ôn tập so sánh lớp 6

Các dạng bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên đem kèm cặp đáp án cụ thể vô nội dung bài viết sau đây sẽ hỗ trợ những em gia tăng kỹ năng về những quy tắc, cấu hình ngữ pháp và kể từ vựng tương quan cho tới đối chiếu rộng lớn. bằng phẳng việc ôn luyện thường xuyên, những em học viên tiếp tục ghi nhớ lâu và vận dụng kỹ năng tuy nhiên tôi đã học tập một cơ hội linh động vô thực tiễn. Cùng VUS ôn luyện lại những lý thuyết trọng tâm, tiếp sau đó hợp tác vô giải 7 dạng bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn vô nội dung bài viết này nhé!

Ôn tập dượt lại những lý thuyết về đối chiếu rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh

Ôn tập dượt lại những lý thuyết trước lúc thực hiện bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn vô lớp 6 (hoặc ngẫu nhiên Lever nào) là đặc biệt cần thiết trong các công việc chung những em đảm nói rằng tôi đã nắm rõ kỹ năng cơ bạn dạng, sẵn sàng nhằm giải những bài xích tập dượt và giới hạn phạm phải những sơ sót ko xứng đáng, kể từ ê mạnh mẽ và tự tin, điềm tĩnh rộng lớn vô tình huống gặp gỡ nên những bài xích tập dượt khó khăn.

Bạn đang xem: ôn tập so sánh lớp 6

Khái niệm và cách sử dụng đối chiếu hơn

Trong giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở, so sánh hơn (comparative) là cấu hình dùng làm đối chiếu nhì hoặc nhiều đối tượng người dùng cùng nhau về một tiêu chuẩn nào là ê. Trong số đó, mang trong mình 1 vật đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng rộng lớn đối với những vật sót lại.

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc của đối chiếu hơn

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn vô giờ đồng hồ Anh được chia thành nhì loại. Một là cấu hình đối chiếu rộng lớn với tính kể từ, trạng kể từ ngắn ngủn. Hai là cấu hình đối chiếu rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ nhiều năm.

 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ ngắn
S + V + Short adj / adv + er + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
My siêu xe is faster than thở yours. (Xe của tôi thời gian nhanh rộng lớn xe pháo của chúng ta.)
 • So sánh rộng lớn với tính kể từ và trạng kể từ dài
S + V + more + Long adj / adv + than  + O/ Clause/ N/ Pronoun
This seafood restaurant is more expensive than thở the one we went to tát last week.
 (Nhà sản phẩm thủy hải sản này giá cao hơn quán ăn Cửa Hàng chúng tôi đang đi đến tuần trước đó.)

Lưu ý: Tính kể từ và trạng kể từ ngắn ngủn thông thường là những kể từ có một âm tiết, trong những khi tính kể từ, trạng kể từ nhiều năm là những kể từ đem 2 âm tiết trở lên trên. Tuy nhiên, bên trên thực tiễn vẫn đang còn những tình huống tuy nhiên tính kể từ đem 2 âm tiết Khi đem đuôi kết thúc đẩy là “-y, -le, -et, -ow, -er” vẫn sẽ là tính kể từ ngắn ngủn.

Các tình huống tính kể từ bất quy tắc vô đối chiếu hơn

Tính kể từ bất quy tắc (Irregular adjectives) là những tính kể từ ko tuân theo đuổi những quy tắc biến hóa thường thì sẽ tạo đi ra dạng đối chiếu rộng lớn (Comparative). Thay vì thế thêm thắt “er” giống như các tính kể từ không giống, tính kể từ bất quy tắc lại sở hữu cơ hội biến hóa riêng không liên quan gì đến nhau.

