ôn tập giữa kì 1 lớp 4

Đề cương ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023 - 2024 đem đến những dạng thắc mắc trắc nghiệm, tự động luận, rất có thể người sử dụng công cộng được cho tất cả 3 cuốn sách Cánh diều, Kết nối học thức với cuộc sống đời thường và Chân trời tạo nên. Qua cơ, chung thầy cô phú đề cương ôn tập dượt cho tới học viên của tôi.

Đồng thời, cũng chung những em học viên lớp 4 thích nghi với những dạng bài xích tập dượt, ôn đua thân thuộc kì 1 môn Toán năm 2023 - 2024 hiệu suất cao. Vậy chào thầy cô và những em học viên nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Download.vn:

Bạn đang xem: ôn tập giữa kì 1 lớp 4

Đề cương ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 1 môn Toán 4 năm 2023 - 2024

TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong những số sau, số nào là là số lẻ?

A. 768
B. 762
C. 767
D. 764

Câu 2: Từ 51 cho tới 60 đem từng nào số chẵn?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 3: Cho biết 133 và 135 là nhì số lẻ tiếp tục. Vậy nhì số lẻ tiếp tục rộng lớn kém cỏi nhau bao nhiêu đơn vị?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 4: Giá trị của biểu thức 1 285 + m : 5 với m = 315 là:

A. 263
B. 320
C. 1 605
D. 1 348

Câu 5: Cho biểu thức (23 + b) x 3. Với b = 4 thì biểu thức có mức giá trị là:

A. 72
B. 27
C. 81
D. 73

Câu 6: Tổng số tuổi hạc của ông và con cháu là số chẵn lớn số 1 đem 2 chữ số. sành số tuổi hạc của con cháu là số lẻ nhỏ nhất đem 2 chữ số không giống nhau. Hỏi trong năm này ông từng nào tuổi?

A. 75 tuổi
B. 90 tuổi
C. 84 tuổi
D. 85 tuổi

Câu 7: Giá trị của biểu thức a + b - 135 với a = 500 và b = 200 là:

A. 562
B. 563
C. 564
D. 565

Câu 8: Làm tròn trặn cho tới hàng trăm số nhỏ nhắn nhất trong những số lẻ 123, 645, 133, 121 thì được số nào?

A.130
B.120
C. 140
D. 650

Câu 9: Số chẵn lớn số 1 đem nhì chữ số là:

A. 99
B. 98
C. 97
D. 96

Câu 10: Đội Một trồng được 30 cây, group Hai trồng được gấp hai group Một, group Ba trồng nhiều hơn thế nữa group Một đôi mươi cây. Cả phụ thân group trồng được là:

A. 110 cây
B. 130 cây
C. 140 cây
D. 150 cây

....

TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a) 29 763 + 62 537                b) 82 765 – 23 849                   c) 8 075 × 6

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

d) 5 809 × 9                           e) 39 006 : 3                             g) 91 503 : 7

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức.

a) 723 × n + 168 (với n = 4)

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

Xem thêm: vo toi la canh sat tap 30

b) m + 685: 5 (với m = 723)

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

c) 120 + m − n (với m = 30 và n = 25)

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

d) m – n × 2 (với m = 234 và n = 34)

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức sau với m = 200 và n = đôi mươi.

a) m : 5 + n : 5

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

b) (m + n) × 2

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

c) m + n × 2

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

d) (m + n) : 5

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

Bài 4: Một con cái ốc sên trườn kể từ lớp bụi cỏ cho tới cây chuối theo đòi lối vội vàng khúc ABCD như hình vẽ tiếp sau đây.

Bài 4

Tính phỏng lâu năm con cái ốc sên đang được trườn trong những tình huống sau:

a) m = 105 cm; n = 95 centimet.

b) m = 10 dm; n = 9 dm.

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

……………………………………………………………………………………………..................

Bài 5:

a) Sắp những số sau theo đòi trật tự tách dần: 678 402, 380 921, 823 919, 420 564, 462 304.

……………………………………………………………………………………………..................

b) Sắp xếp những số sau theo đòi trật tự tăng dần: 10 133 037, 10 133 370, 13 123 700, 30 101 071.

……………………………………………………………………………………………..................

Xem thêm: lũy thừa của một số hữu tỉ

c) Sắp xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 1 000 000 000, 99 999 999, 380 999 999, 380 000 982.

……………………………………………………………………………………………..................

>> Tải tệp tin nhằm xem thêm toàn cỗ Đề cương ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2023 - 2024 (Sách mới)