giai toan lop 2 hoc ki 1

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1

Bộ 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023 là tư liệu ôn tập dượt gom những thầy cô với mọi bậc cha mẹ cho những em học viên ôn tập dượt và đi ra đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 hiệu suất cao. Đây đó là đề Toán lớp 2 kì 1 đem đáp án tất nhiên gom những em học viên ôn tập dượt và gia tăng những dạng bài bác tập dượt Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

Bạn đang xem: giai toan lop 2 hoc ki 1

>>> Sở đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo đòi Thông tư 27 (Sách mới)

1. 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 đang rất được vận chuyển nhiều: Sở 100 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Miễn phí

2. Sở đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023

2.1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Cánh Diều

Ma trận Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp trúng

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn trặn chục nhỏ nhất là:

A. 9

B.10

C. 11

Câu 2: Dãy số được ghi chép theo đòi trật tự tăng dần dần là:

A. 91; 57; 58; 73; 24

B. 57; 58; 91; 73; 24

C. 57; 58; 24; 73; 91

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau nhập sản phẩm là:

A. 27; 32

B. 18; 20

C. 17; 20

D. 17; 21

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhàng rộng lớn các bạn Thư ...

Tổng nhì xô nước là 14 lít .....

Bút chì B nhiều năm 9cm ......

Câu 5: Điền số tương thích nhập dù rỗng.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đáp án thứu tự của câu a và b là:

A. 18; 38

B. 20; 38

C. 38; 18

Câu 6: Lan hái được 24 hoa lá, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 hoa lá. Liên hái được số hoa lá là:

A. 8 bông hoa

B. 39 bông hoa

C. 40 bông hoa

D. 18 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà cho tới học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô trị vàng cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. tường sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi thầy giáo còn sót lại từng nào số quà?

A. 70 số quà

B. 45 số quà

C. 25 số quà

D. 35 số quà

Câu 8: Hình mặt mũi đem từng nào hình tứ giác?

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Phần II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a. 63 +18b. 19+ 35c. 61 - 24d. 100 - 82

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 2: Tính (1 điểm)

18 + 34 - 10

26 + 17 + 12

Bài 3: (1 điểm) Điền số đo tương thích nhập dù trống:

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bài 4: (2 điểm) Một cửa hàng đem 42 cái áo, cửa hàng tiếp tục cung cấp 21 cái áo. Hỏi cửa hàng cơ còn sót lại từng nào cái áo?

Bài giải

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bài 5: (1 điểm)

a. Số tương thích điền nhập vết căn vặn chấm là .........

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

b. Viết nhập khu vực chấm

- Một luật lệ nằm trong đem tổng bởi vì một số trong những hạng:

.............................................................................................................

- Một luật lệ trừ đem số bị trừ bởi vì hiệu:

.............................................................................................................

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

I. Trắc nghiệm (4 điểm). Mỗi câu 0,5 điểm

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số tròn trặn chục nhỏ nhất là:

C. 11

Câu 2: Dãy số được ghi chép theo đòi trật tự tăng dần dần là:

D. 24; 57; 58; 73; 91

Câu 3: Cho sản phẩm số: 2; 7; 12; 17; 22;....... Hai số tiếp theo sau nhập sản phẩm là:

A. 27; 32

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách cánh Diều

Bạn Long nhẹ nhàng rộng lớn các bạn Thư Đ

Tổng nhì xô nước là 14 lít S

Bút chì B nhiều năm 9cm S

Câu 5:

A. 18; 38

Câu 6: Lan hái được 24 hoa lá, Liên hái được nhiều hơn thế nữa Lan 16 hoa lá. Liên hái được số hoa lá là:

C. 40 bông hoa

Câu 7: Cô giáo sẵn sàng 7 chục phần quà cho tới học viên. Đến tiết sinh hoạt lớp cô trị vàng cho tất cả lớp, từng các bạn một phần quà. tường sĩ số lớp học tập là 45 các bạn. Hỏi thầy giáo còn sót lại từng nào số quà?