Tính từSo sánh hơn
Good (Tốt)Better (Tốt hơn)
Bad (Xấu)Worse (Xấu hơn) 
Much (Nhiều)More (Nhiều hơn)
Old (Cổ/ cũ/ già)Older (Cổ/ cũ/ già cả hơn)
Old (Lớn tuổi)Elder (Lớn tuổi tác hơn)
Far (Xa)Farther (Xa hơn)
Far (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều)Further (Chỉ cường độ ví như mạnh, nhiều hơn)

Một vài ba tình huống quan trọng đặc biệt vô cấu hình đối chiếu hơn

Khi dùng tính kể từ ngắn ngủn vô cấu hình đối chiếu rộng lớn, mang trong mình 1 vài ba chú ý cần thiết tuy nhiên bạn phải biết:

 • Khi tính kể từ ngắn ngủn kết thúc đẩy vị đuôi ‘e’, vô cấu hình đối chiếu rộng lớn các bạn chỉ việc thêm thắt “r” ở cuối kể từ.
  • Large (lớn) → Larger (lớn hơn)
  • Nice (đẹp, tốt) → Nicer (đẹp rộng lớn, đảm bảo chất lượng hơn)
  •  Late (muộn) → Later (muộn hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc đẩy vị một vẹn toàn âm và tiếp nối là một trong phụ âm thì các bạn chú ý rất cần phải gấp song phụ âm rồi mới nhất thêm thắt “er”.
  • Big (lớn) → Bigger (lớn hơn)
  • Hot (nóng) → Hotter (nóng hơn)
  • Thin (gầy) → Thinner (gầy hơn)
 • Khi tính kể từ ngắn  kết thúc đẩy vị đuôi “y” thì bạn phải trả “y” trở nên “i” tiếp sau đó mới nhất thêm  “er”.
  • Happy (hạnh phúc) → Happier (hạnh phúc hơn)
  • Funny (vui) → Funnier (vui hơn)
  • Busy (bận) → Busier (bận rộn hơn)
Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6

Những dạng bài xích bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 trọng tâm

Có nhiều hình thức bài xích tập dượt về đối chiếu rộng lớn tuy nhiên học viên lớp 6 thông thường gặp gỡ nên. Tuy nhiên, VUS đang được tổ hợp những dạng bài xích tập dượt thịnh hành, trọng tâm thông thường xuất hiện tại trong những bài xích thi đua, bài xích đánh giá đem kèm cặp đáp án vô nội dung bài viết sau đây. Những bài xích tập dượt này không chỉ là chung học viên tập luyện kỹ năng ngôn từ mà còn phải trở nên tân tiến kỹ năng trí tuệ và suy đoán.

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 1: Biến thay đổi những kể từ ở dạng đối chiếu rộng lớn và ngược lại

Tính từ So sánh hơn
1. rich 1. ______
2. ______ 2. fatter
3. large 3. ______
4. heavy 4. ______
5. ______ 5. worse
6. far 6. ______
7. expensive 7. ______
8. ______ 8. older
9. intelligent 9. ______

Đáp án:

123456789
richerfatlargerheavierbadfurthermore expensiveoldmore intelligent

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 2: Hoàn trở nên câu ở dạng đối chiếu hơn

 1. My sister is _____ (old) bu.
 2. Cars are _____ (fast) bicycles.
 3. 0/10 is_____ (bad) 1/10.
 4. The River Nile is _____  (long) the River Thames.
 5. Egypt is _____  (hot) Scotland.
 6. The cinema is _____  (expensive) the swimming pool.

Đáp án:

123456
older thanfaster thanworse thanlonger thanhotter thanmore expensive than
Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 3: Hoàn trở nên văn bạn dạng với dạng đối chiếu hơn

Hi! I’m Stacey and this is my family. My dad is Alan and my mum is Clare. I’ve got two brothers, Harry and Nathan, and a sister, Milly. Harry is 18 and Nathan is 16. Harry is 1.(old) _____ than thở Nathan, but Nathan is tall for his age. Harry is 2.(small) _____  than thở him, but he’s got 3.(big)_____  ears! My sister is 16, too. I’m only 12, sánh I’m 4.(young) _____ than thở all of them, but I think they aren’t very intelligent. I’m much 5.(intelligent)_____  ! And I’m 6.(good) _____ at the piano than thở my sister, too. My dad’s brother, Uncle John, has got a lot of money – he’s 7.(rich)_____  than thở my dad. His siêu xe was 8.(expensive)_____  than thở our siêu xe. It’s very fast!

