lớp 10a có 10 học sinh giỏi toán

Câu hỏi:

31/08/2020 54,126

Đáp án A

Bạn đang xem: lớp 10a có 10 học sinh giỏi toán

Theo fake thiết đề bài xích cho tới, tao với biểu loại Ven:

Dựa vô biểu loại Ven tao thấy:

Số học viên chỉ xuất sắc Toán và Lý (không xuất sắc Hóa) là: 6−3=3 (em)

Số học viên chỉ xuất sắc Toán và Hóa (không xuất sắc Lý) là: 4−3=1 (em)

Số học viên chỉ xuất sắc Lý và Hóa (không xuất sắc Toán) là: 5−3=2 (em)

Số học viên chỉ xuất sắc một môn Toán là: 10−3−3−1=3 (em)

Số học viên chỉ xuất sắc một môn Lý là: 10−3−3−2=2 (em)

Số học viên chỉ xuất sắc một môn Hóa là: 11−1−3−2=5 (em)

Số học viên xuất sắc tối thiểu một trong các phụ thân môn là:

3+2+5+1+2+3+3=19 (em)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những giao hội không giống rỗng  A= m1;m+32 và B = (;3)  [3;+). Tập thích hợp những độ quý hiếm thực của milimet để A  B   là:

A. (; 2)  [3; 5)

B. (-2;3)

C. (; 2)  [3; 5]

D. (; 9)  (4; +)

Câu 2:

Cho A ={x R ||mx3| = mx3}, B = {x  R |x24 = 0}. Tìm m nhằm B∖A=B

A. 32m32

B. 0<m<32 hoặc 32<m<0

C. 32<m<32

D. m32

Câu 3:

Xác toan số thành phần của giao hội

X={nN|n4,n<2017}

A. 505

Xem thêm: 7 hằng đẳng thức đáng nhớ lớp 9

B. 503

C. 504

D. 502

Câu 4:

Cho những giao hội không giống trống rỗng A = (−; m) và B = [2m−2; 2m+2]. Tìm m R để (CRA)  B  .

A. m  2

B. m <-2

C. m  2

D. m <2

Câu 5:

Cho A = (2;+), B=(m;+). Điều khiếu nại cần thiết và đầy đủ của m sao cho tới B là luyện con cái của A là:

A. m 2

B. m = 2

C. m > 2

D. m 2

Câu 6:

Cho phụ thân luyện hợp:

M: giao hội những tam giác với 2 góc tù.

N: giao hội những tam giác có tính nhiều năm phụ thân cạnh là phụ thân số vẹn toàn thường xuyên.

P: giao hội những số yếu tố phân chia không còn cho tới 3.

Tập thích hợp này là giao hội rỗng?

A. Chỉ N và P..

B. Chỉ P.. và M.

C. Chỉ M.

Xem thêm: điều kiện xác định của căn bậc 3

D. Cả M, N và P..