một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

Bạn đang xem bài viết ✅ Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án) Chính sách dân số và giải quyết việc làm ✅ tại trang web Pgdphurieng.edu.vn Bạn có thể kéo xuống để đọc từng phần hoặc click nhanh vào mục lục để truy cập thông tin mình cần một cách nhanh chóng nhất.

Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 Là tài liệu không thể thiếu dành cho các bạn học sinh lớp 11 tham khảo. Bài tập trắc nghiệm GDCD 11, 11 cung cấp một cách hệ thống, đầy đủ và chi tiết tất cả các kiến ​​thức trong Chính sách dân số và việc làm.

Bạn đang xem: một trong những phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là

Bài tập trắc nghiệm GDCD lớp 11 Bài 11 được biên soạn đầy đủ phiếu trả lời và gợi ý lời giải giúp các bạn không tốn quá nhiều thời gian học tập mà lại rất hiệu quả. Qua đó biết cách học tập để đạt điểm cao trong kì thi giữa kì và cuối kì sắp tới. Dưới đây là nội dung chi tiết của bài Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 mời bạn đọc cùng tham khảo.

I. Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án

Câu hỏi 1: Câu nào sau đây nêu đúng về dân số nước ta hiện nay?

A. Quy mô quần thể trung bình.
B. Dân số tăng chậm.
C. Chất lượng dân số cao.
D. Mật độ dân số cao, phân bố không hợp lý.

Trả lời:

Quy mô dân số lớn, tốc độ tăng còn nhanh, kết quả giảm sinh chưa thật bền vững, chất lượng dân số thấp, mật độ dân số cao, phân bố chưa hợp lý.

→ gây khó khăn lớn cho đất nước.

Vậy đáp án được chọn là: DỄ

Câu 2: Nội dung nào sau đây không phải là mục tiêu của chính sách dân số ở nước ta?

A. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số.
B. Phân bố dân cư hợp lí.
C. Mở rộng thị trường lao động.
D. Nâng cao chất lượng dân số.

Trả lời:

Mở rộng thị trường lao động là con đường giải quyết chính sách việc làm.

Vậy đáp án được chọn là: C

Câu 3: Nội dung nào sau đây thể hiện phương hướng thực hiện chính sách dân số?

A. Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục kế hoạch hoá gia đình.
B. Thúc đẩy sản xuất và dịch vụ phát triển.
C. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
D. Hiệu quả sử dụng vốn.

Trả lời:

Để nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta cần làm tốt công tác thông tin, truyền thông, giáo dục với nội dung phù hợp và hình thức đa dạng nhằm tạo sức lan tỏa. tuyên truyền các chính sách, biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Vậy đáp án được chọn là: A

Câu 4: Nhà nước ta đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỉ lệ gia tăng dân số vì

A. Quy mô quần thể lớn.
B. Mật độ dân số tăng nhanh.
C. Kết quả giảm sinh chưa chắc chắn.
D. Chất lượng dân số cao.

Trả lời:

Hiện nay, mặc dù mức sinh đã giảm, nhận thức của người dân về dân số - kế hoạch hóa gia đình được nâng lên nhưng quy mô dân số còn lớn nên cần phải giảm tốc độ tăng dân số để ổn định vấn đề này. dân số.

Vậy đáp án được chọn là: A

Câu 5: Nhà nước thực hiện nâng cao hiểu biết của nhân dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới và sức khoẻ sinh sản, nhằm góp phần

A. Thực hiện kế hoạch hóa gia đình.
B. Giảm kích thước quần thể.
C. Nâng cao chất lượng dân số.
D. Phân bố dân cư hợp lý.

Trả lời:

Nhà nước thực hiện nâng cao hiểu biết của người dân về vai trò của gia đình, bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nhằm góp phần nâng cao chất lượng tòa án số cả về vật chất, tinh thần và tinh thần.

Vậy đáp án được chọn là: C

Câu 6: Việc làm nào sau đây thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong việc góp phần thực hiện chính sách dân số?

A. Sinh nhiều con để tạo nguồn lao động cho gia đình.
B. Sống ở các thành phố vì điều kiện kinh tế tốt.
C. Lựa chọn giới tính, chỉ sinh con trai nối dõi tông đường.
D. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế hoạch hoá gia đình.

Trả lời:

Mỗi người dân có trách nhiệm nghiêm túc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, đồng thời tuyên truyền, vận động những người xung quanh thực hiện chính sách dân số.

Vậy đáp án được chọn là: DỄ

Câu 7: Hành vi nào sau đây là chưa thực hiện đúng chính sách dân số?

A. Thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.
B. Sẵn sàng đi xây dựng vùng kinh tế mới.
C. Sinh nhiều con vì đông con hơn giàu có.
D. Không có quan niệm trọng nam khinh nữ.

Trả lời:

Mọi người dân hãy nghiêm túc thực hiện chính sách dân số. Việc sinh nhiều con khiến dân số tăng nhanh, khó cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vậy đáp án được chọn là: C

Câu 8: Nội dung nào sau đây mô tả đúng tình hình việc làm ở nước ta hiện nay?

A. Nguồn nhân lực hiện đại, chất lượng cao.
B. Thừa lao động và thiếu việc làm đang là vấn đề bức xúc.
C. Tỉ lệ lao động qua đào tạo cao.
D. Thị trường lao động rộng mở, có nhiều cơ hội cho người lao động.

Trả lời:

Gần đây, chính phủ đã ban hành các chính sách để tạo ra nhiều việc làm mới. Tuy nhiên, tình trạng thiếu việc làm ở nước ta vẫn đang là vấn đề hết sức bức xúc ở cả nông thôn và thành thị.

Vì vậy, câu trả lời được chọn là: KHÔNG

Câu 9: Nội dung nào không phải là mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta?

A. Phát triển nguồn nhân lực.
B. Mở rộng thị trường lao động.
C. Giữ nguyên tỷ lệ thất nghiệp.
D. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Trả lời:

Xem lại mục tiêu cơ bản và phương hướng giải quyết công việc

Vậy đáp án được chọn là: C

Câu 10: Mục tiêu của chính sách việc làm nước ta là gì?

A. Tăng tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề.
B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động.
C. Phân bố dân cư hợp lý, nâng cao chất lượng dân số.
D. Tăng thu nhập bình quân đầu người cho nhân dân.

Trả lời:

Để giải quyết vấn đề việc làm, Đảng và Nhà nước ta đặt mục tiêu tập trung sức lực giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng thị trường lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp. tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề.

Vậy đáp án được chọn là: A

Câu 11: Hướng giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta là gì?

A. Mở rộng thị trường lao động.
B. Khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề.
C. Nâng cao chất lượng dân số.
D. Giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Trả lời:

Để tạo ra nhiều việc làm mới với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống. thống, thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp.

Vì vậy, câu trả lời được chọn là: KHÔNG

Câu 12: Để thực hiện chính sách dân số và giải quyết việc làm, người dân cần phải

A. Kiên quyết bám thành thị, không chịu đi các tỉnh xa.
B. Làm giàu bằng mọi cách.
C. Tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.
D. Đẻ nhiều con cho vui nhà vui cửa.

Trả lời:

Để thực hiện tốt chính sách dân số và giải quyết việc làm, mỗi người dân cần tích cực tham gia lao động sản xuất, tích cực tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. quốc gia.

Vậy đáp án được chọn là: C

Câu 13: Anh X hàng xóm sắp đi lao động nước ngoài. Trong cuộc trò chuyện, thấy anh X có ý định bỏ trốn để tìm một công việc chui để có thu nhập cao hơn, bạn sẽ làm gì?

A. Ý kiến ​​của anh X là không đúng, nhưng đó là vấn đề cá nhân nên tôi không quan tâm.
B. Ủng hộ ý kiến ​​của bạn vì biết chủ động tìm việc làm để tăng thu nhập.
C. Khen vì nó sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
D. Không đồng ý, giải thích và khuyên anh ấy không nên làm như vậy.