Xây dựng kỹ năng Anh ngữ vững chãi nằm trong cỗ kĩ năng mượt hơn hẳn tạo ra căn nhà điều khiển trẻ con sau này tại: Tiếng Anh Cho Thiếu Niên

Đáp án:

Xem thêm: sinx nhân cosx

12345678
oldersmallerbiggeryoungermore intelligentbetterrichermore expensive

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 4: Chọn phương án đúng

 1. My sister thinks she’s intelligent / more intelligent than thở bu, but I don’t agree!
 2. Do you think the Harry Potter films are more good / better than thở the books?
 3. I think Despicable Me 2 was funnier / funnyer than thở Despicable Me 1.
 4. Is Angelina Jolie more old / older than thở Sandra Bullock?
 5. Who is nicer / more nice, Kate or Alice?

Đáp án:

12345
more intelligentbetterfunnieroldernicer

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 5: Có lỗi sai trong những câu, gạch ốp bên dưới lỗi sai và sửa lại

 1. Sharon is more kind than thở Kate.
 2. I think Despicable Me 2 was funnyer than thở Despicable Me 1.
 3. Dad has many science books than thở bu, sánh borrow one of his books to tát take on vacation.
 4. Lan got few marks in the test than thở Hung.
 5. New York is farer from Istanbul than thở Paris.

Đáp án: 

1more kind → kinder
2funnyer → funnier
3many → more
4few → fewer
5farer → farther

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 6: Bài tập dượt nâng cao

Yêu cầu: Hoàn trở nên câu bằng phương pháp dùng cấu hình đối chiếu hơn

 1. Health and happiness are (important) ____________ than thở money.
 2. We always go camping when we go on holiday. It’s much (cheap) ____________ than thở staying in a khách sạn.
 3. I lượt thích the countryside. It’s (healthy) ____________and (peaceful) ____________ living in a thành phố.
 4. I spent (little money)____________ than thở you.
 5. I know him (well)____________ than thở anyone else.
 6. The weather is (warm) ____________today than thở it was yesterday.
 7. My house is (far____________ from here than thở yours.
 8. My toothache is (painful) ____________ than thở it was yesterday.
 9. Sorry, I’m late. It took bu (long) ____________ to tát get there than thở I expected.
 10. Jim is (hard-working)____________ than thở Tom.

Đáp án: 

1more important
2cheaper
3healthier / more peaceful
4less money
5better
6warmer
7farther
8more painful
9longer
10more hard-working

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 dạng 7: Bài tập dượt nâng cao

Yêu cầu: Chọn đáp án đúng trong các ngoặc

 1. The more I talk, the (more/ most) she hates bu.
 2. Jane’s younger sister is still at school. Her (elder/ older) sister is a doctor.
 3. You’re standing too near bu. Can you move a bit (further/ farther) away from me?
 4. If you need any (further/ father) information, please tương tác bu.
 5. You can buy (more expensive/ the most expensive) camera if you lượt thích. I’ve just won a lottery.

Đáp án:

12345
moreelderfartherfurtherthe most expensive
Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6

Tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Young Leader, khóa huấn luyện và đào tạo Anh ngữ giành riêng cho học viên cấp cho 2

Để xây cất nền tảng vững chãi cho việc thành công xuất sắc vô sau này của con trẻ của mình, quý bậc cha mẹ nên góp vốn đầu tư Anh ngữ cho những con cái ngay lập tức kể từ giờ đây. Young Leaders (11 – 15 tuổi) Anh ngữ thiếu thốn niên giành riêng cho những em học viên ở cấp cho trung học cơ sở là khóa huấn luyện và đào tạo unique bên trên nước ta được không ít cha mẹ tin yêu tưởng và sẵn sàng mang đến con trẻ của mình ĐK nhập cuộc.

Khung công tác và tư liệu giảng dạy

Với sườn công tác học tập được xây cất theo đuổi xài chuẩn chỉnh quốc tế và tư liệu giảng dạy dỗ được biên soạn kể từ những đối tác chiến lược dạy dỗ đáng tin tưởng bên trên toàn thị trường quốc tế, sau từng cấp cho học tập, học tập viên tiếp tục càng ngày càng trở nên tân tiến và đầy đủ bạn dạng thân thiện, thu thập đầy đủ năng lượng nhằm phát triển thành những điều khiển khá vô sau này. Chương trình học tập bao hàm 3 Lever, từng Lever đạt từng Output đầu ra rõ ràng như sau:

