thi toán lớp 4 giữa học kì 1Trọn cỗ 30 đề đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 sách mới mẻ Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều đem đáp án và ma mãnh trận sẽ giúp đỡ bạn ôn tập luyện và đạt điểm trên cao nhập bài bác đua Toán lớp 4.

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 năm 2023 đem đáp án (30 đề)

Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Bạn đang xem: thi toán lớp 4 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Toán lớp 4 Giữa kì 1 phiên bản word đem điều giải cụ thể, đơn giản chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Chân trời phát minh (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 KNTT Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CTST Xem demo Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 CD

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Kết nối học thức với cuộc sống)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Làm tròn trĩnh số 84 672 cho tới sản phẩm ngàn thì được số:

A. 80 000

B. 85 000

C. 84 000

D. 84 600

Câu 2. Sắp xếp những số 332 085; 120 796; 87 900; 332 002 theo đuổi trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn:

A. 332 085; 120 796; 87 900; 332 002

B. 87 900; 120 796; 332 002; 332 085

C. 87 900; 120 796; 332 085; 332 002

D. 332 085; 332 002; 120 796; 87 900

Câu 3. Chữ số 2 nhập số 162 435 nằm trong hàng:

A. Hàng chục

B. Hàng trăm

C. Hàng ngàn

D. Hàng chục nghìn

Câu 4. Số ngay tắp lự sau của số 200 000 là số:

A. 100 000

B. 200 001

C. 199 999

D. 100 009

Câu 5. Góc đỉnh I cạnh IA, IB đem số đo là:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Kết nối học thức đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

A. 90°

B. 120°

C. 60°

D. 40°

Câu 6. Số chẵn bé bỏng nhất đem 5 chữ số là:

A. 99 999

B. 11 111

C. 10 001

D. 10 000

Câu 7. Giá trị của biểu thức (m + 5) × 4 với m = đôi mươi là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Câu 8. Năm 1903, người tớ công thân phụ sáng tạo đi ra máy cất cánh. Hỏi máy cất cánh được sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. XIX

B. XX

C. IXX

D. XXI

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. a) Nêu số chẵn tương thích cho từng khu vực chấm sau: (1 điểm)

250; 252; 254; ...; ....; 260

b) Nêu số lẻ tương thích cho từng khu vực chấm sau:

2 311; 2 313; ...; ...; 2 319; ...; 2 323

Câu 10. Tính độ quý hiếm của biểu thức. (1 điểm)

a) 2 000 × 8 : 4

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 12 132 × (24 : 6)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích nhập khu vực trống: (1 điểm)

a) 5 tạ 7 kilogam = ………….kg

c) 3 phút 12 giây = ………….giây

b) 5 134 cm2 = ……….dm2 ……….cm2

d) 4 thế kỉ = ………….năm

Câu 12. Chị Hai mua sắm 3 kilogam cam không còn 60 000 đồng. Hỏi u mua sắm 2 kilogam cam nằm trong loại và 1 kilogam quýt giá bán 35 000 đồng thì không còn từng nào chi phí. (2 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất. (0,5 điểm)

5 × 74 × 2

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Chân trời sáng sủa tạo)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Số khoảng nằm trong của 9 và 11 là:

A. đôi mươi

B. 10

C. 2

D. 1

Câu 2.3 dm2 15 cm2 = …cm2. Số tương thích điền nhập khu vực chấm là:

A. 315

B. 300

C. 351

D. 135

Câu 3. Cửa sản phẩm cung cấp 2 quyển vở giá bán 8 000 đồng. Quý Khách Hoa mong muốn mua sắm 6 quyển vở như vậy. Hỏi các bạn Hoa nên trả từng nào tiền?

A. 12 000 đồng

B. 24 000 đồng

C. 48 000 đồng

D. 16 000 đồng

Câu 4. Số 64 408 hiểu là:

A. Sáu mươi ngàn, tư ngàn, tư trăm, ko chục và 8 đơn vị chức năng.

B. Sáu tư bốn ko tám.

C. Sáu tư ngàn tư mươi tám.

D. Sáu mươi tư ngàn tư trăm linh tám.

Câu 5. Chữ số 6 nhập số 64 408 chỉ:

A. 6 chục ngàn

B. 6 ngàn

C. 6 trăm

D. 6 chục

Câu 6. Số ngay tắp lự trước của số 64 408 là:

A. 64 406

B. 64 407

C. 64 409

D. 64 410

Câu 7. Cho sản phẩm số sau: 403; 405; 407; ...; ....; 413.

Hai số không đủ nhập sản phẩm số bên trên là:

A. 409; 410

B. 409; 411

C. 408; 409

D. 408; 410

Câu 8. Giá trị của biểu thức (a + 6) × 5 với a = 4 là

A. 75

B. 100

C. 25

D. 50

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Số liệu khảo sát dân sinh của một số trong những TP.HCM năm 2020 được ghi chép trên bảng sau:

(1 điểm)

Thành phố

Số dân (người)

Hà Nội

8 246 500

Thành phố Hồ Chí Minh

9 227 600

Đà Nẵng

1 169 500

Hải Phòng

2 053 500

a) Những TP.HCM này đem số dân nhiều hơn thế 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

b) Những TP.HCM này đem số dân thấp hơn 5 triệu?

…………………………………………………………………………………………………………

c) Em hãy ghi chép thương hiệu những TP.HCM theo đuổi trật tự số dân tăng dần?

