ôn tập chương 1 hình 9

Bình chọn:

4.1 bên trên 279 phiếu

Bạn đang xem: ôn tập chương 1 hình 9

Trả điều phần thắc mắc ôn luyện chương một trong những phần Hình học tập trang 91 SGK toán 9 luyện 1Cho hình 36. Hãy ghi chép hệ thức giữa: a)Cạnh huyền, cạnh góc vuông và hình chiếu của chính nó bên trên cạnh huyền... Xem cụ thể

Bài 33 trang 93 sgk Toán 9 luyện 1

Chọn sản phẩm đích trong số sản phẩm bên dưới đây:

Xem điều giải

Bài 34 trang 93 SGK Toán 9 luyện 1Chọn sản phẩm đích trong số sản phẩm bên dưới đây: Xem điều giải

Bài 35 trang 94 SGK Toán 9 luyện 1

Tỉ số thân thiết nhì cạnh góc vuông của một hình tam giác vuông vì chưng 19 : 28. Tìm những góc của chính nó.

Xem điều giải

Bài 36 trang 94 SGK Toán 9 luyện 1Cho tam giác với 1 góc vì chưng 45°. Đường cao phân tách một cạnh kề với góc bại liệt trở nên những phần 20cm và 21cm. Xem điều giải

Bài 37 trang 94 SGK Toán 9 luyện 1

a) Chứng minh tam giác ABC vuông bên trên A. Tính những góc B, C và lối cao AH của tam giác bại liệt.

Xem điều giải

Bài 38 trang 95 SGK Toán 9 luyện 1Hai cái thuyền A và B ở địa điểm được minh họa như vô hình 48. Xem điều giải

Bài 39 trang 95 SGK Toán 9 luyện 1

Tìm khoảng cách thân thiết nhì cọc nhằm căng chạc băng qua vực vô hình 49 (làm tròn trĩnh cho tới mét)

Xem điều giải

Bài 40 trang 95 SGK Toán 9 luyện 1Tính độ cao của cây vô hình 50 (làm tròn trĩnh cho tới đề - xi – mét) Xem điều giải

Bài 41 trang 96 SGK Toán 9 luyện 1

Xem thêm: cách giải toán

Giải bài bác 41 trang 96 SGK Toán 9 luyện 1. Tam giác ABC vuông bên trên C với AC = 2cm, BC = 5cm, . Dùng những vấn đề sau (nếu cần) nhằm mò mẫm x – y

Xem điều giải

Bài 42 trang 96 SGK Toán 9 luyện 1Đo góc thì khó khăn rộng lớn đo chừng nhiều năm. Vậy hãy cho tới biết: Khi người sử dụng thang bại liệt chân thang phải kê cơ hội tường từng nào mét nhằm đáp ứng an toàn và đáng tin cậy. Xem điều giải

Bài 43 trang 96 SGK Toán 9 luyện 1

Từ nhì để ý bên trên, em hãy tính xấp xỉ “chu vi” Trái Đất.

Xem điều giải

Lý thuyết Ôn luyện chương 1. Hệ thức lượng vô tam giác vuôngLý thuyết Ôn luyện chương 1. Hệ thức lượng vô tam giác vuông Xem cụ thể

Đề đánh giá 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 45 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 45 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Hình học tập 9 Xem điều giải Đề đánh giá 45 phút - Đề số 4- Chương 1 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 45 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Hình học tập 9 Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 45 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Hình học tập 9

Xem điều giải

Đề đánh giá 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học tập 9Giải Đề đánh giá 45 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Hình học tập 9 Xem điều giải