 • Pre Young 1-3: Trong quá trình này, học tập viên sẽ tiến hành học tập với giáo trình Time Zones Starter của phòng xuất bạn dạng National Geographic. Chuẩn bị cho những em sự mạnh mẽ và tự tin trong các công việc nhập cuộc công tác giờ đồng hồ Anh trung học cơ sở hỗ trợ kể từ vựng và những ngữ pháp cơ bạn dạng quan trọng mang đến công tác giờ đồng hồ Anh thiếu thốn niên. Xây dựng hạ tầng vững chãi ngay lập tức kể từ những bước khởi điểm chung học tập viên tiếp cận những kĩ năng nghe, trình bày, phát âm và ghi chép ở tại mức cơ bản
 • Young Connecting 1-9: Tại Lever này, học tập viên sẽ tiến hành tiếp cận giáo trình Time Zones. Các em đem kỹ năng hiểu những đoạn văn ngắn ngủn hoặc nghe, hiểu những cuộc chat chit, hội thoại giản dị và đơn giản về những chủ thể thường thì như mái ấm gia đình, bạn dạng thân thiện, ngôi trường học tập, quần thể vui mừng nghịch ngợm, sắm sửa, du lịch… Có kỹ năng ghi chép, trình diễn, mô tả những sự khiếu nại, những thưởng thức ở tại mức chừng vừa vặn nên.
 • Young Shinning 1-6: Tại quá trình này, học tập viên sẽ tiến hành giảng dạy dỗ vị giáo trình Oxford Discover Futures. Học viên hoàn toàn có thể hiểu những đoạn văn nhiều năm và nghe hiểu những cuộc thảo luận, hội thoại về những chủ thể tương quan cho tới môi trường xung quanh sinh sống, văn hóa truyền thống, music và vương quốc. Có kỹ năng ghi chép, thể hiện tại ý kiến, trình diễn chủ kiến và mô tả tay nghề, sự kiện…và bàn luận về một vài chủ thể phức tạp vô phạm vi nắm vững.

Phương pháp học tập dữ thế chủ động kích ứng đam mê

Áp dụng cách thức học tập dữ thế chủ động, chung khơi dậy sự tò mò mẫm, yêu thương mến mày mò của học tập viên, nhằm những em tự động tập luyện tính dữ thế chủ động vô tiếp thu kiến thức, học tập thâm thúy ghi nhớ lâu và phần mềm hiệu suất cao.

 • Khơi mở: Liên tục bịa đặt thắc mắc về nội dung tiếp thu kiến thức khơi dậy sự tò mò mẫm của học tập viên
 • Tìm hiểu: Tìm hiểu kỹ năng bằng phương pháp để ý và phát âm hiểu sinh động
 • Sáng tạo: Tự lên phát minh, kích ứng tạo nên trải qua những dự án công trình học tập tập
 • Thảo luận: Chia sẻ ý kiến cá thể, không ngừng mở rộng thêm thắt tầm nhìn và thu nhận phát minh khác
 • Đúc kết: Làm thân quen với việc thuyết trình, trình diễn ý kiến của cá nhân

Hệ sinh thái xanh tiếp thu kiến thức V-HUB

 • Ứng dụng độc quyền chỉ giành riêng cho những học tập viên bên trên VUS.
 • Hệ thống bài xích tập dượt được xây cất trước và sau từng buổi học tập, chung học tập viên dễ dàng và đơn giản. rèn luyện từng khi, từng điểm. 
 • V-HUB còn là một kênh liên kết thân thiện căn nhà ngôi trường và cha mẹ, chung cha mẹ hoàn toàn có thể theo đuổi dõi tiến trình và sản phẩm tiếp thu kiến thức của con trẻ của mình bản thân.

Giáo viên và trợ giảng đem trình độ cao

 • Với sĩ số tinh nghịch gọn gàng, từng lớp học tập những em sẽ tiến hành tối nhiều hóa thời hạn tiếp thu kiến thức cùng theo với những nhà giáo bạn dạng xứ.
 • Có thêm thắt sự tương hỗ kể từ trợ giảng tiếp tục đáp ứng việc giảng dạy dỗ và chở che học tập viên được tiến hành một cơ hội cẩn thận, chu đáo, thâm thúy sát.

