giáo án tự chọn toán 6 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn: DucAnBinh
Người gửi: Vũ Văn Mận
Ngày gửi: 17h:13' 19-08-2012
Dung lượng: 371.0 KB
Số lượt tải: 11734

Ngày soạn: 15/8// 2011 Tiết 1 TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN
I Mục tiêu
- Hs được gia tăng về phong thái viết lách tụ hợp, tập luyện con cái.Phân biệt về tập luyện N và N*
- Sử dụng thạo kí hiệu ; ; , ≤ ; ≥
- Ôn tập luyện 2 cơ hội viết lách tụ hợp ; mò mẫm số thành phần một tập luyện hợp
- Củng cố về số ngay lập tức trước , số ngay lập tức sau
II Chuẩn bị
- GV : SBT; Sách xem thêm toán 6 ; những dạng bài xích cơ bản
- Hs : Ôn tập luyện về tập luyện hợp
III Tiến trình dạy dỗ học
1) Ổn tấp tểnh lớp
2) Kiểm tra bài xích cũ: ? Làm bài xích 3 /SGK?
? Nêu cơ hội viết lách tụ hợp
? Viết tụ hợp A= { 1;2; 3; 4; 5; 6} bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc thù đặc thù ?
3) Bài mới

Hoạt động cuả GVvà HS
Ghi bảng

Hoạt động 1: ôn tập luyện lý thuyết
? Có những cơ hội này nhằm ghi tập luyện hợp?
? Môt tụ hợp hoàn toàn có thể với từng nào phần tử?
- Hs vấn đáp
-Hs nhận xét
? Hãy viết lách tụ hợp N; N*
- Hs lên bảng viết lách nhì tập luyện hợp

Hoạt động 2: một vài dạng bài xích tập
1) Gv trình làng dạng 1
Gv đòi hỏi học viên thực hiện bài xích 4 /SGK
? Nêu yêu thương cầu
+ Hs nhận xét

+ Hs nêu đòi hỏi đề bài
? Các tụ hợp bên trên viết lách bằng phương pháp nào?
? Viết lại tụ hợp bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc thù đặc thù ?
Hs thực hiện bài xích tập
+ Hs nhận xét

Xem thêm: nguyên hàm 1 x 2 1

-Nêu đòi hỏi đề bài xích
? Các tụ hợp bên trên viết lách bằng phương pháp nào?
? Viết lại tụ hợp bằng phương pháp liệt kê những thành phần
- Hs thực hiện bài xích tập luyện

2) Gv trình làng dạng 2 :

? Nêu đòi hỏi đề bài xích
- Các số đương nhiên liên tục rộng lớn tầm thường nhau từng nào đơn vị chức năng ?
- Hs trả lời

+ Hs nêu đòi hỏi đề bài
Hướng dẫn
- Để với tía số đương nhiên liên tục tách dần dần thì số loại nhất đối với số loại nhì to hơn hoặc nhỏ rộng lớn và rộng lớn tầm thường nhau từng nào ?

Xem thêm: toán 7 ôn tập chương 3

- Hs thực hiện bài xích tập
- Hs nhận xét

3 ) Gv trình làng dạng 3
- Hs nêu yêucầu đề bài
a) Các số này to hơn 1 và nhỏ rộng lớn 87 ?
? Có cơ hội này để tìm hiểu với từng nào số như thế ?
Hs : vận dụng công thức :
( Số lớn số 1 – số nhỏ nhắn nhất ) + 1
? Hãy mò mẫm số nhỏ nhắn nhất và số nhỏ nhắn nhất trong những số trên?
b) Có cơ hội này để tìm hiểu những số chẵn với nhì chữ số?
- Hs : ( Số lớn số 1 – số nhỏ nhắn nhất ) : 2+ 1
? Tìm số chẵn lớn số 1 với nhì chữ số? Tìm số chẵn nhỏ nhất với nhì chữ số ?
4) Củng cố - chỉ dẫn về nhà
- Gv đánh giá rút kinh nghiệm tay nghề thực hiện bài xích tập
- Xem lại những bàiđã làm
- Làm những bài xích 8;9 /SBT
A/ Lý thuyết
- Có nhì cơ hội viết lách tập luyện hợp
+ Cách liệt kê những phần tử
A = { 1;3;4;5;6}
+ Cách chỉ ra rằng đặc thù quánh trưng
Ví dụ: A= { x N/ x 7}
N = { 0;1;2;3;4;5;..}
N* = { 1;2;3;4;5;...}
B / Bài tập
Dạng 1: Cách viết lách tập luyện hợp; dùng chính những kí hiệu
Bài 1: Cho nhì tụ hợp A = {m,n,p,q} và
B = { q, m }.Điền kí hiệu phù hợp nhập điểm trống không q . ... A ; x .. ...B, p ..A..; {m, q}..........A

Bài 2 : Viết tụ hợp sau bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc thù quánh trưng
A = { 0 ; 1; 2; 3; 4; 5}
B = { 3;4; 5; 6}
C = { 0;2; 4; 6; 8}
Trả lời nói :
A = { x N / x 6} hoặc
A = { x N / x ≤ 5 }
B = { x N / 3 ≤ x ≤ 6 }
C = { x N / x = 2k ; x ≤ 8 }
Bài 3 : Viết tụ hợp sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần
A = { x N / 21 x ≤ 31 }
B = { x N * / x ≤ 7 }
C = { x