọn:

Bạn đang xem: giải toán 10 bài hàm số

4.5 bên trên 94 phiếu

Câu chất vấn mục 1 trang 5, 6Bảng 6.1 cho biết thêm độ đậm đặc những vết bụi PM 2.5 vô bầu không khí theo đòi thời hạn trong thời gian ngày 25-3-2021 bên trên một trạm quan liêu trắc ở thủ đô Hà Nội: a) Thời gian tham theo đòi dõi mực nước biển khơi ở Trường Sa được thể hiện tại vô hình từ thời điểm năm nào là cho tới năm nào? a) Dựa vô bảng 6.2 về già nua nhỏ lẻ năng lượng điện sinh hoạt, hãy tính số chi phí nên trả ứng với từng lượng năng lượng điện dung nạp ở Bảng 6.3: a) Hãy cho biết thêm Bảng 6.4 sở hữu mang đến tao một hàm số hay là không. Nếu sở hữu, dò thám tập dượt xác lập và tập dượt độ quý hiếm của hàm số bại liệt. Xem điều giải

Câu chất vấn mục 2 trang 7

Quan sát Hình 6.2 và cho biết thêm những điểm nào là tại đây phía trên đồ vật thị của hàm số a) Dựa vô đồ vật thị (H.6.2), dò thám x sao mang đến hắn = 8 Nếu lượng năng lượng điện dung nạp kể từ bên trên 50 cho tới 100 kWh (50 x = 100\)) oán công thức tương tác thân ái hắn và x đang được thiết lập ở HĐ3 không hề đích thị nữa.

Xem điều giải

Câu chất vấn mục 3 trang 8Quan sát báo giá cước xe taxi tư địa điểm vô Hình 6.7. a) Tính số chi phí nên trả khi dịch rời 25 km. b) Lập công thức tính số chi phí cước xe taxi nên trả theo đòi số kilômét dịch rời. c) Vẽ đồ vật thị và cho biết thêm hàm số đồng biến đổi bên trên khoảng chừng nào là, nghịch tặc biến đổi bên trên khoảng chừng nào là. Xem điều giải Bài 6.2 trang 9Hãy cho 1 ví dụ về hàm số được mang đến bởi vì bảng hoặc biểu đồ vật. Hãy chỉ ra rằng tập dượt xác lập và tập dượt độ quý hiếm của hàm số bại liệt. Xem điều giải

Bài 6.3 trang 9

Tìm tập dượt xác lập của những hàm số sau:

Xem điều giải

Bài 6.4 trang 9Tìm tập dượt xác lập và tập dượt độ quý hiếm của từng hàm số sau: Xem điều giải Bài 6.6 trang 9Giá mượn xe xe hơi tự động lái là 1 trong những,2 triệu đồng một ngày mang đến nhì ngày thứ nhất và 900 ngàn đòng cho từng ngày tiếp theo sau. Tổng số chi phí T nên trả là 1 hàm số của số ngày x nhưng mà khách hàng mượn xe. Xem điều giải