tập giá trị


Tập xác lập của hàm số \(y = f(x)\) là giao hội toàn bộ những số thực x sao mang đến biểu thức \(f(x)\) đem nghĩa. Tập độ quý hiếm của hàm số \(y = f(x)\) là giao hội toàn bộ những độ quý hiếm \(f(x)\) ứng với x nằm trong tập luyện xác lập.

1. Lý thuyết

+ Định nghĩa:

Bạn đang xem: tập giá trị

Tập xác lập của hàm số \(y = f(x)\) là giao hội toàn bộ những số thực x sao mang đến biểu thức \(f(x)\) đem nghĩa.

Tập độ quý hiếm của hàm số \(y = f(x)\) là giao hội toàn bộ những độ quý hiếm \(f(x)\) ứng với x nằm trong tập luyện xác lập.

+ Kí hiệu:

Tập xác lập thông thường kí hiệu là D. Ta nói: \(x \in D\) là ĐK xác lập của hàm số.

Tập độ quý hiếm thông thường kí hiệu là T.

+ Điều khiếu nại xác lập của một vài biểu thức

\(\sqrt {f(x)} \) xác lập khi \(f(x) \ge 0\)

\(\frac{1}{{f(x)}}\) xác lập khi \(f(x) \ne 0\)

\(\frac{1}{{\sqrt {f(x)} }}\) xác lập khi \(f(x) > 0\)

2. Ví dụ minh họa

Dạng bảng

Tập xác lập là giao hội những độ quý hiếm x đem vô bảng.

Tập độ quý hiếm là giao hội những độ quý hiếm nó đem vô bảng.

Ví dụ: Dự báo không khí ngày 2/11/2022 bên trên Hà Nội

Giờ

1

4

7

10

13

16

19

22

Nhiệt phỏng \({(^o}C)\)

Xem thêm: đề thi thử thpt quốc gia môn hóa 2020

19

17

22

26

29

27

25

23

Tập xác lập \(D = \{ 1;4;7;10;13;16;19;22\} \)

Tập độ quý hiếm \(T = \{ 19;17;22;26;29;27;25;23\} \).

Dạng biểu đồ

Ví dụ: Dự báo không khí ngày 20/11/2021 bên trên Hà Nội

 

Tập xác lập \(D = \{ 1;4;7;10;13;16;19;22\} \)

Tập độ quý hiếm \(T = \{ 20;19;22;23;27;26\} \).

Dạng công thức

Ví dụ:

\(y = {x^2} + 3\), biểu thức đem nghĩa với từng \(x \in \mathbb{R}\) nên tập luyện xác lập là \(D = \mathbb{R}\)

\(y = \sqrt {x - 1} \), biểu thức đem nghĩa nếu như \(x - 1 \ge 0\) hoặc \(x \ge 1\). Vậy tập luyện xác lập \(D = [1; + \infty )\)

\(y = \left\{ \begin{array}{l} - 3x + 5\quad \quad x \le 1\\2{x^2}\quad \quad \quad \;\;x > 2\end{array} \right.\), tớ xác đinh được nó với \(x \le 1\) hoặc \(x > 2\), vì thế tập luyện xác lập là \(D = ( - \infty ;1] \cup (2; + \infty )\)


Bình luận

Chia sẻ

Xem thêm: điều kiện để hàm bậc 4 có 3 cực trị

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí