sách bài tập hóa 9 pdf

Xem toàn cỗ tư liệu Lớp 9: bên trên đây

Thông tin

Trình bày: Sở Giáo Dục Và Đào Tạo

Nhà cung cấp: Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

Bạn đang xem: sách bài tập hóa 9 pdf

Giới thiệu: Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 9 bao gồm những bài bác sau:

MỤC LỤC

 • Bài 1: Tính hóa chất của oxit. Khái quát tháo về việc phân loại oxit

Chương 1: Các loại thích hợp hóa học vô cơ

Chương 2: Kim loại

Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần trả những nhân tố hóa
học

Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Xem thêm: bình minh 1

Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP SỐ

  Chương 1: Các loại thích hợp hóa học vô cơ

  Chương 2: Kim loại

  Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần trả những nhân tố hóa
  học

  Xem thêm: trường yên hòa

  Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

  Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

  Xem tăng những sách tìm hiểu thêm liên quan:

  --Chọn Bài--

  Tài liệu bên trên trang là MIỄN PHÍ, chúng ta vui mừng lòng KHÔNG trả phí bên dưới BẤT KỲ mẫu mã nào!

  Tải xuống

  Tác giả

  Bình luận