Trả lời:

Việc người lao động xuất khẩu bỏ trốn đi làm chui là hành vi vi phạm pháp luật, vừa tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, vừa làm xấu đi hình ảnh của người lao động Việt Nam, ảnh hưởng đến các vấn đề pháp lý. đối tác khác nên giải thích, khuyên anh X không nên làm như vậy.

Vậy đáp án được chọn là: DỄ

Câu 14: T rất tự hào và có ý định sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ tiếp tục và phát triển nghề đan mây truyền thống của gia đình nhưng bố mẹ T không đồng ý. Bố mẹ T muốn bạn học kế toán, sau đó ở lại thành phố làm công việc lương thấp. Theo bạn, T nên làm gì?

A. Nghe lời bố mẹ, học kế toán để kiếm việc làm trên thành phố.
B. Chỉ thực hiện ý định mà không quan tâm đến cha mẹ.
C. Dùng mọi cách để bố mẹ cho phép mình thực hiện mong muốn của mình.
D. Huy động mọi người trong gia đình cùng tham gia với em để thuyết phục bố mẹ em.

Trả lời:

Nhà nước khuyến khích công dân làm giàu theo pháp luật, tự do hành nghề, khôi phục và phát triển ngành nghề truyền thống, đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp. Vì vậy, nếu có đam mê, bạn nên vận động mọi người trong gia đình cùng tham gia thuyết phục bố mẹ để nhận được sự ủng hộ của bố mẹ.

Vậy đáp án được chọn là: DỄ

Câu 15: Mỗi công dân cần tích cực trau dồi kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để

A. Nâng cao chất lượng lao động, tăng thu nhập.
B. Tạo thêm việc làm cho người khác.
C. Mở rộng thị trường lao động.
D. Chống các hành vi vi phạm chính sách giải quyết việc làm.

Trả lời:

Mỗi người dân cần tích cực trau dồi kiến ​​thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao chất lượng công việc, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

Vậy đáp án được chọn là: A

Câu 16: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là nhằm

A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
B. Sớm ổn định quy mô và tốc độ dân số
C. Ổn định tốc độ gia tăng dân số và cơ cấu dân số
D. Ổn định mức sinh tự nhiên

Trả lời: MỘT

Xem thêm: các loại hàm số

Câu 17: Nội dung nào sau đây là một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta?

A. Tuyên truyền, giáo dục các biện pháp kế hoạch hóa gia đình
B. Tổ chức tốt bộ máy làm công tác dân số
C. Nâng cao chất lượng dân số
D. Phát triển nguồn nhân lực

Trả lời :

Câu 18: Nội dung nào sau đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

A. Kiện toàn bộ máy Nhà nước làm công tác dân số
B. Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác dân số
C. Tiếp tục giảm tỉ lệ gia tăng dân số
D. Phân bố dân cư hợp lí

Trả lời : DI DỜI

Câu 19: Phân bố dân cư hợp lý là một trong những mục tiêu của

A. Chính sách dân số
B. Chính sách giải quyết việc làm
C. Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
D. Chính sách quốc phòng, an ninh

Trả lời :

Câu 20: Một trong những phương án nâng cao chất lượng dân số ở nước ta là

A. Nâng cao đời sống nhân dân
B. Nâng cao hiểu biết của người dân về sức khỏe sinh sản
C. Đề cao vai trò của gia đình
D. Nâng cao hiệu quả công tác dân số

Trả lời: DI DỜI

Câu 21: Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là yếu tố cơ bản để

A. Nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội
B. quy mô quần thể ổn định
C. phát huy nhân tố con người
D. giảm tỉ lệ gia tăng dân số

Trả lời: MỘT

Câu 22: Đảng và Nhà nước coi đầu tư cho công tác dân số là

A. con đường đúng đắn để phát triển đất nước
B. đầu tư phát triển bền vững
C. Cơ sở phát triển kinh tế - xã hội
D. Nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước

Trả lời : DI DỜI

Câu 23: Hành vi, việc làm nào sau đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước?

