sách giáo khoa sinh học 12 pdf

THI247.com trình làng cho tới độc giả tệp tin PDF Sách giáo khoa Sinh học tập 12 (tải xuống miễn phí), nhằm mục đích gom chúng ta tra cứu vớt thời gian nhanh lý thuyết, kỹ năng và kiến thức và nội dung công tác SGK Sinh học tập 12.

Mục lục Sách giáo khoa Sinh học tập 12:
Lời rằng đầu.
Phần NĂM. DI TRUYỀN HỌC.
Chương I. Cơ chế DT và phát triển thành dị.
Bài 1. Gen, mã DT và quy trình nhân song ADN.
Bài 2. Phiên mã và dịch mã.
Bài 3. Điều hoà hoạt động và sinh hoạt ren.
Bài 4. Đột phát triển thành ren.
Bài 5. Nhiễm sắc thể và đột phát triển thành cấu hình NST.
Bài 6. Đột phát triển thành con số NST.
Bài 7. Thực hành: Quan sát những dạng đột phát triển thành con số NST bên trên chi phí phiên bản cố định và thắt chặt và bên trên chi phí phiên bản trong thời điểm tạm thời.
Chương II. Tính quy luật của hiện tượng lạ DT.
Bài 8. Quy luật Menđen: Quy luật phân li.
Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li song lập.
Bài 10. Tương tác ren và tác dụng nhiều hiệu của ren.
Bài 11. Liên kết ren và thiến ren.
Bài 12. Di truyền links với nam nữ và DT ngoài nhân.
Bài 13. Hình ảnh hưởng trọn của môi trường xung quanh lên sự biểu lộ của ren.
Bài 14. Thực hành: Lai tương đương.
Bài 15. Bài luyện chương I và chương II.
Chương III. Di truyền học tập quần thể.
Bài 16. Cấu trúc DT của quần thể.
Bài 17. Cấu trúc DT của quần thể (tiếp theo).
Chương IV. Ứng dụng DT học tập.
Bài 18. Chọn tương đương gia súc và cây cối dựa vào mối cung cấp phát triển thành dị tổng hợp.
Bài 19. Tạo tương đương vày cách thức tạo nên đột phát triển thành và technology tế bào.
Bài trăng tròn. Tạo tương đương nhờ technology ren.
Chương V. Di truyền học tập người.
Bài 21. Di truyền nó học tập.
Bài 22. hướng dẫn vệ vốn liếng ren của loại người và một trong những yếu tố xã hội của DT học tập.
Bài 23. Ôn luyện phần Di truyền học tập.
Phần SÁU. TIẾN HOÁ.
Chương I. phẳng triệu chứng và chế độ tiến thủ hoá.
Bài 24. Các vật chứng tiến thủ hoá.
Bài 25. Học thuyết Lamac và thuyết giáo Đacuyn.
Bài 26. Học thuyết tiến thủ hoá tổ hợp tiến bộ.
Bài 27. Quá trình tạo hình quần thể thích ứng.
Bài 28. loại.
Bài 29. Quá trình tạo hình loại.
Bài 30. Quá trình tạo hình loại (tiếp theo).
Bài 31. Tiến hoá rộng lớn.
Chương II. Sự đột biến và cách tân và phát triển của việc sinh sống bên trên Trái Đất.
Bài 32. Nguồn gốc sự sinh sống.
Bài 33. Sự cách tân và phát triển của sinh giới qua chuyện những đại địa hóa học.
Bài 34. Sự đột biến loại người.
Phần BẢY. SINH THÁI HỌC.
Chương I. Cá thể và quần thể loại vật.
Bài 35. Môi ngôi trường sinh sống và những yếu tố sinh thái xanh.
Bài 36. Quần thể loại vật và quan hệ Một trong những thành viên nhập quần thể.
Bài 37. Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật.
Bài 38. Các đặc thù cơ phiên bản của quần thể loại vật (tiếp theo).
Bài 39. Biến động con số thành viên của quần thể loại vật.
Chương II. Quần xã loại vật.
Bài 40. Quần xã loại vật và một trong những đặc thù cơ phiên bản của quần xã.
Bài 41. Diễn thế sinh thái xanh.
Chương III. Hệ sinh thái xanh, sinh quyển và đảm bảo môi trường xung quanh.
Bài 42. Hệ sinh thái xanh.
Bài 43. Trao thay đổi vật hóa học nhập hệ sinh thái xanh.
Bài 44. Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển.
Bài 45. Dòng tích điện nhập hệ sinh thái xanh và hiệu suất sinh thái xanh.
Bài 46. Thực hành: Quản lí và dùng kiên cố khoáng sản vạn vật thiên nhiên.
Bài 47. Ôn luyện phần Tiến hoá và Sinh thái học tập.
Bài 48. Ôn luyện công tác Sinh học tập cung cấp Trung học tập phổ thông.

Bạn đang xem: sách giáo khoa sinh học 12 pdf

Xem thêm: cac cong thuc trong toan hoc

[ads]