số chẵn số lẻ lớp 3

CÁC DẠNG BÀI TẬP TOÁN LỚP 3:

SỐ LẺ − SỐ CHẴN 

Bạn đang xem: số chẵn số lẻ lớp 3

Kiến thức cần thiết ghi nhớ

Các số lẻ là những số sở hữu chữ só tận nằm trong (chữ số mặt hàng đơn vị) là một,3,5,7 và 9. Các số chẵn là những số sở hữu chữ số tận nằm trong là 0, 2,4, 6 và 8.

Hai số lẻ liên tục rộng lớn (kém) nhau 2 đơn vị chức năng. Giữa 2 số lẻ có một số chẵn.

Hai số chẵn liên tục rộng lớn (kém) nhau 2 đơn vị chức năng. Giữa 2 số chẵn có một số lẻ. Trong mặt hàng số đương nhiên liên tục cứ một số trong những chẵn lại đên một số trong những lẻ rồi cho tới một số trong những chẵn và cứ kế tiếp xen kẹt nhau như vậy mãi.

Bài tập

1, a) Tìm số chẵn sở hữu 2 chữ số nhưng mà cù ngược lại vẫn chính là số chẵn.

b) Tìm số chẵn sở hữu 2 chữ số nhưng mà nhằm ngược lại trở thành số lẻ.

Gợi ý: Những chữ số nhằm xuôi cù ngược lại vẫn Có nghĩa là 0,6, 8,9.

2, a) Từ 1 cho tới 100 sở hữu từng nào số lẻ, từng nào số chẵn ?

b) Có từng nào số lẻ sở hữu 2 chữ số, từng nào số chẵn sở hữu 2 chữ số

3, Tìm một số trong những chẵn sở hữu 2 chữ số nhưng mà tổng 2 chữ số là số nhỏ nhất sở hữu 2 chữ số không giống nhau đều lẻ và chữ số hàng trăm nhỏ rộng lớn chữ số mặt hàng đơn vị chức năng.

4, Tính: a) Tổng của 10 số lẻ liên tục từ một.

b) Tổng của 9 số chẵn liên tục kể từ 2.

Xem thêm: đạo hàm x 1 x

5, Quý Khách An sở hữu số nhãn vở là số lẻ nhỏ nhất sở hữu 2 chữ số. Nếu Bình sở hữu 4 nhãn vở nữa thì số nhãn vở của doanh nghiệp Bình rộng lớn số nhãn vở của doanh nghiệp An là 2 cái. Hỏi cả hai chúng ta sở hữu từng nào nhãn vở?

6, Tìm X: 135 < X < 137

a) X là số đương nhiên. b) X là số lẻ.

7, Viết những số sở hữu 3 chữ số không giống nhau đều lẻ.

a) Nhỏ nhất         b) Lớn nhất.

8, Viết những số sở hữu 3 chữ số không giống nhau đều chẵn.

a) Nhỏ nhất. b)      Lớn nhất.

9, Hình mặt mũi có:

a. Mấy hình tam giác?

b. Mấy hình tứ giác?

10, Kẻ thêm thắt đoạn trực tiếp nhằm hình mặt mũi sở hữu 3 hình tam giác và 3 hình tứ giác (kể thương hiệu những hình đó) 

Xem thêm: trường thcs hai bà trưng hà nội

>> Tải tư liệu Số chẵn – số lẻ đầy đầy đủ và free tại trên đây.

>> Xem thêm: Bài tập luyện về Lập số – Toán lớp 3