Đội ngũ nhân viên cấp dưới chở che học tập viên sát sao, chu đáo

 • Trong 1 khóa huấn luyện và đào tạo, ASA Care tiếp tục vấn đề lịch tình hình tiếp thu kiến thức qua chuyện điện thoại thông minh vô thời điểm giữa kỳ và cuối kỳ
 • Theo dõi và thông tin tình hình thường xuyên cần thiết ngay lập tức vô buổi học
 • Học viên thông thường xuyên được tạo thân quen với dạng bài xích thi đua KET, PET
 • Học viên được ĐK thi đua KET, PET và nhập cuộc ôn free bên trên Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS.
Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6

VUS – Hệ thống Anh ngữ đạt ghi nhận unique dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy đạt chuẩn chỉnh quốc tế vị NEAS

VUS kiêu hãnh là trung tâm đào tạo và giảng dạy Anh ngữ thứ nhất bên trên nước ta đem con số học tập viên đạt những chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế tối đa lên tới 180.918 em, nằm trong với việc gửi gắm và tin yêu tưởng của rộng lớn 2.700.000 mái ấm gia đình Việt. 

Xem thêm: công thức biến đổi

 • Tính đến giờ với khối hệ thống rộng lớn 70 cơ sở bên trên toàn nước bên trên những TP.HCM trung tâm, Anh Văn Hội Việt Mỹ VUS đang được không ngừng nghỉ trở nên tân tiến với mong ước mang tới môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức Anh ngữ unique, biến hóa năng động cho tới chúng ta trẻ con từng toàn quốc.
 • Với rộng lớn 2700+ nhà giáo và trợ giảng đảm bảo chất lượng, tay nghề cao được tuyển chọn lựa chọn trải qua tiến độ gắt cao và không ngừng nghỉ trở nên tân tiến chuyên môn nhằm tiếp bước tạo ra thêm thắt những mới học tập viên xuất sắc ưu tú. 
 • 100% những nhà giáo đều phải có vị CN trở lên trên và vị giảng dạy dỗ giờ đồng hồ Anh chuẩn chỉnh quốc tế như TESOL, CELTA hoặc tương tự TEFL. Ngoài ra, 100% vận hành unique giảng dạy dỗ vị thạc sỹ hoặc tiến sỹ vô đào tạo và giảng dạy ngôn từ Anh.
 • Là trung tâm Anh ngữ thứ nhất liên minh với những đơn vị chức năng dạy dỗ tiên phong hàng đầu trái đất như National Geographic Learning, Macmillan Education, Cambridge University Press & Assessment,… mang tới mang đến học tập viên những cỗ giáo trình unique, đạt chuẩn chỉnh quốc tế.
 • Đối tác kế hoạch hạng nút Vàng, hạng nút tối đa của Cambridge University Press & Assessment.
 • Đối tác kế hoạch hạng Platinum, hạng nút tối đa của British Council – Hội đồng Anh.

Với mong ước mang tới cho những em môi trường xung quanh tiếp thu kiến thức ngôn từ đạt chuẩn chỉnh quốc tế, VUS vẫn đang được không ngừng nghỉ nỗ lực và trở nên tân tiến nhằm tăng cấp unique giảng dạy dỗ và đào tạo và giảng dạy, chung chuẩn bị những hành trang vững chãi, lẹo cánh mang đến chúng ta học tập viên lại gần rộng lớn với sau này tươi tắn sáng sủa.

Bài tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn thông thường xuất hiện tại nhiều chủng loại trong những kỳ thi đua giờ đồng hồ Anh. Do ê nếu như những em học viên ko nắm rõ lý thuyết, hoàn toàn có thể kéo đến những sơ sót ko mong ước và tác động cho tới sản phẩm thi đua của những em. Hãy thông thường xuyên ôn luyện kỹ năng và thực hành thực tế những bài xích tập dượt đối chiếu rộng lớn lớp 6 tận tường nhằm đạt được điểm trên cao như ý của tôi những em nhé! Theo dõi VUS nhằm update nhiều kỹ năng Anh ngữ hữu dụng thường ngày.

Có thể cha mẹ quan lại tâm:

 • Tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài xích tập dượt thì lúc này đơn lớp 6 đem đáp án
 • Tổng hợp lý và phải chăng thuyết và bài xích tập dượt giới kể từ lớp 6 đem đáp án chi tiết
 • Tổng phù hợp những dạng bài xích tập dượt thì lúc này hoàn thành xong lớp 6 đem đáp án