sách giáo khoa toán lớp 3 trang 70

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán lớp 3 trang 70

Phương pháp giải:

Thực hiện tại luật lệ phân chia theo đòi trật tự kể từ trái ngược thanh lịch nên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Mỗi giờ sở hữu \(60\) phút. Hỏi \(\dfrac{1}{5}\) giờ sở hữu từng nào phút ?

Phương pháp giải:

 Muốn lần điều giải tao lấy số phút của một giờ phân chia mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Mỗi giờ: 60 phút

\(\dfrac{1}{5}\) giờ: ... phút?

Bài giải

\(\dfrac{1}{5}\) giờ sở hữu số phút là:

\(60 : 5 = 12\) (phút)

Xem thêm: cách giải toán

Đáp số: \(12\) phút.

Bài 3

Có \(31m\) vải vóc, may từng cỗ ăn mặc quần áo không còn \(3m\). Hỏi rất có thể may được rất nhiều nhất là bao nhiêu cỗ ăn mặc quần áo và còn quá bao nhiêu mét vải vóc ?

Phương pháp giải:

- Thực hiện tại luật lệ phân chia 31: 3

- Thương của luật lệ phân chia là số cỗ ăn mặc quần áo may được; số dư là số mét vải vóc còn quá.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 31m vải

Mỗi cỗ quần áo: 3m

May nhiều nhất: .... bộ?

Còn thừa: ....m?

Bài giải

Ta có: \(31 : 3 = 10\) (dư \(1\))

Xem thêm: sổ tay toán cấp 3

Như vậy rất có thể may được rất nhiều nhất là \(10\) cỗ ăn mặc quần áo và còn quá \(1 m\) vải vóc.

       Đáp số: 10 cỗ ăn mặc quần áo, quá 1m vải vóc.

 Loigiaihay.com