nguyên hàm 1 x 2 x

Bước 4.1

Chia nhỏ phân số và nhân với kiểu mẫu số cộng đồng.

Bạn đang xem: nguyên hàm 1 x 2 x

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.1

Đưa ra bên ngoài .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.1.1

Bước 4.1.1.2

Bước 4.1.1.3

Bước 4.1.1.4

Bước 4.1.1.5

Bước 4.1.2

Với từng quá số bên dưới kiểu mẫu số, tớ tạo nên một phân số mới nhất người sử dụng quá số cơ thực hiện kiểu mẫu số và một ẩn số thực hiện tử số. Vì quá số bên dưới kiểu mẫu số tuyến tính nên tớ đặt điều một phát triển thành đơn vô địa điểm của chính nó .

Bước 4.1.3

Nhân từng phân số vô phương trình với kiểu mẫu của của biểu thức lúc đầu. Trong tình huống này, kiểu mẫu số là .

Bước 4.1.4

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.4.1

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng.

Bước 4.1.4.2

Bước 4.1.5

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.5.1

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng.

Bước 4.1.5.2

Bước 4.1.6

Rút gọn gàng từng số hạng.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.6.1

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.6.1.1

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng.

Bước 4.1.6.1.2

Bước 4.1.6.2

Áp dụng tính chất phân phối.

Bước 4.1.6.3

Bước 4.1.6.4

Viết lại vị đặc điểm phó hoán của quy tắc nhân.

Bước 4.1.6.5

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.6.5.1

Xem thêm: truong thpt tran hung dao ha dong

Triệt chi tiêu quá số cộng đồng.

Bước 4.1.6.5.2

Bước 4.1.7

Rút gọn gàng biểu thức.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.1.7.1

Bước 4.1.7.2

Bước 4.1.7.3

Bước 4.2

Tạo những phương trình cho những phát triển thành của phân số từng phần và dùng bọn chúng nhằm lập một hệ phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.2.1

Tạo một phương trình cho những phát triển thành phân số từng phần bằng phương pháp đặt điều những thông số của kể từ từng vế của phương trình đều bằng nhau. Để phương trình thăng bằng, những thông số ứng ở từng vế của phương trình nên đều bằng nhau.

Bước 4.2.2

Tạo một phương trình cho những phát triển thành phân số từng phần bằng phương pháp đặt điều những thông số của những số hạng ko chứa chấp đều bằng nhau. Để phương trình thăng bằng, những thông số ứng ở từng vế của phương trình nên đều bằng nhau.

Bước 4.2.3

Lập hệ phương trình nhằm dò xét thông số của những phân số từng phần.

Bước 4.3

Giải hệ phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.3.1

Viết lại phương trình ở dạng .

Bước 4.3.2

Thay thế toàn bộ những phiên xuất hiện nay của vị trong những phương trình.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.3.2.1

Thay thế toàn bộ những phiên xuất hiện nay của vô vị .

Bước 4.3.2.2

Rút gọn gàng vế nên.

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.3.3

Giải dò xét vô .

Nhấp nhằm coi thêm thắt công việc...

Bước 4.3.3.1

Viết lại phương trình ở dạng .

Bước 4.3.3.2

Cộng cho tất cả nhì vế của phương trình.

Bước 4.3.4

Bước 4.3.5

Liệt kê toàn bộ những đáp án.

Bước 4.4

Xem thêm: 3 mũ 3 bằng bao nhiêu

Thay thế từng thông số phân số từng phần vô vị những độ quý hiếm tìm kiếm được cho tới và .

Bước 4.5

Loại quăng quật số 0 kể từ biểu thức.