hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Hàm số nào là sau đấy là hàm số bậc nhất?

  Bạn đang xem: hàm số nào sau đây là hàm số bậc nhất

  • A. \(\begin{array}{*{20}{l}}
   {y = x - \frac{1}{x}}
   \end{array}\)
  • B. \(y = \left( {\sqrt 2  - 1} \right)x + x\)
  • C. \(y = \sqrt {x + 2} \)
  • D. \(y = 2{x^2} + 3\)

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

Mã câu hỏi: 46691

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Xem thêm: giải bài tập xác suất thống kê chương 1

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: tính delta phương trình bậc 2

CÂU HỎI KHÁC

 • Cho hàm số \(y = f\left( x \right) = \frac{1}{2}x + 5\), độ quý hiếm f(0) là:
 • Cho hàm số hắn = (m-3)x + 7,  hàm số ko cần là hàm hàng đầu Lúc m bằng:
 • Cho hàm số hàng đầu hắn = (m-2)x + 3, độ quý hiếm của m nhằm hàm số đồng trở thành bên trên R là
 • Cho hàm số hàng đầu hắn = (m+3)x -2, độ quý hiếm của m nhằm hàm số nghịch ngợm trở thành bên trên R là:
 • Điểm A(0;1) nằm trong trang bị thị hàm số nào?
 • Cho hàm số hàng đầu hắn = ax +3, hiểu được Lúc x= 1 thì hắn = 2,5, thông số a là
 • Cho đường thẳng liền mạch \(y = \frac{1}{2}x - 3\)  , tung chừng gốc của đường thẳng liền mạch là:
 • Cho đàng thẳng  hắn = 2x +m -3, lúc biết tung chừng gốc của đường thẳng liền mạch là một trong những thì m có mức giá trị là:
 • Trong những hàm số sau hàm số nào là đem trang bị thị trải qua gốc tọa độ:
 • Cho nhị hàm số hàng đầu hắn = mx +3 và hắn = (2m +1)x-5.
 • Cho nhị hàm số hàng đầu hắn = mx -1 và hắn = (2m+1)x +3.
 • Góc tạo nên vị đường thẳng liền mạch hắn = x+5 và trục Ox là:
 • Tìm góc tạo nên vị đàng thẳng  hắn = -x +5 và trục Ox?
 • Cho hàm số \(y = f\left( x \right) =  - \frac{x}{2} + 3\). Câu nào là tại đây sai?
 • Hàm số nào là sau đấy là hàm số bậc nhất?
 • Với độ quý hiếm nào là của a thì hàm số \(y = \left( {2 - \frac{a}{2}} \right)x + a - 3\) nghịch trở thành bên trên luyện số thực R
 • Điểm nào là tại đây nằm trong trang bị thị hàm số \(y =  - \frac{x}{2} + 1\)
 • Hai đường thẳng liền mạch y=x và y=-x+4  rời nhau bên trên điểm đem tọa chừng là:
 • Với độ quý hiếm nào là của a và b thì hai tuyến đường thẳng:  y = (a-1)x+1-b và hắn = (3-a)x+2b+1   trùng nhau:
 • Đồ đua hàm số hắn = -2x+1  tuy vậy song với trang bị thị hàm số nào?
 • Với độ quý hiếm nào là của a thì hàm số \(y = \left( {\sqrt 2  - a\sqrt 3 } \right)x - \sqrt 3 \) nghịch trở thành bên trên R?
 • Cho hàm số hắn = ax -1 , hiểu được Lúc x =-4 thì hắn = 3. Vậy a = ?      
 • : Điểm nào là tại đây nằm trong trang bị thị hàm số \(y =  - \frac{x}{4} + 2\)
 • Đường trực tiếp trải qua điểm A(0;4) và vuông góc với đường thẳng liền mạch \(y = \frac{1}{3}x - \frac{7}{3}\) có phương trình là:
 • Diện tích tam giác số lượng giới hạn vị những đường thẳng liền mạch hắn = x; hắn = -x; hắn = 6 là
 • Nếu điểm M(x;4) trực tiếp sản phẩm với điểm A(0;8) và điểm B(-4;0) thì x bằng 
 • Đường trực tiếp (d) trải qua điểm A( \(\sqrt 2 \); 0) và điểm B(0; \(\sqrt 6 \)). diện tích S tam giác OAB 
 • Đường thẳng  \(y = kx + \frac{1}{2}\) song tuy vậy với đường thẳng liền mạch \(y = \frac{2}{3} - \frac{{5x}}{7}\) thì k có mức giá tr�
 • Đường thẳng  \(y = \frac{{2m + 3}}{5}x + \frac{4}{7}\) và đường thẳng liền mạch \(y = \frac{{5m + 2}}{3}x - \frac{1}{2}\) song tuy vậy với
 • Hai đường thẳng liền mạch \(y = \left( {2m + 1} \right)x - \frac{2}{3}\) và \(y = \left( {5m - 3} \right)x + \frac{3}{5}\) cắt nhau Lúc m đem giá

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9

YOMEDIA