thi giữa kì 1 toán 4Trọn cỗ 30 đề ganh đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 sách mới nhất Kết nối học thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều đem đáp án và quái trận sẽ giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm trên cao nhập bài xích ganh đua Toán lớp 4.

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2023 đem đáp án (30 đề)

Xem test Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem test Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem test Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Bạn đang xem: thi giữa kì 1 toán 4

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 phiên bản word đem điều giải cụ thể, đơn giản và dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời tạo nên (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem test Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem test Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem test Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Làm tròn trặn số 84 672 cho tới sản phẩm ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

Câu 2. Sắp xếp những số 332 085; 120 796; 87 900; 332 002 theo dõi trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới lớn:

A. 332 085; 120 796; 87 900; 332 002

B. 87 900; 120 796; 332 002; 332 085

C. 87 900; 120 796; 332 085; 332 002

D. 332 085; 332 002; 120 796; 87 900

Câu 3. Chữ số 2 nhập số 162 435 nằm trong hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng trăm

C. Hàng ngàn

D. Hàng chục nghìn

Câu 4. Số ngay lập tức sau của số 200 000 là số:

A. 100 000

B. 200 001

C. 199 999

D. 100 009

Câu 5. Góc đỉnh I cạnh IA, IB đem số đo là:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề + quái trận)

A. 90°

B. 120°

C. 60°

D. 40°

Câu 6. Số chẵn nhỏ xíu nhất đem 5 chữ số là:

A. 99 999

B. 11 111

C. 10 001

D. 10 000

Câu 7. Giá trị của biểu thức (m + 5) × 4 với m = đôi mươi là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 8. Năm 1903, người tớ công thân phụ phát minh sáng tạo rời khỏi máy cất cánh. Hỏi máy cất cánh được phát minh sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. XIX

B. XX

C. IXX

D. XXI

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. a) Nêu số chẵn phù hợp cho từng khu vực chấm sau: (1 điểm)

250; 252; 254; ...; ....; 260

b) Nêu số lẻ phù hợp cho từng khu vực chấm sau:

2 311; 2 313; ...; ...; 2 319; ...; 2 323

Câu 10. Tính độ quý hiếm của biểu thức. (1 điểm)

a) 2 000 × 8 : 4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 12 132 × (24 : 6)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số phù hợp nhập khu vực trống: (1 điểm)

a) 5 tạ 7 kilogam = ………….kg

c) 3 phút 12 giây = ………….giây

b) 5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 4 thế kỉ = ………….năm

Câu 12. Chị Hai mua sắm 3 kilogam cam không còn 60 000 đồng. Hỏi u mua sắm 2 kilogam cam nằm trong loại và 1 kilogam quýt giá chỉ 35 000 đồng thì không còn từng nào chi phí. (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (0,5 điểm)

5 × 74 × 2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số khoảng nằm trong của 9 và 11 là:

A. đôi mươi

B. 10

C. 2

D. 1

Câu 2.3 dm2 15 cm2 = …cm2. Số phù hợp điền nhập khu vực chấm là:

A. 315

B. 300

C. 351

D. 135

Câu 3. Cửa sản phẩm cung cấp 2 quyển vở giá chỉ 8 000 đồng. quý khách Hoa mong muốn mua sắm 6 quyển vở như vậy. Hỏi các bạn Hoa nên trả từng nào tiền?

A. 12 000 đồng

B. 24 000 đồng

C. 48 000 đồng

D. 16 000 đồng

Câu 4. Số 64 408 hiểu là:

A. Sáu mươi ngàn, tư ngàn, tư trăm, ko chục và 8 đơn vị chức năng.

B. Sáu tư bốn ko tám.

C. Sáu tư ngàn tư mươi tám.

D. Sáu mươi tư ngàn tư trăm linh tám.

Câu 5. Chữ số 6 nhập số 64 408 chỉ:

A. 6 chục ngàn

B. 6 ngàn

C. 6 trăm

D. 6 chục

Câu 6. Số ngay lập tức trước của số 64 408 là:

A. 64 406

B. 64 407

C. 64 409

D. 64 410

Câu 7. Cho sản phẩm số sau: 403; 405; 407; ...; ....; 413.

Hai số không đủ nhập sản phẩm số bên trên là:

A. 409; 410

B. 409; 411

C. 408; 409

D. 408; 410

Câu 8. Giá trị của biểu thức (a + 6) × 5 với a = 4 là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Số liệu khảo sát số lượng dân sinh của một vài thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 được viết lách ở trên bảng sau:

(1 điểm)

Thành phố

Số dân (người)

Hà Nội

8 246 500

Thành phố Hồ Chí Minh

9 227 600

Đà Nẵng

1 169 500

Hải Phòng

2 053 500

a) Những thành phố Hồ Chí Minh này đem số dân nhiều hơn thế 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

b) Những thành phố Hồ Chí Minh này đem số dân thấp hơn 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

c) Em hãy viết lách thương hiệu những thành phố Hồ Chí Minh theo dõi trật tự số dân tăng dần?

