sở gd&đt quảng trị

Tạo thời cơ mang lại con trẻ học tập trải qua chơi

GD&TĐ - Xây dựng môi trường thiên nhiên dạy dỗ mần nin thiếu nhi lấy con trẻ thực hiện trung tâm nhằm mục tiêu tạo ra thời cơ mang lại con trẻ học tập trải qua nghịch ngợm, chung con trẻ thỏa sức tự tin phát minh.