khẳng định nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/10/2019 9,783

A. SiO2 tan được vô hỗn hợp HF.

Bạn đang xem: khẳng định nào sau đây không đúng

Đáp án chủ yếu xác

B. Si không tồn tại năng lực tính năng với sắt kẽm kim loại.

C. Thành phần chất hóa học chủ yếu cảu thạch cao nung là CaSO4.H2O.

D. Si tính năng với hỗn hợp kiềm hóa giải khí hiđro.

A. đích thị SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O ( phương trình này phần mềm dùng làm không giống thủy tinh)

B. Sai: Si + 2Mg to Mg2Si

C. Sai vì như thế bộ phận chủ yếu của thạch cao nung là CaSO4.H2O hoặc CaSO4.0,5H2O.

D. Sai  Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

Đáp án A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những phản ứng:

(1) SiO2 + C

(2) SiO2 + Mg 

(3) Si + hỗn hợp NaOH 

(4) C + H2

(5) Mg + CO2  

(6) Ca3(PO4)2 + SiO2 + C

Số phản xạ tạo nên đơn hóa học là

A. 4.

B. 3.

C. 5.

D. 6.

Câu 2:

Cho 5,6 lít CO2 (đktc) tan không còn vô 200ml hỗn hợp NaOH mật độ a M; hỗn hợp chiếm được sở hữu năng lực tính năng tối nhiều 100 ml hỗn hợp KOH 1M. Giá trị của a là:

A. 0,75.

B. 1,5.

C. 2.

D. 2,5.

Câu 3:

Cho những thử nghiệm sau:

Xem thêm: cặp góc đồng vị

(a) Sục khí CO2 cho tới dư vô hỗn hợp natri aluminat.

(b) Nhúng thanh Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội.

(c) Sục khí SO2 cho tới dư vô nước brom.

(d) Cho một mẩu Li vào trong bình kín chứa chấp khí N2 ở sức nóng chừng thông thường.

(e) Dẫn khí H2S cho tới dư qua chuyện hỗn hợp CuSO4.

(g) Rắc bột lưu hoàng lên thuỷ ngân bị rơi vãi.

Số thử nghiệm sở hữu xẩy ra phản xạ oxi hoá – khử là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 6.

Câu 4:

Sục CO2 vô hỗn hợp a mol Ba(OH)2 và b mol NaOH. Kết ngược tao được vật dụng thị sau Giá trị của a là:

A. 0,15

B. 0,1

C. 0,2

D. 0,25

Câu 5:

Cho luồng khí CO dư trải qua lếu láo phù hợp bao gồm CuO, Al2O3, ZnO, Fe2O3, nung rét, cho tới khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được lếu láo phù hợp rắn sở hữu chứa chấp đồng thời

A. Al2O3, Zn, Fe, Cu

B. Al2O3, ZnO, Fe, Cu

C. Al, Zn, Fe, Cu

D. Cu, Al, ZnO, Fe

Câu 6:

Silic phản xạ được với toàn bộ những hóa học vô sản phẩm nào là bên dưới đây?

A. Na2SiO3, Na3PO4, NaCl.

B. HCl, Fe(NO3)3, CH3COOH.

C. CuSO4,SiO2, H2SO4 loãng.

Xem thêm: hoc them toan lop 8

D. F2, Mg, NaOH.