…………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: đáp án bộ giáo dục 2021

Câu 10. Tính. (2 điểm)

a) 2024 + 1118 + 2026 + 1032

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 5 × 8 × 20

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c) 29 × 2 – 9 × 2

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

d) 17 549 × (60 – 12 × 5)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số phù hợp nhập khu vực trống: (1 điểm)

a) 6 m2 76 dm2 = ………….dm2

b) 302 dm2 = ……….m2 ……….dm2

Câu 12.Mua một trái khoáy dưa đỏ nặng nề 3kg không còn 48 000 đồng. Hỏi mua sắm một trái khoáy dưa đỏ nặng nề 5kg không còn từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có thể, chắc chắn là, hoặc không thể? (0,5 điểm)

Trong vỏ hộp đem thân phụ thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không nom nhập vỏ hộp, mang ra một thẻ.

a) ….. lấy được thẻ ghi số bất ngờ.

b) ….. lấy được thẻ ghi số lẻ.

c) ….. lấy được thẻ ghi số to hơn 4 000 000.

Câu 13.Tìm số khoảng nằm trong của thân phụ số: Số lẻ nhỏ xíu nhất mang trong mình 1 chữ số, số chẵn nhỏ xíu nhất đem nhị chữ số và số chẵn nhỏ xíu nhất đem thân phụ chữ số. (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời lừa lọc thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

Con ốc sên gold color và màu xanh da trời vẫn bao phủ thất lạc số theo thứ tự là:

A. 68 025; 68 225

B. 68 225; 68 025

C. 67 025; 67 225

D. 68 725; 68 625

Câu 2. Bao gạo loại nhất khối lượng đôi mươi kilogam. Bao gạo loại nhị nặng nề hấp tấp gấp đôi bao gạo loại nhất. Bao gạo loại nhị cân nặng nặng:

A. 22 kilogam

B. 30 kilogam

C. 40 kilogam

D. 18 kg

Câu 3. Số 730 000 hiểu là:

A. Bảy trăm thân phụ mươi

B. Ba trăm bày mươi nghìn

C. Bảy trăm thân phụ mươi ngàn

D. Bảy trăm linh thân phụ nghìn

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 nhập số 5 460 357 là:

A. 3

B. 357

C. 3 000

D. 300

Câu 5.2 tạ 2 kilogam = ….kg”. Số phù hợp điền nhập khu vực chấm là:

A. 202

B. 220

C. 2002

D. 2020

Câu 6. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là

A. 15

B. 25

C. 66

D. 54

Câu 7. Số nhỏ xíu nhất trong số số đôi mươi 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. đôi mươi 107

B. 19 482

C. 15 999

D. 18 700

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

Góc đem số đo 120° là:

A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

23 054 + 12 768

76 123 – 43 279

31 123 × 4

47 154 : 3

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 1 425 000 thực hiện tròn trặn cho tới hàng ngàn ngàn được: 1 400 000. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

b) Số lẻ nhỏ nhất đem nhị chữ số tương tự nhau là 11. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

c) So sánh: 99 999 999 < 1 000 000. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

d) Chữ số 6 ở số 345 678 910 nằm trong hàng trăm ngàn. Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

Câu 11. Số?

a) 5 yến 17 kilogam = ………….kg

c) 200 giây = ………….phút ………giây

b) 4 200 yến = ……….tấn

d) 300 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một siêu thị vẫn cung cấp 30 kilogam gạo tẻ với giá chỉ 12 000 đồng một ki-lô-gam và 25 kilogam gạo nếp với giá chỉ 30 000 một ki-lô-gam. Hỏi:

a. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Khi cung cấp gạo tẻ? (0,5 điểm)

b. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Khi cung cấp gạo nếp? (0,5 điểm)

c. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Khi cung cấp không còn số gạo tẻ và gạo nếp trên? (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan sát hình vẽ, viết lách số đo góc phù hợp nhập khu vực chấm:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + quái trận)

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DS đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DG đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DR đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DC đem số đo là ......................................
Lưu trữ: Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và bài xích luyện vào ngày cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: các dạng toán tìm x nâng cao lớp 7

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán lớp 4 đem đáp án và thang điểm của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp đỡ bạn học tập đảm bảo chất lượng và giành được điểm trên cao trong số bài xích ganh đua và bài xích đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 4 sách mới nhất những môn học