hàm số nào sau đây liên tục trên r

Câu hỏi:

22/09/2022 17,574

C. y=2x5x2x+1

Bạn đang xem: hàm số nào sau đây liên tục trên r

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Hàm số y=sinx2tanx có luyện xác lập là \π2+kπ,k.

Hàm số y=3cosx1 có luyện xác lập là \k2π,k.

Hàm số y=9x2 có luyện xác lập là 3;3.

Hàm số y=2x5x2x+1có luyện xác lập là R.

Do đó hàm y=2x5x2x+1 liên tục bên trên R.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số này sau đây liên tiếp bên trên x=1?

A. y=x2x1

B. y=x2x+1

C. y=x2

D. y=x2+1x1

Câu 2:

Tính tổng S=1+23+49+...+2n3n+...

A. S= 3

B. S= 4

C. S= 6

D. S=5 

Xem thêm: nón hàn quốc giá rẻ

Câu 3:

Số điểm con gián đoạn của hàm số y=1x43x2+2 

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 4:

Cho hàm số f(x)=x12x5 khi x5 a1             khi x=5ể hàm số f(x)  liên tục bên trên x=5 thì a thuộc khoảng chừng này bên dưới đây?

A. 1;32

B. 0;12

C. 12;1

D. 32;2

Câu 5:

Tìm a, b, cR để limx121+ax2bx1x33x+2=c.

Câu 6:

Hai mặt hàng số unvn cho vị , un=n2+1n  ;  vn=nvới n1. Tính limvnun.

A. 1

B. 0

C. -

D. +

Xem thêm: điểm tuyển sinh lớp 10 năm 2021 2022 bình dương