giáo án phát triển năng lực

Ngày đăng: 25/08/2019, 19:25

MẪU GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 1046 * TÊN BÀI DẠY Ngày soạn:………… Tiết theo đuổi PPCT:… Tuần dạy:………… I Mục tiêu: Xác lăm le chuẩn chỉnh kỹ năng và kiến thức, kĩ , thái chừng theo đuổi lịch trình hành triết lý cách tân và phát triển lực học viên : Kiến thức: xác lập rõ ràng nút độ: nhận thấy, thông hiểu, áp dụng, áp dụng cao Kĩ Thái chừng Định phía lực tạo hình II Chuẩn bị nhà giáo học viên Chuẩn bị nhà giáo Chuẩn bị học viên III Tổ chức hoạt động và sinh hoạt học hành Ổn lăm le lớp Kiểm tra cũ Thiết kế tiếp tiến thủ trình dạy dỗ học tập 3.1 Hoạt động phát động (Tạo tâm học hành, gom HS ý thức trách nhiệm học hành, hào hứng học tập mới) - Mục tiêu: - Phương thức: + Đàm thoại, nêu yếu tố, trị vấn, khêu mở… + Hoạt động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… - Dự con kiến thành phầm (Gợi ý sản phẩm): - Giáo viên phán xét, dẫn dắt nhập mới: 3.2 Hoạt động tạo hình kỹ năng và kiến thức (Giúp HS lĩnh hội KT, KN fake KT, KN nhập khối hệ thống kỹ năng và kiến thức, kỹ thân mật GV gom HS kiến thiết kỹ năng và kiến thức thân mật sở tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt học tập tập) Hoạt động 1: Dựa nhập nội dung đề mục mệnh danh mang lại hoạt động và sinh hoạt - Mục tiêu: ( Kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + Đàm thoại, nêu yếu tố, thắc mắc, luyện, khêu mở… + Hoạt động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… Hoạt động tổ chức theo đuổi bước khêu ý sau: Hoạt động nhà giáo Hoạt động học viên Nội dung (kiến thức cần thiết đạt) Cách 1: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt phó trách nhiệm mang lại học viên Cách 2: Tiếp nhận thực trách nhiệm phó Cách 3: Dự con kiến thành phầm ( Gợi ý thành phầm ) Cách 4: Nghiên cứu vãn, dò thám hiểu tư liệu, trao thay đổi, thảo luận, trình diễn, report thành phầm Cách 5: Nhận xét, Reviews hoạt động và sinh hoạt, thành phầm HS Hoạt động 2: Dựa nhập nội dung đề mục mệnh danh mang lại hoạt động và sinh hoạt ( Các bước tổ chức hoạt động và sinh hoạt Hoạt động tạo hình kỹ năng và kiến thức tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt tùy nằm trong nhập nội dung ) 3.3 Hoạt động rèn luyện ( Giúp HS gia tăng, đầy đủ KT, KN một vừa hai phải lĩnh hội ) - Mục tiêu: ( Kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + Phát vấn, thắc mắc, tập… + Hoạt động cá thể - Dự con kiến sản phâm ( Gợi ý thành phầm ): - Nhận xét, Reviews thành phầm, hoạt động: 3.4 Hoạt động áp dụng ( HS áp dụng kỹ năng và kiến thức, kĩ nhằm giải tình huống/vấn đề học hành sinh sống ) - Mục tiêu xài ( Kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + Bài luyện, thắc mắc, tình huống… + Hoạt động cá thể, cặp đơi, group … - Dự con kiến thành phầm ( Gợi ý thành phầm ): giải, câu vấn đáp, thành phầm thực hành thực tế, viết lách, thuyết trình: - Nhận xét, Reviews thành phầm, hoạt động: 3.5 Hoạt động dò thám tòi không ngừng mở rộng - Mục tiêu: ( Kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + Nghiên cứu vãn tư liệu, thực hiện luyện, thưởng thức thực tiễn sinh sống, HS tự động fake trường hợp, luyện giải + Hoạt động cá thể, cặp đôi bạn trẻ, group - Dự con kiến thành phầm ( Gợi ý thành phầm ): giải, tư liệu thuế tầm, report, thành phầm phân tích khoa học… - Nhận xét, Reviews thành phầm, hoạt động: ... nêu yếu tố, trị vấn, khêu mở… + Hoạt động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đôi… - Dự con kiến thành phầm (Gợi ý sản phẩm): - Giáo viên nhận... nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… Hoạt động tổ chức theo đuổi bước khêu ý sau: Hoạt động nhà giáo Hoạt động học viên Nội dung (kiến thức cần thiết đạt) Cách 1: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt... Phương thức: + Phát vấn, thắc mắc, tập… + Hoạt động cá thể - Dự con kiến sản phâm ( Gợi ý thành phầm ): - Nhận xét, Reviews thành phầm,

Bạn đang xem: giáo án phát triển năng lực

Xem thêm: trường quang trung nguyễn huệ tphcm

- Xem thêm thắt -

Xem thêm: Mẫu giáo án mới mẻ theo đuổi cách tân và phát triển năng lượng,