C. 25 số quà

Câu 8:

C. 6

II. Tự luận (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm)

a. 63 +18 = 81b. 19 + 35 = 54c. 61 - 24 = 37d. 100 - 82 = 18

Bài 2: (1 điểm)

18 + 34 - 10 = 42

26 + 17 + 12 = 55

Bài 3: (1 điểm)

a, trăng tròn kg; 12 kg; 99 kilogam.

b, 32l; 9l; 27l

Bài 4: (2 điểm)

Bài giải

Cửa sản phẩm cơ còn sót lại số áo là:

42 - 21 = 21 cái

Đáp số: 21 cái áo

>> Xem thêm: Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 theo đòi Thông tư 27 sách Cánh Diều

2.2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối tri thức

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023
MÔN: TOÁN - LỚP HAI
THỜI GIAN LÀM BÀI : 35 phút

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

* Khoanh nhập vần âm em nghĩ rằng đúng

Câu 1. Chú mèo nào là đem luật lệ tính đem sản phẩm là 12? (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 2: Bao gạo nhập hình tiếp sau đây nặng nề bao nhiêu Ki-lô-gam? (1 điểm)

A. 2 ki-lô-gam

B. 3 ki-lô-gam

C. 1 ki-lô-gam

D. 4 ki-lô-gam

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 3: Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ bao nhiêu giờ? (1 điểm)

A. 3h 30 phút

B. 5 giờ 15 phút

C. 6 giờ 15 phút

D. 3h 15 phút

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 4. Điền sản phẩm trúng : 64 + 9 = ? (1 điểm)

A. 63

B. 73

C. 83

D. 93

Câu 5: Điền sản phẩm đúng: 76 – 8 = ? (1điểm)

A. 68

B. 58

C. 67

Câu 6: Điền sản phẩm đúng: 48 - 19 + 15 = ? (1 điểm)

A. 51

B. 54

C. 34

D. 44

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số nhập hình tam giác và hình trụ sao cho tới tương thích (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 8: Đặt tính rồi tính sản phẩm (1 điểm)

56 + 38

92 - 47

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 ngược. Chim thần tiếp tục ăn tổn thất 28 ngược. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào ngược khế? (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Câu 10: Trong hình tiếp sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

Phần trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi câu trúng ghi 1 điều (câu 3 từng ý 0,5đ)

Câu

1 (M1)

2 (M1)

3 (M1)

4 (M2)

5 (M2)

6 (M3)

Đáp án

D

A

C

B

A

D

Phần 2: Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Điền số nhập hình tam giác và hình trụ sao cho tới tương thích (1 điểm) (M1)

Học sinh điền trúng sản phẩm nhập mỗi hình ghi 0,5 đ

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức

Câu 8: Đặt tính rồi tính sản phẩm (1 điểm) (M2)

Học sinh biết bịa tính trúng và triển khai trúng từng luật lệ tính ghi 0,5đ

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối học thức

Câu 9: Trên cây khế đem toàn bộ 67 ngược. Chim thần tiếp tục ăn tổn thất 28 ngược. Hỏi bên trên cây còn sót lại từng nào ngược khế? (1 điểm) (M2)

Bài giải

Trên cây còn sót lại số ngược khế là:

67 – 28 = 39 (quả)

Đáp số: 39 ngược khế

Câu 10: Trong hình tiếp sau đây đem từng nào hình tam giác. (1 điểm) (M3)

Trong hình mặt mũi đem 3 hình tam giác.

Ma trận Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán - Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Mạch KT - KN

Số câu, số điểm, trở thành tố năng lượng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

- TDTH

- GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

- TDTH

- GQVĐ

- GTTH

Tổng nằm trong

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các trở thành tố năng lượng được kí hiệu nhập yêu tinh trận đề:

 • Năng lực trí tuệ và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
 • Năng lực xử lý vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
 • Năng lực tiếp xúc toán học: Kí hiệu là GTTH
 • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Xem thêm:

 • Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức
 • 08 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2022-2023 Kết nối tri thức

2.3. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Chân trời sáng sủa tạo

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2022-2023

MÔN:TOÁN 2

(Thời gian tham làm bài: 40 phút)

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Ghi đi ra giấy má đáp án trúng nhất:

Câu 1: Số bao gồm 3 đơn vị chức năng và 1 chục là:

A. 13

B. 31

C.10

D.30

Câu 2: Số tròn trặn chục lớn số 1 đem nhì chữ số là:

A.10

B. 99

C. 90

D. 50

Câu 3: Số nhỏ xíu nhất đem nhì chữ số tương tự nhau là:

A. 1

B. 11

C. 10

D. 98

Câu 4: Hiệu của số lớn số 1 đem nhì chữ số và số nhỏ xíu nhất đem nhì chữ số là:

A. 88

B. 80

C. 89

D. 99

Câu 5: Quả dưa đỏ cân nặng nặng:

Đề thi đua Toán lớp 2 học tập kỳ 1 đem đáp án

A. 3kg

B. 8kg

C. 7kg

D. 1kg

Câu 6: Số tròn trặn chục ngay lập tức trước số 43 là:

A. 42

B. 40

C. 44

C. 50

Câu 7: Số nhỏ nhất đem nhì chữ số là:

A. 10

B. 11

C. 19

D. 20

Câu 8: Hình mặt mũi đem từng nào đoạn thẳng?

Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời tạo nên (Kèm đáp án)

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

II. TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính

Xem thêm: on tap toan 6 len 7

38 + 45 72 - 68 23 + 54 69 – 43

Câu 2: (1 điểm) Tính

a, 100 – 34 + 28 = ..................................

= ..................................

b, 47 + 9 – 28 = ....................................

= .....................................

Câu 3: (1 điểm) Số?

Đề đánh giá Toán lớp 2 cỗ Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: (1 điểm) Bố khối lượng 67 kilogam, con cái khối lượng 23 kilogam. Hỏi cả nhì thân phụ con cái khối lượng từng nào ki – lô - gam?

Câu 5: (1 điểm) Tính chừng nhiều năm lối hấp tấp khúc ABCD, biết đoạn trực tiếp AB = 3cm, đoạn trực tiếp BC = 4 centimet, đoạn trực tiếp CD = 2cm.

Câu 6: (1 điểm) Cô Hoa rời 19 dm nhằm may áo thì miếng vải vóc còn sót lại nhiều năm 45 dm. Hỏi khi đầu miếng vải vóc nhiều năm từng nào đề - xi - mét?

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2:

I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Nếu học viên chỉ ghi vần âm, ko ghi số vẫn cho tới điểm)

Bài

Đáp án

Điểm

1

A.13

0,5 điểm

2

C.90

0,5 điểm

3

B.11

0,5 điểm

4

C.89

0.5 điểm

5

A.3kg

0.5 điểm

6

B.40

0,5 điểm

7

C.10

0,5 điểm

8

D. 8

0.5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 9: Đặt tính rồi tính: (1 điểm: từng luật lệ tính trúng 0,25 điểm, bịa tính chéo hoặc quên kẻ ko cho tới điểm)

Câu 10: Tính (1 điểm: từng luật lệ tính trúng 0,5 điểm)

a, 100 - 34 + 28 = 94

b, 47 + 9 - 28 = 24

Câu 11: (1 điểm) (Nếu ghi chép số trúng dù nào là, cho tới 0,25 điểm dù đó)

Bộ đề thi đua học tập kì 1 lớp hai năm 2021 - 2022

Câu 12: (1 điểm)

Cả nhì thân phụ con cái khối lượng số ki-lô-gam là: 0,5 điểm

67 + 23 = 90 (kg) 0,25 điểm

Đáp số: 90 kilogam 0,25 điểm

Câu 13: 1 điều.

Độ nhiều năm lối hấp tấp khúc ABCD là: 0,5 điểm

3+4+2= 9 (cm) 0,25 điểm

Đáp số: 9 centimet 0,25 điểm

Câu 14: 1 điểm

Lúc đầu miếng vải vóc nhiều năm số đề-xi-mét là: 0,5 điểm

45 + 19 = 64 (dm) 0,25 điểm

Đáp số: 64 dm 0,25 điểm

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Mạch kỹ năng và kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

TN

KQ

TL

Số học

Số câu

5

1

2

1

6

3

Câu số

1,2,3,6,7

9

10,11

4

Số điểm

2,5

1,0

2,0

0,5

3,0

3,0

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

1

1

1

1

2

2

Câu số

5

12

13

14

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

0,5

3,0

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

6

2

1

3

1

1

9

5

Số điểm

3,0

3,0

0,5

3,0

0,5

1,0

4,0

6,0

3. Sở đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Sách mới

3.1. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 1

Ma trận đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa trước đáp án trúng.

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số lớn số 1 đem thân phụ chữ số là:

A. 998

B. 999

C. 997

D. 1000

Câu 2: Hiệu của 783 và 245 là:

A. 538

B. 548

C. 547

D. 537

Câu 3: Độ nhiều năm của lối hấp tấp khúc MNPQ là:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

A. 9cm

B. 10cm

C. 6cm

8cm

Câu 4: Số bao gồm 3 trăm, 0 chục và 9 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 39

B. 309

C. 390

D. 930

Câu 5: Chọn câu vấn đáp tương thích.