A. tuyên truyền, phổ biến các biện pháp kế hoạch hóa gia đình
B. cung cấp biện pháp tránh thai
C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức
D. cung cấp dịch vụ dân số

Trả lời:

Câu 24: Chất lượng dân số được đánh giá bởi yếu tố nào sau đây?

A. Tinh thần, tín ngưỡng, mức sống
B. Tinh thần, trí tuệ, di truyền
C. Thể chất, tinh thần, nghề nghiệp
D. Thể chất, trí tuệ, tinh thần

Trả lời: DỄ

Câu 25: Ở nước ta, việc thực hiện có hiệu quả chính sách dân số nhằm mục đích nào sau đây?

A. Ổn định mọi mặt đời sống xã hội và phát triển kinh tế
B. Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội
C. Thực hiện xóa đói, giảm nghèo
D. Đẩy mạnh phát triển sản xuất

Trả lời: MỘT

câu 26 : Nhà nước khuyến khích khôi phục và phát triển các ngành truyền thống của nước ta nhằm mục đích nào sau đây?

A. Đa dạng hóa ngành nghề
B. Giữ gìn truyền thống dân tộc
C. Phát huy tay nghề của người lao động
D. Tạo thêm việc làm cho người lao động

Trả lời: DỄ

Câu 27: Huyện A có chính sách khôi phục và phát triển các ngành thủ công mỹ nghệ địa phương nhằm

A. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhà nước
B. Khai thác vốn trong dân
C. Tạo thêm việc làm cho lao động địa phương
D. Tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội

Trả lời:

Câu 28: Biểu hiện nào sau đây của huyện B là giải quyết việc làm cho lao động địa phương?

A. Hỗ trợ vốn phát triển sản xuất kinh doanh
B. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
C. Thu gom và phân loại rác
D. Đầu tư nghiên cứu máy thu hoạch rau

Trả lời :

Câu 29 : Tạo công ăn việc làm cho người lao động hiện nay ở nước ta nhằm

A. Phát huy tiềm năng lao động
B. Sử dụng hiệu quả nguồn lao động chất lượng cao
C. Nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
D. Huy động vốn trong dân

Câu 30 : Để giải quyết việc làm, Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp

A. Tạo ra nhiều việc làm mới
B. Tạo nhiều sản phẩm
C. Tăng thu nhập cho người lao động
D. Bảo vệ người lao động

Trả lời :

câu 31 Biện pháp nào sau đây là thực hiện chính sách giải quyết việc làm?

A. Mở rộng các hình thức trợ giúp người nghèo
B. Mở rộng hệ thống trường lớp
C. Bồi dưỡng cán bộ quản lý
D. Nâng cao trình độ của người lao động

Trả lời : DỄ

Câu 32: Biện pháp nào sau đây được nhà nước ta sử dụng để giải quyết việc làm cho người lao động trong thời kỳ này?

A. Đẩy mạnh phong trào thanh niên khởi nghiệp
B. Có chính sách tuyệt đối tự do sản xuất kinh doanh
C. Tăng thuế thu nhập cá nhân
D. Kéo dài tuổi nghỉ hưu

Trả lời :

Câu 33: Phát biểu nào sau đây đúng về chất lượng nguồn lao động nước ta hiện nay?

A. Nguồn lao động chất lượng cao
B. Nguồn lao động luôn đáp ứng yêu cầu của đất nước
C. Lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao
D. Nguồn lao động dồi dào

Trả lời:

câu 34 : Gia đình B có nghề làm nón truyền thống nhưng khi bạn nhắc đến nghề đó thì B luôn tỏ thái độ không thích. Nếu là bạn của B, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Khuyên nhủ, khuyên bạn phải tôn trọng nghề gia truyền
B. Đừng quan tâm đến thái độ của bạn vì đó là việc của riêng bạn
C. Đồng ý với thái độ của B
D. Tỏ ra không thích và không nói chuyện với bạn bè

Trả lời: MỘT

Câu hỏi 35 : Anh T đã tốt nghiệp đại học nhưng chưa tìm được việc làm. Để có thu nhập, anh tự tạo việc làm cho mình bằng cách mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhưng bố mẹ anh phản đối. Theo anh (chị) anh T nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?

