hinhf thoi

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Các hình thoi

Hình thoi vô hình học tập Euclide là tứ giác sở hữu tư cạnh đều nhau. Đây là hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều nhau hoặc hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Bạn đang xem: hinhf thoi

Định nghĩa

Hình thoi là tứ giác sở hữu tư cạnh đều nhau.

Tính chất

Trong hình thoi:

Xem thêm: đề minh họa anh 2021

Xem thêm: cách tính độ dài vecto

  1. Các góc đối nhau đều nhau.
  2. Hai lối chéo cánh vuông góc cùng nhau và tách nhau bên trên trung điểm của từng lối.
  3. Hai lối chéo cánh là những lối phân giác của những góc của hình thoi.
  4. Hình thoi sở hữu toàn bộ đặc điểm của hình bình hành.

Diện tích

Hình minh họa về những cạnh của hình thoi.

Diện tích của hình thoi vì như thế 1/2 tích chừng nhiều năm của hai tuyến đường chéo:

Chu vi

Chu vi của hình thoi vì như thế chừng nhiều năm một cạnh nhân với 4:

Dấu hiệu nhận biết

Hình tứ giác quánh biệt

  • Tứ giác sở hữu tư cạnh đều nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối trung trực của nhau là hình thoi.
  • Tứ giác sở hữu 2 lối chéo cánh là lối phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.

Hình bình hành quánh biệt

Hình thoi là 1 trong những dạng quan trọng của một hình bình hành vì như thế nó sở hữu khá đầy đủ đặc điểm của hình bình hành và còn tồn tại một trong những đặc điểm khác:

  1. Hình bình hành sở hữu nhị cạnh kề đều nhau là hình thoi.
  2. Hình bình hành sở hữu hai tuyến đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
  3. Hình bình hành sở hữu một lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Wikimedia Commons đạt thêm hình hình họa và phương tiện đi lại truyền đạt về Hình thoi.