Cột cờ ngôi trường em cao khoảng:

A. 5km

B. 5dm

C. 5cm

D. 5m

Câu 6: Ba các bạn Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm cơ Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi các bạn nào là đi học sớm trước giờ nhập học?

A. Quý khách hàng Linh

B. Quý khách hàng Nga

C. Quý khách hàng Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 423 + 245

b) 643 – 240

Câu 2: Nêu thương hiệu toàn bộ thân phụ điểm trực tiếp sản phẩm nhập hình sau:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

Câu 3: Có nhì team người công nhân sửa lối. Đội Một sửa được 840m lối, team Hai sửa được nhiều hơn thế nữa team Một 50m lối. Hỏi team Hai sửa được từng nào mét đường?

Câu 4: Quan sát biểu thiết bị tranh giành sau rồi vấn đáp những câu hỏi:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

b) Có từng nào hoa lá hồng tiếp tục nở?

b) Số hoa lá cúc nở nhiều hơn thế nữa số hoa lá hồng là bao nhiêu bông?

3.2. Đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học

Số câu

2

1

3

3

1

5

5

Câu số

1
(1,2)

5

1 (3, 4); 2

4, 6, 7

8

Số điểm

1

1

2

4

0,5

3

5,5

Đại lượng

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

0,5

0,5

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Câu số

9

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

2

1

4

3

2

6

6

Số điểm

1

1

2,5

4

1,5

7,5

2,5

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Giá trị của chữ số 7 nhập số 72 là:

A. 7

B. 70

C. 9

D. 5

Câu 2: Số bao gồm 2 chục, 5 đơn vị chức năng ghi chép là:

A. 20

B. 5

C. 25

D. 52

Câu 3: Số ngay lập tức sau số nhỏ nhất đem nhì chữ số là:

A. 10

B. 9

C. 11

D. 20

Câu 4: Hiệu của 54 và 18 là:

A. 36

B. 72

C. 46

D. 62

Câu 5: Tổng của 3dm và 5cm là:

A. 35cm

B. 35dm

C. 8dm

D. 8cm

Câu 6: Mẹ Tùng mua sắm sáu chục ngược trứng. Mẹ Tùng thực hiện đồ ăn không còn 4 ngược trứng. Hỏi u Tùng còn sót lại từng nào ngược trứng?

A. 2 quả

B. trăng tròn quả

C. 60 quả

D. 56 quả

Câu 7: Hôm ni là căn nhà nhật ngày 8 mon 12. Sinh nhật Dương vào trong ngày 10 mon 12. Hỏi sinh nhật Dương vào trong ngày loại mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ tư

D. Thứ năm

Câu 8: Hình mặt mũi có:

A. 4 tứ giác

B. 5 tứ giác

C. 8 tứ giác

D. 9 tứ giác

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

54 + 39                 19 + 33                    82 – 17                       76 – 39

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (1 điểm) Hãy vẽ tăng kim giờ nhằm đồng hồ thời trang chỉ:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp hai năm 2022 đem yêu tinh trận

Câu 3: (2 điểm) Nhà chú Ba nuôi 100 kê. Nhà cô Tư nuôi thấp hơn căn nhà chú Ba 17 kê. Hỏi căn nhà cô Tư nuôi từng nào con cái gà? (M3)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Mẹ mua sắm 7 lít nước tương, u mong muốn ụp nhập thân phụ loại chai: 3l, 2l và 1l. Hỏi u cần thiết từng loại bao nhiêu chai?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: công thức tính số tập hợp con

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4. Đề cương ôn thi đua học tập kì 1 lớp 2 Sách mới

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 2 môn Toán sách Kết nối
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Toán lớp 2 (Sách mới)
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 (Sách mới)

5. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 Tải nhiều

 • 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023
 • 42 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Toán theo đòi Thông tư 27 năm 2022-2023
 • 24 Đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt Tải nhiều 2022
 • Bộ 35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2022
 • Đề thi đua học tập kỳ 1 môn giờ Anh lớp 2 đem đáp án năm 2022 - 2023

Trên phía trên, VnDoc.com tiếp tục reviews cho tới những em Sở 120 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2022 - 2023. Trong khi, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng tư liệu môn Tiếng Việt 2 và giải toán lớp 2 nhằm học tập chất lượng tốt rộng lớn những lịch trình của lớp 2.