A. Không quan tâm đến ý kiến ​​của cha mẹ
B. Những công việc chờ nộp hồ sơ theo ngành học
C. Động viên, giải thích để phụ huynh ủng hộ
D. Tìm việc làm theo yêu cầu của bố mẹ

Trả lời :

II. Một số câu hỏi tự luyện tập

Câu hỏi 1: Sự phản ánh những đặc điểm về thể chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân là

A. quy mô dân số.
B. chất lượng dân số.
C. cơ cấu dân số.
D. phân bố dân cư.

câu 2 : Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là nhằm

A. Sớm ổn định quy mô, cơ cấu dân số
B. Sớm ổn định quy mô và tốc độ dân số
C. Ổn định tốc độ gia tăng dân số và cơ cấu dân số
D. Ổn định mức sinh tự nhiên

câu 3 : Khi nói đến chất lượng dân số, tiêu chí nào sau đây được đề cập?

A. Yếu tố vật chất.
B. Yếu tố thể chất, trí tuệ và tinh thần.
C. Yếu tố trí tuệ.
D. Yếu tố vật chất và tinh thần

Câu 4: Nội dung nào sau đây là một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số ở nước ta?

A. Kiện toàn bộ máy Nhà nước làm công tác dân số
B. Tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác dân số
C. Tiếp tục giảm tỉ lệ gia tăng dân số
D. Phân bố dân cư hợp lí

Câu 5: Nhiệm vụ trọng tâm của chính sách từng bước số hóa của nước ta là

A. Nâng cao hiệu quả chính sách dân số để phát triển nguồn nhân lực.
B. nâng cao chất lượng dân số để phát triển nguồn nhân lực.
C. nâng cao chất lượng cuộc sống để phát triển nguồn nhân lực.
D. nâng cao mức sống của nhân dân để phát triển nguồn nhân lực.

Câu 6: Tín ngưỡng dân gian nào sau đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

A. Con nhà quan hơn cha
B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã
C. Cha mẹ sinh con bẩm sinh
D. Nhiều trẻ em hơn của

câu 7 Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách dân số nước ta là

A. nâng cao mức sống của nhân dân.
B. tăng cường nhận thức, thông tin.
C. Nâng cao hiệu quả đời sống nhân dân
D. nâng cao hiểu biết của nhân dân về vai trò của gia đình.

Câu 8: Thực trạng thiếu việc làm ở nước ta hiện nay là

A. Vấn đề rất cấp bách ở cả nông thôn và thành thị
B. Nội dung quan tâm ở các thành phố lớn
C. Lo lắng trong thành phố
D. Vấn đề cần giải quyết ở vùng đồng bằng

Câu 9: Biểu hiện nào sau đây của huyện B là giải quyết việc làm cho lao động địa phương?

A. Hỗ trợ vốn phát triển sản xuất kinh doanh
B. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
C. Thu gom và phân loại rác
D. Đầu tư nghiên cứu máy thu hoạch rau

Câu 10: Một trong những giải pháp cơ bản để làm tốt công tác dân số ở nước ta là

A. tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý
B. tăng cường công tác tổ chức
C. tăng cường công tác giáo dục
D. tăng cường công tác tuyên truyền vận động.

Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết này Trắc nghiệm GDCD 11 Bài 11 (có đáp án) Chính sách dân số và giải quyết việc làm thuộc về Pgdphurieng.edu.vn Nếu thấy bài viết hữu ích đừng quên để lại bình luận và đánh giá để giới thiệu website đến mọi người. Chân thành cảm ơn.

Xem thêm: tiếp tuyến của đường tròn