nhan don thuc voi da thuc lop 8 bai tap

Giải Toán 8 Chương 1 Đại số

Nhân đơn thức với rất nhiều thức là nội dung cần thiết được học tập vô lịch trình Toán 8. Để canh ty những em học viên thực hiện đảm bảo chất lượng phần này, VnDoc gửi cho tới chúng ta Bài luyện Toán 8: Nhân đơn thức với rất nhiều thức. Đây là tư liệu ôn luyện với những bài xích luyện Toán lớp 8 chương 1, canh ty chúng ta học viên học tập đảm bảo chất lượng Toán 8 và rèn luyện những dạng Toán lớp 8 đạt thành quả rất tốt, góp thêm phần gia tăng tăng kỹ năng của chúng ta học viên.

Bạn đang xem: nhan don thuc voi da thuc lop 8 bai tap

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng mẫu mã sao chép nhằm mục tiêu mục tiêu thương nghiệp.

I. Bài luyện trắc nghiệm nhân đơn thức với rất nhiều thức

Câu 1: Kết trái khoáy của phép tắc tính 4{x^2}.\left( {\frac{1}{2}{x^3} + 5{x^2} - 1} \right)bằng:

Câu 2: Kết trái khoáy của phép tắc tính {x^3}.\left( {2{x^2} - 16x + 7} \right) bằng:

Câu 3: Thực hiện nay phép tắc tính 16a{b^2}.\left( {\frac{1}{4}{a^2} - \frac{3}{8}{b^2} + a{b^3}} \right) rồi tính độ quý hiếm của biểu thức bên trên a = 1 và b = \frac{{ - 1}}{2}:

Câu 4: Thu gọn gàng \frac{3}{2}{x^3}.\left( {2{x^2} - 14x + 8} \right) tao được:

Câu 5: Giá trị x thỏa mãn nhu cầu x\left( {{x^2} - 2x + 1} \right) - {x^3} + 2{x^2} = 0 là:

II. Bài luyện tự động luận nhân đơn thức với rất nhiều thức

Bài 1: Thực hiện nay những phép tắc nhân bên dưới đây:

Bài 2: Thực hiện nay phép tắc nhân đơn thức với rất nhiều thức rồi tính độ quý hiếm của biểu thức:

a, A =  - \frac{5}{7}{x^2}\left( {{x^3} + 4{x^2} - 21x} \right)tại x = - 1

b, B = 6{x^2}\left( {x + 4 - 5{x^3}} \right) bên trên x = 2

c, C = \frac{1}{4}{y^2}\left( {3{y^2} + 16y - 8} \right)tại y = \frac{1}{2}

d, D = xyz\left( { - {x^2}y + 12x{y^2} - 4xz} \right)tại x = 1, nó = -1 , z = -2

e, E = 2a{b^2}\left( {5{a^2} + 2a{b^3} - 12a} \right)tại a = 2, b = 1

Bài 3: Tìm x, biết:

a, 7x\left( {x - 2} \right) - 5\left( {x - 1} \right) = x\left( {7x + 1} \right)

b, 4x\left( {x - 5} \right) - 7x\left( {x - 4} \right) + 3{x^2} = 4

c, 4{x^2} - 2x + 3 - 4x\left( {x - 5} \right) = 7x - 3

III. Đáp án trắc nghiệm nhân đơn thức với rất nhiều thức

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
AADBD

IV. Đáp án bài xích luyện tự động luận nhân đơn thức với rất nhiều thức

Bài 1:

a, 4{x^2}\left( {2{x^2} - 3x - 5} \right) = 4{x^2}.2{x^2} - 4{x^2}.3x - 4{x^2}.5 = 8{x^4} - 12{x^3} - 20{x^2}

b, 3{x^2}\left( {\frac{1}{3}{x^4} + 5{x^2} - 16x} \right) = 3{x^2}.\frac{1}{3}{x^4} + 3{x^2}.5{x^2} - 3{x^2}.16x = {x^6} + 15{x^4} - 48{x^3}

c, - 4{x^2}.\left( {{x^2} + 2x + \frac{1}{2}} \right) = \left( { - 4{x^2}} \right).{x^2} + \left( { - 4{x^2}} \right).2x + \left( { - 4{x^2}} \right).\frac{1}{2} =  - 4{x^4} - 8{x^3} - 2{x^2}

d, \frac{2}{3}{x^3}\left( {x + {x^2} - \frac{6}{7}{x^5}} \right) = \frac{2}{3}{x^3}.x + \frac{2}{3}{x^3}.{x^2} - \frac{2}{3}{x^3}.\frac{6}{7}{x^5} = \frac{2}{3}{x^4} + \frac{2}{3}{x^5} - \frac{4}{7}{x^8}

e, - {x^2}y\left( {x{y^2} + xy - 1} \right) = \left( { - {x^2}y} \right).x{y^2} + \left( { - {x^2}y} \right).xy + \left( { - {x^2}y} \right).\left( { - 1} \right) =  - {x^3}{y^3} - {x^3}{y^2} + {x^2}y