…………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: tính tích phân bằng mathematica

Câu 10. Tính. (2 điểm)

a) 2024 + 1118 + 2026 + 1032

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

b) 5 × 8 × 20

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

c) 29 × 2 – 9 × 2

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

d) 17 549 × (60 – 12 × 5)

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

Câu 11. Điền số tương thích nhập khu vực trống: (1 điểm)

a) 6 m2 76 dm2 = ………….dm2

b) 302 dm2 = ……….m2 ……….dm2

Câu 12.Mua một ngược dưa đỏ nặng nề 3kg không còn 48 000 đồng. Hỏi mua sắm một ngược dưa đỏ nặng nề 5kg không còn từng nào tiền? (1 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có thể, chắc chắn rằng, hoặc không thể? (0,5 điểm)

Trong vỏ hộp đem thân phụ thẻ số: 492 735; 3 600 152; 62 830. Không nom nhập vỏ hộp, kéo ra một thẻ.

a) ….. lấy được thẻ ghi số ngẫu nhiên.

b) ….. lấy được thẻ ghi số lẻ.

c) ….. lấy được thẻ ghi số to hơn 4 000 000.

Câu 13.Tìm số khoảng nằm trong của thân phụ số: Số lẻ bé bỏng nhất mang trong mình 1 chữ số, số chẵn bé bỏng nhất đem nhị chữ số và số chẵn bé bỏng nhất đem thân phụ chữ số. (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Trường Tiểu học tập .....

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4

(Bộ sách: Cánh diều)

Thời gian tham thực hiện bài: .... phút

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

Con ốc sên gold color và màu xanh lá cây tiếp tục phủ tổn thất số theo lần lượt là:

A. 68 025; 68 225

B. 68 225; 68 025

C. 67 025; 67 225

D. 68 725; 68 625

Câu 2. Bao gạo loại nhất trọng lượng đôi mươi kilogam. Bao gạo loại nhị nặng nề vội vàng gấp đôi bao gạo loại nhất. Bao gạo loại nhị cân nặng nặng:

A. 22 kilogam

B. 30 kilogam

C. 40 kilogam

D. 18 kg

Câu 3. Số 730 000 hiểu là:

A. Bảy trăm thân phụ mươi

B. Ba trăm bày mươi nghìn

C. Bảy trăm thân phụ mươi ngàn

D. Bảy trăm linh thân phụ nghìn

Câu 4. Giá trị của chữ số 3 nhập số 5 460 357 là:

A. 3

B. 357

C. 3 000

D. 300

Câu 5.2 tạ 2 kilogam = ….kg”. Số tương thích điền nhập khu vực chấm là:

A. 202

B. 220

C. 2002

D. 2020

Câu 6. Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 10 là

A. 15

B. 25

C. 66

D. 54

Câu 7. Số bé bỏng nhất trong những số đôi mươi 107; 19 482; 15 999; 18 700 là:

A. đôi mươi 107

B. 19 482

C. 15 999

D. 18 700

Câu 8. Cho hình vẽ bên dưới đây:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

Góc đem số đo 120° là:

A. Góc đỉnh A; cạnh AB, AD

B. Góc đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc đỉnh C; cạnh CB, CD

D. Góc đỉnh D; cạnh DC, DA

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 9. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

23 054 + 12 768

76 123 – 43 279

31 123 × 4

47 154 : 3

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

Câu 10. Đúng ghi Đ, sai ghi S

a) Số 1 425 000 thực hiện tròn trĩnh cho tới hàng ngàn ngàn được: 1 400 000. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

b) Số lẻ nhỏ nhất đem nhị chữ số giống như nhau là 11. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

c) So sánh: 99 999 999 < 1 000 000. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

d) Chữ số 6 ở số 345 678 910 nằm trong hàng trăm ngàn. Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

Câu 11. Số?

a) 5 yến 17 kilogam = ………….kg

c) 200 giây = ………….phút ………giây

b) 4 200 yến = ……….tấn

d) 300 năm = ………….thế kỉ

Câu 12. Một siêu thị tiếp tục cung cấp 30 kilogam gạo tẻ với giá bán 12 000 đồng một ki-lô-gam và 25 kilogam gạo nếp với giá bán 30 000 một ki-lô-gam. Hỏi:

a. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Khi cung cấp gạo tẻ? (0,5 điểm)

b. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Khi cung cấp gạo nếp? (0,5 điểm)

c. Cửa sản phẩm nhận được từng nào chi phí Khi cung cấp không còn số gạo tẻ và gạo nếp trên? (0,5 điểm)

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Quan sát hình vẽ, ghi chép số đo góc tương thích nhập khu vực chấm:

Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 Cánh diều đem đáp án (10 đề + ma mãnh trận)

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DS đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DG đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DR đem số đo là ......................................

• Góc đỉnh D, cạnh DE và DC đem số đo là ......................................
Lưu trữ: Đề đua Giữa kì 1 Toán lớp 4 (sách cũ)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và bài bác tập luyện vào ngày cuối tuần, gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: hoc them toan lop 8

Loạt bài bác Đề đua Toán lớp 4 đem đáp án và thang điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 4 giúp đỡ bạn học tập chất lượng tốt và giành được điểm trên cao trong những bài bác đua và bài bác đánh giá Toán 4 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 4 sách mới mẻ những môn học