hình bên có bao nhiêu góc vuông

Câu hỏi:

19/06/2020 3,454

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Bạn đang xem: hình bên có bao nhiêu góc vuông

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

(1,5 điểm) Tìm x :

a) x × 7 + 85 = 106

b) x 9 = 819

Câu 2:

Túi loại nhất chứa chấp 63kg gạo. Số gạo ở túi loại nhì vội vàng 3 thứ tự túi gạo loại nhất. Hỏi cả nhì túi chứa chấp từng nào kilogam gạo?

A. 126kg

B. 189 kg

C. 63 kg

D. 252kg

Câu 3:

(2 điểm) Người tao xếp 100 loại bánh nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp sở hữu 5 loại. Sau bại xếp những vỏ hộp nhập thùng, từng thùng 4 vỏ hộp.Hỏi sở hữu từng nào thùng bánh?

Xem thêm: hàm phân thức là gì

Câu 4:

Phần I. Trắc nghiệm khách hàng quan liêu (3 điểm)

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đúng

5m + 6dm + 7 centimet = … cm

A. 18 cm

B. 63 cm

C. 567 cm

D. 72 cm

Câu 5:

(2 điểm) Năm ni anh 12 tuổi tác, tuổi tác em vị 13 tuổi anh. Tuổi phụ thân vội vàng 9 thứ tự tuổi tác em. Hỏi trong năm này phụ thân từng nào tuổi?

Câu 6:

Phần II. Tự luận (7 điểm)

(1,5 điểm) Điền lốt phù hợp nhập địa điểm chấm

a. 478m + 521 m …. 1km

Xem thêm: sở giáo dục và đào tạo quảng ngãi

b. 1km 32m – 706m … 326 m

c. 98cm : 7 + 2m … 204 cm