Xem thêm: đề minh họa anh 2021

f, {x^2}.\left( { - {x^3} + 4{x^2} + 7} \right) = {x^2}.\left( { - {x^3}} \right) + {x^2}.4{x^2} + 7{x^2} =  - {x^5} + 4{x^4} + 7{x^2}

Bài 2:

a, A =  - \frac{5}{7}{x^2}\left( {{x^3} + 4{x^2} - 21x} \right) = \frac{{ - 5}}{7}{x^5} - \frac{{20}}{7}{x^4} + 15{x^3}

Thay x = - 1 vô biểu thức được A = \frac{{ - 120}}{7}

b, B = 6{x^2}\left( {x + 4 - 5{x^3}} \right) = 6{x^3} + 24{x^2} - 30{x^5}

Thay x = 2 vô biểu thức được B = -816

c, C = \frac{1}{4}{y^2}\left( {3{y^2} + 16y - 8} \right) = \frac{3}{4}{y^4} + 4{y^3} - 2{y^2}

Thay y = \frac{1}{2} vô biểu thức được C = \frac{3}{{64}}

d, D = xyz\left( { - {x^2}y + 12x{y^2} - 4xz} \right) =  - {x^3}{y^2}z + 12{x^2}{y^3}z - 4{x^2}y{z^2}

Thay x = 1, nó = -1 , z = -2 vô biểu thức được D = 42

e, E = 2a{b^2}\left( {5{a^2} + 2a{b^3} - 12a} \right) = 10{a^3}{b^2} + 4{a^2}{b^5} - 24{a^2}{b^2}

Thay a = 2, b = 1 vô biểu thức được E = 0

Bài 3:

a,

\begin{array}{l}
7x\left( {x - 2} \right) - 5\left( {x - 1} \right) = x\left( {7x + 1} \right)\\
 \Leftrightarrow 7{x^2} - 14x - 5x + 5 = 7{x^2} + x\\
 \Leftrightarrow 7{x^2} - 14x - 5x + 5 - 7{x^2} - x = 0\\
 \Leftrightarrow  - 20x =  - 5\\
 \Leftrightarrow x = \frac{1}{4}
\end{array}

Vậy S = \left\{ {\frac{1}{4}} \right\}

b,

\begin{array}{l}
4x\left( {x - 5} \right) - 7x\left( {x - 4} \right) + 3{x^2} = 4\\
 \Leftrightarrow 4{x^2} - 20x - 7{x^2} + 28x + 3{x^2} = 4\\
 \Leftrightarrow 8x = 4 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}
\end{array}

Vậy S = \left\{ {\frac{1}{2}} \right\}

c,

\begin{array}{l}
4{x^2} - 2x + 3 - 4x\left( {x - 5} \right) = 7x - 3\\
 \Leftrightarrow 4{x^2} - 2x + 3 - 4{x^2} + 20x = 7x - 3\\
 \Leftrightarrow  - 9x =  - 6\\
 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}
\end{array}

Vậy S = \left\{ {\frac{2}{3}} \right\}

Xem thêm: cách tính độ dài vecto

-------

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta Bài luyện Toán 8: Nhân đơn thức với rất nhiều thức. Hy vọng đó là tư liệu hữu ích canh ty những em bắt chắc chắn hơn những dạng bài xích luyện về Nhân đơn thức với rất nhiều thức, kể từ cơ áp dụng thực hiện bài xích luyện tương quan hiệu suất cao. Bên cạnh đó, những em học viên rất có thể tìm hiểu thêm tăng những tư liệu không giống tự VnDoc thuế tầm và tinh lọc như Giải Toán 8, Giải Bài luyện Toán 8, Chuyên đề Toán 8, nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt thành quả cao.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức những môn học tập lớp 8, VnDoc chào những thầy thầy giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng biệt giành cho lớp 8 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 8 . Rất hòng có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.