giải toán lớp 4 trang 123 124

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giải toán lớp 4 trang 123 124

Video chỉ dẫn giải

Tìm chữ số tương thích nhằm ghi chép nhập vị trí chấm sao cho:

a) 75... phân chia không còn mang lại 2 tuy nhiên ko phân chia không còn mang lại 5.

b) 75... phân chia không còn mang lại 2 và phân chia không còn mang lại 5.

 Số tìm kiếm ra sở hữu phân chia không còn mang lại 3 không?

c) 75... phân chia không còn mang lại 9

Số tìm kiếm ra sở hữu phân chia không còn mang lại 2 và 3 không?

Phương pháp giải:

Áp dụng những tín hiệu phân chia không còn mang lại 2; 5; 9; 3:

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0; 2; 4; 6; 8 thì phân chia không còn mang lại 2.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 hoặc 5 thì phân chia không còn mang lại 5.

- Các số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0 thì phân chia không còn cho tất cả 2 và 5.

- Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 9 thì phân chia không còn mang lại 9.

- Các số sở hữu tổng những chữ số phân chia không còn mang lại 3 thì phân chia không còn mang lại 3.

Lời giải chi tiết:

a) cũng có thể ghi chép nhập vị trí chấm một trong những chữ số: 2; 4; 6; 8 tức là:

           752, 754, 756, 758

b) Số phân chia không còn mang lại 2 và phân chia không còn mang lại 5 thì chữ số tận nằm trong của số bại nên là 0. Vậy ghi chép 0 nhập vị trí chấm:

          750

Ta có: 7 + 5 + 0 = 12;  12 phân chia không còn mang lại 3.

Vậy số 750 là số phân chia không còn mang lại 3. 

c) Để số 75... phân chia không còn mang lại 9 thì 7 + 5 + ... nên phân chia không còn mang lại 9, hoặc 12 + ... nên phân chia không còn mang lại 9.

Vậy tao điền số 6 nhập vị trí chấm:     756

Số 756 sở hữu chữ số tận nằm trong là 6 nên phân chia không còn mang lại 2, số 756 phân chia không còn mang lại 3 (vì số 756 sở hữu tổng những chữ số là 18 và 18 phân chia không còn mang lại 3).

Vậy số 756 phân chia không còn cho tất cả 2 và 3.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Mỗi lớp học tập sở hữu \(14\) học viên trai và \(17\) học viên gái.

a) Viết phân số chỉ phần học viên trai nhập số học viên của lớp học tập bại.

b) Viết phân số chỉ phần học viên gái nhập số học viên của lớp học tập bại.

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số học viên của lớp học tập bại.

- Phân số chỉ phần học viên trai (hoặc học viên gái) nhập số học viên của lớp học tập bại sở hữu tử số là số học viên trai (hoặc học viên gái) và hình mẫu số là tổng số học viên của lớp học tập.

Lời giải chi tiết:

 Số học viên của lớp học tập này là :

                \(14 + 17 = 31\) (học sinh)

a) Phân số chỉ phần học viên trai nhập số học viên của lớp học tập bại là:  \(\dfrac{14}{31}\).

b) Phân số chỉ phần học viên gái nhập số học viên của lớp học tập bại là:   \(\dfrac{17}{31}\).

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Trong những phân số  \( \dfrac{20}{36}; \;\dfrac{15}{18} ; \;\dfrac{45}{25}; \;\dfrac{35}{63}\) phân số nào là bằng \(\dfrac{5}{9}\) ?  

Xem thêm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 9

Phương pháp giải:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang lại trở nên phân số tối giản. Các phân số vị phân số \(\dfrac{5}{9}\) thì rút gọn gàng được trở nên phân số tối giản là \(\dfrac{5}{9}\).

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số đang được mang lại, tao có:

\(\dfrac{20}{36}=\dfrac{20:4}{36:4}=\dfrac{5}{9}\);                                 \(\dfrac{15}{18}=\dfrac{15:3}{18:3}=\dfrac{5}{6}\)

\(\dfrac{45}{25}=\dfrac{45:5}{25:5}=\dfrac{9}{5}\);                                 \(\dfrac{35}{63}=\dfrac{35:7}{63:7}=\dfrac{5}{9}\)

Vậy những phân số bằng \(\dfrac{5}{9}\) là: \(\dfrac{20}{36};\dfrac{35}{63}\).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số: \(\dfrac{8}{12};\dfrac{12}{15};\dfrac{15}{20}\) theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

Phương pháp giải:

- Rút gọn gàng những phân số đang được mang lại trở nên phân số tối giản.

- So sánh những phân số sau khoản thời gian rút gọn gàng bằng phương pháp quy đồng hình mẫu số những phân số bại.

- So sánh những phân số thuở đầu rồi bố trí theo thứ tự động kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn.

Lời giải chi tiết:

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{8}{12}=\dfrac{8:4}{12:4}=\dfrac{2}{3}\);             \(\dfrac{12}{15}=\dfrac{12:3}{15:3}=\dfrac{4}{5}\);             \(\dfrac{15}{20}=\dfrac{15:5}{20:5}=\dfrac{3}{4}\)

Quy đồng hình mẫu số những phân số: \(\dfrac{2}{3};\dfrac{4}{5};\dfrac{3}{4}\) tao có:

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 5 \times 4}{3 \times 5 \times 4}=\dfrac{40}{60}\);          \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\);         \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\)

Vì \( \dfrac{48}{60}> \dfrac{45}{60}>\dfrac{40}{60}\) nên \(\dfrac{4}{5} >\dfrac{3}{4}>\dfrac{2}{3}\).

Hay \(\dfrac{12}{15}> \dfrac{15}{20}> \dfrac{8}{12}\).

Vậy những phân số đang được mang lại xếp bám theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn như sau:   \(\dfrac{12}{15};\;\dfrac{15}{20};\;\dfrac{8}{12}\).

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Hai hình chữ nhật sở hữu phần cộng đồng là hình tứ giác ABCD (xem hình vẽ).

a) Giải quí tại vì sao hình tứ giác ABCD sở hữu từng cặp cạnh đối lập tuy nhiên tuy nhiên.

b) Đo phỏng  dài những cạnh của hình tứ giác ABCD rồi phán xét coi từng cặp cạnh đối lập sở hữu đều nhau không?

c) Cho biết hình tứ giác ABCD là hình bình hành có tính nhiều năm lòng DC là 4cm, độ cao AH là 2cm. Tính diện tích S của hình bình hành ABCD.

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ đo phỏng nhiều năm những cạnh của tứ giác ABCD rồi rút rời khỏi phán xét.

- Muốn tính diện tích S hình bình hành tao lấy phỏng nhiều năm lòng nhân với độ cao ứng.

Lời giải chi tiết:

 a) Cạnh AB và cạnh DC của tứ giác ABCD nằm trong nhị cạnh đối lập của hình chữ nhật ở ngang nên bọn chúng tuy nhiên song cùng nhau.

Cạnh DA và cạnh BC nằm trong nhị cạnh đối lập của hình hình chữ nhật đặt điều chéo cánh nên bọn chúng tuy nhiên song nhau.

b) Đo phỏng nhiều năm những cạnh của hình tứ giác ABCD tao có:

AB = 4cm;                                DA = 3cm;  

CD = 4cm;                                BC = 3cm

Do đó AB = CD và DA = BC.

Vậy tứ giác ABCD sở hữu từng cặp cạnh đối lập đều nhau.

Xem thêm: x 3y 2

c) Diện tích hình bình hành ABCD là:

                   4 × 2 = 8 (cm2

Loigiaihay.com