khảo sát điểm thi thpt quốc gia 2021

1. Môn Toán

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Toán của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 980,876 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Toán, nhập tê liệt điểm tầm là 6.61 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.8 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 119 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 170,802 (chiếm tỷ trọng 17.41%).

Bạn đang xem: khảo sát điểm thi thpt quốc gia 2021

2. Môn Ngữ văn

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 978,027 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Ngữ văn nhập tê liệt điểm tầm là 6.47 điểm, điểm trung vị là 6.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 172 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 117,915 (chiếm tỷ trọng 12.06%).

3. Môn Vật Lý

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Vật lí của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 346,404 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Vật lí nhập tê liệt điểm tầm là 6.56 điểm, điểm trung vị là 6.75 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.5 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 25 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 45,239 (chiếm tỷ trọng 13.06%).

4. Môn Hóa học

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Hoá học tập của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 348,046 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Hoá học tập nhập tê liệt điểm tầm là 6.63 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.75 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 58 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 56,756 (chiếm tỷ trọng 16.31%).

5. Môn Sinh học

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học tập của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 342,604 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Sinh học tập nhập tê liệt điểm tầm là 5.51 điểm, điểm trung vị là 5.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 5.25 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 75 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 118,260 (chiếm tỷ trọng 34.52%).

Xem thêm: đề minh họa 2019 môn văn

6. Môn Lịch sử

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 637,005 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Lịch sử nhập tê liệt điểm tầm là 4.97 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 4.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 540 (chiếm tỷ trọng 0.08%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 331,429 (chiếm tỷ trọng 52.03%).

7. Môn Địa lý

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Địa lí của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 631.137 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Địa lí nhập tê liệt điểm tầm là 6.96 điểm, điểm trung vị là 7.0 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 7.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 118 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 29,230 (chiếm tỷ trọng 4.63%).

8. Môn Giáo dục đào tạo công dân

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Giáo dục đào tạo công dân của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 534,123 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Giáo dục đào tạo công dân nhập tê liệt điểm tầm là 8.37 điểm, điểm trung vị là 8.5 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 9.25 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 29 (chiếm tỷ trọng 0.01%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 5,321 (chiếm tỷ trọng 1.00 %).

9. Môn Tiếng Anh

Xem thêm: de thi tuyen sinh lop 10 mon ngu van

Kết ngược phân tách phổ điểm đua đảm bảo chất lượng nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh của toàn nước năm 2021 cho tới thấy: Có 866,993 sỹ tử nhập cuộc đua bài xích đua Tiếng Anh nhập tê liệt điểm tầm là 5.84 điểm, điểm trung vị là 5.6 điểm; điểm số có không ít sỹ tử đạt nhất là 4.0 điểm. Số sỹ tử sở hữu điểm <= một là 144 (chiếm tỷ trọng 0.02%); số sỹ tử đạt điểm bên dưới tầm là 349,175 (chiếm tỷ trọng 40.27 %).

Theo Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo