phép vị tự lớp 11

Bình chọn:

4.4 bên trên 157 phiếu

Bạn đang xem: phép vị tự lớp 11

Lý thuyết quy tắc vị tựPhép vị tự động trở thành tâm vị tự động trở thành chủ yếu nó Khi k=1, quy tắc vị tự động là quy tắc tương đồng Khi k = -1, quy tắc vị tự động là quy tắc đối xứng qua quýt tâm vị tự Xem cụ thể

Câu căn vặn 1 trang 25 SGK Hình học tập 11

Cho tam giác ABC. Gọi E và F ứng là trung điểm của AB và AC...

Xem câu nói. giải

Câu căn vặn 2 trang 25 SGK Hình học tập 11Chứng minh đánh giá 4.... Xem câu nói. giải Câu căn vặn 4 trang 26 SGK Hình học tập 11Cho tam giác ABC với A’, B’, C’... Xem câu nói. giải Bài 2 trang 29 SGK Hình học tập 11Tìm tâm vị tự động của hai tuyến đường tròn trĩnh trong những tình huống sau Xem câu nói. giải

Bài 3 trang 29 SGK Hình học tập 11

Chứng minh rằng Lúc triển khai liên tục nhị quy tắc vị tự động tâm O sẽ tiến hành một quy tắc vị tự động tâm O

Xem câu nói. giải