phương trình tọa độ

1. Phương pháp giải

Bước 1

: Chọn gốc toạ độ( Thường lựa chọn địa điểm xuất phân phát của một vật này đó)
Bước 2: Chọn gốc thời hạn ( Thường lựa chọn thời khắc xuất phân phát của một vật này đó)
Bước 3: Chọn chiều dương (Thường lựa chọn chiều dương là chiều hoạt động của một vật này đó)
Bước 4: Xác tấp tểnh v,x$_0$,t$_0$¬
Bước 5: Viết phương trình trả động: $x = {x_0} + v\left( {t - {t_0}} \right)$
Lưu ý: Nếu vật hoạt động theo hướng dương thì v>0 và ngược lại; và x$_0$>o nếu như phía trên trục 0x và x$_0$<0 nếu như phía trên trục 0x’.

2. Ví dụ minh họa
Lúc 7 giờ sáng sủa một xe cộ xe hơi khởi đầu từ tỉnh A tiếp cận tỉnh B với vận tốc 60 km/h. Nữa giờ sau đó 1 xe hơi không giống khởi đầu từ tỉnh B tiếp cận tỉnh A với vận tốc 40 km/h. Coi lối đi thân thuộc nhị tỉnh A và B là đường thẳng liền mạch, cách nhau chừng 180 km và những xe hơi hoạt động trực tiếp đều. Lập phương trình hoạt động của những xe cộ ôtô

Bạn đang xem: phương trình tọa độ

Giải​

Chọn trục tọa phỏng Ox trùng với đường thẳng liền mạch nối A, B; gốc tọa phỏng O bên trên A; chiều dương kể từ A cho tới B. Chọn gốc thời hạn (t = 0) khi 7 giờ sáng sủa.
Với xe cộ khởi đầu từ A: x$_{01}$ = 0; v1 = 60 km/h; t$_{01}$ = 0.
Với xe cộ khởi đầu từ B: x$_{02}$ = 180 km; v2 = - 40 km/h; t$_{02}$ = 0,5 h.
Phương trình tọa phỏng của nhị xe:
x$_1$ = x$_{01}$ + v1(t – t$_{01}$) = 60t (1)
x$_2$ = x$_{02}$ + v2(t – t$_{02}$) = 180 – 40(t – 0,5) (2)

3. Vận dụng
Câu 1[TG]
.Lúc 7giờ sáng sủa một người cút trực tiếp kể từ tỉnh A trở về phía tỉnh B với véc tơ vận tốc tức thời 25km/h. Viết phương trình hoạt động và cho thấy thêm khi 10 giờ người ê ở đâu?
ĐS : x = 25t ; cơ hội A 75km

Câu 2[TG].Một xe hơi xuất hành khi 6h bên trên bến A cơ hội trung tâm TP.HCM 4 km trả động trực tiếp đều về B với véc tơ vận tốc tức thời 40 km/h.
a. Lập phương trình hoạt động của xe hơi tình huống lựa chọn :
- Gốc toạ phỏng bên trên trung tâm TP.HCM, chiều dương nằm trong chiều hoạt động, gốc thời hạn khi 6h
- Gốc toạ phỏng bên trên bến A, chiều dương nằm trong chiều hoạt động, gốc thời hạn khi 6h
- Gốc toạ phỏng bên trên bến A, chiều dương nằm trong chiều hoạt động, gốc thời hạn khi 0h
b. Lúc 8h 30phút xe hơi cơ hội trung tâm TP.HCM từng nào km ?
ĐS : a. x = 4 + 40t, x = 40t, x =40(t – 6) ; b. 104km

Xem thêm: toán 6 nâng cao có lời giải

Câu 3[TG].Hai TP.HCM A,B cách nhau chừng 40km. Cùng một khi xe cộ loại nhất qua loa A với véc tơ vận tốc tức thời 10km/h, xe cộ loại nhị qua loa B với véc tơ vận tốc tức thời 6km/h. Viết phuơng trình tạo ra phỏng của từng xe cộ vô nhị ngôi trường hợp:
a. Hai xe cộ hoạt động theo hướng kể từ A cho tới B
b. Hai xe cộ hoạt động ngựơc chiều nhau.
ĐS: a. x$_1$=10t; x$_2$=40+6t
b. x$_1$=10t; x$_2$=40-60t

Câu 4[TG].Hai TP.HCM A,B cách nhau chừng 60km. Lúc 7h một xe hơi cút kể từ A về B với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h. Lúc 8h một xe máy cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 15km/h. Viết phương trình toạ phỏng của từng xe cộ.
ĐS: x$_1$=20t
x$_2$=75-15t

Xem thêm: nguyên hàm e mũ 2x

Câu 5[TG].Một vật hoạt động trực tiếp đều, khi t1=2s vật cho tới A với toạ phỏng x$_1$=6m, khi t2=5s vật cho tới B với toạ phỏng x$_2$=12m. Viết phương trình toạ phỏng của vật
ĐS: x=2t+2

Câu 6[TG].Lúc 6h sáng sủa, một người xuất hành kể từ A hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời 20km/h.
1. Viết phương trình hoạt động.
2. Sau Khi hoạt động 30ph, người ê ở đâu ?
3. Người ê cơ hội A 30km khi bao nhiêu giờ ?
ĐS: x=20t; 10km; 7,5h

Câu 7[TG].Lúc 7h sáng sủa, một người cút xe đạp điện trả độngthẳng đều kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 15km/h .
a. Lập phương trình hoạt động của xe đạp điện.
b. Lúc 11 giờ thì người cút xe đạp điện ở địa điểm nào?